{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4950550825701,52.15690846006],[4.4951024996487,52.156891240904],[4.4949582945552,52.156553780249],[4.4947992578186,52.156585455143],[4.4949189830967,52.156770455697],[4.4949806084717,52.156751515809],[4.4950550825701,52.15690846006]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"1","persoonnaaminbron":"Willem Willemsz Duvelant","persooneid":"Willem Willemsz van Duivelant","beroepsvermelding":"tinnegieter","beroepbronhisco":"tinnegieter","beroep":"tinnegieter","beroeppersoonhisco":"tinnegieter","hg_pand":"leiden-1600\/P1667","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.002-004","perceelnaam":"","voor":"10-4-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"59","adresnu":"Nieuwstraat 59","hoekstraateid":"Hooigracht","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R059","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4950550825701,52.15690846006],[4.4951024996487,52.156891240904],[4.4949582945552,52.156553780249],[4.4947992578186,52.156585455143],[4.4949189830967,52.156770455697],[4.4949806084717,52.156751515809],[4.4950550825701,52.15690846006]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"1","persoonnaaminbron":"Willem Willemsz Duvelant","persooneid":"Willem Willemsz van Duivelant","beroepsvermelding":"tinnegieter","beroepbronhisco":"tinnegieter","beroep":"tinnegieter","beroeppersoonhisco":"tinnegieter","hg_pand":"leiden-1600\/P1667","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.002-004","perceelnaam":"","voor":"10-4-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"62","adresnu":"Nieuwe Rijn 62","hoekstraateid":"Hooigracht","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L062","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4950550825701,52.15690846006],[4.4951024996487,52.156891240904],[4.4949582945552,52.156553780249],[4.4947992578186,52.156585455143],[4.4949189830967,52.156770455697],[4.4949806084717,52.156751515809],[4.4950550825701,52.15690846006]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"1","persoonnaaminbron":"Willem Willemsz Duvelant","persooneid":"Willem Willemsz van Duivelant","beroepsvermelding":"tinnegieter","beroepbronhisco":"tinnegieter","beroep":"tinnegieter","beroeppersoonhisco":"tinnegieter","hg_pand":"leiden-1600\/P1667","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.002-004","perceelnaam":"","voor":"10-4-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooigracht","straatnuid":"Hooigracht","huisnummernu":"2-4","adresnu":"Hooigracht 2-4","hoekstraateid":"Nieuwstraat","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L002-004","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4950550825701,52.15690846006],[4.4951024996487,52.156891240904],[4.4949582945552,52.156553780249],[4.4947992578186,52.156585455143],[4.4949189830967,52.156770455697],[4.4949806084717,52.156751515809],[4.4950550825701,52.15690846006]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"2","persoonnaaminbron":"Gijsbert Allertsz de Haes","persooneid":"Gijsbrecht Allertsz de Haes","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1667","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.002-004","perceelnaam":"","voor":"10-4-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"59","adresnu":"Nieuwstraat 59","hoekstraateid":"Hooigracht","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R059","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4950550825701,52.15690846006],[4.4951024996487,52.156891240904],[4.4949582945552,52.156553780249],[4.4947992578186,52.156585455143],[4.4949189830967,52.156770455697],[4.4949806084717,52.156751515809],[4.4950550825701,52.15690846006]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"2","persoonnaaminbron":"Gijsbert Allertsz de Haes","persooneid":"Gijsbrecht Allertsz de Haes","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1667","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.002-004","perceelnaam":"","voor":"10-4-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"62","adresnu":"Nieuwe Rijn 62","hoekstraateid":"Hooigracht","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L062","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4950550825701,52.15690846006],[4.4951024996487,52.156891240904],[4.4949582945552,52.156553780249],[4.4947992578186,52.156585455143],[4.4949189830967,52.156770455697],[4.4949806084717,52.156751515809],[4.4950550825701,52.15690846006]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"2","persoonnaaminbron":"Gijsbert Allertsz de Haes","persooneid":"Gijsbrecht Allertsz de Haes","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1667","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.002-004","perceelnaam":"","voor":"10-4-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooigracht","straatnuid":"Hooigracht","huisnummernu":"2-4","adresnu":"Hooigracht 2-4","hoekstraateid":"Nieuwstraat","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L002-004","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4947992578186,52.156585455143],[4.4946471896101,52.156629727653],[4.4947875313105,52.15681021394],[4.4949189830967,52.156770455697],[4.4947992578186,52.156585455143]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"3","persoonnaaminbron":"Coman Dirc Danielsz craemer","persooneid":"","beroepsvermelding":"craemer","beroepbronhisco":"kramer, marskramer, venter","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1668","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.060-061","perceelnaam":"","voor":"3-1-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"60-61","adresnu":"Nieuwe Rijn 60-61","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L060-061","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4946471896101,52.156629727653],[4.4945547401563,52.15665870789],[4.4946940210326,52.156840122854],[4.4947875313105,52.15681021394],[4.4946471896101,52.156629727653]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"5","persoonnaaminbron":"Adriaen Pietersz v d Werff","persooneid":"Adriaen Pietersz van der Werff","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"bouwman","beroeppersoonhisco":"bouwman\/-vrouw","hg_pand":"leiden-1600\/P1669","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.059","perceelnaam":"","voor":"1-10-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"59","adresnu":"Nieuwe Rijn 59","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L059","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945547401563,52.15665870789],[4.4944679375211,52.156683735442],[4.4946202078999,52.156865249682],[4.4946940210326,52.156840122854],[4.4945547401563,52.15665870789]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"6","persoonnaaminbron":"Jan Dircxz backer","persooneid":"Jan Dircksz {mandemaker+bakker}","beroepsvermelding":"backer","beroepbronhisco":"bakker","beroep":"mandemaker, bakker","beroeppersoonhisco":"bakker","hg_pand":"leiden-1600\/P1670","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.058","perceelnaam":"","voor":"1-11-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"58","adresnu":"Nieuwe Rijn 58","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L058","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4944679375211,52.156683735442],[4.4943745257516,52.156714420547],[4.4945365022017,52.156893607547],[4.4946202078999,52.156865249682],[4.4944679375211,52.156683735442]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"8","persoonnaaminbron":"Jan Fredericxz cuyper","persooneid":"Jan Fredericksz {kuiper}","beroepsvermelding":"cuyper","beroepbronhisco":"kuiper","beroep":"kuiper","beroeppersoonhisco":"kuiper","hg_pand":"leiden-1600\/P1671","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.057","perceelnaam":"","voor":"1-10-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"57","adresnu":"Nieuwe Rijn 57","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L057","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4943745257516,52.156714420547],[4.4942567145265,52.156758619229],[4.4944389279114,52.156927803538],[4.4945365022017,52.156893607547],[4.4943745257516,52.156714420547]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"9","persoonnaaminbron":"Lourys Huygensz Gael burgermr","persooneid":"Laurens Huigensz Gael","beroepsvermelding":"burgermr","beroepbronhisco":"burgemeester","beroep":"thesaurier","beroeppersoonhisco":"burgemeester","hg_pand":"leiden-1600\/P1672","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.055-056","perceelnaam":"","voor":"3-4-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"55-56","adresnu":"Nieuwe Rijn 55-56","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L055-056","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4942567145265,52.156758619229],[4.4941500614624,52.156801760732],[4.494328399915,52.156967174009],[4.4944389279114,52.156927803538],[4.4942567145265,52.156758619229]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"10","persoonnaaminbron":"Adriaen Meesz backers erffgen","persooneid":"Adriaen Meesz {bakker}","beroepsvermelding":"backer","beroepbronhisco":"bakker","beroep":"bakker","beroeppersoonhisco":"bakker","hg_pand":"leiden-1600\/P1673","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.053-054","perceelnaam":"","voor":"2-5-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"53-54","adresnu":"Nieuwe Rijn 53-54","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L053-054","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4941500614624,52.156801760732],[4.4940358940733,52.156849412257],[4.4942444962715,52.156998248262],[4.494328399915,52.156967174009],[4.4941500614624,52.156801760732]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"12","persoonnaaminbron":"Jan Joachimsz van Ilpendam","persooneid":"Jan Joachimsz","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1674","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.052","perceelnaam":"","voor":"2-5-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"52","adresnu":"Nieuwe Rijn 52","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L052","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4940358940733,52.156849412257],[4.4938991200749,52.156918972507],[4.4940107751384,52.156996361291],[4.4939444213099,52.157036188072],[4.4942829615871,52.157251934943],[4.4945053063926,52.157131474191],[4.494328399915,52.156967174009],[4.4942444962715,52.156998248262],[4.4940358940733,52.156849412257]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"14","persoonnaaminbron":"Ysbrant Pietersz de Bije","persooneid":"IJsbrand Pietersz de Bije","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1675","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.050-051","perceelnaam":"","voor":"4-1-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Karnemelksteeg","straatnuid":"Hartesteeg","huisnummernu":"3-5","adresnu":"Hartesteeg 3-5","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R003-005","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4940358940733,52.156849412257],[4.4938991200749,52.156918972507],[4.4940107751384,52.156996361291],[4.4939444213099,52.157036188072],[4.4942829615871,52.157251934943],[4.4945053063926,52.157131474191],[4.494328399915,52.156967174009],[4.4942444962715,52.156998248262],[4.4940358940733,52.156849412257]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"14","persoonnaaminbron":"Ysbrant Pietersz de Bije","persooneid":"IJsbrand Pietersz de Bije","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1675","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.050-051","perceelnaam":"","voor":"4-1-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"43-45","adresnu":"Nieuwstraat 43-45","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R043-045","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4940358940733,52.156849412257],[4.4938991200749,52.156918972507],[4.4940107751384,52.156996361291],[4.4939444213099,52.157036188072],[4.4942829615871,52.157251934943],[4.4945053063926,52.157131474191],[4.494328399915,52.156967174009],[4.4942444962715,52.156998248262],[4.4940358940733,52.156849412257]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"14","persoonnaaminbron":"Ysbrant Pietersz de Bije","persooneid":"IJsbrand Pietersz de Bije","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1675","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.050-051","perceelnaam":"","voor":"4-1-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"50-51","adresnu":"Nieuwe Rijn 50-51","hoekstraateid":"Karnemelksteeg","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L050-051","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4939444213099,52.157036188072],[4.4940107751384,52.156996361291],[4.4938991200749,52.156918972507],[4.4938296371776,52.156959541343],[4.4939444213099,52.157036188072]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"15","persoonnaaminbron":"Aernt Cornelisz mandemaecker","persooneid":"Arent Cornelisz {mandenmaker}","beroepsvermelding":"mandemaecker","beroepbronhisco":"mandenmaker","beroep":"mandemaker","beroeppersoonhisco":"mandenmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P1492","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.049","perceelnaam":"","voor":"1-8-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Karnemelksteeg","straatnuid":"Hartesteeg","huisnummernu":"","adresnu":"Hartesteeg ","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4939444213099,52.157036188072],[4.4940107751384,52.156996361291],[4.4938991200749,52.156918972507],[4.4938296371776,52.156959541343],[4.4939444213099,52.157036188072]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"15","persoonnaaminbron":"Aernt Cornelisz mandemaecker","persooneid":"Arent Cornelisz {mandenmaker}","beroepsvermelding":"mandemaecker","beroepbronhisco":"mandenmaker","beroep":"mandemaker","beroeppersoonhisco":"mandenmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P1492","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.049","perceelnaam":"","voor":"1-8-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"49","adresnu":"Nieuwe Rijn 49","hoekstraateid":"Karnemelksteeg","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L049","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4942224543038,52.157291854665],[4.4937645591555,52.156987024926],[4.4935486180589,52.157112098904],[4.4938249136267,52.15725662341],[4.4937679602097,52.157301207827],[4.4940279268253,52.157433881022],[4.4942224543038,52.157291854665]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"16","persoonnaaminbron":"Heyltgen Joostendr","persooneid":"Heyltgen Joostend de Bije","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"lakenverkoopster","beroeppersoonhisco":"lakenkoopman","hg_pand":"leiden-1600\/P1491","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.046-048","perceelnaam":"","voor":"5-6-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Karnemelksteeg","straatnuid":"Hartesteeg","huisnummernu":"","adresnu":"Hartesteeg ","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4942224543038,52.157291854665],[4.4937645591555,52.156987024926],[4.4935486180589,52.157112098904],[4.4938249136267,52.15725662341],[4.4937679602097,52.157301207827],[4.4940279268253,52.157433881022],[4.4942224543038,52.157291854665]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"16","persoonnaaminbron":"Heyltgen Joostendr","persooneid":"Heyltgen Joostend de Bije","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"lakenverkoopster","beroeppersoonhisco":"lakenkoopman","hg_pand":"leiden-1600\/P1491","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.046-048","perceelnaam":"","voor":"5-6-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"35-41","adresnu":"Nieuwstraat 35-41","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R035-041","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4942224543038,52.157291854665],[4.4937645591555,52.156987024926],[4.4935486180589,52.157112098904],[4.4938249136267,52.15725662341],[4.4937679602097,52.157301207827],[4.4940279268253,52.157433881022],[4.4942224543038,52.157291854665]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"16","persoonnaaminbron":"Heyltgen Joostendr","persooneid":"Heyltgen Joostend de Bije","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"lakenverkoopster","beroeppersoonhisco":"lakenkoopman","hg_pand":"leiden-1600\/P1491","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.046-048","perceelnaam":"","voor":"5-6-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"46-48","adresnu":"Nieuwe Rijn 46-48","hoekstraateid":"Karnemelksteeg","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L046-048","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934815240926,52.157153827159],[4.4936459738083,52.157244492988],[4.4937679602097,52.157301207827],[4.4938249136267,52.15725662341],[4.4935486180589,52.157112098904],[4.4934815240926,52.157153827159]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"18","persoonnaaminbron":"Meester IJzaack Claesz burgermr","persooneid":"Isaac Claesz van Swanenburg {de jonge}","beroepsvermelding":"burgermr","beroepbronhisco":"burgemeester","beroep":"schilder","beroeppersoonhisco":"kunstschilder, stadstekenaar","hg_pand":"leiden-1600\/P1490","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.045","perceelnaam":"","voor":"1-10-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"45","adresnu":"Nieuwe Rijn 45","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L045","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933946687892,52.157204537881],[4.4935739535529,52.157288181207],[4.4936459738083,52.157244492988],[4.4934815240926,52.157153827159],[4.4933946687892,52.157204537881]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"19","persoonnaaminbron":"Meester Jan Meesz chirurgijn","persooneid":"Jan Meesz {chirurgijn}","beroepsvermelding":"chirurgijn","beroepbronhisco":"chirurgijn","beroep":"chirurgijn","beroeppersoonhisco":"chirurgijn","hg_pand":"leiden-1600\/P1489","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.044","perceelnaam":"","voor":"1-11-8","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"44","adresnu":"Nieuwe Rijn 44","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L044","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933264669949,52.157250634107],[4.4935111816386,52.157333366796],[4.4935739535529,52.157288181207],[4.4933946687892,52.157204537881],[4.4933264669949,52.157250634107]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"20","persoonnaaminbron":"Willem Govertsz v d Aer","persooneid":"Willem Govertsz van der Aer","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"verver, lakenkoper","beroeppersoonhisco":"verwer, verver","hg_pand":"leiden-1600\/P1488","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.043","perceelnaam":"'t Turcshooft","voor":"1-9-4","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"43","adresnu":"Nieuwe Rijn 43","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L043","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932738430836,52.157291139797],[4.4934570023236,52.157374337169],[4.4935111816386,52.157333366796],[4.4933264669949,52.157250634107],[4.4932738430836,52.157291139797]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"22","persoonnaaminbron":"Huych Pietersz Codyc","persooneid":"Huig Pietersz Coedijck","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1487","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.042","perceelnaam":"Den Gulden Oliphant","voor":"1-6-2","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"42","adresnu":"Nieuwe Rijn 42","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L042","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932408729475,52.157315623357],[4.4934185423447,52.15740258398],[4.4934577854022,52.157428278891],[4.4934975494869,52.15738891251],[4.4934570023236,52.157374337169],[4.4932738430836,52.157291139797],[4.4932408729475,52.157315623357]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"23","persoonnaaminbron":"Cornelis Harmensz vd Bel","persooneid":"Cornelis Harmensz van der Bel","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"koperslager","beroeppersoonhisco":"koperslager","hg_pand":"leiden-1600\/P1486","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.041","perceelnaam":"","voor":"1-0-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"41","adresnu":"Nieuwe Rijn 41","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L041","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4931373120887,52.157389513328],[4.4933173605557,52.157473638314],[4.4934185423447,52.15740258398],[4.4932408729475,52.157315623357],[4.4931373120887,52.157389513328]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"24","persoonnaaminbron":"Balthen van Banchem","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1485","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.039-040","perceelnaam":"","voor":"2-9-10","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"39-40","adresnu":"Nieuwe Rijn 39-40","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L039-040","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4930964868126,52.157420120441],[4.4932749748877,52.157500142146],[4.4933173605557,52.157473638314],[4.4931373120887,52.157389513328],[4.4930964868126,52.157420120441]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"26","persoonnaaminbron":"Engel Adriaensz mandemaecker","persooneid":"Engel Adriaensz {mandenmaker}","beroepsvermelding":"mandemaecker","beroepbronhisco":"mandenmaker","beroep":"mandenmaker","beroeppersoonhisco":"mandenmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P1484","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.038","perceelnaam":"","voor":"1-0-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"38","adresnu":"Nieuwe Rijn 38","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L038","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933369943403,52.157647896859],[4.493374754059,52.157618070002],[4.4934342460938,52.15757154823],[4.4930964868126,52.157420120441],[4.4930534981596,52.15745629294],[4.4932149263487,52.157529938502],[4.4933570924289,52.157590873921],[4.4933011694463,52.157633728464],[4.4933369943403,52.157647896859]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"27","persoonnaaminbron":"Dirck Pietersz thimmerman","persooneid":"Dirck Pietersz van Immerzeel","beroepsvermelding":"thimmerman","beroepbronhisco":"timmerman","beroep":"timmerman","beroeppersoonhisco":"timmerman","hg_pand":"leiden-1600\/P1415","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.037","perceelnaam":"","voor":"1-4-6","rechts":"","achter":"","links":"0-4-0","straateid":"Torensteeg (Burgstreng)","straatnuid":"Beschuitsteeg","huisnummernu":"9","adresnu":"Beschuitsteeg 9","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R009","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933369943403,52.157647896859],[4.493374754059,52.157618070002],[4.4934342460938,52.15757154823],[4.4930964868126,52.157420120441],[4.4930534981596,52.15745629294],[4.4932149263487,52.157529938502],[4.4933570924289,52.157590873921],[4.4933011694463,52.157633728464],[4.4933369943403,52.157647896859]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"27","persoonnaaminbron":"Dirck Pietersz thimmerman","persooneid":"Dirck Pietersz van Immerzeel","beroepsvermelding":"thimmerman","beroepbronhisco":"timmerman","beroep":"timmerman","beroeppersoonhisco":"timmerman","hg_pand":"leiden-1600\/P1415","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.037","perceelnaam":"","voor":"1-4-6","rechts":"","achter":"","links":"0-4-0","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"37","adresnu":"Nieuwe Rijn 37","hoekstraateid":"Torensteeg (Burgstreng)","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L037","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933011694463,52.157633728464],[4.4933570924289,52.157590873921],[4.4932149263487,52.157529938502],[4.4930534981596,52.15745629294],[4.4929910314275,52.15749992108],[4.4933011694463,52.157633728464]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"28","persoonnaaminbron":"D' Erffgenamen v Aeltgen Meessendr coman Allert de Haezen wed","persooneid":"Aeltgen Meessend","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1414","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.036","perceelnaam":"","voor":"1-8-4","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Torensteeg (Burgstreng)","straatnuid":"Beschuitsteeg","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Beschuitsteeg 0.1","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933011694463,52.157633728464],[4.4933570924289,52.157590873921],[4.4932149263487,52.157529938502],[4.4930534981596,52.15745629294],[4.4929910314275,52.15749992108],[4.4933011694463,52.157633728464]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"28","persoonnaaminbron":"D' Erffgenamen v Aeltgen Meessendr coman Allert de Haezen wed","persooneid":"Aeltgen Meessend","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1414","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.036","perceelnaam":"","voor":"1-8-4","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"36","adresnu":"Nieuwe Rijn 36","hoekstraateid":"Torensteeg (Burgstreng)","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L036","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4929312638616,52.157542525195],[4.4928865624631,52.157573578342],[4.4931865954658,52.157723411244],[4.4932724708002,52.157763349343],[4.4933252015109,52.157717612317],[4.4929312638616,52.157542525195]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"29","persoonnaaminbron":"Harman Cornelisz van Peltenburch","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1413","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.035","perceelnaam":"","voor":"1-3-10","rechts":"","achter":"","links":"10-0-0","straateid":"Torensteeg (Burgstreng)","straatnuid":"Beschuitsteeg","huisnummernu":"","adresnu":"Beschuitsteeg ","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4929312638616,52.157542525195],[4.4928865624631,52.157573578342],[4.4931865954658,52.157723411244],[4.4932724708002,52.157763349343],[4.4933252015109,52.157717612317],[4.4929312638616,52.157542525195]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"29","persoonnaaminbron":"Harman Cornelisz van Peltenburch","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1413","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.035","perceelnaam":"","voor":"1-3-10","rechts":"","achter":"","links":"10-0-0","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"35","adresnu":"Nieuwe Rijn 35","hoekstraateid":"Torensteeg (Burgstreng)","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L035","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4928865624631,52.157573578342],[4.4928120013563,52.15762818662],[4.4929316509405,52.157677608496],[4.4929904235366,52.157625445766],[4.4928865624631,52.157573578342]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"30","persoonnaaminbron":"Jan Ghijsbrechtsz coorencoper","persooneid":"Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)","beroepsvermelding":"coorencoper","beroepbronhisco":"korenkoper","beroep":"korenkoper","beroeppersoonhisco":"korenkoper","hg_pand":"leiden-1600\/P1468","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.034","perceelnaam":"","voor":"2-1-2","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"34","adresnu":"Nieuwe Rijn 34","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L034","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4929316509405,52.157677608496],[4.4928120013563,52.15762818662],[4.4926809296899,52.157724223583],[4.4928082358101,52.157777508424],[4.4929316509405,52.157677608496]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"31","persoonnaaminbron":"Frederick Pietersz Pau","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1467","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.032-033","perceelnaam":"","voor":"3-7-5","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"32-33","adresnu":"Nieuwe Rijn 32-33","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L032-033","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4926809296899,52.157724223583],[4.4926330106614,52.157761435359],[4.4927588551894,52.157810428894],[4.4928082358101,52.157777508424],[4.4926809296899,52.157724223583]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"35","persoonnaaminbron":"Daen Willemsz pontgaerder","persooneid":"","beroepsvermelding":"pontgaerder","beroepbronhisco":"pontgaarder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1466","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.031","perceelnaam":"","voor":"1-2-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"31","adresnu":"Nieuwe Rijn 31","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L031","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4926330106614,52.157761435359],[4.4925788381071,52.157801928999],[4.4927192702175,52.157856265337],[4.4927588551894,52.157810428894],[4.4926330106614,52.157761435359]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"36","persoonnaaminbron":"Adriana Claesdr Warnaer Anthonisz wed","persooneid":"Adriana Claesd {Rijn}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1465","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.030","perceelnaam":"","voor":"1-7-4","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"30","adresnu":"Nieuwe Rijn 30","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L030","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932095191779,52.158107823723],[4.492880051401,52.157988206098],[4.4926798838636,52.157892115363],[4.4925348138381,52.157837743809],[4.4924859485175,52.1578835098],[4.492874923178,52.158040791605],[4.4931678355717,52.158150315108],[4.4932095191779,52.158107823723]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"38","persoonnaaminbron":"Claes Sebastiaensz smith","persooneid":"Claes Sebastiaensz","beroepsvermelding":"smith","beroepbronhisco":"smid","beroep":"smid","beroeppersoonhisco":"smid","hg_pand":"leiden-1600\/P1453","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.028","perceelnaam":"","voor":"1-8-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"7","adresnu":"Nieuwstraat 7","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R007","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932095191779,52.158107823723],[4.492880051401,52.157988206098],[4.4926798838636,52.157892115363],[4.4925348138381,52.157837743809],[4.4924859485175,52.1578835098],[4.492874923178,52.158040791605],[4.4931678355717,52.158150315108],[4.4932095191779,52.158107823723]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"38","persoonnaaminbron":"Claes Sebastiaensz smith","persooneid":"Claes Sebastiaensz","beroepsvermelding":"smith","beroepbronhisco":"smid","beroep":"smid","beroeppersoonhisco":"smid","hg_pand":"leiden-1600\/P1453","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.028","perceelnaam":"","voor":"1-8-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"28","adresnu":"Nieuwe Rijn 28","hoekstraateid":"Nieuwstraat","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L028","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4927951398476,52.15803734017],[4.4928579128044,52.15805607327],[4.492874923178,52.158040791605],[4.4924859485175,52.1578835098],[4.4924043166083,52.157968921377],[4.4927485380125,52.158079330323],[4.4927951398476,52.15803734017]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"39","persoonnaaminbron":"Gillis Thymansz van Vliet coorencoper","persooneid":"","beroepsvermelding":"coorencoper","beroepbronhisco":"korenkoper","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1463","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.026-027","perceelnaam":"","voor":"2-11-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"26-27","adresnu":"Nieuwe Rijn 26-27","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L026-027","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4924043166083,52.157968921377],[4.4923619937335,52.158012359505],[4.4926822460966,52.15811600374],[4.4926279954435,52.158168102631],[4.492642711724,52.158174682267],[4.4927485380125,52.158079330323],[4.4924043166083,52.157968921377]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"41","persoonnaaminbron":"Pouwels Adriaensz","persooneid":"Pouwel Adriaensz Bijman","beroepsvermelding":"lijberijer","beroepbronhisco":"boekverkoper, boekhandelaar","beroep":"boekbinder, boekverkoper","beroeppersoonhisco":"boekverkoper, boekhandelaar","hg_pand":"leiden-1600\/P1461","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.025","perceelnaam":"","voor":"1-7-5","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burgsteeg","straatnuid":"Burgsteeg","huisnummernu":"","adresnu":"Burgsteeg ","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R001.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4924043166083,52.157968921377],[4.4923619937335,52.158012359505],[4.4926822460966,52.15811600374],[4.4926279954435,52.158168102631],[4.492642711724,52.158174682267],[4.4927485380125,52.158079330323],[4.4924043166083,52.157968921377]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"41","persoonnaaminbron":"Pouwels Adriaensz","persooneid":"Pouwel Adriaensz Bijman","beroepsvermelding":"lijberijer","beroepbronhisco":"boekverkoper, boekhandelaar","beroep":"boekbinder, boekverkoper","beroeppersoonhisco":"boekverkoper, boekhandelaar","hg_pand":"leiden-1600\/P1461","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.025","perceelnaam":"","voor":"1-7-5","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"25","adresnu":"Nieuwe Rijn 25","hoekstraateid":"Burgsteeg","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L025","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4923619937335,52.158012359505],[4.4923151977585,52.15806299216],[4.4926282830237,52.15816782707],[4.4926822460966,52.15811600374],[4.4923619937335,52.158012359505]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"42","persoonnaaminbron":"Samuel Baerten","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1462","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.024","perceelnaam":"In 't Claverblat","voor":"1-7-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burgsteeg","straatnuid":"Burgsteeg","huisnummernu":"","adresnu":"Burgsteeg ","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4923619937335,52.158012359505],[4.4923151977585,52.15806299216],[4.4926282830237,52.15816782707],[4.4926822460966,52.15811600374],[4.4923619937335,52.158012359505]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"42","persoonnaaminbron":"Samuel Baerten","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1462","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.024","perceelnaam":"In 't Claverblat","voor":"1-7-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"24","adresnu":"Nieuwe Rijn 24","hoekstraateid":"Burgsteeg","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L024","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4922022307479,52.158128501995],[4.4924292314857,52.158212578213],[4.4924695249734,52.158169921044],[4.492254958111,52.158090660826],[4.4922022307479,52.158128501995]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"43","persoonnaaminbron":"Adriana Jansdr Pieter Codycx wed","persooneid":"Pieter Coedijck","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1446","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.023","perceelnaam":"","voor":"1-4-7","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burgsteeg","straatnuid":"Burgsteeg","huisnummernu":"","adresnu":"Burgsteeg ","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L000","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4922022307479,52.158128501995],[4.4924292314857,52.158212578213],[4.4924695249734,52.158169921044],[4.492254958111,52.158090660826],[4.4922022307479,52.158128501995]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"43","persoonnaaminbron":"Adriana Jansdr Pieter Codycx wed","persooneid":"Adriana Jansd {Coedijck}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1446","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.023","perceelnaam":"","voor":"1-4-7","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burgsteeg","straatnuid":"Burgsteeg","huisnummernu":"","adresnu":"Burgsteeg ","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L000","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4922022307479,52.158128501995],[4.4924292314857,52.158212578213],[4.4924695249734,52.158169921044],[4.492254958111,52.158090660826],[4.4922022307479,52.158128501995]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"43","persoonnaaminbron":"Adriana Jansdr Pieter Codycx wed","persooneid":"Adriana Jansd {Coedijck}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1446","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.023","perceelnaam":"","voor":"1-4-7","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"23","adresnu":"Nieuwe Rijn 23","hoekstraateid":"Burgsteeg","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L023","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4922022307479,52.158128501995],[4.4924292314857,52.158212578213],[4.4924695249734,52.158169921044],[4.492254958111,52.158090660826],[4.4922022307479,52.158128501995]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"43","persoonnaaminbron":"Adriana Jansdr Pieter Codycx wed","persooneid":"Pieter Coedijck","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1446","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.023","perceelnaam":"","voor":"1-4-7","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"23","adresnu":"Nieuwe Rijn 23","hoekstraateid":"Burgsteeg","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L023","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4922022307479,52.158128501995],[4.4921311458726,52.158179331428],[4.4923681098656,52.158271253821],[4.4924292314857,52.158212578213],[4.4922022307479,52.158128501995]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"44","persoonnaaminbron":"Dirck Pietersz timmerman","persooneid":"Dirck Pietersz {timmerman-Nieuwe Rijn}","beroepsvermelding":"timmerman","beroepbronhisco":"timmerman","beroep":"timmerman","beroeppersoonhisco":"timmerman","hg_pand":"leiden-1600\/P1483","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.022","perceelnaam":"","voor":"2-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"22","adresnu":"Nieuwe Rijn 22","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L022","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.492094369513,52.15820844628],[4.4923302278216,52.158302819585],[4.4923681098656,52.158271253821],[4.4921311458726,52.158179331428],[4.492094369513,52.15820844628]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"45","persoonnaaminbron":"Joost Maertensz van Zonnevelt","persooneid":"Joost Maertensz van Sonnevelt","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"lakenkoper, kapitein","beroeppersoonhisco":"lakenkoopman","hg_pand":"leiden-1600\/P1482","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.021","perceelnaam":"","voor":"1-2-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"21","adresnu":"Nieuwe Rijn 21","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L021","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.492094369513,52.15820844628],[4.4920235716193,52.158268125108],[4.4922588459549,52.158364663024],[4.492278281609,52.158346080425],[4.4923302278216,52.158302819585],[4.492094369513,52.15820844628]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"46","persoonnaaminbron":"Charles Boucharts wed ende erffgenamen brouwerije","persooneid":"Charles Bochart","beroepsvermelding":"brouwerije","beroepbronhisco":"brouwer","beroep":"brouwer","beroeppersoonhisco":"brouwer","hg_pand":"leiden-1600\/P1481","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.020","perceelnaam":"Croon","voor":"2-4-7","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"20","adresnu":"Nieuwe Rijn 20","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L020","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4920235716193,52.158268125108],[4.4919640975931,52.158333882386],[4.4922133644227,52.158429378746],[4.4922588459549,52.158364663024],[4.4920235716193,52.158268125108]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"47","persoonnaaminbron":"Jan Paets Poelgeests erffgenamen","persooneid":"Jan Paedtsz van Poelgeest","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1480","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.019","perceelnaam":"","voor":"2-4-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"19","adresnu":"Nieuwe Rijn 19","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L019","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4919640975931,52.158333882386],[4.4919247070679,52.158385333296],[4.4921703708837,52.15847547498],[4.4922133644227,52.158429378746],[4.4919640975931,52.158333882386]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"48","persoonnaaminbron":"Gerrit de Vos backer","persooneid":"Gerrit de Vos","beroepsvermelding":"backer","beroepbronhisco":"bakker","beroep":"bakker","beroeppersoonhisco":"bakker","hg_pand":"leiden-1600\/P1479","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.018","perceelnaam":"","voor":"1-7-4","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"18","adresnu":"Nieuwe Rijn 18","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L018","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4919247070679,52.158385333296],[4.4918716470613,52.158439723932],[4.492119876484,52.158525319082],[4.4921703708837,52.15847547498],[4.4919247070679,52.158385333296]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"49","persoonnaaminbron":"Dirck Jansz van der Beeck","persooneid":"Dirck Jansz {smit}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"smit","beroeppersoonhisco":"smid","hg_pand":"leiden-1600\/P1478","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.017","perceelnaam":"","voor":"1-8-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"17","adresnu":"Nieuwe Rijn 17","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L017","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4918716470613,52.158439723932],[4.4918236720154,52.158487303974],[4.4920769118116,52.158569893766],[4.492119876484,52.158525319082],[4.4918716470613,52.158439723932]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"50","persoonnaaminbron":"Bruyn Huybrechtsz schipper","persooneid":"Bruyn Huibrechtsz","beroepsvermelding":"schipper","beroepbronhisco":"schipper, scheepsvaarder, scheepskapitein","beroep":"schipper","beroeppersoonhisco":"schipper, scheepsvaarder, scheepskapitein","hg_pand":"leiden-1600\/P1477","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.016","perceelnaam":"","voor":"1-5-4","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"16","adresnu":"Nieuwe Rijn 16","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L016","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4918236720154,52.158487303974],[4.4917080534489,52.158637818083],[4.4919453627759,52.158712676758],[4.4920769118116,52.158569893766],[4.4918236720154,52.158487303974]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"51","persoonnaaminbron":"Geryt Symonsz Suyck","persooneid":"Gerrit Symonsz Suyck","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"snijder","beroeppersoonhisco":"kleermaker, snijder","hg_pand":"leiden-1600\/P1476","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.013-015","perceelnaam":"","voor":"4-6-4","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"13-15","adresnu":"Nieuwe Rijn 13-15","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L013-015","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4917080534489,52.158637818083],[4.491667042994,52.158708281458],[4.4919093933858,52.15877861326],[4.4919453627759,52.158712676758],[4.4917080534489,52.158637818083]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"55","persoonnaaminbron":"Willem Jacobsz Kuyck","persooneid":"Willem Jacobsz Kuyck","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1475","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.012","perceelnaam":"","voor":"2-2-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"12","adresnu":"Nieuwe Rijn 12","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.491667042994,52.158708281458],[4.4916198622751,52.158777937563],[4.4918747531626,52.158839992831],[4.4919093933858,52.15877861326],[4.491667042994,52.158708281458]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"56","persoonnaaminbron":"Jan Jacobsz van Dam","persooneid":"Jan Jacobsz van Dam","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"zoutzieder, lakenkoper","beroeppersoonhisco":"zoutzieder","hg_pand":"leiden-1600\/P1474","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.011","perceelnaam":"","voor":"2-2-5","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"11","adresnu":"Nieuwe Rijn 11","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L011","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4916198622751,52.158777937563],[4.4915827172527,52.158840819773],[4.4918439312473,52.158896073944],[4.4918747531626,52.158839992831],[4.4916198622751,52.158777937563]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"57","persoonnaaminbron":"Jan Dircxz mandemaecker","persooneid":"Jan Dircksz {mandemaker+bakker}","beroepsvermelding":"mandemaecker","beroepbronhisco":"mandenmaker","beroep":"mandemaker, bakker","beroeppersoonhisco":"bakker","hg_pand":"leiden-1600\/P1473","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.009-010","perceelnaam":"","voor":"1-11-10","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"9-10","adresnu":"Nieuwe Rijn 9-10","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L009-010","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4915827172527,52.158840819773],[4.4915481070674,52.158900677742],[4.491815506785,52.158955978933],[4.4918439312473,52.158896073944],[4.4915827172527,52.158840819773]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"58","persoonnaaminbron":"Pieter Pietersz backer","persooneid":"Pieter Pietersz {bakker}","beroepsvermelding":"backer","beroepbronhisco":"bakker","beroep":"bakker","beroeppersoonhisco":"bakker","hg_pand":"leiden-1600\/P1472","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.007-008","perceelnaam":"","voor":"1-11-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"7-8","adresnu":"Nieuwe Rijn 7-8","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L007-008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4915481070674,52.158900677742],[4.4915143221295,52.158981089446],[4.4917855559629,52.159030331967],[4.491815506785,52.158955978933],[4.4915481070674,52.158900677742]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"60","persoonnaaminbron":"Pieter van Heussen","persooneid":"Pieter van Heussen","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1471","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.005-006","perceelnaam":"","voor":"2-3-10","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"5-6","adresnu":"Nieuwe Rijn 5-6","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L005-006","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4915143221295,52.158981089446],[4.4914987734521,52.159015978522],[4.4917688766848,52.159059885072],[4.4917855559629,52.159030331967],[4.4915143221295,52.158981089446]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"61","persoonnaaminbron":"Lourys Andriesz van Swaenswijck","persooneid":"Laurens Andriesz van Swaanswijk","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"verver, wijntapper","beroeppersoonhisco":"wijntapper","hg_pand":"leiden-1600\/P1470","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.004","perceelnaam":"","voor":"1-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"4","adresnu":"Nieuwe Rijn 4","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L004","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4914987734521,52.159015978522],[4.491461870943,52.159066686849],[4.4917405588953,52.159114463428],[4.4917688766848,52.159059885072],[4.4914987734521,52.159015978522]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"62","persoonnaaminbron":"Corn Willemsz buttercopers wed","persooneid":"Cornelis Willemsz {boterkoper} Hasius","beroepsvermelding":"botercooper","beroepbronhisco":"boterkoper","beroep":"boterkoper","beroeppersoonhisco":"boter en melkverkoper","hg_pand":"leiden-1600\/P1469","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.003","perceelnaam":"","voor":"1-7-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"3","adresnu":"Nieuwe Rijn 3","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L003","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4912426471023,52.159188763757],[4.491276005679,52.15925294257],[4.4914850293553,52.159195930684],[4.491613312878,52.159092648998],[4.491461870943,52.159066686849],[4.4913989154432,52.159109282171],[4.4912426471023,52.159188763757]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"64","persoonnaaminbron":"Johan van der Graft","persooneid":"Johan van der Graft","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1614","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.002","perceelnaam":"","voor":"","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"2","adresnu":"Nieuwe Rijn 2","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L002","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4912426471023,52.159188763757],[4.491276005679,52.15925294257],[4.4914850293553,52.159195930684],[4.491613312878,52.159092648998],[4.491461870943,52.159066686849],[4.4913989154432,52.159109282171],[4.4912426471023,52.159188763757]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"65","persoonnaaminbron":"Pieter Cornelisz van der Mersch","persooneid":"Pieter Cornelisz van der Morsch","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"stadsbode","beroeppersoonhisco":"bode","hg_pand":"leiden-1600\/P1614","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.001","perceelnaam":"","voor":"","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"1","adresnu":"Nieuwe Rijn 1","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L001","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4912426471023,52.159188763757],[4.491276005679,52.15925294257],[4.4914850293553,52.159195930684],[4.491613312878,52.159092648998],[4.491461870943,52.159066686849],[4.4913989154432,52.159109282171],[4.4912426471023,52.159188763757]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"66","persoonnaaminbron":"Henric Willemsz backer","persooneid":"Hendrick Willemsz {bakker}","beroepsvermelding":"backer","beroepbronhisco":"bakker","beroep":"bakker","beroeppersoonhisco":"bakker","hg_pand":"leiden-1600\/P1614","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hoogstraat.006","perceelnaam":"","voor":"1-9-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"","adresnu":"Nieuwe Rijn ","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L000","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4912426471023,52.159188763757],[4.491276005679,52.15925294257],[4.4914850293553,52.159195930684],[4.491613312878,52.159092648998],[4.491461870943,52.159066686849],[4.4913989154432,52.159109282171],[4.4912426471023,52.159188763757]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"66","persoonnaaminbron":"Henric Willemsz backer","persooneid":"Hendrick Willemsz {bakker}","beroepsvermelding":"backer","beroepbronhisco":"bakker","beroep":"bakker","beroeppersoonhisco":"bakker","hg_pand":"leiden-1600\/P1614","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hoogstraat.006","perceelnaam":"","voor":"1-9-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Hoogstraat","huisnummernu":"6","adresnu":"Hoogstraat 6","hoekstraateid":"Nieuwe Rijn","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L006","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.491276005679,52.15925294257],[4.4912961667129,52.159296473679],[4.4915261015633,52.159245709248],[4.4914850293553,52.159195930684],[4.491276005679,52.15925294257]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"67","persoonnaaminbron":"Mees Dircxz tinnegieter","persooneid":"Mees Dircksz van Weesp","beroepsvermelding":"tinnegieter","beroepbronhisco":"tinnegieter","beroep":"tinnegieter","beroeppersoonhisco":"tinnegieter","hg_pand":"leiden-1600\/P1615","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hoogstraat.005","perceelnaam":"","voor":"1-2-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Hoogstraat","huisnummernu":"5","adresnu":"Hoogstraat 5","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L005","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4913175196395,52.159342296887],[4.4915662109674,52.159298462839],[4.4915261015633,52.159245709248],[4.4912961667129,52.159296473679],[4.4913175196395,52.159342296887]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"68","persoonnaaminbron":"Aelbrecht Gerytsz van Hoogeveens wed","persooneid":"Aelbrecht Gerritsz van Hoogeveen","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"lakenkoopman","beroeppersoonhisco":"lakenkoopman","hg_pand":"leiden-1600\/P1616","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hoogstraat.004","perceelnaam":"","voor":"1-10-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Hoogstraat","huisnummernu":"4","adresnu":"Hoogstraat 4","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L004","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.491363061067,52.159432259721],[4.4916046877606,52.159385456112],[4.4915662109674,52.159298462839],[4.4913175196395,52.159342296887],[4.491363061067,52.159432259721]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"69","persoonnaaminbron":"Corn Huygensz v Thorenvliets erffgenamen","persooneid":"Cornelis Huigensz van Torenvliet","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1617","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hoogstraat.003","perceelnaam":"","voor":"","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Hoogstraat","huisnummernu":"3","adresnu":"Hoogstraat 3","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L003","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.491363061067,52.159432259721],[4.4916046877606,52.159385456112],[4.4915662109674,52.159298462839],[4.4913175196395,52.159342296887],[4.491363061067,52.159432259721]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"70","persoonnaaminbron":"Corn Huygensz v Thorenvliets erffgenamen","persooneid":"Cornelis Huigensz van Torenvliet","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1617","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hoogstraat.002","perceelnaam":"","voor":"","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Hoogstraat","huisnummernu":"2","adresnu":"Hoogstraat 2","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L002","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4916046877606,52.159385456112],[4.491363061067,52.159432259721],[4.4913888399606,52.159485339597],[4.4916398205513,52.159464889912],[4.4916046877606,52.159385456112]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"71","persoonnaaminbron":"IJsbrant Jacopsz van der Bouchorst notaris","persooneid":"IJsbrand Jacobsz van der Bouchorst","beroepsvermelding":"notaris","beroepbronhisco":"notaris","beroep":"notaris","beroeppersoonhisco":"notaris","hg_pand":"leiden-1600\/P1598","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hoogstraat.001","perceelnaam":"","voor":"1-6-7","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"1","adresnu":"Oude Rijn 1","hoekstraateid":"Hoogstraat","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4916046877606,52.159385456112],[4.491363061067,52.159432259721],[4.4913888399606,52.159485339597],[4.4916398205513,52.159464889912],[4.4916046877606,52.159385456112]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"71","persoonnaaminbron":"IJsbrant Jacopsz van der Bouchorst notaris","persooneid":"IJsbrand Jacobsz van der Bouchorst","beroepsvermelding":"notaris","beroepbronhisco":"notaris","beroep":"notaris","beroeppersoonhisco":"notaris","hg_pand":"leiden-1600\/P1598","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hoogstraat.001","perceelnaam":"","voor":"1-6-7","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Hoogstraat","huisnummernu":"1","adresnu":"Hoogstraat 1","hoekstraateid":"Oude Rijn","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L001","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4916046877606,52.159385456112],[4.491363061067,52.159432259721],[4.4913888399606,52.159485339597],[4.4916398205513,52.159464889912],[4.4916046877606,52.159385456112]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"72","persoonnaaminbron":"Ysbrant van der Bouchorst","persooneid":"IJsbrand Jacobsz van der Bouchorst","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"notaris","beroeppersoonhisco":"notaris","hg_pand":"leiden-1600\/P1598","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hoogstraat.001","perceelnaam":"","voor":"1-6-7","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"1","adresnu":"Oude Rijn 1","hoekstraateid":"Hoogstraat","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4916046877606,52.159385456112],[4.491363061067,52.159432259721],[4.4913888399606,52.159485339597],[4.4916398205513,52.159464889912],[4.4916046877606,52.159385456112]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"72","persoonnaaminbron":"Ysbrant van der Bouchorst","persooneid":"IJsbrand Jacobsz van der Bouchorst","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"notaris","beroeppersoonhisco":"notaris","hg_pand":"leiden-1600\/P1598","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hoogstraat.001","perceelnaam":"","voor":"1-6-7","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Hoogstraat","huisnummernu":"1","adresnu":"Hoogstraat 1","hoekstraateid":"Oude Rijn","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L001","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4919131790601,52.159446987836],[4.4918624384029,52.159277751238],[4.4915662109674,52.159298462839],[4.4916398205513,52.159464889912],[4.4919131790601,52.159446987836]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"73","persoonnaaminbron":"Cornelis Huygensz van Thorenvliets erffgenamen","persooneid":"Cornelis Huigensz van Torenvliet","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1599","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.001-003","perceelnaam":"","voor":"4-10-2","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"1-3","adresnu":"Oude Rijn 1-3","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R001-003","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4919131790601,52.159446987836],[4.4918624384029,52.159277751238],[4.4915662109674,52.159298462839],[4.4916398205513,52.159464889912],[4.4919131790601,52.159446987836]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"74","persoonnaaminbron":"deselve erffgenamen","persooneid":"Cornelis Huigensz van Torenvliet","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1599","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.001-003","perceelnaam":"","voor":"4-10-2","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"1-3","adresnu":"Oude Rijn 1-3","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R001-003","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4919131790601,52.159446987836],[4.4918624384029,52.159277751238],[4.4915662109674,52.159298462839],[4.4916398205513,52.159464889912],[4.4919131790601,52.159446987836]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"75","persoonnaaminbron":"deselve erffgenamen","persooneid":"Cornelis Huigensz van Torenvliet","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1599","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.001-003","perceelnaam":"","voor":"4-10-2","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"1-3","adresnu":"Oude Rijn 1-3","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R001-003","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4919131790601,52.159446987836],[4.4920277139612,52.159443100244],[4.4921435974634,52.159449211578],[4.492137035005,52.159275078099],[4.4918624384029,52.159277751238],[4.4919131790601,52.159446987836]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"76","persoonnaaminbron":"Cornelis Willemsz buttercopers erffgenamen","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1600","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.005-007","perceelnaam":"","voor":"4-7-4","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"5-7","adresnu":"Oude Rijn 5-7","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R005-007","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4919131790601,52.159446987836],[4.4920277139612,52.159443100244],[4.4921435974634,52.159449211578],[4.492137035005,52.159275078099],[4.4918624384029,52.159277751238],[4.4919131790601,52.159446987836]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"76","persoonnaaminbron":"Crijn Aelbrechtsz schipper","persooneid":"","beroepsvermelding":"schipper","beroepbronhisco":"schipper, scheepsvaarder, scheepskapitein","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1600","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.005-007","perceelnaam":"","voor":"4-7-4","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"5-7","adresnu":"Oude Rijn 5-7","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R005-007","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4919131790601,52.159446987836],[4.4920277139612,52.159443100244],[4.4921435974634,52.159449211578],[4.492137035005,52.159275078099],[4.4918624384029,52.159277751238],[4.4919131790601,52.159446987836]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"77","persoonnaaminbron":"Jan Pietersz Bock","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1600","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.005-007","perceelnaam":"","voor":"4-7-4","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"5-7","adresnu":"Oude Rijn 5-7","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R005-007","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4922591607691,52.159278382862],[4.492137035005,52.159275078099],[4.4921435974634,52.159449211578],[4.4922633555653,52.159454875803],[4.4922591607691,52.159278382862]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"78","persoonnaaminbron":"Jan Jansz van Schulenburchs wed","persooneid":"Jan Jansz van Schuilenburch","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1601","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.009","perceelnaam":"","voor":"1-11-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"9","adresnu":"Oude Rijn 9","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R009","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4922591607691,52.159278382862],[4.492137035005,52.159275078099],[4.4921435974634,52.159449211578],[4.4922633555653,52.159454875803],[4.4922591607691,52.159278382862]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"78","persoonnaaminbron":"Jan Jansz van Schulenburchs wed","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1601","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.009","perceelnaam":"","voor":"1-11-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"9","adresnu":"Oude Rijn 9","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R009","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4924301766019,52.159466129881],[4.4924182291557,52.159290529126],[4.4922591607691,52.159278382862],[4.4922633555653,52.159454875803],[4.4924301766019,52.159466129881]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"79","persoonnaaminbron":"Mourijn Cornelisz schipper","persooneid":"","beroepsvermelding":"schipper","beroepbronhisco":"schipper, scheepsvaarder, scheepskapitein","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1602","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.011-013","perceelnaam":"","voor":"2-11-2","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"11-13","adresnu":"Oude Rijn 11-13","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R011-013","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4924301766019,52.159466129881],[4.4924182291557,52.159290529126],[4.4922591607691,52.159278382862],[4.4922633555653,52.159454875803],[4.4924301766019,52.159466129881]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"80","persoonnaaminbron":"deselve Mourijn Cornelisz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1602","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.011-013","perceelnaam":"","voor":"2-11-2","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"11-13","adresnu":"Oude Rijn 11-13","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R011-013","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4924301766019,52.159466129881],[4.4924182291557,52.159290529126],[4.4922591607691,52.159278382862],[4.4922633555653,52.159454875803],[4.4924301766019,52.159466129881]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"81","persoonnaaminbron":"Geryt Cornelisz lijmsieder","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1602","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.011-013","perceelnaam":"","voor":"2-11-2","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"11-13","adresnu":"Oude Rijn 11-13","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R011-013","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4925325171832,52.15929900631],[4.4924182291557,52.159290529126],[4.4924301766019,52.159466129881],[4.4925429843647,52.159471265625],[4.4925325171832,52.15929900631]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"82","persoonnaaminbron":"Pieter Jansz uyte Cagen","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1603","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.015-017","perceelnaam":"","voor":"2-2-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"15-17","adresnu":"Oude Rijn 15-17","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R015-017","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4926379896114,52.159477218152],[4.4926235888706,52.159308258325],[4.4925325171832,52.15929900631],[4.4925429843647,52.159471265625],[4.4926379896114,52.159477218152]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"83","persoonnaaminbron":"Huych Cornelisz slootmaecker","persooneid":"","beroepsvermelding":"slootmaecker","beroepbronhisco":"slotenmaker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1604","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.019","perceelnaam":"","voor":"1-10-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"19","adresnu":"Oude Rijn 19","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R019","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4926997821527,52.159481016857],[4.4926845796064,52.159313476519],[4.4926235888706,52.159308258325],[4.4926379896114,52.159477218152],[4.4926997821527,52.159481016857]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"84","persoonnaaminbron":"Henrick Roeloffsz","persooneid":"Hendrick Roelofsz {schuitvoerder}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"schuitvoerder","beroeppersoonhisco":"schuitenvoerder","hg_pand":"leiden-1600\/P1605","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.021","perceelnaam":"","voor":"1-1-7","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"21","adresnu":"Oude Rijn 21","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R021","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4927685346787,52.159484867394],[4.492756358602,52.159320680212],[4.4926845796064,52.159313476519],[4.4926997821527,52.159481016857],[4.4927685346787,52.159484867394]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"85","persoonnaaminbron":"Jacob Henricxz Coppen","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1606","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.023","perceelnaam":"","voor":"1-3-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"23","adresnu":"Oude Rijn 23","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R023","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4928246347719,52.15932509787],[4.492756358602,52.159320680212],[4.4927685346787,52.159484867394],[4.4928232195993,52.15948832542],[4.4928246347719,52.15932509787]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"86","persoonnaaminbron":"Huych Harperszs wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1607","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.025","perceelnaam":"","voor":"1-0-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"25","adresnu":"Oude Rijn 25","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R025","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4928246347719,52.15932509787],[4.492756358602,52.159320680212],[4.4927685346787,52.159484867394],[4.4928232195993,52.15948832542],[4.4928246347719,52.15932509787]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"86","persoonnaaminbron":"Geertgen Henricxdr Huych Harperszs wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1607","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.025","perceelnaam":"","voor":"1-0-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"25","adresnu":"Oude Rijn 25","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R025","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4929265886906,52.159331578327],[4.4928246347719,52.15932509787],[4.4928232195993,52.15948832542],[4.4929103732831,52.159492410641],[4.4929265886906,52.159331578327]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"87","persoonnaaminbron":"Aeffgen Jansdr wedue van Cornelis Willemss schipper","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1608","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.027","perceelnaam":"","voor":"1-5-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"27","adresnu":"Oude Rijn 27","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R027","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4929265886906,52.159331578327],[4.4928246347719,52.15932509787],[4.4928232195993,52.15948832542],[4.4929103732831,52.159492410641],[4.4929265886906,52.159331578327]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"87","persoonnaaminbron":"wedue van Cornelis Willemss schipper","persooneid":"","beroepsvermelding":"schipper","beroepbronhisco":"schipper, scheepsvaarder, scheepskapitein","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1608","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.027","perceelnaam":"","voor":"1-5-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"27","adresnu":"Oude Rijn 27","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R027","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4930290769423,52.159496734914],[4.4930415346126,52.159338157159],[4.4929265886906,52.159331578327],[4.4929103732831,52.159492410641],[4.4930290769423,52.159496734914]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"88","persoonnaaminbron":"Ruth Dircxz cuypers wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"cuyper","beroepbronhisco":"kuiper","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1609","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.029","perceelnaam":"","voor":"2-1-10","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"29","adresnu":"Oude Rijn 29","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R029","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4930290769423,52.159496734914],[4.4930415346126,52.159338157159],[4.4929265886906,52.159331578327],[4.4929103732831,52.159492410641],[4.4930290769423,52.159496734914]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"88","persoonnaaminbron":"Ruth Dircxz cuypers wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"cuyper","beroepbronhisco":"kuiper","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1609","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.029","perceelnaam":"","voor":"2-1-10","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"29","adresnu":"Oude Rijn 29","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R029","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4930290769423,52.159496734914],[4.4930415346126,52.159338157159],[4.4929265886906,52.159331578327],[4.4929103732831,52.159492410641],[4.4930290769423,52.159496734914]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"89","persoonnaaminbron":"deselve wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1609","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.029","perceelnaam":"","voor":"2-1-10","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"29","adresnu":"Oude Rijn 29","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R029","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4930290769423,52.159496734914],[4.4930415346126,52.159338157159],[4.4929265886906,52.159331578327],[4.4929103732831,52.159492410641],[4.4930290769423,52.159496734914]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"90","persoonnaaminbron":"deselve wedue van Ruth Dircxz schipper","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1609","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.029","perceelnaam":"","voor":"2-1-10","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"29","adresnu":"Oude Rijn 29","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R029","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4930290769423,52.159496734914],[4.4930415346126,52.159338157159],[4.4929265886906,52.159331578327],[4.4929103732831,52.159492410641],[4.4930290769423,52.159496734914]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"91","persoonnaaminbron":"Philips de Visscher cum socijs","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1609","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.029","perceelnaam":"","voor":"2-1-10","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"29","adresnu":"Oude Rijn 29","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R029","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4931210652182,52.159503665494],[4.49314919315,52.159337831499],[4.4930415346126,52.159338157159],[4.4930290769423,52.159496734914],[4.4931210652182,52.159503665494]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"92","persoonnaaminbron":"Dirc Pietersz timmerman","persooneid":"Dirck Pietersz {timmerman-OudeRijn}","beroepsvermelding":"timmerman","beroepbronhisco":"timmerman","beroep":"timmerman","beroeppersoonhisco":"timmerman","hg_pand":"leiden-1600\/P1610","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.031","perceelnaam":"","voor":"1-5-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"31","adresnu":"Oude Rijn 31","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R031","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4931210652182,52.159503665494],[4.493186453782,52.159506844928],[4.4932544568379,52.159308734613],[4.49314919315,52.159337831499],[4.4931210652182,52.159503665494]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"93","persoonnaaminbron":"Dirc Janss timmerman","persooneid":"","beroepsvermelding":"timmerman","beroepbronhisco":"timmerman","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1595","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burchtgracht.000.01","perceelnaam":"","voor":"6-0-0","rechts":"","achter":"","links":"1-3-9","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"33","adresnu":"Oude Rijn 33","hoekstraateid":"Burchtgracht","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R033","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4931210652182,52.159503665494],[4.493186453782,52.159506844928],[4.4932544568379,52.159308734613],[4.49314919315,52.159337831499],[4.4931210652182,52.159503665494]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"93","persoonnaaminbron":"Dirc Janss timmerman","persooneid":"","beroepsvermelding":"timmerman","beroepbronhisco":"timmerman","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1595","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burchtgracht.000.01","perceelnaam":"","voor":"6-0-0","rechts":"","achter":"","links":"1-3-9","straateid":"Burchtgracht","straatnuid":"Van der Sterrepad","huisnummernu":"","adresnu":"Van der Sterrepad ","hoekstraateid":"Oude Rijn","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L002","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932306361263,52.159513754722],[4.4937699108594,52.15957654734],[4.4938214746414,52.159411415588],[4.4938858658657,52.158954286818],[4.4933592536098,52.159023110642],[4.4932306361263,52.159513754722]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"94","persoonnaaminbron":"t arme weeshuys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1596","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burchtgracht.000.02","perceelnaam":"","voor":"15-3-0","rechts":"","achter":"","links":"9-9-7","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"33a-39","adresnu":"Oude Rijn 33a-39","hoekstraateid":"Oude Rijn","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R033.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932306361263,52.159513754722],[4.4937699108594,52.15957654734],[4.4938214746414,52.159411415588],[4.4938858658657,52.158954286818],[4.4933592536098,52.159023110642],[4.4932306361263,52.159513754722]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"94","persoonnaaminbron":"t arme weeshuys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1596","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burchtgracht.000.02","perceelnaam":"","voor":"15-3-0","rechts":"","achter":"","links":"9-9-7","straateid":"Burchtgracht","straatnuid":"Van der Sterrepad","huisnummernu":"","adresnu":"Van der Sterrepad ","hoekstraateid":"Oude Rijn","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L001","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932306361263,52.159513754722],[4.4937699108594,52.15957654734],[4.4938214746414,52.159411415588],[4.4938858658657,52.158954286818],[4.4933592536098,52.159023110642],[4.4932306361263,52.159513754722]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"95","persoonnaaminbron":"de stadt mit twee schiethuyskens","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1596","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burchtgracht.000.02","perceelnaam":"","voor":"15-3-0","rechts":"","achter":"","links":"9-9-7","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"33a-39","adresnu":"Oude Rijn 33a-39","hoekstraateid":"Oude Rijn","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R033.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932306361263,52.159513754722],[4.4937699108594,52.15957654734],[4.4938214746414,52.159411415588],[4.4938858658657,52.158954286818],[4.4933592536098,52.159023110642],[4.4932306361263,52.159513754722]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"95","persoonnaaminbron":"de stadt mit twee schiethuyskens","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1596","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burchtgracht.000.02","perceelnaam":"","voor":"15-3-0","rechts":"","achter":"","links":"9-9-7","straateid":"Burchtgracht","straatnuid":"Van der Sterrepad","huisnummernu":"","adresnu":"Van der Sterrepad ","hoekstraateid":"Oude Rijn","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L001","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932306361263,52.159513754722],[4.4937699108594,52.15957654734],[4.4938214746414,52.159411415588],[4.4938858658657,52.158954286818],[4.4933592536098,52.159023110642],[4.4932306361263,52.159513754722]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"96","persoonnaaminbron":"deselve noch een huys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1596","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burchtgracht.000.02","perceelnaam":"","voor":"15-3-0","rechts":"","achter":"","links":"9-9-7","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"33a-39","adresnu":"Oude Rijn 33a-39","hoekstraateid":"Oude Rijn","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R033.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932306361263,52.159513754722],[4.4937699108594,52.15957654734],[4.4938214746414,52.159411415588],[4.4938858658657,52.158954286818],[4.4933592536098,52.159023110642],[4.4932306361263,52.159513754722]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"96","persoonnaaminbron":"deselve noch een huys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1596","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burchtgracht.000.02","perceelnaam":"","voor":"15-3-0","rechts":"","achter":"","links":"9-9-7","straateid":"Burchtgracht","straatnuid":"Van der Sterrepad","huisnummernu":"","adresnu":"Van der Sterrepad ","hoekstraateid":"Oude Rijn","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L001","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932306361263,52.159513754722],[4.4937699108594,52.15957654734],[4.4938214746414,52.159411415588],[4.4938858658657,52.158954286818],[4.4933592536098,52.159023110642],[4.4932306361263,52.159513754722]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"97","persoonnaaminbron":"deselve noch een huys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1596","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burchtgracht.000.02","perceelnaam":"","voor":"15-3-0","rechts":"","achter":"","links":"9-9-7","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"33a-39","adresnu":"Oude Rijn 33a-39","hoekstraateid":"Oude Rijn","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R033.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932306361263,52.159513754722],[4.4937699108594,52.15957654734],[4.4938214746414,52.159411415588],[4.4938858658657,52.158954286818],[4.4933592536098,52.159023110642],[4.4932306361263,52.159513754722]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"97","persoonnaaminbron":"deselve noch een huys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1596","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burchtgracht.000.02","perceelnaam":"","voor":"15-3-0","rechts":"","achter":"","links":"9-9-7","straateid":"Burchtgracht","straatnuid":"Van der Sterrepad","huisnummernu":"","adresnu":"Van der Sterrepad ","hoekstraateid":"Oude Rijn","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L001","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932306361263,52.159513754722],[4.4937699108594,52.15957654734],[4.4938214746414,52.159411415588],[4.4938858658657,52.158954286818],[4.4933592536098,52.159023110642],[4.4932306361263,52.159513754722]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"98","persoonnaaminbron":"Pieter Aerntsz cuyper","persooneid":"Pieter Adriaensz Dou","beroepsvermelding":"cuyper","beroepbronhisco":"kuiper","beroep":"kuiper","beroeppersoonhisco":"kuiper","hg_pand":"leiden-1600\/P1596","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burchtgracht.000.02","perceelnaam":"","voor":"15-3-0","rechts":"","achter":"","links":"9-9-7","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"33a-39","adresnu":"Oude Rijn 33a-39","hoekstraateid":"Oude Rijn","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R033.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932306361263,52.159513754722],[4.4937699108594,52.15957654734],[4.4938214746414,52.159411415588],[4.4938858658657,52.158954286818],[4.4933592536098,52.159023110642],[4.4932306361263,52.159513754722]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"98","persoonnaaminbron":"Pieter Aerntsz cuyper","persooneid":"Pieter Adriaensz Dou","beroepsvermelding":"cuyper","beroepbronhisco":"kuiper","beroep":"kuiper","beroeppersoonhisco":"kuiper","hg_pand":"leiden-1600\/P1596","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burchtgracht.000.02","perceelnaam":"","voor":"15-3-0","rechts":"","achter":"","links":"9-9-7","straateid":"Burchtgracht","straatnuid":"Van der Sterrepad","huisnummernu":"","adresnu":"Van der Sterrepad ","hoekstraateid":"Oude Rijn","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L001","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932306361263,52.159513754722],[4.4937699108594,52.15957654734],[4.4938214746414,52.159411415588],[4.4938858658657,52.158954286818],[4.4933592536098,52.159023110642],[4.4932306361263,52.159513754722]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"99","persoonnaaminbron":"Gersom van den Capelle","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1596","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burchtgracht.000.02","perceelnaam":"","voor":"15-3-0","rechts":"","achter":"","links":"9-9-7","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"33a-39","adresnu":"Oude Rijn 33a-39","hoekstraateid":"Oude Rijn","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R033.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932306361263,52.159513754722],[4.4937699108594,52.15957654734],[4.4938214746414,52.159411415588],[4.4938858658657,52.158954286818],[4.4933592536098,52.159023110642],[4.4932306361263,52.159513754722]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"99","persoonnaaminbron":"Gersom van den Capelle","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1596","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burchtgracht.000.02","perceelnaam":"","voor":"15-3-0","rechts":"","achter":"","links":"9-9-7","straateid":"Burchtgracht","straatnuid":"Van der Sterrepad","huisnummernu":"","adresnu":"Van der Sterrepad ","hoekstraateid":"Oude Rijn","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L001","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4938494588331,52.159589706481],[4.4938974798366,52.159466185718],[4.4938077904596,52.15945523826],[4.4937699108594,52.15957654734],[4.4938494588331,52.159589706481]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"100","persoonnaaminbron":"de wedue van Adriaen Fransz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1611","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.041","perceelnaam":"","voor":"1-7-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"41","adresnu":"Oude Rijn 41","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R041","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4939350975777,52.159603193918],[4.4939782264091,52.159476041624],[4.4938974798366,52.159466185718],[4.4938494588331,52.159589706481],[4.4939350975777,52.159603193918]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"101","persoonnaaminbron":"Claes Jansz timmerman","persooneid":"","beroepsvermelding":"timmerman","beroepbronhisco":"timmerman","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1612","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"OudeRijn.043","perceelnaam":"","voor":"1-7-7","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"43","adresnu":"Oude Rijn 43","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R043","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4939350975777,52.159603193918],[4.4941259425355,52.159630556712],[4.4941515025343,52.159497191619],[4.4939782264091,52.159476041624],[4.4939350975777,52.159603193918]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"102","persoonnaaminbron":"Jorys Claesz schoemaecker","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1507","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.001-003","perceelnaam":"","voor":"4-0-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"47","adresnu":"Oude Rijn 47","hoekstraateid":"Hooglandsekerkgracht","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R047","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4939350975777,52.159603193918],[4.4941259425355,52.159630556712],[4.4941515025343,52.159497191619],[4.4939782264091,52.159476041624],[4.4939350975777,52.159603193918]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"102","persoonnaaminbron":"Jorys Claesz schoemaecker","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1507","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.001-003","perceelnaam":"","voor":"4-0-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooglandsekerkgracht","straatnuid":"Hooglandsekerkgracht","huisnummernu":"1-3","adresnu":"Hooglandsekerkgracht 1-3","hoekstraateid":"Oude Rijn","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R001-003","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4939350975777,52.159603193918],[4.4941259425355,52.159630556712],[4.4941515025343,52.159497191619],[4.4939782264091,52.159476041624],[4.4939350975777,52.159603193918]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"103","persoonnaaminbron":"Pieter Henricxz bakker","persooneid":"","beroepsvermelding":"bakker","beroepbronhisco":"bakker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1507","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.001-003","perceelnaam":"","voor":"4-0-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"47","adresnu":"Oude Rijn 47","hoekstraateid":"Hooglandsekerkgracht","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R047","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4939350975777,52.159603193918],[4.4941259425355,52.159630556712],[4.4941515025343,52.159497191619],[4.4939782264091,52.159476041624],[4.4939350975777,52.159603193918]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"103","persoonnaaminbron":"Pieter Henricxz bakker","persooneid":"","beroepsvermelding":"bakker","beroepbronhisco":"bakker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1507","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.001-003","perceelnaam":"","voor":"4-0-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooglandsekerkgracht","straatnuid":"Hooglandsekerkgracht","huisnummernu":"1-3","adresnu":"Hooglandsekerkgracht 1-3","hoekstraateid":"Oude Rijn","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R001-003","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4939350975777,52.159603193918],[4.4941259425355,52.159630556712],[4.4941515025343,52.159497191619],[4.4939782264091,52.159476041624],[4.4939350975777,52.159603193918]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"104","persoonnaaminbron":"deselve Pieter Henricxz bakker","persooneid":"","beroepsvermelding":"bakker","beroepbronhisco":"bakker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1507","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.001-003","perceelnaam":"","voor":"4-0-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Oude Rijn","straatnuid":"Oude Rijn","huisnummernu":"47","adresnu":"Oude Rijn 47","hoekstraateid":"Hooglandsekerkgracht","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R047","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4939350975777,52.159603193918],[4.4941259425355,52.159630556712],[4.4941515025343,52.159497191619],[4.4939782264091,52.159476041624],[4.4939350975777,52.159603193918]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"104","persoonnaaminbron":"deselve Pieter Henricxz bakker","persooneid":"","beroepsvermelding":"bakker","beroepbronhisco":"bakker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1507","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.001-003","perceelnaam":"","voor":"4-0-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooglandsekerkgracht","straatnuid":"Hooglandsekerkgracht","huisnummernu":"1-3","adresnu":"Hooglandsekerkgracht 1-3","hoekstraateid":"Oude Rijn","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R001-003","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4938077904596,52.15945523826],[4.4941515025343,52.159497191619],[4.4941580444218,52.159448535718],[4.4938214746414,52.159411415588],[4.4938077904596,52.15945523826]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"105","persoonnaaminbron":"Henrick van Dorp","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1508","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.005","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooglandsekerkgracht","straatnuid":"Hooglandsekerkgracht","huisnummernu":"5","adresnu":"Hooglandsekerkgracht 5","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R005","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4938214746414,52.159411415588],[4.4941580444218,52.159448535718],[4.4941860110569,52.159318613409],[4.4938390641526,52.159286539962],[4.4938214746414,52.159411415588]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"106","persoonnaaminbron":"Jacob Baelde","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1509","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.007-011","perceelnaam":"","voor":"4-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooglandsekerkgracht","straatnuid":"Hooglandsekerkgracht","huisnummernu":"7-11","adresnu":"Hooglandsekerkgracht 7-11","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R007-011","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4938390641526,52.159286539962],[4.4941860110569,52.159318613409],[4.494200630731,52.159237294593],[4.4938504540933,52.1592056848],[4.4938390641526,52.159286539962]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"107","persoonnaaminbron":"Jan Dircxz van Noortzant bode mitte roede","persooneid":"","beroepsvermelding":"bode mitte roede","beroepbronhisco":"bode","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1510","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.013-015","perceelnaam":"","voor":"2-4-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooglandsekerkgracht","straatnuid":"Hooglandsekerkgracht","huisnummernu":"13-15","adresnu":"Hooglandsekerkgracht 13-15","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R013-015","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4938504540933,52.1592056848],[4.494200630731,52.159237294593],[4.4942203615846,52.158933987592],[4.4938858658657,52.158954286818],[4.4938504540933,52.1592056848]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"108","persoonnaaminbron":"t weeshuys een huys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1511","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.017","perceelnaam":"","voor":"9-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooglandsekerkgracht","straatnuid":"Hooglandsekerkgracht","huisnummernu":"17","adresnu":"Hooglandsekerkgracht 17","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R017","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4938504540933,52.1592056848],[4.494200630731,52.159237294593],[4.4942203615846,52.158933987592],[4.4938858658657,52.158954286818],[4.4938504540933,52.1592056848]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"109","persoonnaaminbron":"tselve weeshuys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1511","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.017","perceelnaam":"","voor":"9-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooglandsekerkgracht","straatnuid":"Hooglandsekerkgracht","huisnummernu":"17","adresnu":"Hooglandsekerkgracht 17","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R017","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4938504540933,52.1592056848],[4.494200630731,52.159237294593],[4.4942203615846,52.158933987592],[4.4938858658657,52.158954286818],[4.4938504540933,52.1592056848]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"110","persoonnaaminbron":"deselve een huys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1511","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.017","perceelnaam":"","voor":"9-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooglandsekerkgracht","straatnuid":"Hooglandsekerkgracht","huisnummernu":"17","adresnu":"Hooglandsekerkgracht 17","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R017","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4938504540933,52.1592056848],[4.494200630731,52.159237294593],[4.4942203615846,52.158933987592],[4.4938858658657,52.158954286818],[4.4938504540933,52.1592056848]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"111","persoonnaaminbron":"den ingang van 't weeshuys mit een huysgen","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1511","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.017","perceelnaam":"","voor":"9-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooglandsekerkgracht","straatnuid":"Hooglandsekerkgracht","huisnummernu":"17","adresnu":"Hooglandsekerkgracht 17","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R017","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4938504540933,52.1592056848],[4.494200630731,52.159237294593],[4.4942203615846,52.158933987592],[4.4938858658657,52.158954286818],[4.4938504540933,52.1592056848]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"112","persoonnaaminbron":"deselve een huysgen","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1511","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.017","perceelnaam":"","voor":"9-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooglandsekerkgracht","straatnuid":"Hooglandsekerkgracht","huisnummernu":"17","adresnu":"Hooglandsekerkgracht 17","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R017","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4938504540933,52.1592056848],[4.494200630731,52.159237294593],[4.4942203615846,52.158933987592],[4.4938858658657,52.158954286818],[4.4938504540933,52.1592056848]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"113","persoonnaaminbron":"deselve een huysgen","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1511","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.017","perceelnaam":"","voor":"9-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooglandsekerkgracht","straatnuid":"Hooglandsekerkgracht","huisnummernu":"17","adresnu":"Hooglandsekerkgracht 17","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R017","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4938858658657,52.158954286818],[4.4942203615846,52.158933987592],[4.4942223789152,52.158833168334],[4.4933823144419,52.158955227006],[4.4933592536098,52.159023110642],[4.4938858658657,52.158954286818]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"114","persoonnaaminbron":"deselve noch een huys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1512","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.019","perceelnaam":"","voor":"2-10-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burchtgracht","straatnuid":"Van der Sterrepad","huisnummernu":"","adresnu":"Van der Sterrepad ","hoekstraateid":"Hooglandsekerkgracht","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L000.3","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4938858658657,52.158954286818],[4.4942203615846,52.158933987592],[4.4942223789152,52.158833168334],[4.4933823144419,52.158955227006],[4.4933592536098,52.159023110642],[4.4938858658657,52.158954286818]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"114","persoonnaaminbron":"deselve noch een huys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1512","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.019","perceelnaam":"","voor":"2-10-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooglandsekerkgracht","straatnuid":"Hooglandsekerkgracht","huisnummernu":"19","adresnu":"Hooglandsekerkgracht 19","hoekstraateid":"Burchtgracht","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R019","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4942223789152,52.158833168334],[4.4942088178613,52.158737937897],[4.4933715666177,52.158885408203],[4.4933558905133,52.158961685423],[4.4933823144419,52.158955227006],[4.4942223789152,52.158833168334]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"115","persoonnaaminbron":"meester Floris Hey","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1513","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.021","perceelnaam":"","voor":"3-1-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burchtgracht","straatnuid":"Van der Sterrepad","huisnummernu":"","adresnu":"Van der Sterrepad ","hoekstraateid":"Hooglandsekerkgracht","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L000.4","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4942223789152,52.158833168334],[4.4942088178613,52.158737937897],[4.4933715666177,52.158885408203],[4.4933558905133,52.158961685423],[4.4933823144419,52.158955227006],[4.4942223789152,52.158833168334]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"115","persoonnaaminbron":"meester Floris Hey","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1513","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.021","perceelnaam":"","voor":"3-1-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooglandsekerkgracht","straatnuid":"Hooglandsekerkgracht","huisnummernu":"21","adresnu":"Hooglandsekerkgracht 21","hoekstraateid":"Burchtgracht","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R021","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4938626977233,52.158798101591],[4.4942088178613,52.158737937897],[4.4941719239318,52.158632527661],[4.4938439447721,52.158713756292],[4.4938459139531,52.158751836165],[4.4933659404237,52.158853792035],[4.4933715666177,52.158885408203],[4.4938626977233,52.158798101591]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"116","persoonnaaminbron":"Robbrecht de Marengus erffgenamen","persooneid":"Robrecht Jorisz de Maringuy","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1514","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.023","perceelnaam":"","voor":"3-1-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burchtgracht","straatnuid":"Van der Sterrepad","huisnummernu":"","adresnu":"Van der Sterrepad ","hoekstraateid":"Hooglandsekerkgracht","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L000.5","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4938626977233,52.158798101591],[4.4942088178613,52.158737937897],[4.4941719239318,52.158632527661],[4.4938439447721,52.158713756292],[4.4938459139531,52.158751836165],[4.4933659404237,52.158853792035],[4.4933715666177,52.158885408203],[4.4938626977233,52.158798101591]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"116","persoonnaaminbron":"Robbrecht de Marengus erffgenamen","persooneid":"Robrecht Jorisz de Maringuy","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1514","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.023","perceelnaam":"","voor":"3-1-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooglandsekerkgracht","straatnuid":"Hooglandsekerkgracht","huisnummernu":"23","adresnu":"Hooglandsekerkgracht 23","hoekstraateid":"Burchtgracht","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R023","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4940986588649,52.158542907951],[4.4933391968171,52.158791280952],[4.4933543217962,52.158831539523],[4.4938439447721,52.158713756292],[4.4941719239318,52.158632527661],[4.4940986588649,52.158542907951]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"117","persoonnaaminbron":"Christoffel van Nierop","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1426","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.025-027","perceelnaam":"","voor":"2-11-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burchtgracht","straatnuid":"Van der Sterrepad","huisnummernu":"","adresnu":"Van der Sterrepad ","hoekstraateid":"Hooglandsekerkgracht","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L000.7","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4940986588649,52.158542907951],[4.4933391968171,52.158791280952],[4.4933543217962,52.158831539523],[4.4938439447721,52.158713756292],[4.4941719239318,52.158632527661],[4.4940986588649,52.158542907951]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"117","persoonnaaminbron":"Christoffel van Nierop","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1426","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.025-027","perceelnaam":"","voor":"2-11-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooglandsekerkgracht","straatnuid":"Hooglandsekerkgracht","huisnummernu":"25-27","adresnu":"Hooglandsekerkgracht 25-27","hoekstraateid":"Burchtgracht","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R025-027","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4940986588649,52.158542907951],[4.4940262000771,52.15845398191],[4.493311215623,52.158728760486],[4.4933391968171,52.158791280952],[4.4940986588649,52.158542907951]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"118","persoonnaaminbron":"meester Jan van Gessel","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1427","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.029","perceelnaam":"'t Lant van Beloften","voor":"3-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burchtgracht","straatnuid":"Van der Sterrepad","huisnummernu":"","adresnu":"Van der Sterrepad ","hoekstraateid":"Hooglandsekerkgracht","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L000.8","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4940986588649,52.158542907951],[4.4940262000771,52.15845398191],[4.493311215623,52.158728760486],[4.4933391968171,52.158791280952],[4.4940986588649,52.158542907951]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"118","persoonnaaminbron":"meester Jan van Gessel","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1427","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.029","perceelnaam":"'t Lant van Beloften","voor":"3-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooglandsekerkgracht","straatnuid":"Hooglandsekerkgracht","huisnummernu":"29","adresnu":"Hooglandsekerkgracht 29","hoekstraateid":"Burchtgracht","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R029","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4940262191065,52.158453031081],[4.4939002422771,52.158333168001],[4.4932288570878,52.158682645286],[4.493311215623,52.158728760486],[4.4940262191065,52.158453031081]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"119","persoonnaaminbron":"meester Jacob Lasson","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1428","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.031-033","perceelnaam":"","voor":"3-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooglandsekerkhof","straatnuid":"Hooglandsekerkgracht","huisnummernu":"31-33","adresnu":"Hooglandsekerkgracht 31-33","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R031-033","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4940262191065,52.158453031081],[4.4939002422771,52.158333168001],[4.4932288570878,52.158682645286],[4.493311215623,52.158728760486],[4.4940262191065,52.158453031081]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"120","persoonnaaminbron":"Harman Jacobsz van der Bel cum socijs, erffgenamen van Yda Jacobsdr van der Bel","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1428","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.035-041","perceelnaam":"","voor":"3-4-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooglandsekerkhof","straatnuid":"Hooglandsekerkgracht","huisnummernu":"35-41","adresnu":"Hooglandsekerkgracht 35-41","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R035-041","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4940262191065,52.158453031081],[4.4939002422771,52.158333168001],[4.4932288570878,52.158682645286],[4.493311215623,52.158728760486],[4.4940262191065,52.158453031081]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"121","persoonnaaminbron":"deselve Harman Jacobsz cum socijs achterhuys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1428","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burchtgracht.000.09","perceelnaam":"","voor":"1-7-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burchtgracht","straatnuid":"Van der Sterrepad","huisnummernu":"","adresnu":"Van der Sterrepad ","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L009","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4940262191065,52.158453031081],[4.4939002422771,52.158333168001],[4.4932288570878,52.158682645286],[4.493311215623,52.158728760486],[4.4940262191065,52.158453031081]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"122","persoonnaaminbron":"deselve Harman Jacobszoon cum socijs","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1428","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.035-041","perceelnaam":"","voor":"3-4-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooglandsekerkhof","straatnuid":"Hooglandsekerkgracht","huisnummernu":"35-41","adresnu":"Hooglandsekerkgracht 35-41","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R035-041","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.493903354724,52.158332239695],[4.4938249996293,52.158267339808],[4.493349196474,52.158534416176],[4.4931561352908,52.158646316816],[4.4932288570878,52.158682645286],[4.493903354724,52.158332239695]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"123","persoonnaaminbron":"Jan Janss Butewechs provenhuys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1429","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.043","perceelnaam":"","voor":"1-9-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooglandsekerkhof","straatnuid":"Hooglandsekerkgracht","huisnummernu":"43","adresnu":"Hooglandsekerkgracht 43","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R043","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.493903354724,52.158332239695],[4.4938249996293,52.158267339808],[4.493349196474,52.158534416176],[4.4931561352908,52.158646316816],[4.4932288570878,52.158682645286],[4.493903354724,52.158332239695]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"124","persoonnaaminbron":"deselve Jan Janss Butewech","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1429","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.043","perceelnaam":"","voor":"1-9-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooglandsekerkhof","straatnuid":"Hooglandsekerkgracht","huisnummernu":"43","adresnu":"Hooglandsekerkgracht 43","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R043","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937525463172,52.158308130592],[4.4938218681516,52.158269218939],[4.4936905484624,52.158184512835],[4.4936385634396,52.158231683028],[4.4937525463172,52.158308130592]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"125","persoonnaaminbron":"Cornelis Claes Lambrechtsz","persooneid":"Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"brouwer","beroeppersoonhisco":"brouwer","hg_pand":"leiden-1600\/P1430","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.045","perceelnaam":"De Gaper","voor":"2-3-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooglandsekerkhof","straatnuid":"Hooglandsekerkgracht","huisnummernu":"45","adresnu":"Hooglandsekerkgracht 45","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R045","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937525463172,52.158308130592],[4.4938218681516,52.158269218939],[4.4936905484624,52.158184512835],[4.4936385634396,52.158231683028],[4.4937525463172,52.158308130592]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"126","persoonnaaminbron":"Symon Thomasz van Swyeten","persooneid":"Symon Thomasz van Swieten","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1430","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.045","perceelnaam":"De Gaper","voor":"2-3-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooglandsekerkhof","straatnuid":"Hooglandsekerkgracht","huisnummernu":"45","adresnu":"Hooglandsekerkgracht 45","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R045","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4936385634396,52.158231683028],[4.4936905484624,52.158184512835],[4.4935988851021,52.158127693244],[4.4935468238733,52.158178667608],[4.4936385634396,52.158231683028]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"127","persoonnaaminbron":"Cornelis Harmensz van der Bel","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1431","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooglandsekerkgracht.047","perceelnaam":"","voor":"1-7-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooglandsekerkhof","straatnuid":"Hooglandsekerkgracht","huisnummernu":"47","adresnu":"Hooglandsekerkgracht 47","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R047","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4935468238733,52.158178667608],[4.4935988851021,52.158127693244],[4.4934962435029,52.158078400896],[4.4934412031185,52.158123645015],[4.4935468238733,52.158178667608]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"128","persoonnaaminbron":"Willem Vincenten van Noorthouc snijder","persooneid":"","beroepsvermelding":"snijder","beroepbronhisco":"kleermaker, snijder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1432","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.014","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"","links":"2-0-6","straateid":"Hooglandsekerkhof","straatnuid":"Hooglandsekerkgracht","huisnummernu":"49","adresnu":"Hooglandsekerkgracht 49","hoekstraateid":"Nieuwstraat","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R049","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4935468238733,52.158178667608],[4.4935988851021,52.158127693244],[4.4934962435029,52.158078400896],[4.4934412031185,52.158123645015],[4.4935468238733,52.158178667608]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"128","persoonnaaminbron":"Willem Vincenten van Noorthouc snijder","persooneid":"","beroepsvermelding":"snijder","beroepbronhisco":"kleermaker, snijder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1432","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.014","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"","links":"2-0-6","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"14","adresnu":"Nieuwstraat 14","hoekstraateid":"Hooglandsekerkhof","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L014","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934412031185,52.158123645015],[4.4933931503533,52.158159809833],[4.4936924828678,52.158341845121],[4.4937525463172,52.158308130592],[4.4936385634396,52.158231683028],[4.4935468238733,52.158178667608],[4.4934412031185,52.158123645015]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"129","persoonnaaminbron":"meester Jacob Meesz chirurgijn","persooneid":"","beroepsvermelding":"chirurgijn","beroepbronhisco":"chirurgijn","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1433","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.012","perceelnaam":"","voor":"1-4-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"12","adresnu":"Nieuwstraat 12","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933931503533,52.158159809833],[4.4933365638005,52.158205042189],[4.4936254606458,52.158379466304],[4.4936924828678,52.158341845121],[4.4933931503533,52.158159809833]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"130","persoonnaaminbron":"meester Laurens Vastson","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1434","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.010","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"10","adresnu":"Nieuwstraat 10","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L010","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933365638005,52.158205042189],[4.4932180754036,52.158313730971],[4.4934826199638,52.158459644866],[4.4936254606458,52.158379466304],[4.4933365638005,52.158205042189]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"131","persoonnaaminbron":"Symon Thomasz van Zwieten","persooneid":"Symon Thomasz van Swieten","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1435","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.006-008","perceelnaam":"","voor":"2-11-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"6-8","adresnu":"Nieuwstraat 6-8","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L006-008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932180754036,52.158313730971],[4.4931602979985,52.158356672066],[4.4934237385652,52.158492694982],[4.4934826199638,52.158459644866],[4.4932180754036,52.158313730971]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"132","persoonnaaminbron":"Corn Cornelisz glaesschrijver","persooneid":"","beroepsvermelding":"glaesschrijver","beroepbronhisco":"glazenmaker, verver, schilder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1436","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.004","perceelnaam":"","voor":"1-5-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"4","adresnu":"Nieuwstraat 4","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L004","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4931602979985,52.158356672066],[4.4931224361372,52.158393674417],[4.4933460649576,52.158536295295],[4.4934237385652,52.158492694982],[4.4931602979985,52.158356672066]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"133","persoonnaaminbron":"Jacob Pietersz, apotecaris","persooneid":"","beroepsvermelding":"apoteecker","beroepbronhisco":"apotheker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1437","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.002","perceelnaam":"","voor":"1-10-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"2","adresnu":"Nieuwstraat 2","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L002","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933460649576,52.158536295295],[4.4931224361372,52.158393674417],[4.4930770704681,52.158377899338],[4.492914374771,52.158537152284],[4.4931561352908,52.158646316816],[4.4933460649576,52.158536295295]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"134","persoonnaaminbron":"Willem van der Laen","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1438","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burchtgracht.000.11","perceelnaam":"","voor":"2-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"0.4","adresnu":"Nieuwstraat 0.4","hoekstraateid":"Burchtgracht","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L000.4","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933460649576,52.158536295295],[4.4931224361372,52.158393674417],[4.4930770704681,52.158377899338],[4.492914374771,52.158537152284],[4.4931561352908,52.158646316816],[4.4933460649576,52.158536295295]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"134","persoonnaaminbron":"Willem van der Laen","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1438","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burchtgracht.000.11","perceelnaam":"","voor":"2-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burchtgracht","straatnuid":"Van der Sterrepad","huisnummernu":"","adresnu":"Van der Sterrepad ","hoekstraateid":"Nieuwstraat","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L011","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4930770704681,52.158377899338],[4.493020599184,52.15835637019],[4.4928473575388,52.158515552106],[4.492914374771,52.158537152284],[4.4930770704681,52.158377899338]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"135","persoonnaaminbron":"Lourys Symonsz appelcoper","persooneid":"Louris Symonsz {appelkoper}","beroepsvermelding":"appelcoper","beroepbronhisco":"fruitkoopman","beroep":"appelkoper","beroeppersoonhisco":"fruitkoopman","hg_pand":"leiden-1600\/P1439","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burchtgracht.000.12","perceelnaam":"","voor":"","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"0.2","adresnu":"Nieuwstraat 0.2","hoekstraateid":"Burchtgracht","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L000.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4930770704681,52.158377899338],[4.493020599184,52.15835637019],[4.4928473575388,52.158515552106],[4.492914374771,52.158537152284],[4.4930770704681,52.158377899338]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"135","persoonnaaminbron":"Lourys Symonsz appelcoper","persooneid":"Louris Symonsz {appelkoper}","beroepsvermelding":"appelcoper","beroepbronhisco":"fruitkoopman","beroep":"appelkoper","beroeppersoonhisco":"fruitkoopman","hg_pand":"leiden-1600\/P1439","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burchtgracht.000.12","perceelnaam":"","voor":"","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burchtgracht","straatnuid":"Van der Sterrepad","huisnummernu":"","adresnu":"Van der Sterrepad ","hoekstraateid":"Nieuwstraat","bouwblokid":"BSG-05","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4927753986369,52.158499960921],[4.4928299717862,52.158508936081],[4.4929937074936,52.158349792701],[4.4929444706671,52.158330000976],[4.4927753986369,52.158499960921]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"136","persoonnaaminbron":"de wedue van Charles Bouchart","persooneid":"Charles Bochart","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"brouwer","beroeppersoonhisco":"brouwer","hg_pand":"leiden-1600\/P1440","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burgsteeg.012","perceelnaam":"","voor":"1-1-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burgsteeg","straatnuid":"Burgsteeg","huisnummernu":"12","adresnu":"Burgsteeg 12","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4927753986369,52.158499960921],[4.4928299717862,52.158508936081],[4.4929937074936,52.158349792701],[4.4929444706671,52.158330000976],[4.4927753986369,52.158499960921]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"137","persoonnaaminbron":"deselve wedue van Charles Bouchart","persooneid":"Charles Bochart","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"brouwer","beroeppersoonhisco":"brouwer","hg_pand":"leiden-1600\/P1440","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burgsteeg.012","perceelnaam":"","voor":"1-1-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burgsteeg","straatnuid":"Burgsteeg","huisnummernu":"12","adresnu":"Burgsteeg 12","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4927753986369,52.158499960921],[4.4928299717862,52.158508936081],[4.4929937074936,52.158349792701],[4.4929444706671,52.158330000976],[4.4927753986369,52.158499960921]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"138","persoonnaaminbron":"Den Burch","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1440","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burgsteeg.012","perceelnaam":"","voor":"1-1-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burgsteeg","straatnuid":"Burgsteeg","huisnummernu":"12","adresnu":"Burgsteeg 12","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4927753986369,52.158499960921],[4.4928299717862,52.158508936081],[4.4929937074936,52.158349792701],[4.4929444706671,52.158330000976],[4.4927753986369,52.158499960921]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"139","persoonnaaminbron":"Claes Meesz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1440","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burgsteeg.012","perceelnaam":"","voor":"1-1-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burgsteeg","straatnuid":"Burgsteeg","huisnummernu":"12","adresnu":"Burgsteeg 12","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4929444706671,52.158330000976],[4.4928574897002,52.1583030434],[4.4926885428399,52.158481038001],[4.4927753986369,52.158499960921],[4.4929444706671,52.158330000976]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"140","persoonnaaminbron":"Pieter Plumaen","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1441","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burgsteeg.010","perceelnaam":"","voor":"1-7-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burgsteeg","straatnuid":"Burgsteeg","huisnummernu":"10","adresnu":"Burgsteeg 10","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L010","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4926885428399,52.158481038001],[4.4928574897002,52.1583030434],[4.4927991521989,52.158286699786],[4.4926045179622,52.15845985343],[4.4926885428399,52.158481038001]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"141","persoonnaaminbron":"Cors Dircxz goutsmith","persooneid":"","beroepsvermelding":"goutsmith","beroepbronhisco":"goud-, zilver-, edelsmid","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1442","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burgsteeg.008","perceelnaam":"","voor":"1-2-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burgsteeg","straatnuid":"Burgsteeg","huisnummernu":"8","adresnu":"Burgsteeg 8","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4927991521989,52.158286699786],[4.492676666939,52.158244665427],[4.4924887919303,52.158428152858],[4.4926045179622,52.15845985343],[4.4927991521989,52.158286699786]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"142","persoonnaaminbron":"de wedue van Charles Bouchart","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1443","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burgsteeg.006","perceelnaam":"","voor":"1-8-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burgsteeg","straatnuid":"Burgsteeg","huisnummernu":"6","adresnu":"Burgsteeg 6","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L006","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4927991521989,52.158286699786],[4.492676666939,52.158244665427],[4.4924887919303,52.158428152858],[4.4926045179622,52.15845985343],[4.4927991521989,52.158286699786]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"142","persoonnaaminbron":"de wedue van Charles Bouchart","persooneid":"Charles Bochart","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"brouwer","beroeppersoonhisco":"brouwer","hg_pand":"leiden-1600\/P1443","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burgsteeg.006","perceelnaam":"","voor":"1-8-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burgsteeg","straatnuid":"Burgsteeg","huisnummernu":"6","adresnu":"Burgsteeg 6","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L006","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4924887919303,52.158428152858],[4.492676666939,52.158244665427],[4.492610932759,52.158220618308],[4.4924124859823,52.158401531178],[4.4924887919303,52.158428152858]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"143","persoonnaaminbron":"Michiel des Ursyn","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1444","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burgsteeg.004","perceelnaam":"","voor":"1-6-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burgsteeg","straatnuid":"Burgsteeg","huisnummernu":"4","adresnu":"Burgsteeg 4","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L004","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.492610932759,52.158220618308],[4.4924695249734,52.158169921044],[4.4924292314857,52.158212578213],[4.4923681098656,52.158271253821],[4.4923302278216,52.158302819585],[4.492278281609,52.158346080425],[4.4924124859823,52.158401531178],[4.492610932759,52.158220618308]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"144","persoonnaaminbron":"Adriaen van Sonnevelt","persooneid":"Adriaen van Sonnevelt","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"student","beroeppersoonhisco":"student","hg_pand":"leiden-1600\/P1445","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burgsteeg.002","perceelnaam":"Herenlogement","voor":"2-8-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burgsteeg","straatnuid":"Burgsteeg","huisnummernu":"2","adresnu":"Burgsteeg 2","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L002","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4922022307479,52.158128501995],[4.4924292314857,52.158212578213],[4.4924695249734,52.158169921044],[4.492254958111,52.158090660826],[4.4922022307479,52.158128501995]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"145","persoonnaaminbron":"t achterhuys van Adriana Pieter Codijcx wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1446","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.023","perceelnaam":"","voor":"1-4-7","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burgsteeg","straatnuid":"Burgsteeg","huisnummernu":"","adresnu":"Burgsteeg ","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L000","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4922022307479,52.158128501995],[4.4924292314857,52.158212578213],[4.4924695249734,52.158169921044],[4.492254958111,52.158090660826],[4.4922022307479,52.158128501995]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"145","persoonnaaminbron":"t achterhuys van Adriana Pieter Codijcx wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1446","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.023","perceelnaam":"","voor":"1-4-7","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"23","adresnu":"Nieuwe Rijn 23","hoekstraateid":"Burgsteeg","bouwblokid":"BSG-04","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L023","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4923619937335,52.158012359505],[4.4923151977585,52.15806299216],[4.4926282830237,52.15816782707],[4.4926822460966,52.15811600374],[4.4923619937335,52.158012359505]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"146","persoonnaaminbron":"Pieter Cornelisz schoemaecker","persooneid":"","beroepsvermelding":"schoemaecker","beroepbronhisco":"schoenmaker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1462","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.024","perceelnaam":"In 't Claverblat","voor":"1-7-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burgsteeg","straatnuid":"Burgsteeg","huisnummernu":"","adresnu":"Burgsteeg ","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4923619937335,52.158012359505],[4.4923151977585,52.15806299216],[4.4926282830237,52.15816782707],[4.4926822460966,52.15811600374],[4.4923619937335,52.158012359505]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"146","persoonnaaminbron":"Pieter Cornelisz schoemaecker","persooneid":"","beroepsvermelding":"schoemaecker","beroepbronhisco":"schoenmaker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1462","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.024","perceelnaam":"In 't Claverblat","voor":"1-7-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"24","adresnu":"Nieuwe Rijn 24","hoekstraateid":"Burgsteeg","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L024","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4926998583529,52.158194141297],[4.492827771896,52.158085116405],[4.4928579128044,52.15805607327],[4.4927951398476,52.15803734017],[4.492642711724,52.158174682267],[4.4926998583529,52.158194141297]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"147","persoonnaaminbron":"Cornelis Dircxz smith","persooneid":"Cornelis Dircksz {smid}","beroepsvermelding":"smith","beroepbronhisco":"smid","beroep":"smid","beroeppersoonhisco":"smid","hg_pand":"leiden-1600\/P1460","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burgsteeg.003","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burgsteeg","straatnuid":"Burgsteeg","huisnummernu":"3","adresnu":"Burgsteeg 3","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R003","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4927674298839,52.15821824544],[4.4928922111597,52.158104277382],[4.492827771896,52.158085116405],[4.4926998583529,52.158194141297],[4.4927674298839,52.15821824544]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"148","persoonnaaminbron":"Maerten Taey zelve","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1459","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burgsteeg.005","perceelnaam":"","voor":"1-4-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burgsteeg","straatnuid":"Burgsteeg","huisnummernu":"5","adresnu":"Burgsteeg 5","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R005","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4928399034131,52.158244669757],[4.4929231341416,52.158166534427],[4.4929667241666,52.158127448001],[4.4928978469811,52.158100895522],[4.4928922111597,52.158104277382],[4.4927674298839,52.15821824544],[4.4928399034131,52.158244669757]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"149","persoonnaaminbron":"Engel Cornelisz schipper","persooneid":"","beroepsvermelding":"schipper","beroepbronhisco":"schipper, scheepsvaarder, scheepskapitein","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1458","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burgsteeg.007","perceelnaam":"","voor":"1-6-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burgsteeg","straatnuid":"Burgsteeg","huisnummernu":"7","adresnu":"Burgsteeg 7","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R007","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4929290420712,52.158273122294],[4.4930082512151,52.158199125241],[4.4929231341416,52.158166534427],[4.4928399034131,52.158244669757],[4.4929290420712,52.158273122294]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"150","persoonnaaminbron":"Jan Dursyn","persooneid":"Jan des Ursijns","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"kleermaker","beroeppersoonhisco":"kleermaker, snijder","hg_pand":"leiden-1600\/P1457","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Burgsteeg.009","perceelnaam":"","voor":"1-9-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Burgsteeg","straatnuid":"Burgsteeg","huisnummernu":"9","adresnu":"Burgsteeg 9","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R009","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4929996676763,52.158299151397],[4.4930772395206,52.158225540075],[4.4930082512151,52.158199125241],[4.4929290420712,52.158273122294],[4.4929996676763,52.158299151397]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"151","persoonnaaminbron":"Jacob Ottensz de Mans wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1456","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.001","perceelnaam":"","voor":"2-5-6","rechts":"","achter":"","links":"1-7-2","straateid":"Burgsteeg","straatnuid":"Burgsteeg","huisnummernu":"11","adresnu":"Burgsteeg 11","hoekstraateid":"Nieuwstraat","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R011","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4929996676763,52.158299151397],[4.4930772395206,52.158225540075],[4.4930082512151,52.158199125241],[4.4929290420712,52.158273122294],[4.4929996676763,52.158299151397]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"151","persoonnaaminbron":"Jacob Ottensz de Mans wedue","persooneid":"Jacob Ottensz de Man","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"korenmeter","beroeppersoonhisco":"korenmeter","hg_pand":"leiden-1600\/P1456","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.001","perceelnaam":"","voor":"2-5-6","rechts":"","achter":"","links":"1-7-2","straateid":"Burgsteeg","straatnuid":"Burgsteeg","huisnummernu":"11","adresnu":"Burgsteeg 11","hoekstraateid":"Nieuwstraat","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R011","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4929996676763,52.158299151397],[4.4930772395206,52.158225540075],[4.4930082512151,52.158199125241],[4.4929290420712,52.158273122294],[4.4929996676763,52.158299151397]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"151","persoonnaaminbron":"Jacob Ottensz de Mans wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1456","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.001","perceelnaam":"","voor":"2-5-6","rechts":"","achter":"","links":"1-7-2","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"1","adresnu":"Nieuwstraat 1","hoekstraateid":"Burgsteeg","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R001","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4929996676763,52.158299151397],[4.4930772395206,52.158225540075],[4.4930082512151,52.158199125241],[4.4929290420712,52.158273122294],[4.4929996676763,52.158299151397]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"151","persoonnaaminbron":"Jacob Ottensz de Mans wedue","persooneid":"Jacob Ottensz de Man","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"korenmeter","beroeppersoonhisco":"korenmeter","hg_pand":"leiden-1600\/P1456","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.001","perceelnaam":"","voor":"2-5-6","rechts":"","achter":"","links":"1-7-2","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"1","adresnu":"Nieuwstraat 1","hoekstraateid":"Burgsteeg","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R001","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4931243876077,52.158188227002],[4.4929667241666,52.158127448001],[4.4929231341416,52.158166534427],[4.4930772395206,52.158225540075],[4.4931243876077,52.158188227002]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"152","persoonnaaminbron":"Willem Pietersz backer","persooneid":"","beroepsvermelding":"backer","beroepbronhisco":"bakker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1455","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.003","perceelnaam":"In 't Claverblat","voor":"1-3-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"3","adresnu":"Nieuwstraat 3","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R003","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4931678355717,52.158150315108],[4.492874923178,52.158040791605],[4.4928579128044,52.15805607327],[4.492827771896,52.158085116405],[4.4928922111597,52.158104277382],[4.4928978469811,52.158100895522],[4.4931243876077,52.158188227002],[4.4931678355717,52.158150315108]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"153","persoonnaaminbron":"Maria Jansdr 'de bidster'","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1454","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.005","perceelnaam":"","voor":"1-4-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"5","adresnu":"Nieuwstraat 5","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R005","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932095191779,52.158107823723],[4.492880051401,52.157988206098],[4.4926798838636,52.157892115363],[4.4925348138381,52.157837743809],[4.4924859485175,52.1578835098],[4.492874923178,52.158040791605],[4.4931678355717,52.158150315108],[4.4932095191779,52.158107823723]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"154","persoonnaaminbron":"Dammas van der Codde wachtmeester","persooneid":"","beroepsvermelding":"wachtmeester","beroepbronhisco":"wachtmeester","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1453","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.028","perceelnaam":"","voor":"1-8-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"7","adresnu":"Nieuwstraat 7","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R007","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932095191779,52.158107823723],[4.492880051401,52.157988206098],[4.4926798838636,52.157892115363],[4.4925348138381,52.157837743809],[4.4924859485175,52.1578835098],[4.492874923178,52.158040791605],[4.4931678355717,52.158150315108],[4.4932095191779,52.158107823723]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"154","persoonnaaminbron":"Dammas van der Codde wachtmeester","persooneid":"","beroepsvermelding":"wachtmeester","beroepbronhisco":"wachtmeester","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1453","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.028","perceelnaam":"","voor":"1-8-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"28","adresnu":"Nieuwe Rijn 28","hoekstraateid":"Nieuwstraat","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L028","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.493254799864,52.158071067212],[4.4929214047682,52.157944114172],[4.492880051401,52.157988206098],[4.4932095191779,52.158107823723],[4.493254799864,52.158071067212]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"155","persoonnaaminbron":"Dirc Gillisz bierdrager","persooneid":"Dirck Gillisz {bierdrager}","beroepsvermelding":"bierdrager","beroepbronhisco":"bierdrager","beroep":"bierdrager","beroeppersoonhisco":"bierdrager","hg_pand":"leiden-1600\/P1452","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.009","perceelnaam":"","voor":"1-4-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"9","adresnu":"Nieuwstraat 9","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R009","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.493254799864,52.158071067212],[4.493293539687,52.158036544178],[4.492974188495,52.157903418397],[4.4929214047682,52.157944114172],[4.493254799864,52.158071067212]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"156","persoonnaaminbron":"Ghijsbert Jansz van Steyn laeckenbereyder","persooneid":"","beroepsvermelding":"laeckenbereyder","beroepbronhisco":"lakenbereider","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1451","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.011","perceelnaam":"","voor":"1-3-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"11","adresnu":"Nieuwstraat 11","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R011","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.493340767402,52.157995236279],[4.4930168570859,52.157858080727],[4.492974188495,52.157903418397],[4.493293539687,52.158036544178],[4.493340767402,52.157995236279]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"157","persoonnaaminbron":"D'erffgenamen v Corn v Rowanen","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1450","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.013","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"13","adresnu":"Nieuwstraat 13","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R013","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934068852494,52.157937518437],[4.49307557364,52.157799166344],[4.4930168570859,52.157858080727],[4.493340767402,52.157995236279],[4.4934068852494,52.157937518437]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"158","persoonnaaminbron":"Jan Maerschalck","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1449","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.015","perceelnaam":"","voor":"1-11-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"15","adresnu":"Nieuwstraat 15","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R015","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934371734914,52.157907954045],[4.4931133534915,52.157766234231],[4.49307557364,52.157799166344],[4.4934068852494,52.157937518437],[4.4934371734914,52.157907954045]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"159","persoonnaaminbron":"Franchoys Pille","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1448","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.017","perceelnaam":"","voor":"1-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"17","adresnu":"Nieuwstraat 17","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R017","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934862374191,52.157862950487],[4.4933966096364,52.157820415234],[4.4932724708002,52.157763349343],[4.4931865954658,52.157723411244],[4.4931133534915,52.157766234231],[4.4934371734914,52.157907954045],[4.4934862374191,52.157862950487]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"160","persoonnaaminbron":"Jan Ghijsbrechtsz corencoper","persooneid":"Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)","beroepsvermelding":"corencoper","beroepbronhisco":"korenkoper","beroep":"korenkoper","beroeppersoonhisco":"korenkoper","hg_pand":"leiden-1600\/P1447","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.019","perceelnaam":"","voor":"1-7-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"19","adresnu":"Nieuwstraat 19","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R019","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933966096364,52.157820415234],[4.4934862374191,52.157862950487],[4.4935428710011,52.157815340086],[4.4934532146797,52.157774232016],[4.4933966096364,52.157820415234]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"161","persoonnaaminbron":"de kerckenhuys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1411","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.019.1","perceelnaam":"","voor":"1-11-0","rechts":"","achter":"","links":"1-9-0","straateid":"Torensteeg (Burgstreng)","straatnuid":"Beschuitsteeg","huisnummernu":"12","adresnu":"Beschuitsteeg 12","hoekstraateid":"Nieuwstraat","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933966096364,52.157820415234],[4.4934862374191,52.157862950487],[4.4935428710011,52.157815340086],[4.4934532146797,52.157774232016],[4.4933966096364,52.157820415234]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"161","persoonnaaminbron":"de kerckenhuys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1411","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.019.1","perceelnaam":"","voor":"1-11-0","rechts":"","achter":"","links":"1-9-0","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"19.1","adresnu":"Nieuwstraat 19.1","hoekstraateid":"Torensteeg (Burgstreng)","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R019.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933966096364,52.157820415234],[4.4934862374191,52.157862950487],[4.4935428710011,52.157815340086],[4.4934532146797,52.157774232016],[4.4933966096364,52.157820415234]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"162","persoonnaaminbron":"deselve kerckenhuys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1411","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.019.1","perceelnaam":"","voor":"1-11-0","rechts":"","achter":"","links":"1-9-0","straateid":"Torensteeg (Burgstreng)","straatnuid":"Beschuitsteeg","huisnummernu":"12","adresnu":"Beschuitsteeg 12","hoekstraateid":"Nieuwstraat","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933966096364,52.157820415234],[4.4934862374191,52.157862950487],[4.4935428710011,52.157815340086],[4.4934532146797,52.157774232016],[4.4933966096364,52.157820415234]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"162","persoonnaaminbron":"deselve kerckenhuys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1411","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.019.1","perceelnaam":"","voor":"1-11-0","rechts":"","achter":"","links":"1-9-0","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"19.1","adresnu":"Nieuwstraat 19.1","hoekstraateid":"Torensteeg (Burgstreng)","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R019.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934532146797,52.157774232016],[4.4933252015109,52.157717612317],[4.4932724708002,52.157763349343],[4.4933966096364,52.157820415234],[4.4934532146797,52.157774232016]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"163","persoonnaaminbron":"Jan Ghijsbertsz corencoper","persooneid":"Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)","beroepsvermelding":"corencoper","beroepbronhisco":"korenkoper","beroep":"korenkoper","beroeppersoonhisco":"korenkoper","hg_pand":"leiden-1600\/P1412","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Beschuitsteeg.012","perceelnaam":"","voor":"3-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Torensteeg (Burgstreng)","straatnuid":"Beschuitsteeg","huisnummernu":"12","adresnu":"Beschuitsteeg 12","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4929312638616,52.157542525195],[4.4928865624631,52.157573578342],[4.4931865954658,52.157723411244],[4.4932724708002,52.157763349343],[4.4933252015109,52.157717612317],[4.4929312638616,52.157542525195]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"164","persoonnaaminbron":"Jannetgen Wijnaertsdr wedue van Claes Quyrijnsz linnewever","persooneid":"Jannetgen Wijnaertsd","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1413","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.035","perceelnaam":"","voor":"1-3-10","rechts":"","achter":"","links":"10-0-0","straateid":"Torensteeg (Burgstreng)","straatnuid":"Beschuitsteeg","huisnummernu":"","adresnu":"Beschuitsteeg ","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4929312638616,52.157542525195],[4.4928865624631,52.157573578342],[4.4931865954658,52.157723411244],[4.4932724708002,52.157763349343],[4.4933252015109,52.157717612317],[4.4929312638616,52.157542525195]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"164","persoonnaaminbron":"Jannetgen Wijnaertsdr wedue van Claes Quyrijnsz linnewever","persooneid":"Claes Quirijnsz van Luijnenburch","beroepsvermelding":"linnewever","beroepbronhisco":"linnenwever","beroep":"linnenwever","beroeppersoonhisco":"linnenwever","hg_pand":"leiden-1600\/P1413","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.035","perceelnaam":"","voor":"1-3-10","rechts":"","achter":"","links":"10-0-0","straateid":"Torensteeg (Burgstreng)","straatnuid":"Beschuitsteeg","huisnummernu":"","adresnu":"Beschuitsteeg ","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4929312638616,52.157542525195],[4.4928865624631,52.157573578342],[4.4931865954658,52.157723411244],[4.4932724708002,52.157763349343],[4.4933252015109,52.157717612317],[4.4929312638616,52.157542525195]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"164","persoonnaaminbron":"Jannetgen Wijnaertsdr wedue van Claes Quyrijnsz linnewever","persooneid":"Jannetgen Wijnaertsd","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1413","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.035","perceelnaam":"","voor":"1-3-10","rechts":"","achter":"","links":"10-0-0","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"35","adresnu":"Nieuwe Rijn 35","hoekstraateid":"Torensteeg (Burgstreng)","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L035","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4929312638616,52.157542525195],[4.4928865624631,52.157573578342],[4.4931865954658,52.157723411244],[4.4932724708002,52.157763349343],[4.4933252015109,52.157717612317],[4.4929312638616,52.157542525195]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"164","persoonnaaminbron":"Jannetgen Wijnaertsdr wedue van Claes Quyrijnsz linnewever","persooneid":"Claes Quirijnsz van Luijnenburch","beroepsvermelding":"linnewever","beroepbronhisco":"linnenwever","beroep":"linnenwever","beroeppersoonhisco":"linnenwever","hg_pand":"leiden-1600\/P1413","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.035","perceelnaam":"","voor":"1-3-10","rechts":"","achter":"","links":"10-0-0","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"35","adresnu":"Nieuwe Rijn 35","hoekstraateid":"Torensteeg (Burgstreng)","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L035","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4929312638616,52.157542525195],[4.4928865624631,52.157573578342],[4.4931865954658,52.157723411244],[4.4932724708002,52.157763349343],[4.4933252015109,52.157717612317],[4.4929312638616,52.157542525195]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"165","persoonnaaminbron":"Jacob Cornelisz de Haes","persooneid":"Jacob Cornelisz de Haes","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1413","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.035","perceelnaam":"","voor":"1-3-10","rechts":"","achter":"","links":"10-0-0","straateid":"Torensteeg (Burgstreng)","straatnuid":"Beschuitsteeg","huisnummernu":"","adresnu":"Beschuitsteeg ","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4929312638616,52.157542525195],[4.4928865624631,52.157573578342],[4.4931865954658,52.157723411244],[4.4932724708002,52.157763349343],[4.4933252015109,52.157717612317],[4.4929312638616,52.157542525195]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"165","persoonnaaminbron":"Jacob Cornelisz de Haes","persooneid":"Jacob Cornelisz de Haes","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1413","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.035","perceelnaam":"","voor":"1-3-10","rechts":"","achter":"","links":"10-0-0","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"35","adresnu":"Nieuwe Rijn 35","hoekstraateid":"Torensteeg (Burgstreng)","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L035","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4929312638616,52.157542525195],[4.4928865624631,52.157573578342],[4.4931865954658,52.157723411244],[4.4932724708002,52.157763349343],[4.4933252015109,52.157717612317],[4.4929312638616,52.157542525195]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"166","persoonnaaminbron":"Geryt Cornelisz van Peltenburch","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1413","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.035","perceelnaam":"","voor":"1-3-10","rechts":"","achter":"","links":"10-0-0","straateid":"Torensteeg (Burgstreng)","straatnuid":"Beschuitsteeg","huisnummernu":"","adresnu":"Beschuitsteeg ","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933011694463,52.157633728464],[4.4933570924289,52.157590873921],[4.4932149263487,52.157529938502],[4.4930534981596,52.15745629294],[4.4929910314275,52.15749992108],[4.4933011694463,52.157633728464]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"166","persoonnaaminbron":"Dirc Pietersz van Immerseel","persooneid":"Dirck Pietersz van Immerzeel","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"timmerman","beroeppersoonhisco":"timmerman","hg_pand":"leiden-1600\/P1414","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.036","perceelnaam":"","voor":"1-8-4","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Torensteeg (Burgstreng)","straatnuid":"Beschuitsteeg","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Beschuitsteeg 0.1","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4929312638616,52.157542525195],[4.4928865624631,52.157573578342],[4.4931865954658,52.157723411244],[4.4932724708002,52.157763349343],[4.4933252015109,52.157717612317],[4.4929312638616,52.157542525195]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"166","persoonnaaminbron":"Geryt Cornelisz van Peltenburch","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1413","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.035","perceelnaam":"","voor":"1-3-10","rechts":"","achter":"","links":"10-0-0","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"35","adresnu":"Nieuwe Rijn 35","hoekstraateid":"Torensteeg (Burgstreng)","bouwblokid":"BSG-03","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L035","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933011694463,52.157633728464],[4.4933570924289,52.157590873921],[4.4932149263487,52.157529938502],[4.4930534981596,52.15745629294],[4.4929910314275,52.15749992108],[4.4933011694463,52.157633728464]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"166","persoonnaaminbron":"Dirc Pietersz van Immerseel","persooneid":"Dirck Pietersz van Immerzeel","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"timmerman","beroeppersoonhisco":"timmerman","hg_pand":"leiden-1600\/P1414","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.036","perceelnaam":"","voor":"1-8-4","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"36","adresnu":"Nieuwe Rijn 36","hoekstraateid":"Torensteeg (Burgstreng)","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L036","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933369943403,52.157647896859],[4.493374754059,52.157618070002],[4.4934342460938,52.15757154823],[4.4930964868126,52.157420120441],[4.4930534981596,52.15745629294],[4.4932149263487,52.157529938502],[4.4933570924289,52.157590873921],[4.4933011694463,52.157633728464],[4.4933369943403,52.157647896859]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"167","persoonnaaminbron":"deselve Dirc Pietersz","persooneid":"Dirck Pietersz van Immerzeel","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"timmerman","beroeppersoonhisco":"timmerman","hg_pand":"leiden-1600\/P1415","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.037","perceelnaam":"","voor":"1-4-6","rechts":"","achter":"","links":"0-4-0","straateid":"Torensteeg (Burgstreng)","straatnuid":"Beschuitsteeg","huisnummernu":"9","adresnu":"Beschuitsteeg 9","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R009","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933369943403,52.157647896859],[4.493374754059,52.157618070002],[4.4934342460938,52.15757154823],[4.4930964868126,52.157420120441],[4.4930534981596,52.15745629294],[4.4932149263487,52.157529938502],[4.4933570924289,52.157590873921],[4.4933011694463,52.157633728464],[4.4933369943403,52.157647896859]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"167","persoonnaaminbron":"deselve Dirc Pietersz","persooneid":"Dirck Pietersz van Immerzeel","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"timmerman","beroeppersoonhisco":"timmerman","hg_pand":"leiden-1600\/P1415","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.037","perceelnaam":"","voor":"1-4-6","rechts":"","achter":"","links":"0-4-0","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"37","adresnu":"Nieuwe Rijn 37","hoekstraateid":"Torensteeg (Burgstreng)","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L037","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933369943403,52.157647896859],[4.4936056147794,52.157765607036],[4.4936504823823,52.157729740692],[4.493374754059,52.157618070002],[4.4933369943403,52.157647896859]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"168","persoonnaaminbron":"Sincte Pancraeskerck een huys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1416","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.021","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"","links":"6-7-0","straateid":"Torensteeg (Burgstreng)","straatnuid":"Beschuitsteeg","huisnummernu":"11","adresnu":"Beschuitsteeg 11","hoekstraateid":"Nieuwstraat","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R011","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933369943403,52.157647896859],[4.4936056147794,52.157765607036],[4.4936504823823,52.157729740692],[4.493374754059,52.157618070002],[4.4933369943403,52.157647896859]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"168","persoonnaaminbron":"Sincte Pancraeskerck een huys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1416","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.021","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"","links":"6-7-0","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"21","adresnu":"Nieuwstraat 21","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R021","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933369943403,52.157647896859],[4.4936056147794,52.157765607036],[4.4936504823823,52.157729740692],[4.493374754059,52.157618070002],[4.4933369943403,52.157647896859]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"169","persoonnaaminbron":"deselve kerck ","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1416","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.021","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"","links":"6-7-0","straateid":"Torensteeg (Burgstreng)","straatnuid":"Beschuitsteeg","huisnummernu":"11","adresnu":"Beschuitsteeg 11","hoekstraateid":"Nieuwstraat","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R011","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933369943403,52.157647896859],[4.4936056147794,52.157765607036],[4.4936504823823,52.157729740692],[4.493374754059,52.157618070002],[4.4933369943403,52.157647896859]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"169","persoonnaaminbron":"deselve kerck ","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1416","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.021","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"","links":"6-7-0","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"21","adresnu":"Nieuwstraat 21","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R021","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933369943403,52.157647896859],[4.4936056147794,52.157765607036],[4.4936504823823,52.157729740692],[4.493374754059,52.157618070002],[4.4933369943403,52.157647896859]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"170","persoonnaaminbron":"deselve kercks huys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1416","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.021","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"","links":"6-7-0","straateid":"Torensteeg (Burgstreng)","straatnuid":"Beschuitsteeg","huisnummernu":"11","adresnu":"Beschuitsteeg 11","hoekstraateid":"Nieuwstraat","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R011","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933369943403,52.157647896859],[4.4936056147794,52.157765607036],[4.4936504823823,52.157729740692],[4.493374754059,52.157618070002],[4.4933369943403,52.157647896859]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"170","persoonnaaminbron":"deselve kercks huys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1416","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.021","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"","links":"6-7-0","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"21","adresnu":"Nieuwstraat 21","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R021","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933369943403,52.157647896859],[4.4936056147794,52.157765607036],[4.4936504823823,52.157729740692],[4.493374754059,52.157618070002],[4.4933369943403,52.157647896859]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"171","persoonnaaminbron":"deselve kerck een huys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1416","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.021","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"","links":"6-7-0","straateid":"Torensteeg (Burgstreng)","straatnuid":"Beschuitsteeg","huisnummernu":"11","adresnu":"Beschuitsteeg 11","hoekstraateid":"Nieuwstraat","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R011","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933369943403,52.157647896859],[4.4936056147794,52.157765607036],[4.4936504823823,52.157729740692],[4.493374754059,52.157618070002],[4.4933369943403,52.157647896859]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"171","persoonnaaminbron":"deselve kerck een huys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1416","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.021","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"","links":"6-7-0","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"21","adresnu":"Nieuwstraat 21","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R021","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933369943403,52.157647896859],[4.4936056147794,52.157765607036],[4.4936504823823,52.157729740692],[4.493374754059,52.157618070002],[4.4933369943403,52.157647896859]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"172","persoonnaaminbron":"deselve kercx huys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1416","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.021","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"","links":"6-7-0","straateid":"Torensteeg (Burgstreng)","straatnuid":"Beschuitsteeg","huisnummernu":"11","adresnu":"Beschuitsteeg 11","hoekstraateid":"Nieuwstraat","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R011","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933369943403,52.157647896859],[4.4936056147794,52.157765607036],[4.4936504823823,52.157729740692],[4.493374754059,52.157618070002],[4.4933369943403,52.157647896859]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"172","persoonnaaminbron":"deselve kercx huys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1416","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.021","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"","links":"6-7-0","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"21","adresnu":"Nieuwstraat 21","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R021","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933369943403,52.157647896859],[4.4936056147794,52.157765607036],[4.4936504823823,52.157729740692],[4.493374754059,52.157618070002],[4.4933369943403,52.157647896859]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"173","persoonnaaminbron":"deselve kercx huys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1416","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.021","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"","links":"6-7-0","straateid":"Torensteeg (Burgstreng)","straatnuid":"Beschuitsteeg","huisnummernu":"11","adresnu":"Beschuitsteeg 11","hoekstraateid":"Nieuwstraat","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R011","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933369943403,52.157647896859],[4.4936056147794,52.157765607036],[4.4936504823823,52.157729740692],[4.493374754059,52.157618070002],[4.4933369943403,52.157647896859]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"173","persoonnaaminbron":"deselve kercx huys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1416","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.021","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"","links":"6-7-0","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"21","adresnu":"Nieuwstraat 21","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R021","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933369943403,52.157647896859],[4.4936056147794,52.157765607036],[4.4936504823823,52.157729740692],[4.493374754059,52.157618070002],[4.4933369943403,52.157647896859]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"174","persoonnaaminbron":"deselve kercx huys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1416","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.021","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"","links":"6-7-0","straateid":"Torensteeg (Burgstreng)","straatnuid":"Beschuitsteeg","huisnummernu":"11","adresnu":"Beschuitsteeg 11","hoekstraateid":"Nieuwstraat","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R011","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933369943403,52.157647896859],[4.4936056147794,52.157765607036],[4.4936504823823,52.157729740692],[4.493374754059,52.157618070002],[4.4933369943403,52.157647896859]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"174","persoonnaaminbron":"deselve kercx huys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1416","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.021","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"","links":"6-7-0","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"21","adresnu":"Nieuwstraat 21","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R021","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.493374754059,52.157618070002],[4.4936504823823,52.157729740692],[4.4936811779557,52.157695947586],[4.4934156194926,52.157586113939],[4.493374754059,52.157618070002]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"175","persoonnaaminbron":"Egbert Janss timmerman","persooneid":"Egbert Jansz van der Plas {timmerman}","beroepsvermelding":"timmerman","beroepbronhisco":"timmerman","beroep":"timmerman","beroeppersoonhisco":"timmerman","hg_pand":"leiden-1600\/P1417","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.021.1","perceelnaam":"","voor":"2-1-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"21","adresnu":"Nieuwstraat 21","hoekstraateid":"Torensteeg (Burgstreng)","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R021","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.493374754059,52.157618070002],[4.4936504823823,52.157729740692],[4.4936811779557,52.157695947586],[4.4934156194926,52.157586113939],[4.493374754059,52.157618070002]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"176","persoonnaaminbron":"deselve Egbert Jansz","persooneid":"Egbert Jansz van der Plas {timmerman}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"timmerman","beroeppersoonhisco":"timmerman","hg_pand":"leiden-1600\/P1417","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.021.1","perceelnaam":"","voor":"2-1-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"21","adresnu":"Nieuwstraat 21","hoekstraateid":"Torensteeg (Burgstreng)","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R021","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4936811779557,52.157695947586],[4.4937150273823,52.157666453239],[4.4934566465618,52.157554694796],[4.4934156194926,52.157586113939],[4.4936811779557,52.157695947586]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"177","persoonnaaminbron":"Dirck Verheussen wedue ende erffgenamen (doorgehaald)","persooneid":"Dirck Gillisz van Heussen","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"drapier","beroeppersoonhisco":"drapier, drapenier","hg_pand":"leiden-1600\/P1418","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.023","perceelnaam":"","voor":"1-8-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"23","adresnu":"Nieuwstraat 23","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R023","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4936811779557,52.157695947586],[4.4937150273823,52.157666453239],[4.4934566465618,52.157554694796],[4.4934156194926,52.157586113939],[4.4936811779557,52.157695947586]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"177","persoonnaaminbron":"Dirck Verheussen wedue ende erffgenamen (doorgehaald)","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1418","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.023","perceelnaam":"","voor":"1-8-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"23","adresnu":"Nieuwstraat 23","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R023","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934566465618,52.157554694796],[4.4937150273823,52.157666453239],[4.4937477124007,52.157640516661],[4.4934975961336,52.157525610237],[4.4934566465618,52.157554694796]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"178","persoonnaaminbron":"Cornelis Claes van Teylingen","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1419","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.025.1","perceelnaam":"","voor":"1-2-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"25.1","adresnu":"Nieuwstraat 25.1","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R025.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937477124007,52.157640516661],[4.4938192292266,52.157591115993],[4.4935571023464,52.157473550759],[4.4934975961336,52.157525610237],[4.4937477124007,52.157640516661]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"179","persoonnaaminbron":"t Capittel ten Hogelande","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1420","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.025.2","perceelnaam":"","voor":"1-4-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"25.2","adresnu":"Nieuwstraat 25.2","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R025.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4938192292266,52.157591115993],[4.493865939929,52.157552371956],[4.4934975494869,52.15738891251],[4.4934577854022,52.157428278891],[4.4935571023464,52.157473550759],[4.4938192292266,52.157591115993]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"180","persoonnaaminbron":"tselve Capittel","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1421","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.027","perceelnaam":"","voor":"1-2-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"27","adresnu":"Nieuwstraat 27","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R027","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.493865939929,52.157552371956],[4.4939789017392,52.157472321769],[4.4937246636852,52.157345492065],[4.4936006405462,52.157434655161],[4.493865939929,52.157552371956]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"181","persoonnaaminbron":"Willem Govertsz van der Aers achterhuys","persooneid":"Willem Govertsz van der Aer","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"verver, lakenkoper","beroeppersoonhisco":"verwer, verver","hg_pand":"leiden-1600\/P1422","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.029-031","perceelnaam":"","voor":"3-5-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"29-31","adresnu":"Nieuwstraat 29-31","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R029-031","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.493865939929,52.157552371956],[4.4939789017392,52.157472321769],[4.4937246636852,52.157345492065],[4.4936006405462,52.157434655161],[4.493865939929,52.157552371956]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"182","persoonnaaminbron":"deselve Willem Govertsz","persooneid":"Willem Govertsz van der Aer","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"verver, lakenkoper","beroeppersoonhisco":"verwer, verver","hg_pand":"leiden-1600\/P1422","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.029-031","perceelnaam":"","voor":"3-5-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"29-31","adresnu":"Nieuwstraat 29-31","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R029-031","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.493865939929,52.157552371956],[4.4939789017392,52.157472321769],[4.4937246636852,52.157345492065],[4.4936006405462,52.157434655161],[4.493865939929,52.157552371956]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"183","persoonnaaminbron":"deselve Willem Govertsz","persooneid":"Willem Govertsz van der Aer","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"verver, lakenkoper","beroeppersoonhisco":"verwer, verver","hg_pand":"leiden-1600\/P1422","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.029-031","perceelnaam":"","voor":"3-5-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"29-31","adresnu":"Nieuwstraat 29-31","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R029-031","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4942224543038,52.157291854665],[4.4937645591555,52.156987024926],[4.4935486180589,52.157112098904],[4.4938249136267,52.15725662341],[4.4937679602097,52.157301207827],[4.4940279268253,52.157433881022],[4.4942224543038,52.157291854665]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"185","persoonnaaminbron":"Cornelis Paets cum socijs","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1491","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.046-048","perceelnaam":"","voor":"5-6-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Karnemelksteeg","straatnuid":"Hartesteeg","huisnummernu":"","adresnu":"Hartesteeg ","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4942224543038,52.157291854665],[4.4937645591555,52.156987024926],[4.4935486180589,52.157112098904],[4.4938249136267,52.15725662341],[4.4937679602097,52.157301207827],[4.4940279268253,52.157433881022],[4.4942224543038,52.157291854665]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"185","persoonnaaminbron":"Cornelis Paets cum socijs","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1491","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.046-048","perceelnaam":"","voor":"5-6-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"35-41","adresnu":"Nieuwstraat 35-41","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R035-041","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4942224543038,52.157291854665],[4.4937645591555,52.156987024926],[4.4935486180589,52.157112098904],[4.4938249136267,52.15725662341],[4.4937679602097,52.157301207827],[4.4940279268253,52.157433881022],[4.4942224543038,52.157291854665]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"185","persoonnaaminbron":"Cornelis Paets cum socijs","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1491","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.046-048","perceelnaam":"","voor":"5-6-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"46-48","adresnu":"Nieuwe Rijn 46-48","hoekstraateid":"Karnemelksteeg","bouwblokid":"BSG-02","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L046-048","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4940358940733,52.156849412257],[4.4938991200749,52.156918972507],[4.4940107751384,52.156996361291],[4.4939444213099,52.157036188072],[4.4942829615871,52.157251934943],[4.4945053063926,52.157131474191],[4.494328399915,52.156967174009],[4.4942444962715,52.156998248262],[4.4940358940733,52.156849412257]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"186","persoonnaaminbron":"Ysbrant Pietersz de Bije achterhuys","persooneid":"IJsbrand Pietersz de Bije","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1675","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.050-051","perceelnaam":"","voor":"4-1-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"43-45","adresnu":"Nieuwstraat 43-45","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R043-045","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4940358940733,52.156849412257],[4.4938991200749,52.156918972507],[4.4940107751384,52.156996361291],[4.4939444213099,52.157036188072],[4.4942829615871,52.157251934943],[4.4945053063926,52.157131474191],[4.494328399915,52.156967174009],[4.4942444962715,52.156998248262],[4.4940358940733,52.156849412257]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"186","persoonnaaminbron":"Ysbrant Pietersz de Bije achterhuys","persooneid":"IJsbrand Pietersz de Bije","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1675","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.050-051","perceelnaam":"","voor":"4-1-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Karnemelksteeg","straatnuid":"Hartesteeg","huisnummernu":"3-5","adresnu":"Hartesteeg 3-5","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R003-005","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4940358940733,52.156849412257],[4.4938991200749,52.156918972507],[4.4940107751384,52.156996361291],[4.4939444213099,52.157036188072],[4.4942829615871,52.157251934943],[4.4945053063926,52.157131474191],[4.494328399915,52.156967174009],[4.4942444962715,52.156998248262],[4.4940358940733,52.156849412257]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"186","persoonnaaminbron":"Ysbrant Pietersz de Bije achterhuys","persooneid":"IJsbrand Pietersz de Bije","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1675","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.050-051","perceelnaam":"","voor":"4-1-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"50-51","adresnu":"Nieuwe Rijn 50-51","hoekstraateid":"Karnemelksteeg","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L050-051","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4940358940733,52.156849412257],[4.4938991200749,52.156918972507],[4.4940107751384,52.156996361291],[4.4939444213099,52.157036188072],[4.4942829615871,52.157251934943],[4.4945053063926,52.157131474191],[4.494328399915,52.156967174009],[4.4942444962715,52.156998248262],[4.4940358940733,52.156849412257]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"187","persoonnaaminbron":"Ysbrant Pietersz de Bije","persooneid":"IJsbrand Pietersz de Bije","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1675","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.050-051","perceelnaam":"","voor":"4-1-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Karnemelksteeg","straatnuid":"Hartesteeg","huisnummernu":"3-5","adresnu":"Hartesteeg 3-5","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R003-005","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4940358940733,52.156849412257],[4.4938991200749,52.156918972507],[4.4940107751384,52.156996361291],[4.4939444213099,52.157036188072],[4.4942829615871,52.157251934943],[4.4945053063926,52.157131474191],[4.494328399915,52.156967174009],[4.4942444962715,52.156998248262],[4.4940358940733,52.156849412257]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"187","persoonnaaminbron":"Ysbrant Pietersz de Bije","persooneid":"IJsbrand Pietersz de Bije","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1675","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.050-051","perceelnaam":"","voor":"4-1-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"43-45","adresnu":"Nieuwstraat 43-45","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R043-045","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4940358940733,52.156849412257],[4.4938991200749,52.156918972507],[4.4940107751384,52.156996361291],[4.4939444213099,52.157036188072],[4.4942829615871,52.157251934943],[4.4945053063926,52.157131474191],[4.494328399915,52.156967174009],[4.4942444962715,52.156998248262],[4.4940358940733,52.156849412257]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"187","persoonnaaminbron":"Ysbrant Pietersz de Bije","persooneid":"IJsbrand Pietersz de Bije","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1675","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.050-051","perceelnaam":"","voor":"4-1-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"50-51","adresnu":"Nieuwe Rijn 50-51","hoekstraateid":"Karnemelksteeg","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L050-051","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4940358940733,52.156849412257],[4.4938991200749,52.156918972507],[4.4940107751384,52.156996361291],[4.4939444213099,52.157036188072],[4.4942829615871,52.157251934943],[4.4945053063926,52.157131474191],[4.494328399915,52.156967174009],[4.4942444962715,52.156998248262],[4.4940358940733,52.156849412257]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"188","persoonnaaminbron":"deselve De Bije","persooneid":"IJsbrand Pietersz de Bije","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1675","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.050-051","perceelnaam":"","voor":"4-1-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"43-45","adresnu":"Nieuwstraat 43-45","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R043-045","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4940358940733,52.156849412257],[4.4938991200749,52.156918972507],[4.4940107751384,52.156996361291],[4.4939444213099,52.157036188072],[4.4942829615871,52.157251934943],[4.4945053063926,52.157131474191],[4.494328399915,52.156967174009],[4.4942444962715,52.156998248262],[4.4940358940733,52.156849412257]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"188","persoonnaaminbron":"deselve De Bije","persooneid":"IJsbrand Pietersz de Bije","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1675","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.050-051","perceelnaam":"","voor":"4-1-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Karnemelksteeg","straatnuid":"Hartesteeg","huisnummernu":"3-5","adresnu":"Hartesteeg 3-5","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R003-005","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4940358940733,52.156849412257],[4.4938991200749,52.156918972507],[4.4940107751384,52.156996361291],[4.4939444213099,52.157036188072],[4.4942829615871,52.157251934943],[4.4945053063926,52.157131474191],[4.494328399915,52.156967174009],[4.4942444962715,52.156998248262],[4.4940358940733,52.156849412257]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"188","persoonnaaminbron":"deselve De Bije","persooneid":"IJsbrand Pietersz de Bije","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1675","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.050-051","perceelnaam":"","voor":"4-1-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"50-51","adresnu":"Nieuwe Rijn 50-51","hoekstraateid":"Karnemelksteeg","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L050-051","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4944389279114,52.156927803538],[4.494328399915,52.156967174009],[4.4945053063926,52.157131474191],[4.4945875157502,52.157087861601],[4.4944389279114,52.156927803538]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"189","persoonnaaminbron":"Jan Joachimsz van Ilpendam","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1682","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.047","perceelnaam":"","voor":"1-11-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"47","adresnu":"Nieuwstraat 47","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R047","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945365022017,52.156893607547],[4.4944389279114,52.156927803538],[4.4945875157502,52.157087861601],[4.4946801957831,52.157047467813],[4.4945365022017,52.156893607547]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"190","persoonnaaminbron":"Adriaen Meesz backers wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1681","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.049","perceelnaam":"","voor":"1-9-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"49","adresnu":"Nieuwstraat 49","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R049","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945365022017,52.156893607547],[4.4944389279114,52.156927803538],[4.4945875157502,52.157087861601],[4.4946801957831,52.157047467813],[4.4945365022017,52.156893607547]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"190","persoonnaaminbron":"Adriaen Meesz backers wedue","persooneid":"Adriaen Meesz {bakker}","beroepsvermelding":"backer","beroepbronhisco":"bakker","beroep":"bakker","beroeppersoonhisco":"bakker","hg_pand":"leiden-1600\/P1681","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.049","perceelnaam":"","voor":"1-9-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"49","adresnu":"Nieuwstraat 49","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R049","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4946452262319,52.156856733695],[4.4946202078999,52.156865249682],[4.4945365022017,52.156893607547],[4.4946801957831,52.157047467813],[4.4947697898562,52.15701047519],[4.4946452262319,52.156856733695]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"191","persoonnaaminbron":"Lourens Huygensz Gaels achterhuys","persooneid":"Laurens Huigensz Gael","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"thesaurier","beroeppersoonhisco":"burgemeester","hg_pand":"leiden-1600\/P1680","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.053.1","perceelnaam":"","voor":"2-1-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"53.1","adresnu":"Nieuwstraat 53.1","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R053.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4948922818885,52.156964312379],[4.4947875313105,52.15681021394],[4.4946940210326,52.156840122854],[4.4946452262319,52.156856733695],[4.4947697898562,52.15701047519],[4.4948922818885,52.156964312379]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"192","persoonnaaminbron":"Adriaen Pieterss van der Werff","persooneid":"Adriaen Pietersz van der Werff","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"bouwman","beroeppersoonhisco":"bouwman\/-vrouw","hg_pand":"leiden-1600\/P1679","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.053.2","perceelnaam":"","voor":"3-0-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"53.2","adresnu":"Nieuwstraat 53.2","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R053.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4949526170294,52.156944792881],[4.4948530322817,52.156790402796],[4.4947875313105,52.15681021394],[4.4948946228867,52.156967755563],[4.4949526170294,52.156944792881]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"193","persoonnaaminbron":"Cornelis Symonsz bierdrager","persooneid":"","beroepsvermelding":"bierdrager","beroepbronhisco":"bierdrager","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1801","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwstraat.055.1","perceelnaam":"","voor":"1-5-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"55.1","adresnu":"Nieuwstraat 55.1","hoekstraateid":"","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R055.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4950550825701,52.15690846006],[4.4951024996487,52.156891240904],[4.4949582945552,52.156553780249],[4.4947992578186,52.156585455143],[4.4949189830967,52.156770455697],[4.4949806084717,52.156751515809],[4.4950550825701,52.15690846006]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"194","persoonnaaminbron":"Barent Jacobsz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1667","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.002-004","perceelnaam":"","voor":"10-4-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwstraat","straatnuid":"Nieuwstraat","huisnummernu":"59","adresnu":"Nieuwstraat 59","hoekstraateid":"Hooigracht","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"R059","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4950550825701,52.15690846006],[4.4951024996487,52.156891240904],[4.4949582945552,52.156553780249],[4.4947992578186,52.156585455143],[4.4949189830967,52.156770455697],[4.4949806084717,52.156751515809],[4.4950550825701,52.15690846006]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"194","persoonnaaminbron":"Barent Jacobsz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1667","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.002-004","perceelnaam":"","voor":"10-4-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"62","adresnu":"Nieuwe Rijn 62","hoekstraateid":"Hooigracht","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L062","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4950550825701,52.15690846006],[4.4951024996487,52.156891240904],[4.4949582945552,52.156553780249],[4.4947992578186,52.156585455143],[4.4949189830967,52.156770455697],[4.4949806084717,52.156751515809],[4.4950550825701,52.15690846006]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"194","persoonnaaminbron":"Barent Jacobsz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1667","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.002-004","perceelnaam":"","voor":"10-4-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooigracht","straatnuid":"Hooigracht","huisnummernu":"2-4","adresnu":"Hooigracht 2-4","hoekstraateid":"Nieuwstraat","bouwblokid":"BSG-01","wijkid":"Burgstreng","hg_bon":"leidsebonnen\/burchstreng-1434","vlgstr":"L002-004","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4958710234358,52.156649834537],[4.4959309733403,52.156758674042],[4.4963590421217,52.156698742965],[4.4962970201416,52.156582599342],[4.4958710234358,52.156649834537]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"92","persoonnaaminbron":"Claes Claesz van Duyndam","persooneid":"Claes Claesz van Swanenburg","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"zoutzieder","beroeppersoonhisco":"zoutzieder","hg_pand":"leiden-1600\/P1747","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Middelstegracht.000.1","perceelnaam":"","voor":"3-6-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Middelstegracht","straatnuid":"Middelstegracht","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Middelstegracht 0.1","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Gansoord","hg_bon":"leidsebonnen\/gansoorde-1434","vlgstr":"L000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4960775834429,52.156356441549],[4.4961965251143,52.15659630005],[4.4962970201416,52.156582599342],[4.4961742906895,52.156346517126],[4.4960775834429,52.156356441549]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"94","persoonnaaminbron":"deselve Claes Claesz van Duyndam","persooneid":"Claes Claesz van Swanenburg","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"zoutzieder","beroeppersoonhisco":"zoutzieder","hg_pand":"leiden-1600\/P1746","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.072","perceelnaam":"","voor":"1-10-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Middelstegracht","straatnuid":"Middelstegracht","huisnummernu":"","adresnu":"Middelstegracht ","hoekstraateid":"Nieuwe Rijn","bouwblokid":"","wijkid":"Gansoord","hg_bon":"leidsebonnen\/gansoorde-1434","vlgstr":"L000.0","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4960775834429,52.156356441549],[4.4961965251143,52.15659630005],[4.4962970201416,52.156582599342],[4.4961742906895,52.156346517126],[4.4960775834429,52.156356441549]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"94","persoonnaaminbron":"deselve Claes Claesz van Duyndam","persooneid":"Claes Claesz van Swanenburg","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"zoutzieder","beroeppersoonhisco":"zoutzieder","hg_pand":"leiden-1600\/P1746","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"NieuweRijn.072","perceelnaam":"","voor":"1-10-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Nieuwe Rijn","straatnuid":"Nieuwe Rijn","huisnummernu":"72","adresnu":"Nieuwe Rijn 72","hoekstraateid":"Middelstegracht","bouwblokid":"","wijkid":"Gansoord","hg_bon":"leidsebonnen\/gansoorde-1434","vlgstr":"L072","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4955612017175,52.157440416596],[4.4955825135112,52.157496227523],[4.4958772663323,52.157451841796],[4.4958566701532,52.157398891045],[4.4955612017175,52.157440416596]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"112","persoonnaaminbron":"Gillis Maes","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1783","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.019-021","perceelnaam":"","voor":"1-8-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooigracht","straatnuid":"Hooigracht","huisnummernu":"19-21","adresnu":"Hooigracht 19-21","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Gansoord","hg_bon":"leidsebonnen\/gansoorde-1434","vlgstr":"R019-021","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4900080791953,52.15860301696],[4.4900600230084,52.158625212426],[4.4901660084077,52.158537034029],[4.490109460696,52.158512822559],[4.4900080791953,52.15860301696]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"1","persoonnaaminbron":"Jan Joostenz van Vuyren cramer","persooneid":"Jan Joostenz van Vuyren","beroepsvermelding":"cramer","beroepbronhisco":"kramer, marskramer, venter","beroep":"kramer","beroeppersoonhisco":"kramer, marskramer, venter","hg_pand":"leiden-1600\/P0108","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Maarsmansteeg.025","perceelnaam":"Den Maersman","voor":"1-2-6","rechts":"3-1-10","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"88","adresnu":"Breestraat 88","hoekstraateid":"Maarsmansteeg","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L088","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4900080791953,52.15860301696],[4.4900600230084,52.158625212426],[4.4901660084077,52.158537034029],[4.490109460696,52.158512822559],[4.4900080791953,52.15860301696]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"1","persoonnaaminbron":"Jan Joostenz van Vuyren cramer","persooneid":"Jan Joostenz van Vuyren","beroepsvermelding":"cramer","beroepbronhisco":"kramer, marskramer, venter","beroep":"kramer","beroeppersoonhisco":"kramer, marskramer, venter","hg_pand":"leiden-1600\/P0108","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Maarsmansteeg.025","perceelnaam":"Den Maersman","voor":"1-2-6","rechts":"3-1-10","achter":"","links":"","straateid":"Maarsmansteeg","straatnuid":"Maarsmansteeg","huisnummernu":"25","adresnu":"Maarsmansteeg 25","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R025","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4903891686379,52.158853231996],[4.4904470634167,52.158790069235],[4.4902333166956,52.158699262383],[4.4900080791953,52.15860301696],[4.4899392742065,52.158659570058],[4.4900936089438,52.158724359998],[4.4902755433557,52.158810763634],[4.4903885869636,52.158853014549],[4.4903891686379,52.158853231996]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"3","persoonnaaminbron":"Jan de Bont Jacobsz","persooneid":"Jan Jacobsz de Bont","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"waard","beroeppersoonhisco":"waard","hg_pand":"leiden-1600\/P0107","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.086","perceelnaam":"De Wissel","voor":"2-1-5","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"86","adresnu":"Breestraat 86","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L086","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4903597937318,52.158950518469],[4.4904444132969,52.158873880308],[4.4902755433557,52.158810763634],[4.4900936089438,52.158724359998],[4.4899392742065,52.158659570058],[4.4898556958115,52.158729685707],[4.489950474613,52.15877559213],[4.4901727779304,52.158873598646],[4.4903597937318,52.158950518469]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"4","persoonnaaminbron":"Jacob Jansz van Cranendonck","persooneid":"Jacob Jansz van Cranendonck","beroepsvermelding":"glaescoper","beroepbronhisco":"glasverkoper","beroep":"glaskoper","beroeppersoonhisco":"glasverkoper","hg_pand":"leiden-1600\/P0106","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.084","perceelnaam":"De Vergulde Druyff","voor":"2-8-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"84","adresnu":"Breestraat 84","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L084","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4897811127806,52.158792805735],[4.4902835631238,52.159006263888],[4.4903457460152,52.159029140183],[4.4904919139376,52.159086683977],[4.4907366144411,52.159205550931],[4.4907523646436,52.159196312782],[4.4904020824039,52.159032124719],[4.4904595205934,52.158990895572],[4.4903597937318,52.158950518469],[4.4901727779304,52.158873598646],[4.489950474613,52.15877559213],[4.4898556958115,52.158729685707],[4.4897811127806,52.158792805735]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"5","persoonnaaminbron":"Pieter Borre rentmeester van Noort-hollant","persooneid":"Pieter Borre","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"rentmeester","beroeppersoonhisco":"rentmeester","hg_pand":"leiden-1600\/P0105","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.082","perceelnaam":"","voor":"2-3-5","rechts":"","achter":"0-6-5","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"24","adresnu":"Aalmarkt 24","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R024","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4897811127806,52.158792805735],[4.4902835631238,52.159006263888],[4.4903457460152,52.159029140183],[4.4904919139376,52.159086683977],[4.4907366144411,52.159205550931],[4.4907523646436,52.159196312782],[4.4904020824039,52.159032124719],[4.4904595205934,52.158990895572],[4.4903597937318,52.158950518469],[4.4901727779304,52.158873598646],[4.489950474613,52.15877559213],[4.4898556958115,52.158729685707],[4.4897811127806,52.158792805735]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"5","persoonnaaminbron":"Pieter Borre rentmeester van Noort-hollant","persooneid":"Pieter Borre","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"rentmeester","beroeppersoonhisco":"rentmeester","hg_pand":"leiden-1600\/P0105","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.082","perceelnaam":"","voor":"2-3-5","rechts":"","achter":"0-6-5","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"82","adresnu":"Breestraat 82","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L082","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4899667867045,52.159183645761],[4.4900230610176,52.159211899095],[4.4901378910334,52.159097192204],[4.4902835631238,52.159006263888],[4.4897811127806,52.158792805735],[4.4896854804449,52.15886615888],[4.4898866918085,52.158955444928],[4.4898432460572,52.158981511628],[4.4900836059499,52.159085364172],[4.4899667867045,52.159183645761]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"6","persoonnaaminbron":"Stephana van Rossum vrouwe tot Rijnsborch","persooneid":"Stephana van Rossum {vrouwe van Rijnsburg}","beroepsvermelding":"vrouwe tot Rijnsborch","beroepbronhisco":"jonkvrouw","beroep":"moeder overste","beroeppersoonhisco":"moederoverste","hg_pand":"leiden-1600\/P0101","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.080","perceelnaam":"'t Gulden Vlies","voor":"2-7-5","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Kraansteeg","straatnuid":"Mandemakerssteeg","huisnummernu":"8","adresnu":"Mandemakerssteeg 8","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4899667867045,52.159183645761],[4.4900230610176,52.159211899095],[4.4901378910334,52.159097192204],[4.4902835631238,52.159006263888],[4.4897811127806,52.158792805735],[4.4896854804449,52.15886615888],[4.4898866918085,52.158955444928],[4.4898432460572,52.158981511628],[4.4900836059499,52.159085364172],[4.4899667867045,52.159183645761]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"6","persoonnaaminbron":"Stephana van Rossum vrouwe tot Rijnsborch","persooneid":"Stephana van Rossum {vrouwe van Rijnsburg}","beroepsvermelding":"vrouwe tot Rijnsborch","beroepbronhisco":"jonkvrouw","beroep":"moeder overste","beroeppersoonhisco":"moederoverste","hg_pand":"leiden-1600\/P0101","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.080","perceelnaam":"'t Gulden Vlies","voor":"2-7-5","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"80","adresnu":"Breestraat 80","hoekstraateid":"Kraansteeg","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L080","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4898432460572,52.158981511628],[4.4898866918085,52.158955444928],[4.4896854804449,52.15886615888],[4.4896442690139,52.15889652368],[4.4898432460572,52.158981511628]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"7","persoonnaaminbron":"Jan Jacobsz Bies schoemaecker","persooneid":"","beroepsvermelding":"schoemaecker","beroepbronhisco":"schoenmaker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0104","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.078","perceelnaam":"'t Groene Naeycussen","voor":"1-3-5","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"78","adresnu":"Breestraat 78","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L078","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4898008170077,52.159014721937],[4.4898432460572,52.158981511628],[4.4896442690139,52.15889652368],[4.4896041746918,52.158929038002],[4.4898008170077,52.159014721937]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"8","persoonnaaminbron":"Catalyna Steen wed v Jacques Laurensz","persooneid":"","beroepsvermelding":"schoemaecker","beroepbronhisco":"schoenmaker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0103","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.076.2","perceelnaam":"","voor":"1-2-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"76.2","adresnu":"Breestraat 76.2","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L076.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4895359122835,52.158977747221],[4.4897368498293,52.159080586846],[4.4898437130902,52.159131341035],[4.4899667867045,52.159183645761],[4.4900836059499,52.159085364172],[4.4898432460572,52.158981511628],[4.4898008170077,52.159014721937],[4.4896041746918,52.158929038002],[4.4895370868587,52.158977042479],[4.4895359122835,52.158977747221]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"9","persoonnaaminbron":"Pieter Huygensz de Boys","persooneid":"Pieter Huigensz de Boys","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0102","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.076.1","perceelnaam":"De Vechtende Leeu","voor":"2-0-0","rechts":"10-0-0","achter":"","links":"","straateid":"Kraansteeg","straatnuid":"Mandemakerssteeg","huisnummernu":"10-12","adresnu":"Mandemakerssteeg 10-12","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L010-012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4895359122835,52.158977747221],[4.4897368498293,52.159080586846],[4.4898437130902,52.159131341035],[4.4899667867045,52.159183645761],[4.4900836059499,52.159085364172],[4.4898432460572,52.158981511628],[4.4898008170077,52.159014721937],[4.4896041746918,52.158929038002],[4.4895370868587,52.158977042479],[4.4895359122835,52.158977747221]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"9","persoonnaaminbron":"Pieter Huygensz de Boys","persooneid":"Pieter Huigensz de Boys","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0102","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.076.1","perceelnaam":"De Vechtende Leeu","voor":"2-0-0","rechts":"10-0-0","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"76.1","adresnu":"Breestraat 76.1","hoekstraateid":"Kraansteeg","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L076.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4899667867045,52.159183645761],[4.4900230610176,52.159211899095],[4.4901378910334,52.159097192204],[4.4902835631238,52.159006263888],[4.4897811127806,52.158792805735],[4.4896854804449,52.15886615888],[4.4898866918085,52.158955444928],[4.4898432460572,52.158981511628],[4.4900836059499,52.159085364172],[4.4899667867045,52.159183645761]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"10","persoonnaaminbron":"Mevrouwe Stephana van Rossums vrouwe van Rijns","persooneid":"Stephana van Rossum {vrouwe van Rijnsburg}","beroepsvermelding":"vrouwe tot Rijnsborch","beroepbronhisco":"jonkvrouw","beroep":"moeder overste","beroeppersoonhisco":"moederoverste","hg_pand":"leiden-1600\/P0101","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.080","perceelnaam":"'t Gulden Vlies","voor":"2-7-5","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Kraansteeg","straatnuid":"Mandemakerssteeg","huisnummernu":"8","adresnu":"Mandemakerssteeg 8","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4899667867045,52.159183645761],[4.4900230610176,52.159211899095],[4.4901378910334,52.159097192204],[4.4902835631238,52.159006263888],[4.4897811127806,52.158792805735],[4.4896854804449,52.15886615888],[4.4898866918085,52.158955444928],[4.4898432460572,52.158981511628],[4.4900836059499,52.159085364172],[4.4899667867045,52.159183645761]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"10","persoonnaaminbron":"Mevrouwe Stephana van Rossums vrouwe van Rijns","persooneid":"Stephana van Rossum {vrouwe van Rijnsburg}","beroepsvermelding":"vrouwe tot Rijnsborch","beroepbronhisco":"jonkvrouw","beroep":"moeder overste","beroeppersoonhisco":"moederoverste","hg_pand":"leiden-1600\/P0101","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.080","perceelnaam":"'t Gulden Vlies","voor":"2-7-5","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"80","adresnu":"Breestraat 80","hoekstraateid":"Kraansteeg","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L080","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4900230610176,52.159211899095],[4.4900804655171,52.159241586555],[4.4901849400683,52.159141903187],[4.4903457460152,52.159029140183],[4.4902835631238,52.159006263888],[4.4901378910334,52.159097192204],[4.4900230610176,52.159211899095]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"11","persoonnaaminbron":"Dirc Jansz potvercoper","persooneid":"Dirck Jansz {pottenkoopman}","beroepsvermelding":"potvercoper","beroepbronhisco":"pottenkoopman","beroep":"potverkoper","beroeppersoonhisco":"pottenkoopman","hg_pand":"leiden-1600\/P0100","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Mandemakersteeg.006","perceelnaam":"","voor":"1-3-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Kraansteeg","straatnuid":"Mandemakerssteeg","huisnummernu":"6","adresnu":"Mandemakerssteeg 6","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L006","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4900804655171,52.159241586555],[4.4902174645857,52.159303272032],[4.4903645376805,52.159174579618],[4.4904919139376,52.159086683977],[4.4903457460152,52.159029140183],[4.4901849400683,52.159141903187],[4.4900804655171,52.159241586555]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"12","persoonnaaminbron":"Des Stadts huys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0099","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Mandemakersteeg.002-004","perceelnaam":"De Verkeerde Pot","voor":"2-10-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Kraansteeg","straatnuid":"Mandemakerssteeg","huisnummernu":"2-4","adresnu":"Mandemakerssteeg 2-4","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L002-004","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4903343364187,52.159483285836],[4.4903940527223,52.159444214177],[4.4901942994605,52.159339958239],[4.4901372846848,52.159384953921],[4.4903343364187,52.159483285836]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"13","persoonnaaminbron":"Jacob Jansz van Cranendonck","persooneid":"Jacob Jansz van Cranendonck","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"glaskoper","beroeppersoonhisco":"glasverkoper","hg_pand":"leiden-1600\/P0097","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.019-020","perceelnaam":"De Meerminne","voor":"1-0-6","rechts":"","achter":"","links":"5-11-6","straateid":"Kraansteeg","straatnuid":"Mandemakerssteeg","huisnummernu":"1-3","adresnu":"Mandemakerssteeg 1-3","hoekstraateid":"Aalmarkt","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R001-003","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4903343364187,52.159483285836],[4.4903940527223,52.159444214177],[4.4901942994605,52.159339958239],[4.4901372846848,52.159384953921],[4.4903343364187,52.159483285836]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"13","persoonnaaminbron":"Jacob Jansz van Cranendonck","persooneid":"Jacob Jansz van Cranendonck","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"glaskoper","beroeppersoonhisco":"glasverkoper","hg_pand":"leiden-1600\/P0097","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.019-020","perceelnaam":"De Meerminne","voor":"1-0-6","rechts":"","achter":"","links":"5-11-6","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"19-20","adresnu":"Aalmarkt 19-20","hoekstraateid":"Kraansteeg","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R019-020","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4900892036922,52.159360960527],[4.4901372846848,52.159384953921],[4.4901942994605,52.159339958239],[4.4901436955159,52.159318169416],[4.4900892036922,52.159360960527]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"14","persoonnaaminbron":"D'erffen v Lourens Cornelisz Schenaert","persooneid":"Laurens Cornelisz Schenaert","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"uitdrager","beroeppersoonhisco":"uitdrager","hg_pand":"leiden-1600\/P0096","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Mandemakersteeg.003","perceelnaam":"","voor":"1-0-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Kraansteeg","straatnuid":"Mandemakerssteeg","huisnummernu":"3","adresnu":"Mandemakerssteeg 3","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R003","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4900081553065,52.159320515727],[4.4900892036922,52.159360960527],[4.4901436955159,52.159318169416],[4.490062062411,52.159281876443],[4.4900081553065,52.159320515727]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"15","persoonnaaminbron":"Aechte de Man Gerytsdr","persooneid":"Aechte Gerritsd de Man","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0095","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Mandemakersteeg.005","perceelnaam":"Den Bom\/Camerick","voor":"1-6-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Kraansteeg","straatnuid":"Mandemakerssteeg","huisnummernu":"5","adresnu":"Mandemakerssteeg 5","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R005","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4899385486067,52.159282630594],[4.4900081553065,52.159320515727],[4.490062062411,52.159281876443],[4.4899805570743,52.159239162172],[4.4899385486067,52.159282630594]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"16","persoonnaaminbron":"Geryt Jansz de Man","persooneid":"Gerrit Jansz de Man","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"waard","beroeppersoonhisco":"waard","hg_pand":"leiden-1600\/P0094","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Mandemakersteeg.007","perceelnaam":"","voor":"1-5-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Kraansteeg","straatnuid":"Mandemakerssteeg","huisnummernu":"7","adresnu":"Mandemakerssteeg 7","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R007","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4898628066899,52.159241406306],[4.4899385486067,52.159282630594],[4.4899805570743,52.159239162172],[4.489911739743,52.159200112735],[4.4898628066899,52.159241406306]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"17","persoonnaaminbron":"D'erffgen v Anna Jansdr uytdraechster","persooneid":"Anna Jansd {uitdraagster}","beroepsvermelding":"uytdraechster","beroepbronhisco":"uitdrager","beroep":"uitdraagster","beroeppersoonhisco":"uitdrager","hg_pand":"leiden-1600\/P0093","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Mandemakersteeg.009","perceelnaam":"Den Hont in de Pot","voor":"1-4-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Kraansteeg","straatnuid":"Mandemakerssteeg","huisnummernu":"9","adresnu":"Mandemakerssteeg 9","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R009","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4897970855195,52.15921082675],[4.4898628066899,52.159241406306],[4.489911739743,52.159200112735],[4.4898473898734,52.159169657789],[4.4897970855195,52.15921082675]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"18","persoonnaaminbron":"Geertgen Dircxdr wed v Willem Pietersz backer","persooneid":"","beroepsvermelding":"backer","beroepbronhisco":"bakker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0092","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Mandemakersteeg.011","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Kraansteeg","straatnuid":"Mandemakerssteeg","huisnummernu":"11","adresnu":"Mandemakerssteeg 11","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R011","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4896819846578,52.15915727019],[4.4897970855195,52.15921082675],[4.4898473898734,52.159169657789],[4.4897312476321,52.159118833021],[4.4896819846578,52.15915727019]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"19","persoonnaaminbron":"Jan Egbertsz Boumans wed","persooneid":"Jan Egbertsz Boon","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"schuitvoerder","beroeppersoonhisco":"schuitenvoerder","hg_pand":"leiden-1600\/P0091","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Mandemakersteeg.013-015","perceelnaam":"","voor":"2-5-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Kraansteeg","straatnuid":"Mandemakerssteeg","huisnummernu":"13-15","adresnu":"Mandemakerssteeg 13-15","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R013-015","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4894469294185,52.15903966359],[4.4896819846578,52.15915727019],[4.4897312476321,52.159118833021],[4.4895051080126,52.159000105189],[4.4894469294185,52.15903966359]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"22","persoonnaaminbron":"D' erffgen v Geertgen Maertensdr Pieter Jorisz den Eyders wed","persooneid":"Pieter Jorisz den Eyder","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"lakenkoper","beroeppersoonhisco":"lakenkoopman","hg_pand":"leiden-1600\/P0074","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.074","perceelnaam":"De Paau","voor":"1-4-3","rechts":"","achter":"","links":"5-6-0","straateid":"Kraansteeg","straatnuid":"Mandemakerssteeg","huisnummernu":"17-19","adresnu":"Mandemakerssteeg 17-19","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R017-019","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4894469294185,52.15903966359],[4.4896819846578,52.15915727019],[4.4897312476321,52.159118833021],[4.4895051080126,52.159000105189],[4.4894469294185,52.15903966359]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"22","persoonnaaminbron":"D' erffgen v Geertgen Maertensdr Pieter Jorisz den Eyders wed","persooneid":"Geertgen Maertensd {den Eyder}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0074","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.074","perceelnaam":"De Paau","voor":"1-4-3","rechts":"","achter":"","links":"5-6-0","straateid":"Kraansteeg","straatnuid":"Mandemakerssteeg","huisnummernu":"17-19","adresnu":"Mandemakerssteeg 17-19","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R017-019","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4894469294185,52.15903966359],[4.4896819846578,52.15915727019],[4.4897312476321,52.159118833021],[4.4895051080126,52.159000105189],[4.4894469294185,52.15903966359]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"22","persoonnaaminbron":"D' erffgen v Geertgen Maertensdr Pieter Jorisz den Eyders wed","persooneid":"Geertgen Maertensd {den Eyder}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0074","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.074","perceelnaam":"De Paau","voor":"1-4-3","rechts":"","achter":"","links":"5-6-0","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"74","adresnu":"Breestraat 74","hoekstraateid":"Kraansteeg","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L074","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4894469294185,52.15903966359],[4.4896819846578,52.15915727019],[4.4897312476321,52.159118833021],[4.4895051080126,52.159000105189],[4.4894469294185,52.15903966359]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"22","persoonnaaminbron":"D' erffgen v Geertgen Maertensdr Pieter Jorisz den Eyders wed","persooneid":"Pieter Jorisz den Eyder","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"lakenkoper","beroeppersoonhisco":"lakenkoopman","hg_pand":"leiden-1600\/P0074","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.074","perceelnaam":"De Paau","voor":"1-4-3","rechts":"","achter":"","links":"5-6-0","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"74","adresnu":"Breestraat 74","hoekstraateid":"Kraansteeg","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L074","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4899638469827,52.159437011801],[4.4902162015249,52.159560108649],[4.4902573465068,52.159533351989],[4.4900015746893,52.159406857692],[4.4900892036922,52.159360960527],[4.4900081553065,52.159320515727],[4.4899385486067,52.159282630594],[4.4898628066899,52.159241406306],[4.4897970855195,52.15921082675],[4.4896819846578,52.15915727019],[4.4894469294185,52.15903966359],[4.4893516266703,52.159108784539],[4.4894802108644,52.159175400799],[4.4893907059734,52.159230333661],[4.4898884510971,52.159480396175],[4.4899638469827,52.159437011801]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"24","persoonnaaminbron":"Dieuwertgen Adriaensdr Joost van Zonnevelts wed","persooneid":"Diewertgen Adriaensd {van Sonnevelt}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0073","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.070-072","perceelnaam":"","voor":"3-2-0","rechts":"","achter":"0-11-0","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"","adresnu":"Aalmarkt ","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R016.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4899638469827,52.159437011801],[4.4902162015249,52.159560108649],[4.4902573465068,52.159533351989],[4.4900015746893,52.159406857692],[4.4900892036922,52.159360960527],[4.4900081553065,52.159320515727],[4.4899385486067,52.159282630594],[4.4898628066899,52.159241406306],[4.4897970855195,52.15921082675],[4.4896819846578,52.15915727019],[4.4894469294185,52.15903966359],[4.4893516266703,52.159108784539],[4.4894802108644,52.159175400799],[4.4893907059734,52.159230333661],[4.4898884510971,52.159480396175],[4.4899638469827,52.159437011801]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"24","persoonnaaminbron":"Joost van Zonnevelts wed","persooneid":"Joost Adriaensz van Sonnevelt {Breestraat}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"curator","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0073","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.070-072","perceelnaam":"","voor":"3-2-0","rechts":"","achter":"0-11-0","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"","adresnu":"Aalmarkt ","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R016.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4899638469827,52.159437011801],[4.4902162015249,52.159560108649],[4.4902573465068,52.159533351989],[4.4900015746893,52.159406857692],[4.4900892036922,52.159360960527],[4.4900081553065,52.159320515727],[4.4899385486067,52.159282630594],[4.4898628066899,52.159241406306],[4.4897970855195,52.15921082675],[4.4896819846578,52.15915727019],[4.4894469294185,52.15903966359],[4.4893516266703,52.159108784539],[4.4894802108644,52.159175400799],[4.4893907059734,52.159230333661],[4.4898884510971,52.159480396175],[4.4899638469827,52.159437011801]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"24","persoonnaaminbron":"Dieuwertgen Adriaensdr Joost van Zonnevelts wed","persooneid":"Diewertgen Adriaensd {van Sonnevelt}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0073","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.070-072","perceelnaam":"","voor":"3-2-0","rechts":"","achter":"0-11-0","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"70-72","adresnu":"Breestraat 70-72","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L070-072","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4899638469827,52.159437011801],[4.4902162015249,52.159560108649],[4.4902573465068,52.159533351989],[4.4900015746893,52.159406857692],[4.4900892036922,52.159360960527],[4.4900081553065,52.159320515727],[4.4899385486067,52.159282630594],[4.4898628066899,52.159241406306],[4.4897970855195,52.15921082675],[4.4896819846578,52.15915727019],[4.4894469294185,52.15903966359],[4.4893516266703,52.159108784539],[4.4894802108644,52.159175400799],[4.4893907059734,52.159230333661],[4.4898884510971,52.159480396175],[4.4899638469827,52.159437011801]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"24","persoonnaaminbron":"Joost van Zonnevelts wed","persooneid":"Joost Adriaensz van Sonnevelt {Breestraat}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"curator","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0073","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.070-072","perceelnaam":"","voor":"3-2-0","rechts":"","achter":"0-11-0","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"70-72","adresnu":"Breestraat 70-72","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L070-072","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4893907059734,52.159230333661],[4.4894802108644,52.159175400799],[4.4893516266703,52.159108784539],[4.4892665459377,52.15916856786],[4.4893907059734,52.159230333661]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"25","persoonnaaminbron":"Joost van Zonnevelts wed","persooneid":"Joost Adriaensz van Sonnevelt {Breestraat}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"curator","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0072","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.068","perceelnaam":"","voor":"2-4-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"68","adresnu":"Breestraat 68","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L068","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4893907059734,52.159230333661],[4.4894802108644,52.159175400799],[4.4893516266703,52.159108784539],[4.4892665459377,52.15916856786],[4.4893907059734,52.159230333661]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"25","persoonnaaminbron":"Dieuwertgen Adriaensdr Joost van Zonnevelts wed","persooneid":"Diewertgen Adriaensd {van Sonnevelt}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0072","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.068","perceelnaam":"","voor":"2-4-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"68","adresnu":"Breestraat 68","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L068","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.488447735328,52.15958208352],[4.4885526841051,52.159653869734],[4.4887591132889,52.159788503464],[4.4890648824492,52.159985604737],[4.4892142900575,52.159939891751],[4.4896145968318,52.159839486762],[4.4898643351957,52.159756524262],[4.4896647938118,52.15961738147],[4.4898884510971,52.159480396175],[4.4892665459377,52.15916856786],[4.4888993148819,52.159376484779],[4.488447735328,52.15958208352]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"26","persoonnaaminbron":"Sincte Katrijnen Gasthuys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0071","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.062-066","perceelnaam":"Catharina gasthuis","voor":"16-6-2","rechts":"","achter":"18-4-0","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"4-11","adresnu":"Aalmarkt 4-11","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R004-011","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4885964399382,52.159628877284],[4.4886480345276,52.159601445743],[4.4885478452803,52.159536505478],[4.4884945755704,52.159560757603],[4.4885964399382,52.159628877284]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"26","persoonnaaminbron":"De Mrn van St Catarijnen Gasthuys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0070","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.060","perceelnaam":"'t Vergulde Gecroonde Sweert","voor":"1-3-8","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"60","adresnu":"Breestraat 60","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L060","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.488447735328,52.15958208352],[4.4885526841051,52.159653869734],[4.4887591132889,52.159788503464],[4.4890648824492,52.159985604737],[4.4892142900575,52.159939891751],[4.4896145968318,52.159839486762],[4.4898643351957,52.159756524262],[4.4896647938118,52.15961738147],[4.4898884510971,52.159480396175],[4.4892665459377,52.15916856786],[4.4888993148819,52.159376484779],[4.488447735328,52.15958208352]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"26","persoonnaaminbron":"Sincte Katrijnen Gasthuys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0071","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.062-066","perceelnaam":"Catharina gasthuis","voor":"16-6-2","rechts":"","achter":"18-4-0","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"62-66","adresnu":"Breestraat 62-66","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L062-066","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4885526841051,52.159653869734],[4.4885964399382,52.159628877284],[4.4884945755704,52.159560757603],[4.488447735328,52.15958208352],[4.4885526841051,52.159653869734]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"27","persoonnaaminbron":"Catrijn Jacobsdr wed v Frans Jansz snyder","persooneid":"Frans Jansz {snijder}","beroepsvermelding":"snyder","beroepbronhisco":"kleermaker, snijder","beroep":"snijder","beroeppersoonhisco":"kleermaker, snijder","hg_pand":"leiden-1600\/P0069","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.058","perceelnaam":"Den Gecroonden Hoet","voor":"1-3-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"58","adresnu":"Breestraat 58","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L058","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4885526841051,52.159653869734],[4.4885964399382,52.159628877284],[4.4884945755704,52.159560757603],[4.488447735328,52.15958208352],[4.4885526841051,52.159653869734]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"27","persoonnaaminbron":"Catrijn Jacobsdr wed v Frans Jansz snyder","persooneid":"Catrijn Jacobsd {Breestraat}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0069","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.058","perceelnaam":"Den Gecroonden Hoet","voor":"1-3-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"58","adresnu":"Breestraat 58","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L058","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4882653439721,52.159652753102],[4.4885693449985,52.15987980774],[4.4886277818149,52.159915925081],[4.4886441917768,52.159907488607],[4.4886569011249,52.159916696043],[4.4887142422658,52.159890296961],[4.4888988570503,52.160027265778],[4.4890648824492,52.159985604737],[4.4887591132889,52.159788503464],[4.4885526841051,52.159653869734],[4.488447735328,52.15958208352],[4.4882653439721,52.159652753102]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"28","persoonnaaminbron":"Niesgen Pietersdr Jonge Adriaen Willemsz van Warmonts wed","persooneid":"Niesgen Pietersd van Catwijck","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0068","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.054-056","perceelnaam":"","voor":"3-11-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"4","adresnu":"Aalmarkt 4","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R004","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4882653439721,52.159652753102],[4.4885693449985,52.15987980774],[4.4886277818149,52.159915925081],[4.4886441917768,52.159907488607],[4.4886569011249,52.159916696043],[4.4887142422658,52.159890296961],[4.4888988570503,52.160027265778],[4.4890648824492,52.159985604737],[4.4887591132889,52.159788503464],[4.4885526841051,52.159653869734],[4.488447735328,52.15958208352],[4.4882653439721,52.159652753102]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"28","persoonnaaminbron":"Niesgen Pietersdr Jonge Adriaen Willemsz van Warmonts wed","persooneid":"Adriaen Willemsz van Warmond {jonge}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0068","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.054-056","perceelnaam":"","voor":"3-11-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"4","adresnu":"Aalmarkt 4","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R004","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4882653439721,52.159652753102],[4.4885693449985,52.15987980774],[4.4886277818149,52.159915925081],[4.4886441917768,52.159907488607],[4.4886569011249,52.159916696043],[4.4887142422658,52.159890296961],[4.4888988570503,52.160027265778],[4.4890648824492,52.159985604737],[4.4887591132889,52.159788503464],[4.4885526841051,52.159653869734],[4.488447735328,52.15958208352],[4.4882653439721,52.159652753102]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"28","persoonnaaminbron":"Niesgen Pietersdr Jonge Adriaen Willemsz van Warmonts wed","persooneid":"Adriaen Willemsz van Warmond {jonge}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0068","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.054-056","perceelnaam":"","voor":"3-11-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"54-56","adresnu":"Breestraat 54-56","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L054-056","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4882653439721,52.159652753102],[4.4885693449985,52.15987980774],[4.4886277818149,52.159915925081],[4.4886441917768,52.159907488607],[4.4886569011249,52.159916696043],[4.4887142422658,52.159890296961],[4.4888988570503,52.160027265778],[4.4890648824492,52.159985604737],[4.4887591132889,52.159788503464],[4.4885526841051,52.159653869734],[4.488447735328,52.15958208352],[4.4882653439721,52.159652753102]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"28","persoonnaaminbron":"Niesgen Pietersdr Jonge Adriaen Willemsz van Warmonts wed","persooneid":"Niesgen Pietersd van Catwijck","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0068","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.054-056","perceelnaam":"","voor":"3-11-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"54-56","adresnu":"Breestraat 54-56","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L054-056","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4884850435252,52.159918405384],[4.4885693449985,52.15987980774],[4.4882653439721,52.159652753102],[4.4881683404285,52.159688399922],[4.4884850291549,52.159919118953],[4.4884850435252,52.159918405384]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"30","persoonnaaminbron":"Jannetgen Cornelisdr coman Goverts Henricxz wed","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0067","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.052","perceelnaam":"","voor":"1-10-0","rechts":"","achter":"","links":"8-10-3","straateid":"Vrouwensteeg (Overmare\/Gasthuis)","straatnuid":"Vrouwensteeg (Overmare\/Gasthuis)","huisnummernu":"","adresnu":"Vrouwensteeg (Overmare\/Gasthuis) ","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L018","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4884850435252,52.159918405384],[4.4885693449985,52.15987980774],[4.4882653439721,52.159652753102],[4.4881683404285,52.159688399922],[4.4884850291549,52.159919118953],[4.4884850435252,52.159918405384]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"30","persoonnaaminbron":"Jannetgen Cornelisdr coman Goverts Henricxz wed","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0067","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.052","perceelnaam":"","voor":"1-10-0","rechts":"","achter":"","links":"8-10-3","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"52","adresnu":"Breestraat 52","hoekstraateid":"Vrouwensteeg (Overmare\/Gasthuis)","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L052","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4883656517692,52.160022874096],[4.4885076726235,52.1601570589],[4.4885618093073,52.160139358725],[4.4884613324542,52.160059400185],[4.4884398409472,52.160032124759],[4.4885111544816,52.160004843487],[4.4883078699987,52.159845621248],[4.488118088704,52.159707191051],[4.4878362919614,52.159826658176],[4.4880921128909,52.160078348004],[4.4883656517692,52.160022874096]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"31","persoonnaaminbron":"D'erffgen v Mr Franchoys Raphelengius","persooneid":"François van Raphelingen","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"boekdrukker, hoogleraar Hebreeuws","beroeppersoonhisco":"boekdrukker, drukker","hg_pand":"leiden-1600\/P0063","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.050","perceelnaam":"Huis Assendelft","voor":"6-3-3","rechts":"","achter":"","links":"11-3-3","straateid":"Vrouwensteeg (Overmare\/Gasthuis)","straatnuid":"Vrouwensteeg (Overmare\/Gasthuis)","huisnummernu":"13-15","adresnu":"Vrouwensteeg (Overmare\/Gasthuis) 13-15","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-03","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R013-015","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4883656517692,52.160022874096],[4.4885076726235,52.1601570589],[4.4885618093073,52.160139358725],[4.4884613324542,52.160059400185],[4.4884398409472,52.160032124759],[4.4885111544816,52.160004843487],[4.4883078699987,52.159845621248],[4.488118088704,52.159707191051],[4.4878362919614,52.159826658176],[4.4880921128909,52.160078348004],[4.4883656517692,52.160022874096]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"31","persoonnaaminbron":"D'erffgen v Mr Franchoys Raphelengius","persooneid":"François van Raphelingen","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"boekdrukker, hoogleraar Hebreeuws","beroeppersoonhisco":"boekdrukker, drukker","hg_pand":"leiden-1600\/P0063","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.050","perceelnaam":"Huis Assendelft","voor":"6-3-3","rechts":"","achter":"","links":"11-3-3","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"23","adresnu":"Boommarkt 23","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-03","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R023","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4883656517692,52.160022874096],[4.4885076726235,52.1601570589],[4.4885618093073,52.160139358725],[4.4884613324542,52.160059400185],[4.4884398409472,52.160032124759],[4.4885111544816,52.160004843487],[4.4883078699987,52.159845621248],[4.488118088704,52.159707191051],[4.4878362919614,52.159826658176],[4.4880921128909,52.160078348004],[4.4883656517692,52.160022874096]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"31","persoonnaaminbron":"D'erffgen v Mr Franchoys Raphelengius","persooneid":"François van Raphelingen","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"boekdrukker, hoogleraar Hebreeuws","beroeppersoonhisco":"boekdrukker, drukker","hg_pand":"leiden-1600\/P0063","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.050","perceelnaam":"Huis Assendelft","voor":"6-3-3","rechts":"","achter":"","links":"11-3-3","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"50","adresnu":"Breestraat 50","hoekstraateid":"Vrouwensteeg (Overmare\/Gasthuis)","bouwblokid":"GAH-03","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L050","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4880848515023,52.160277792024],[4.4882492102142,52.160232906968],[4.4878362919614,52.159826658176],[4.4877191564829,52.159859654189],[4.4880848515023,52.160277792024]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"32","persoonnaaminbron":"D'erffgen v Mr Franchoys Raphelengius","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0062","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.048","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"48","adresnu":"Breestraat 48","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-03","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L048","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4879587364012,52.160304943001],[4.4880848515023,52.160277792024],[4.4877191564829,52.159859654189],[4.4876127881935,52.15989515995],[4.4879587364012,52.160304943001]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"33","persoonnaaminbron":"Dirck Jansz den Bout","persooneid":"Dirck Jansz den Bout","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"antieksnijder","beroeppersoonhisco":"antieksnijder","hg_pand":"leiden-1600\/P0061","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.046","perceelnaam":"","voor":"1-11-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"46","adresnu":"Breestraat 46","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-03","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L046","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4874825603208,52.159932142929],[4.4875703538313,52.160115189758],[4.4876233912775,52.160104475505],[4.4877842488816,52.160328509052],[4.4878588219947,52.160318437943],[4.4876990556928,52.160090276357],[4.487763431654,52.160073601988],[4.4876127881935,52.15989515995],[4.4874825603208,52.159932142929]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"35","persoonnaaminbron":"Cornelis Huygensz Gael","persooneid":"Cornelis Huigensz Gael","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0036","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.044","perceelnaam":"","voor":"2-10-8","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"15","adresnu":"Boommarkt 15","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-03","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R015","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4874825603208,52.159932142929],[4.4875703538313,52.160115189758],[4.4876233912775,52.160104475505],[4.4877842488816,52.160328509052],[4.4878588219947,52.160318437943],[4.4876990556928,52.160090276357],[4.487763431654,52.160073601988],[4.4876127881935,52.15989515995],[4.4874825603208,52.159932142929]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"35","persoonnaaminbron":"Cornelis Huygensz Gael","persooneid":"Cornelis Huigensz Gael","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0036","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.044","perceelnaam":"","voor":"2-10-8","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"44","adresnu":"Breestraat 44","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-03","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L044","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4874807498083,52.160367218095],[4.4876050990821,52.160351779532],[4.487497879705,52.160130915114],[4.4875703538313,52.160115189758],[4.4874825603208,52.159932142929],[4.487334562955,52.159965378698],[4.4874807498083,52.160367218095]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"36","persoonnaaminbron":"Joncvrouwe Anna van Warmont","persooneid":"Anna van Duvenvoorde","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0035","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.042","perceelnaam":"","voor":"2-9-8","rechts":"","achter":"2-3-0","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"14","adresnu":"Boommarkt 14","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-03","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R014.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4874807498083,52.160367218095],[4.4876050990821,52.160351779532],[4.487497879705,52.160130915114],[4.4875703538313,52.160115189758],[4.4874825603208,52.159932142929],[4.487334562955,52.159965378698],[4.4874807498083,52.160367218095]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"36","persoonnaaminbron":"Joncvrouwe Anna van Warmont","persooneid":"Anna van Duvenvoorde","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0035","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.042","perceelnaam":"","voor":"2-9-8","rechts":"","achter":"2-3-0","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"42","adresnu":"Breestraat 42","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-03","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L042","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.487348335485,52.160370643139],[4.4874807498083,52.160367218095],[4.487334562955,52.159965378698],[4.4872223019032,52.159985783591],[4.4872256649195,52.160010779924],[4.4872424214413,52.160042715898],[4.4872860809203,52.160154824188],[4.4872979397087,52.160194749438],[4.487348335485,52.160370643139]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"37","persoonnaaminbron":"Jacob Pietersz de Haes","persooneid":"Jacob Pietersz de Haes","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0034","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.040.2","perceelnaam":"","voor":"2-1-3","rechts":"","achter":"2-2-4","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"14.1","adresnu":"Boommarkt 14.1","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-03","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R014.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.487348335485,52.160370643139],[4.4874807498083,52.160367218095],[4.487334562955,52.159965378698],[4.4872223019032,52.159985783591],[4.4872256649195,52.160010779924],[4.4872424214413,52.160042715898],[4.4872860809203,52.160154824188],[4.4872979397087,52.160194749438],[4.487348335485,52.160370643139]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"37","persoonnaaminbron":"Jacob Pietersz de Haes","persooneid":"Jacob Pietersz de Haes","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0034","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.040.2","perceelnaam":"","voor":"2-1-3","rechts":"","achter":"2-2-4","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"40.2","adresnu":"Breestraat 40.2","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-03","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L040.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4872124113866,52.160164666331],[4.4872860809203,52.160154824188],[4.4872424214413,52.160042715898],[4.4872256649195,52.160010779924],[4.4872223019032,52.159985783591],[4.4871504459944,52.160001585356],[4.4872124233667,52.160164072289],[4.4872124113866,52.160164666331]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"38","persoonnaaminbron":"Jacob van Noorde Gommersz bode mitten roede","persooneid":"Jacob Gommersz van Noorde","beroepsvermelding":"bode mitten roede","beroepbronhisco":"bode","beroep":"bode","beroeppersoonhisco":"bode","hg_pand":"leiden-1600\/P0032","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.040.1","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"","achter":"","links":"4-6-4","straateid":"Kakelaarsteeg","straatnuid":"Kakelaarsteeg","huisnummernu":"","adresnu":"Kakelaarsteeg ","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-03","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L003","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4872124113866,52.160164666331],[4.4872860809203,52.160154824188],[4.4872424214413,52.160042715898],[4.4872256649195,52.160010779924],[4.4872223019032,52.159985783591],[4.4871504459944,52.160001585356],[4.4872124233667,52.160164072289],[4.4872124113866,52.160164666331]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"38","persoonnaaminbron":"Jacob van Noorde Gommersz bode mitten roede","persooneid":"Jacob Gommersz van Noorde","beroepsvermelding":"bode mitten roede","beroepbronhisco":"bode","beroep":"bode","beroeppersoonhisco":"bode","hg_pand":"leiden-1600\/P0032","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.040.1","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"","achter":"","links":"4-6-4","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"40.1","adresnu":"Breestraat 40.1","hoekstraateid":"Kakelaarsteeg","bouwblokid":"GAH-03","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L040.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.487138641144,52.160272035415],[4.4872218617504,52.160264586978],[4.4871824411809,52.160129264298],[4.4871361926657,52.160006554171],[4.487099433524,52.160017332171],[4.4870535564916,52.160024829939],[4.487138641144,52.160272035415]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"39","persoonnaaminbron":"Gabriel Hanedons passementier","persooneid":"","beroepsvermelding":"passementier","beroepbronhisco":"passementier","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0030","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.038","perceelnaam":"t Wapen van Lo","voor":"1-8-4","rechts":"","achter":"","links":"7-10-0","straateid":"Kakelaarsteeg","straatnuid":"Kakelaarsteeg","huisnummernu":"","adresnu":"Kakelaarsteeg ","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R004","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.487138641144,52.160272035415],[4.4872218617504,52.160264586978],[4.4871824411809,52.160129264298],[4.4871361926657,52.160006554171],[4.487099433524,52.160017332171],[4.4870535564916,52.160024829939],[4.487138641144,52.160272035415]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"39","persoonnaaminbron":"Gabriel Hanedons passementier","persooneid":"","beroepsvermelding":"passementier","beroepbronhisco":"passementier","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0030","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.038","perceelnaam":"t Wapen van Lo","voor":"1-8-4","rechts":"","achter":"","links":"7-10-0","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"38","adresnu":"Breestraat 38","hoekstraateid":"Kakelaarsteeg","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L038","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.487092778464,52.16038720807],[4.4871764145036,52.160381781628],[4.4870535564916,52.160024829939],[4.4869702436203,52.160035134065],[4.4870054777863,52.160133503222],[4.4870215826288,52.160173758414],[4.487092778464,52.16038720807]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"40","persoonnaaminbron":"Cornelis van de Vandt","persooneid":"","beroepsvermelding":"passementier","beroepbronhisco":"passementier","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0029","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.036","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"1-7-6","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"11","adresnu":"Boommarkt 11","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R011.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.487092778464,52.16038720807],[4.4871764145036,52.160381781628],[4.4870535564916,52.160024829939],[4.4869702436203,52.160035134065],[4.4870054777863,52.160133503222],[4.4870215826288,52.160173758414],[4.487092778464,52.16038720807]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"40","persoonnaaminbron":"Cornelis van de Vandt","persooneid":"","beroepsvermelding":"passementier","beroepbronhisco":"passementier","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0029","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.036","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"1-7-6","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"36","adresnu":"Breestraat 36","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L036","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4869332937809,52.160141573226],[4.4870054777863,52.160133503222],[4.4869702436203,52.160035134065],[4.4869052971311,52.160043854307],[4.4869117729845,52.160082251841],[4.4869332937809,52.160141573226]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"41","persoonnaaminbron":"De wed v Jan van den Bellenare","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0026","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.034","perceelnaam":"","voor":"1-3-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"34","adresnu":"Breestraat 34","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L034","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4868842387965,52.160188576773],[4.4869519335474,52.160180777252],[4.4870215826288,52.160173758414],[4.4870054777863,52.160133503222],[4.4869332937809,52.160141573226],[4.4869117729845,52.160082251841],[4.4869052971311,52.160043854307],[4.4868398489492,52.160053462333],[4.4868459504655,52.160086506219],[4.4868842387965,52.160188576773]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"42","persoonnaaminbron":"Honesto Lopes de Haro","persooneid":"Honesto Lopez de Haro","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"hoosbreier","beroeppersoonhisco":"kousenbreier","hg_pand":"leiden-1600\/P0025","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.032","perceelnaam":"","voor":"1-2-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"32","adresnu":"Breestraat 32","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L032","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4867645306957,52.160066502272],[4.4868066778856,52.1601975126],[4.4868842387965,52.160188576773],[4.4868459504655,52.160086506219],[4.4868398489492,52.160053462333],[4.4867645306957,52.160066502272]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"43","persoonnaaminbron":"Aernt Henricxz backer","persooneid":"","beroepsvermelding":"backer","beroepbronhisco":"bakker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0024","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.030","perceelnaam":"","voor":"1-3-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"30","adresnu":"Breestraat 30","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L030","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4868526414489,52.160403926074],[4.4868728661555,52.160403256172],[4.4867645306957,52.160066502272],[4.4866621236866,52.160078231629],[4.4867100913104,52.160248519895],[4.4867294200116,52.160322237488],[4.4868236774658,52.160306198859],[4.4868526414489,52.160403926074]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"44","persoonnaaminbron":"De wed v Mr Salomon Davidtsz van Dulmanhorst","persooneid":"Salomon Davidsz van Dulmanhorst","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"glazenmaker, landmeter, kaartenmaker","beroeppersoonhisco":"glazenmaker, verver, schilder","hg_pand":"leiden-1600\/P0022","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.028","perceelnaam":"","voor":"2-1-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"8","adresnu":"Boommarkt 8","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R008.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4868526414489,52.160403926074],[4.4868728661555,52.160403256172],[4.4867645306957,52.160066502272],[4.4866621236866,52.160078231629],[4.4867100913104,52.160248519895],[4.4867294200116,52.160322237488],[4.4868236774658,52.160306198859],[4.4868526414489,52.160403926074]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"44","persoonnaaminbron":"De wed v Mr Salomon Davidtsz van Dulmanhorst","persooneid":"Salomon Davidsz van Dulmanhorst","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"glazenmaker, landmeter, kaartenmaker","beroeppersoonhisco":"glazenmaker, verver, schilder","hg_pand":"leiden-1600\/P0022","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.028","perceelnaam":"","voor":"2-1-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"28","adresnu":"Breestraat 28","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L028","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.486620972438,52.160424182244],[4.4866397365049,52.160421804223],[4.4866059423826,52.16026449102],[4.4867100913104,52.160248519895],[4.4866621236866,52.160078231629],[4.4865371619485,52.160091523483],[4.486620972438,52.160424182244]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"45","persoonnaaminbron":"Frans Cornelisz houtcoper","persooneid":"Frans Cornelisz Backer","beroepsvermelding":"houtcoper","beroepbronhisco":"houtkoper","beroep":"houtkoper, timmerman","beroeppersoonhisco":"houtkoper","hg_pand":"leiden-1600\/P0020","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.026","perceelnaam":"De Ysercraem","voor":"2-1-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"7","adresnu":"Boommarkt 7","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R007.3","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.486620972438,52.160424182244],[4.4866397365049,52.160421804223],[4.4866059423826,52.16026449102],[4.4867100913104,52.160248519895],[4.4866621236866,52.160078231629],[4.4865371619485,52.160091523483],[4.486620972438,52.160424182244]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"45","persoonnaaminbron":"Frans Cornelisz houtcoper","persooneid":"Frans Cornelisz Backer","beroepsvermelding":"houtcoper","beroepbronhisco":"houtkoper","beroep":"houtkoper, timmerman","beroeppersoonhisco":"houtkoper","hg_pand":"leiden-1600\/P0020","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.026","perceelnaam":"De Ysercraem","voor":"2-1-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"26","adresnu":"Breestraat 26","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L026","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4865201578892,52.160437780641],[4.486620972438,52.160424182244],[4.4865371619485,52.160091523483],[4.4864325290492,52.160099845224],[4.486440924679,52.160148463774],[4.4865201578892,52.160437780641]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"47","persoonnaaminbron":"Mr Jan Symonsz Hieck chirurgijn","persooneid":"Jan Symonsz Hieck {chirurgijn}","beroepsvermelding":"chirurgijn","beroepbronhisco":"chirurgijn","beroep":"chirurgijn","beroeppersoonhisco":"chirurgijn","hg_pand":"leiden-1600\/P0019","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.024-26","perceelnaam":"","voor":"1-11-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"7","adresnu":"Boommarkt 7","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R007.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4865201578892,52.160437780641],[4.486620972438,52.160424182244],[4.4865371619485,52.160091523483],[4.4864325290492,52.160099845224],[4.486440924679,52.160148463774],[4.4865201578892,52.160437780641]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"47","persoonnaaminbron":"Mr Jan Symonsz Hieck chirurgijn","persooneid":"Jan Symonsz Hieck {chirurgijn}","beroepsvermelding":"chirurgijn","beroepbronhisco":"chirurgijn","beroep":"chirurgijn","beroeppersoonhisco":"chirurgijn","hg_pand":"leiden-1600\/P0019","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.024-26","perceelnaam":"","voor":"1-11-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"24-26","adresnu":"Breestraat 24-26","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L024-026","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4864174399141,52.160449882232],[4.4865201578892,52.160437780641],[4.486440924679,52.160148463774],[4.4864325290492,52.160099845224],[4.4863309597245,52.160107789381],[4.4864174399141,52.160449882232]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"48","persoonnaaminbron":"Jan Dircxz Steen olyslager","persooneid":"Jan Dircksz Steen","beroepsvermelding":"olyslager","beroepbronhisco":"olieslager","beroep":"olieslager","beroeppersoonhisco":"olieslager","hg_pand":"leiden-1600\/P0018","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.022","perceelnaam":"","voor":"1-10-5","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"7","adresnu":"Boommarkt 7","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R007.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4864174399141,52.160449882232],[4.4865201578892,52.160437780641],[4.486440924679,52.160148463774],[4.4864325290492,52.160099845224],[4.4863309597245,52.160107789381],[4.4864174399141,52.160449882232]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"48","persoonnaaminbron":"Jan Dircxz Steen olyslager","persooneid":"Jan Dircksz Steen","beroepsvermelding":"olyslager","beroepbronhisco":"olieslager","beroep":"olieslager","beroeppersoonhisco":"olieslager","hg_pand":"leiden-1600\/P0018","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.022","perceelnaam":"","voor":"1-10-5","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"22","adresnu":"Breestraat 22","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L022","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4863248728552,52.160462017199],[4.4864174399141,52.160449882232],[4.4863309597245,52.160107789381],[4.4862352164663,52.160114474622],[4.4863248728552,52.160462017199]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"49","persoonnaaminbron":"Henrick Adriaensz houtcoper","persooneid":"Hendrick Adriaensz {houtkoper}","beroepsvermelding":"houtcoper","beroepbronhisco":"houtkoper","beroep":"houtkoper","beroeppersoonhisco":"houtkoper","hg_pand":"leiden-1600\/P0017","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.020","perceelnaam":"De Naem Jesus","voor":"2-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"6","adresnu":"Boommarkt 6","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R006","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4863248728552,52.160462017199],[4.4864174399141,52.160449882232],[4.4863309597245,52.160107789381],[4.4862352164663,52.160114474622],[4.4863248728552,52.160462017199]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"49","persoonnaaminbron":"Henrick Adriaensz houtcoper","persooneid":"Hendrick Adriaensz {houtkoper}","beroepsvermelding":"houtcoper","beroepbronhisco":"houtkoper","beroep":"houtkoper","beroeppersoonhisco":"houtkoper","hg_pand":"leiden-1600\/P0017","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.020","perceelnaam":"De Naem Jesus","voor":"2-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"20","adresnu":"Breestraat 20","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L020","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4859444805358,52.160528198745],[4.4863248728552,52.160462017199],[4.4862352164663,52.160114474622],[4.4858418622953,52.16015249415],[4.4858927613672,52.160274526647],[4.4859444805358,52.160528198745]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"50","persoonnaaminbron":"De Meesteren van den Arme Wesen","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0016","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.016-018","perceelnaam":"Heilige Geesthuis","voor":"7-3-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"5, 6","adresnu":"Boommarkt 5, 6","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R005-006","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4859444805358,52.160528198745],[4.4863248728552,52.160462017199],[4.4862352164663,52.160114474622],[4.4858418622953,52.16015249415],[4.4858927613672,52.160274526647],[4.4859444805358,52.160528198745]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"50","persoonnaaminbron":"De Meesteren van den Arme Wesen","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0016","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.016-018","perceelnaam":"Heilige Geesthuis","voor":"7-3-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"16-18 ","adresnu":"Breestraat 16-18 ","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L016-018 ","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4859287197953,52.160530793747],[4.4859444805358,52.160528198745],[4.4858927613672,52.160274526647],[4.4858418622953,52.16015249415],[4.4857352010172,52.160169257865],[4.4858207688014,52.160383947972],[4.4858903540775,52.160376929313],[4.4859287197953,52.160530793747]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"55","persoonnaaminbron":"Bastiaen Jansz mandemaecker","persooneid":"","beroepsvermelding":"mandemaecker","beroepbronhisco":"mandenmaker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0014","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.014","perceelnaam":"De Cleermande","voor":"1-11-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"4.1","adresnu":"Boommarkt 4.1","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R004.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4859287197953,52.160530793747],[4.4859444805358,52.160528198745],[4.4858927613672,52.160274526647],[4.4858418622953,52.16015249415],[4.4857352010172,52.160169257865],[4.4858207688014,52.160383947972],[4.4858903540775,52.160376929313],[4.4859287197953,52.160530793747]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"55","persoonnaaminbron":"Bastiaen Jansz mandemaecker","persooneid":"","beroepsvermelding":"mandemaecker","beroepbronhisco":"mandenmaker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0014","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.014","perceelnaam":"De Cleermande","voor":"1-11-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"14","adresnu":"Breestraat 14","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L014","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4857390192271,52.160407759264],[4.4856440176294,52.160184613526],[4.4855673944651,52.160197107921],[4.4856611323648,52.160415725596],[4.4857390192271,52.160407759264]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"57","persoonnaaminbron":"De wed v Jorys Robbrechtsz metselaer","persooneid":"","beroepsvermelding":"metselaer","beroepbronhisco":"metselaar","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0012","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.010","perceelnaam":"De Palsgraef","voor":"1-6-4","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"10","adresnu":"Breestraat 10","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L010","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.485621142272,52.160587333114],[4.4858004248728,52.160555200491],[4.4857390192271,52.160407759264],[4.4856611323648,52.160415725596],[4.4855673944651,52.160197107921],[4.4854249292601,52.16022116867],[4.485621142272,52.160587333114]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"58","persoonnaaminbron":"Geryt Geryts coman","persooneid":"Gerrit Gerritsz {koopman}","beroepsvermelding":"coman","beroepbronhisco":"koopman (coopman, coman, commenij)","beroep":"coman","beroeppersoonhisco":"koopman (coopman, coman, commenij)","hg_pand":"leiden-1600\/P0011","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.008","perceelnaam":"Den Gulden Valck","voor":"2-8-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"2b, 2c","adresnu":"Boommarkt 2b, 2c","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R002b-2c","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.485621142272,52.160587333114],[4.4858004248728,52.160555200491],[4.4857390192271,52.160407759264],[4.4856611323648,52.160415725596],[4.4855673944651,52.160197107921],[4.4854249292601,52.16022116867],[4.485621142272,52.160587333114]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"58","persoonnaaminbron":"Geryt Geryts coman","persooneid":"Gerrit Gerritsz {koopman}","beroepsvermelding":"coman","beroepbronhisco":"koopman (coopman, coman, commenij)","beroep":"coman","beroeppersoonhisco":"koopman (coopman, coman, commenij)","hg_pand":"leiden-1600\/P0011","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.008","perceelnaam":"Den Gulden Valck","voor":"2-8-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"8","adresnu":"Breestraat 8","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.485621142272,52.160587333114],[4.4858004248728,52.160555200491],[4.4857390192271,52.160407759264],[4.4856611323648,52.160415725596],[4.4855673944651,52.160197107921],[4.4854249292601,52.16022116867],[4.485621142272,52.160587333114]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"59","persoonnaaminbron":"Jan Pietersz groffgreynwercker","persooneid":"","beroepsvermelding":"groffgreynwercker","beroepbronhisco":"grijnwerker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0011","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.008","perceelnaam":"Den Gulden Valck","voor":"2-8-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"2b, 2c","adresnu":"Boommarkt 2b, 2c","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R002b-2c","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.485621142272,52.160587333114],[4.4858004248728,52.160555200491],[4.4857390192271,52.160407759264],[4.4856611323648,52.160415725596],[4.4855673944651,52.160197107921],[4.4854249292601,52.16022116867],[4.485621142272,52.160587333114]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"59","persoonnaaminbron":"Jan Pietersz groffgreynwercker","persooneid":"","beroepsvermelding":"groffgreynwercker","beroepbronhisco":"grijnwerker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0011","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.008","perceelnaam":"Den Gulden Valck","voor":"2-8-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"8","adresnu":"Breestraat 8","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.485461375377,52.16041729106],[4.4855257197332,52.16040969685],[4.4854249292601,52.16022116867],[4.4853557157739,52.160234314595],[4.485461375377,52.16041729106]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"60","persoonnaaminbron":"Harman Henricxz glaesmaecker","persooneid":"","beroepsvermelding":"glaesmaecker","beroepbronhisco":"glazenmaker, verver, schilder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0010","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.006","perceelnaam":"","voor":"1-3-4","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"6","adresnu":"Breestraat 6","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L006","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4854365284416,52.160513982661],[4.4855769595524,52.160501380945],[4.4855257197332,52.16040969685],[4.485461375377,52.16041729106],[4.4853557157739,52.160234314595],[4.4852792420862,52.160248950086],[4.4854365284416,52.160513982661]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"61","persoonnaaminbron":"Jannetgen Garbrantsdr Dirck v d Bouchorsts wed","persooneid":"Jannetgen Garbrantsd","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0008","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.004","perceelnaam":"Cabbeljau","voor":"1-5-9","rechts":"7-11-0","achter":"","links":"","straateid":"Borresteeg (Gasthuis)","straatnuid":"Kabeljauwsteeg","huisnummernu":"7","adresnu":"Kabeljauwsteeg 7","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L007","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4854365284416,52.160513982661],[4.4855769595524,52.160501380945],[4.4855257197332,52.16040969685],[4.485461375377,52.16041729106],[4.4853557157739,52.160234314595],[4.4852792420862,52.160248950086],[4.4854365284416,52.160513982661]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"61","persoonnaaminbron":"Jannetgen Garbrantsdr Dirck v d Bouchorsts wed","persooneid":"Jannetgen Garbrantsd","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0008","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.004","perceelnaam":"Cabbeljau","voor":"1-5-9","rechts":"7-11-0","achter":"","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"4","adresnu":"Breestraat 4","hoekstraateid":"Borresteeg (Gasthuis)","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L004","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4854057257676,52.16057284688],[4.4852376281,52.160586307411],[4.4852553310104,52.160628774528],[4.4854243844415,52.160606284335],[4.4854057257676,52.16057284688]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"64","persoonnaaminbron":"Jan Jansz cuyper","persooneid":"","beroepsvermelding":"cuyper","beroepbronhisco":"kuiper","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0002","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"KortRapenburg.012.1","perceelnaam":"","voor":"1-11-0","rechts":"","achter":"1-8-6","links":"","straateid":"Borresteeg (Gasthuis)","straatnuid":"Kabeljauwsteeg","huisnummernu":"2","adresnu":"Kabeljauwsteeg 2","hoekstraateid":"Kort Rapenburg","bouwblokid":"GAH-05","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R002","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4854057257676,52.16057284688],[4.4852376281,52.160586307411],[4.4852553310104,52.160628774528],[4.4854243844415,52.160606284335],[4.4854057257676,52.16057284688]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"64","persoonnaaminbron":"Jan Jansz cuyper","persooneid":"","beroepsvermelding":"cuyper","beroepbronhisco":"kuiper","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0002","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"KortRapenburg.012.1","perceelnaam":"","voor":"1-11-0","rechts":"","achter":"1-8-6","links":"","straateid":"Kort Rapenburg","straatnuid":"Kort Rapenburg","huisnummernu":"12.1","adresnu":"Kort Rapenburg 12.1","hoekstraateid":"Borresteeg (Gasthuis)","bouwblokid":"GAH-05","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L012.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4853818068085,52.160531759631],[4.4852190657021,52.160548113998],[4.4852376281,52.160586307411],[4.4854057257676,52.16057284688],[4.4853818068085,52.160531759631]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"65","persoonnaaminbron":"Claes Cornelisz laeckenbereyder","persooneid":"","beroepsvermelding":"laeckenbereyder","beroepbronhisco":"lakenbereider","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0003","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"KortRapenburg.012.2","perceelnaam":"","voor":"1-4-6","rechts":"","achter":"1-6-0","links":"","straateid":"Borresteeg (Gasthuis)","straatnuid":"Kabeljauwsteeg","huisnummernu":"4","adresnu":"Kabeljauwsteeg 4","hoekstraateid":"Kort Rapenburg","bouwblokid":"GAH-05","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R004","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4853818068085,52.160531759631],[4.4852190657021,52.160548113998],[4.4852376281,52.160586307411],[4.4854057257676,52.16057284688],[4.4853818068085,52.160531759631]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"65","persoonnaaminbron":"Claes Cornelisz laeckenbereyder","persooneid":"","beroepsvermelding":"laeckenbereyder","beroepbronhisco":"lakenbereider","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0003","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"KortRapenburg.012.2","perceelnaam":"","voor":"1-4-6","rechts":"","achter":"1-6-0","links":"","straateid":"Kort Rapenburg","straatnuid":"Kort Rapenburg","huisnummernu":"12.2","adresnu":"Kort Rapenburg 12.2","hoekstraateid":"Borresteeg (Gasthuis)","bouwblokid":"GAH-05","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L012.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4852228685603,52.160257503937],[4.4850968422587,52.160274971132],[4.4851442144261,52.160370461203],[4.4852057668389,52.160362311011],[4.4852230477788,52.160392170471],[4.4852928635926,52.160381705075],[4.4852228685603,52.160257503937]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"70","persoonnaaminbron":"D' erffgen v Cornelis van Duvenvoorde","persooneid":"Cornelis Cornelisz van Duvenvoorde","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"schoenmaker, droogscheerder","beroeppersoonhisco":"schoenmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P0007","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.002","perceelnaam":"","voor":"2-3-6","rechts":"2-10-9","achter":"","links":"4-0-0","straateid":"Kort Rapenburg","straatnuid":"Kort Rapenburg","huisnummernu":"20","adresnu":"Kort Rapenburg 20","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-05","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L020","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4852228685603,52.160257503937],[4.4850968422587,52.160274971132],[4.4851442144261,52.160370461203],[4.4852057668389,52.160362311011],[4.4852230477788,52.160392170471],[4.4852928635926,52.160381705075],[4.4852228685603,52.160257503937]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"70","persoonnaaminbron":"D' erffgen v Cornelis van Duvenvoorde","persooneid":"Cornelis Cornelisz van Duvenvoorde","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"schoenmaker, droogscheerder","beroeppersoonhisco":"schoenmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P0007","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.002","perceelnaam":"","voor":"2-3-6","rechts":"2-10-9","achter":"","links":"4-0-0","straateid":"Borresteeg (Gasthuis)","straatnuid":"Kabeljauwsteeg","huisnummernu":"","adresnu":"Kabeljauwsteeg ","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-05","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4852228685603,52.160257503937],[4.4850968422587,52.160274971132],[4.4851442144261,52.160370461203],[4.4852057668389,52.160362311011],[4.4852230477788,52.160392170471],[4.4852928635926,52.160381705075],[4.4852228685603,52.160257503937]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"70","persoonnaaminbron":"D' erffgen v Cornelis van Duvenvoorde","persooneid":"Cornelis Cornelisz van Duvenvoorde","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"schoenmaker, droogscheerder","beroeppersoonhisco":"schoenmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P0007","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.002","perceelnaam":"","voor":"2-3-6","rechts":"2-10-9","achter":"","links":"4-0-0","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"2","adresnu":"Breestraat 2","hoekstraateid":"Borresteeg (Gasthuis)","bouwblokid":"GAH-05","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L002","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4852228685603,52.160257503937],[4.4850968422587,52.160274971132],[4.4851442144261,52.160370461203],[4.4852057668389,52.160362311011],[4.4852230477788,52.160392170471],[4.4852928635926,52.160381705075],[4.4852228685603,52.160257503937]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"71","persoonnaaminbron":"Cornelis Willemsz timmerman","persooneid":"","beroepsvermelding":"timmerman","beroepbronhisco":"timmerman","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0007","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.002","perceelnaam":"","voor":"2-3-6","rechts":"2-10-9","achter":"","links":"4-0-0","straateid":"Kort Rapenburg","straatnuid":"Kort Rapenburg","huisnummernu":"20","adresnu":"Kort Rapenburg 20","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-05","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L020","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4852228685603,52.160257503937],[4.4850968422587,52.160274971132],[4.4851442144261,52.160370461203],[4.4852057668389,52.160362311011],[4.4852230477788,52.160392170471],[4.4852928635926,52.160381705075],[4.4852228685603,52.160257503937]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"71","persoonnaaminbron":"Cornelis Willemsz timmerman","persooneid":"","beroepsvermelding":"timmerman","beroepbronhisco":"timmerman","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0007","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.002","perceelnaam":"","voor":"2-3-6","rechts":"2-10-9","achter":"","links":"4-0-0","straateid":"Borresteeg (Gasthuis)","straatnuid":"Kabeljauwsteeg","huisnummernu":"","adresnu":"Kabeljauwsteeg ","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-05","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4852228685603,52.160257503937],[4.4850968422587,52.160274971132],[4.4851442144261,52.160370461203],[4.4852057668389,52.160362311011],[4.4852230477788,52.160392170471],[4.4852928635926,52.160381705075],[4.4852228685603,52.160257503937]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"71","persoonnaaminbron":"Cornelis Willemsz timmerman","persooneid":"","beroepsvermelding":"timmerman","beroepbronhisco":"timmerman","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0007","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.002","perceelnaam":"","voor":"2-3-6","rechts":"2-10-9","achter":"","links":"4-0-0","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"2","adresnu":"Breestraat 2","hoekstraateid":"Borresteeg (Gasthuis)","bouwblokid":"GAH-05","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L002","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4852928635926,52.160381705075],[4.4852230477788,52.160392170471],[4.4852057668389,52.160362311011],[4.4851442144261,52.160370461203],[4.4851729283539,52.16043251376],[4.4853111285235,52.160410680394],[4.4852928635926,52.160381705075]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"72","persoonnaaminbron":"Jan Jansz hoedemaecker","persooneid":"Jan Jansz {hoedenmaker}","beroepsvermelding":"hoedemaecker","beroepbronhisco":"hoedenmaker","beroep":"hoedenmaker","beroeppersoonhisco":"hoedenmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P0006","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"KortRapenburg.018","perceelnaam":"","voor":"1-10-9","rechts":"","achter":"0-9-6","links":"","straateid":"Borresteeg (Gasthuis)","straatnuid":"Kabeljauwsteeg","huisnummernu":"10","adresnu":"Kabeljauwsteeg 10","hoekstraateid":"Kort Rapenburg","bouwblokid":"GAH-05","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R010","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4852928635926,52.160381705075],[4.4852230477788,52.160392170471],[4.4852057668389,52.160362311011],[4.4851442144261,52.160370461203],[4.4851729283539,52.16043251376],[4.4853111285235,52.160410680394],[4.4852928635926,52.160381705075]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"72","persoonnaaminbron":"Jan Jansz hoedemaecker","persooneid":"Jan Jansz {hoedenmaker}","beroepsvermelding":"hoedemaecker","beroepbronhisco":"hoedenmaker","beroep":"hoedenmaker","beroeppersoonhisco":"hoedenmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P0006","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"KortRapenburg.018","perceelnaam":"","voor":"1-10-9","rechts":"","achter":"0-9-6","links":"","straateid":"Kort Rapenburg","straatnuid":"Kort Rapenburg","huisnummernu":"18","adresnu":"Kort Rapenburg 18","hoekstraateid":"Borresteeg (Gasthuis)","bouwblokid":"GAH-05","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L018","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4853111285235,52.160410680394],[4.4851729283539,52.16043251376],[4.4852009018122,52.160507343057],[4.485357509675,52.160483569547],[4.4853111285235,52.160410680394]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"73","persoonnaaminbron":"Huych Oziersz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0005","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"KortRapenburg.016","perceelnaam":"","voor":"2-2-9","rechts":"","achter":"2-4-0","links":"","straateid":"Borresteeg (Gasthuis)","straatnuid":"Kabeljauwsteeg","huisnummernu":"8","adresnu":"Kabeljauwsteeg 8","hoekstraateid":"Kort Rapenburg","bouwblokid":"GAH-05","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4853111285235,52.160410680394],[4.4851729283539,52.16043251376],[4.4852009018122,52.160507343057],[4.485357509675,52.160483569547],[4.4853111285235,52.160410680394]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"73","persoonnaaminbron":"Huych Oziersz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0005","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"KortRapenburg.016","perceelnaam":"","voor":"2-2-9","rechts":"","achter":"2-4-0","links":"","straateid":"Kort Rapenburg","straatnuid":"Kort Rapenburg","huisnummernu":"16","adresnu":"Kort Rapenburg 16","hoekstraateid":"Borresteeg (Gasthuis)","bouwblokid":"GAH-05","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L016","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4853818068085,52.160531759631],[4.485357509675,52.160483569547],[4.4852009018122,52.160507343057],[4.4852190657021,52.160548113998],[4.4853818068085,52.160531759631]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"75","persoonnaaminbron":"Frans Wyten calcvoerder","persooneid":"","beroepsvermelding":"calcvoerder","beroepbronhisco":"kalkvervoerder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0004","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"KortRapenburg.014","perceelnaam":"","voor":"1-7-6","rechts":"","achter":"1-6-0","links":"","straateid":"Borresteeg (Gasthuis)","straatnuid":"Kabeljauwsteeg","huisnummernu":"6","adresnu":"Kabeljauwsteeg 6","hoekstraateid":"Kort Rapenburg","bouwblokid":"GAH-05","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R006","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4853818068085,52.160531759631],[4.485357509675,52.160483569547],[4.4852009018122,52.160507343057],[4.4852190657021,52.160548113998],[4.4853818068085,52.160531759631]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"75","persoonnaaminbron":"Frans Wyten calcvoerder","persooneid":"","beroepsvermelding":"calcvoerder","beroepbronhisco":"kalkvervoerder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0004","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"KortRapenburg.014","perceelnaam":"","voor":"1-7-6","rechts":"","achter":"1-6-0","links":"","straateid":"Kort Rapenburg","straatnuid":"Kort Rapenburg","huisnummernu":"14","adresnu":"Kort Rapenburg 14","hoekstraateid":"Borresteeg (Gasthuis)","bouwblokid":"GAH-05","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L014","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4854057257676,52.16057284688],[4.4852376281,52.160586307411],[4.4852553310104,52.160628774528],[4.4854243844415,52.160606284335],[4.4854057257676,52.16057284688]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"77","persoonnaaminbron":"Jacob Vredericxz houtcoper","persooneid":"Jacob Fredericksz van Lelyenoort","beroepsvermelding":"houtcoper","beroepbronhisco":"houtkoper","beroep":"houtkoper","beroeppersoonhisco":"houtkoper","hg_pand":"leiden-1600\/P0002","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"KortRapenburg.012.1","perceelnaam":"","voor":"1-11-0","rechts":"","achter":"1-8-6","links":"","straateid":"Borresteeg (Gasthuis)","straatnuid":"Kabeljauwsteeg","huisnummernu":"2","adresnu":"Kabeljauwsteeg 2","hoekstraateid":"Kort Rapenburg","bouwblokid":"GAH-05","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R002","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4854057257676,52.16057284688],[4.4852376281,52.160586307411],[4.4852553310104,52.160628774528],[4.4854243844415,52.160606284335],[4.4854057257676,52.16057284688]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"77","persoonnaaminbron":"Jacob Vredericxz houtcoper","persooneid":"Jacob Fredericksz van Lelyenoort","beroepsvermelding":"houtcoper","beroepbronhisco":"houtkoper","beroep":"houtkoper","beroeppersoonhisco":"houtkoper","hg_pand":"leiden-1600\/P0002","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"KortRapenburg.012.1","perceelnaam":"","voor":"1-11-0","rechts":"","achter":"1-8-6","links":"","straateid":"Kort Rapenburg","straatnuid":"Kort Rapenburg","huisnummernu":"12.1","adresnu":"Kort Rapenburg 12.1","hoekstraateid":"Borresteeg (Gasthuis)","bouwblokid":"GAH-05","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L012.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4854910564234,52.160614283039],[4.485621142272,52.160587333114],[4.4855769595524,52.160501380945],[4.4854365284416,52.160513982661],[4.4854910564234,52.160614283039]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"81","persoonnaaminbron":"Anna Pietersdr Coen Pietersz timmermans wed","persooneid":"Coen Dircksz {timmerman}","beroepsvermelding":"timmerman","beroepbronhisco":"timmerman","beroep":"timmerman","beroeppersoonhisco":"timmerman","hg_pand":"leiden-1600\/P0009","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Boommarkt.002-002a","perceelnaam":"'t Land van Beloften","voor":"2-5-5","rechts":"","achter":"","links":"3-5-6","straateid":"Borresteeg (Gasthuis)","straatnuid":"Kabeljauwsteeg","huisnummernu":"1","adresnu":"Kabeljauwsteeg 1","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L001","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4854910564234,52.160614283039],[4.485621142272,52.160587333114],[4.4855769595524,52.160501380945],[4.4854365284416,52.160513982661],[4.4854910564234,52.160614283039]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"81","persoonnaaminbron":"Anna Pietersdr Coen Pietersz timmermans wed","persooneid":"Anna Pietersd {Boommarkt}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0009","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Boommarkt.002-002a","perceelnaam":"'t Land van Beloften","voor":"2-5-5","rechts":"","achter":"","links":"3-5-6","straateid":"Borresteeg (Gasthuis)","straatnuid":"Kabeljauwsteeg","huisnummernu":"1","adresnu":"Kabeljauwsteeg 1","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L001","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4854910564234,52.160614283039],[4.485621142272,52.160587333114],[4.4855769595524,52.160501380945],[4.4854365284416,52.160513982661],[4.4854910564234,52.160614283039]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"81","persoonnaaminbron":"Anna Pietersdr Coen Pietersz timmermans wed","persooneid":"Anna Pietersd {Boommarkt}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0009","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Boommarkt.002-002a","perceelnaam":"'t Land van Beloften","voor":"2-5-5","rechts":"","achter":"","links":"3-5-6","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"2, 2a","adresnu":"Boommarkt 2, 2a","hoekstraateid":"Borresteeg (Gasthuis)","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R002-2a","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4854910564234,52.160614283039],[4.485621142272,52.160587333114],[4.4855769595524,52.160501380945],[4.4854365284416,52.160513982661],[4.4854910564234,52.160614283039]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"81","persoonnaaminbron":"Anna Pietersdr Coen Pietersz timmermans wed","persooneid":"Coen Dircksz {timmerman}","beroepsvermelding":"timmerman","beroepbronhisco":"timmerman","beroep":"timmerman","beroeppersoonhisco":"timmerman","hg_pand":"leiden-1600\/P0009","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Boommarkt.002-002a","perceelnaam":"'t Land van Beloften","voor":"2-5-5","rechts":"","achter":"","links":"3-5-6","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"2, 2a","adresnu":"Boommarkt 2, 2a","hoekstraateid":"Borresteeg (Gasthuis)","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R002-2a","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4858183501408,52.160551591971],[4.4859287197953,52.160530793747],[4.4858903540775,52.160376929313],[4.4857538717597,52.160393544331],[4.4858183501408,52.160551591971]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"85","persoonnaaminbron":"Huych Cornelisz timmerman","persooneid":"","beroepsvermelding":"timmerman","beroepbronhisco":"timmerman","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0015","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Boommarkt.004","perceelnaam":"","voor":"1-2-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"4","adresnu":"Boommarkt 4","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R004","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4866397365049,52.160421804223],[4.4867527359631,52.160411156132],[4.4867100913104,52.160248519895],[4.4866059423826,52.16026449102],[4.4866397365049,52.160421804223]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"95","persoonnaaminbron":"Adriaen Henricxz timmerman","persooneid":"Adriaen Hendricksz {timmerman}","beroepsvermelding":"timmerman","beroepbronhisco":"timmerman","beroep":"timmerman","beroeppersoonhisco":"timmerman","hg_pand":"leiden-1600\/P0021","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Boommarkt.007.4","perceelnaam":"","voor":"2-2-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"7","adresnu":"Boommarkt 7","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R007.4","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4867527359631,52.160411156132],[4.4868526414489,52.160403926074],[4.4868236774658,52.160306198859],[4.4867294200116,52.160322237488],[4.4867527359631,52.160411156132]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"96","persoonnaaminbron":"Willem Ghysbrechtsz rietdecker","persooneid":"Willem Gijsbrechts {rietdekker}","beroepsvermelding":"rietdecker","beroepbronhisco":"rietdekker","beroep":"rietdekker","beroeppersoonhisco":"rietdekker","hg_pand":"leiden-1600\/P0023","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Boommarkt.008","perceelnaam":"","voor":"1-8-2","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"8","adresnu":"Boommarkt 8","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4868728661555,52.160403256172],[4.4870162468492,52.160393283689],[4.4869519335474,52.160180777252],[4.4868066778856,52.1601975126],[4.4868728661555,52.160403256172]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"97","persoonnaaminbron":"Jacob Pancraesz timmerman","persooneid":"Jacob Pancraes","beroepsvermelding":"timmerman","beroepbronhisco":"timmerman","beroep":"timmerman","beroeppersoonhisco":"timmerman","hg_pand":"leiden-1600\/P0027","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Boommarkt.009-010","perceelnaam":"","voor":"2-5-7","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"9, 10","adresnu":"Boommarkt 9, 10","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R009-010","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4870162468492,52.160393283689],[4.487092778464,52.16038720807],[4.4870215826288,52.160173758414],[4.4869519335474,52.160180777252],[4.4870162468492,52.160393283689]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"98","persoonnaaminbron":"Jacob Pancraesz timmerman","persooneid":"Jacob Pancraes","beroepsvermelding":"timmerman","beroepbronhisco":"timmerman","beroep":"timmerman","beroeppersoonhisco":"timmerman","hg_pand":"leiden-1600\/P0028","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Boommarkt.011.1","perceelnaam":"","voor":"1-4-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"11","adresnu":"Boommarkt 11","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R011.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.487092778464,52.16038720807],[4.4871764145036,52.160381781628],[4.4870535564916,52.160024829939],[4.4869702436203,52.160035134065],[4.4870054777863,52.160133503222],[4.4870215826288,52.160173758414],[4.487092778464,52.16038720807]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"99","persoonnaaminbron":"Quyryn Adriaensz Moeyts wed","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0029","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.036","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"1-7-6","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"11","adresnu":"Boommarkt 11","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R011.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.487092778464,52.16038720807],[4.4871764145036,52.160381781628],[4.4870535564916,52.160024829939],[4.4869702436203,52.160035134065],[4.4870054777863,52.160133503222],[4.4870215826288,52.160173758414],[4.487092778464,52.16038720807]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"99","persoonnaaminbron":"Quyryn Adriaensz Moeyts wed","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0029","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.036","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"1-7-6","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"36","adresnu":"Breestraat 36","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L036","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4871764145036,52.160381781628],[4.4872587362338,52.160377534268],[4.4872218617504,52.160264586978],[4.487138641144,52.160272035415],[4.4871764145036,52.160381781628]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"100","persoonnaaminbron":"Jacob Pancraesz timmerman","persooneid":"Jacob Pancraes","beroepsvermelding":"timmerman","beroepbronhisco":"timmerman","beroep":"timmerman","beroeppersoonhisco":"timmerman","hg_pand":"leiden-1600\/P0031","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Boommarkt.012","perceelnaam":"","voor":"1-8-0","rechts":"","achter":"","links":"3-4-0","straateid":"Kakelaarsteeg","straatnuid":"Kakelaarsteeg","huisnummernu":"12","adresnu":"Kakelaarsteeg 12","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R000","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4871764145036,52.160381781628],[4.4872587362338,52.160377534268],[4.4872218617504,52.160264586978],[4.487138641144,52.160272035415],[4.4871764145036,52.160381781628]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"100","persoonnaaminbron":"Jacob Pancraesz timmerman","persooneid":"Jacob Pancraes","beroepsvermelding":"timmerman","beroepbronhisco":"timmerman","beroep":"timmerman","beroeppersoonhisco":"timmerman","hg_pand":"leiden-1600\/P0031","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Boommarkt.012","perceelnaam":"","voor":"1-8-0","rechts":"","achter":"","links":"3-4-0","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"12","adresnu":"Boommarkt 12","hoekstraateid":"Kakelaarsteeg","bouwblokid":"GAH-04","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4872734143314,52.160375423395],[4.487348335485,52.160370643139],[4.4872979397087,52.160194749438],[4.4872235198784,52.160203456024],[4.4872734143314,52.160375423395]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"101","persoonnaaminbron":"Pieter Jansz warmoesman","persooneid":"Pieter Jansz {warmoesman-Boommarkt}","beroepsvermelding":"warmoesman","beroepbronhisco":"warmoezenier","beroep":"warmoesman","beroeppersoonhisco":"warmoezenier","hg_pand":"leiden-1600\/P0033","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Boommarkt.013","perceelnaam":"","voor":"1-7-0","rechts":"","achter":"","links":"5-9-0","straateid":"Kakelaarsteeg","straatnuid":"Kakelaarsteeg","huisnummernu":"","adresnu":"Kakelaarsteeg ","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-03","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L000","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4872734143314,52.160375423395],[4.487348335485,52.160370643139],[4.4872979397087,52.160194749438],[4.4872235198784,52.160203456024],[4.4872734143314,52.160375423395]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"101","persoonnaaminbron":"Pieter Jansz warmoesman","persooneid":"Pieter Jansz {warmoesman-Boommarkt}","beroepsvermelding":"warmoesman","beroepbronhisco":"warmoezenier","beroep":"warmoesman","beroeppersoonhisco":"warmoezenier","hg_pand":"leiden-1600\/P0033","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Boommarkt.013","perceelnaam":"","voor":"1-7-0","rechts":"","achter":"","links":"5-9-0","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"13","adresnu":"Boommarkt 13","hoekstraateid":"Kakelaarsteeg","bouwblokid":"GAH-03","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R013","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.487348335485,52.160370643139],[4.4874807498083,52.160367218095],[4.487334562955,52.159965378698],[4.4872223019032,52.159985783591],[4.4872256649195,52.160010779924],[4.4872424214413,52.160042715898],[4.4872860809203,52.160154824188],[4.4872979397087,52.160194749438],[4.487348335485,52.160370643139]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"102","persoonnaaminbron":"Jacob Pietersz de Haes","persooneid":"Jacob Pietersz de Haes","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0034","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.040.2","perceelnaam":"","voor":"2-1-3","rechts":"","achter":"2-2-4","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"14.1","adresnu":"Boommarkt 14.1","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-03","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R014.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.487348335485,52.160370643139],[4.4874807498083,52.160367218095],[4.487334562955,52.159965378698],[4.4872223019032,52.159985783591],[4.4872256649195,52.160010779924],[4.4872424214413,52.160042715898],[4.4872860809203,52.160154824188],[4.4872979397087,52.160194749438],[4.487348335485,52.160370643139]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"102","persoonnaaminbron":"Jacob Pietersz de Haes","persooneid":"Jacob Pietersz de Haes","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0034","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.040.2","perceelnaam":"","voor":"2-1-3","rechts":"","achter":"2-2-4","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"40.2","adresnu":"Breestraat 40.2","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-03","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L040.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4876050990821,52.160351779532],[4.4877842488816,52.160328509052],[4.4876233912775,52.160104475505],[4.4875703538313,52.160115189758],[4.487497879705,52.160130915114],[4.4876050990821,52.160351779532]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"104","persoonnaaminbron":"Cornelis Jansz van Valckenburch houtcoper","persooneid":"Cornelis Jansz van Valkenburg","beroepsvermelding":"houtcoper","beroepbronhisco":"houtkoper","beroep":"houtkoper","beroeppersoonhisco":"houtkoper","hg_pand":"leiden-1600\/P0639","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Boommarkt.014.3","perceelnaam":"","voor":"4-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"14.3","adresnu":"Boommarkt 14.3","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-03","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R014.3","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4878588219947,52.160318437943],[4.4879350485546,52.160307253143],[4.4878092430536,52.160148763479],[4.4878227181583,52.1601438282],[4.487763431654,52.160073601988],[4.4876990556928,52.160090276357],[4.4878588219947,52.160318437943]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"106","persoonnaaminbron":"Cornelis Egbertsz timmerman","persooneid":"","beroepsvermelding":"timmerman","beroepbronhisco":"timmerman","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0640","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Boommarkt.016","perceelnaam":"","voor":"2-3-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"16","adresnu":"Boommarkt 16","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-03","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R016","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4879350485546,52.160307253143],[4.4879587364012,52.160304943001],[4.4878227181583,52.1601438282],[4.4878092430536,52.160148763479],[4.4879350485546,52.160307253143]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"107","persoonnaaminbron":"Uitgang van Dirck Jansz Bout","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0641","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Boommarkt.017.1","perceelnaam":"","voor":"0-3-8","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"","adresnu":"Boommarkt ","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-03","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R017.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4879587364012,52.160304943001],[4.4880848515023,52.160277792024],[4.4877191564829,52.159859654189],[4.4876127881935,52.15989515995],[4.4879587364012,52.160304943001]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"108","persoonnaaminbron":"Niclaes de Witte coopman","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0061","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Boommarkt.017.2","perceelnaam":"","voor":"1-6-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"17","adresnu":"Boommarkt 17","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-03","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R017.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4880848515023,52.160277792024],[4.4882492102142,52.160232906968],[4.4878362919614,52.159826658176],[4.4877191564829,52.159859654189],[4.4880848515023,52.160277792024]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"109","persoonnaaminbron":"Seger Huygens van Campen steenplaetser","persooneid":"","beroepsvermelding":"steenplaetser","beroepbronhisco":"steenbakker, steenplaatser","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0062","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Boommarkt.018","perceelnaam":"","voor":"2-2-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"18","adresnu":"Boommarkt 18","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-03","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R018","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4883862602177,52.160197684709],[4.4882363130643,52.160049103765],[4.4880921128909,52.160078348004],[4.4882492102142,52.160232906968],[4.4883862602177,52.160197684709]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"110","persoonnaaminbron":"Jacob Antonisz houtcoper","persooneid":"Jacob Anthonisz {houtkoper}","beroepsvermelding":"houtcoper","beroepbronhisco":"houtkoper","beroep":"houtkoper","beroeppersoonhisco":"houtkoper","hg_pand":"leiden-1600\/P0642","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Boommarkt.019-020","perceelnaam":"Deventer","voor":"3-1-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"19-20","adresnu":"Boommarkt 19-20","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-03","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R019-020","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4885076726235,52.1601570589],[4.4883656517692,52.160022874096],[4.4882363130643,52.160049103765],[4.4883862602177,52.160197684709],[4.4885076726235,52.1601570589]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"111","persoonnaaminbron":"Dirck Maertsz houtcoper","persooneid":"Dirck Maertensz {houtkoper}","beroepsvermelding":"houtcoper","beroepbronhisco":"houtkoper","beroep":"houtkoper","beroeppersoonhisco":"houtkoper","hg_pand":"leiden-1600\/P0643","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Boommarkt.021-022","perceelnaam":"","voor":"3-1-8","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"21-22","adresnu":"Boommarkt 21-22","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-03","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R021-022","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4885618093073,52.160139358725],[4.4886416505069,52.160110566658],[4.4885111544816,52.160004843487],[4.4884398409472,52.160032124759],[4.4884613324542,52.160059400185],[4.4885618093073,52.160139358725]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"113","persoonnaaminbron":"Mr Symon Aerntsz v Bruyningen","persooneid":"Symon Arentsz","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"landmeter","beroeppersoonhisco":"landmeter","hg_pand":"leiden-1600\/P0064","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Boommarkt.024","perceelnaam":"","voor":"1-3-10","rechts":"3-10-9","achter":"","links":"","straateid":"Vrouwensteeg (Overmare\/Gasthuis)","straatnuid":"Vrouwensteeg (Overmare\/Gasthuis)","huisnummernu":"11","adresnu":"Vrouwensteeg (Overmare\/Gasthuis) 11","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-03","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R011","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4885618093073,52.160139358725],[4.4886416505069,52.160110566658],[4.4885111544816,52.160004843487],[4.4884398409472,52.160032124759],[4.4884613324542,52.160059400185],[4.4885618093073,52.160139358725]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"113","persoonnaaminbron":"Mr Symon Aerntsz v Bruyningen","persooneid":"Symon Arentsz","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"landmeter","beroeppersoonhisco":"landmeter","hg_pand":"leiden-1600\/P0064","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Boommarkt.024","perceelnaam":"","voor":"1-3-10","rechts":"3-10-9","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Boommarkt","huisnummernu":"24","adresnu":"Boommarkt 24","hoekstraateid":"Vrouwensteeg (Overmare\/Gasthuis)","bouwblokid":"GAH-03","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R024","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4885362422654,52.159954995254],[4.4886277818149,52.159915925081],[4.4885693449985,52.15987980774],[4.4884850435252,52.159918405384],[4.4885362422654,52.159954995254]]],[[[4.4885341725285,52.159955879228],[4.4885365059313,52.159955183322],[4.4885362422654,52.159954995254],[4.4885341725285,52.159955879228]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"119","persoonnaaminbron":"Symon Sybrantsz","persooneid":"Symon Sybrantsz","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0066","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Vrouwensteeg.016","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Vrouwensteeg (Overmare\/Gasthuis)","straatnuid":"Vrouwensteeg (Overmare\/Gasthuis)","huisnummernu":"16","adresnu":"Vrouwensteeg (Overmare\/Gasthuis) 16","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L016","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4887113543306,52.160086364117],[4.4888362817099,52.160046648299],[4.4886441917768,52.159907488607],[4.4886277818149,52.159915925081],[4.4885362422654,52.159954995254],[4.4887101940798,52.160086355281],[4.4887113543306,52.160086364117]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"120","persoonnaaminbron":"Symon Sybrantsz","persooneid":"Symon Sybrantsz","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0065","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.001-002","perceelnaam":"","voor":"4-11-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Vrouwensteeg (Overmare\/Gasthuis)","straatnuid":"Vrouwensteeg (Overmare\/Gasthuis)","huisnummernu":"14","adresnu":"Vrouwensteeg (Overmare\/Gasthuis) 14","hoekstraateid":"Aalmarkt","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L014","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4887113543306,52.160086364117],[4.4888362817099,52.160046648299],[4.4886441917768,52.159907488607],[4.4886277818149,52.159915925081],[4.4885362422654,52.159954995254],[4.4887101940798,52.160086355281],[4.4887113543306,52.160086364117]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"120","persoonnaaminbron":"Symon Sybrantsz","persooneid":"Symon Sybrantsz","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0065","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.001-002","perceelnaam":"","voor":"4-11-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"1-2","adresnu":"Aalmarkt 1-2","hoekstraateid":"Vrouwensteeg (Overmare\/Gasthuis)","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R001-002","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4888362817099,52.160046648299],[4.4888988570503,52.160027265778],[4.4887142422658,52.159890296961],[4.4886569011249,52.159916696043],[4.4888362817099,52.160046648299]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"122","persoonnaaminbron":"Jan Jansz van Beeck","persooneid":"Jan Jansz van der Beeck {de oude}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"kuiper, vettewanner","beroeppersoonhisco":"kuiper","hg_pand":"leiden-1600\/P0686","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.003","perceelnaam":"De Gulden Arc of Arcke Noach's","voor":"1-4-4","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"3","adresnu":"Aalmarkt 3","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R003","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4898643351957,52.159756524262],[4.489962998275,52.1597100208],[4.4897414174973,52.159570450765],[4.4896647938118,52.15961738147],[4.4898643351957,52.159756524262]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"125","persoonnaaminbron":"Frans Cornelisz Backer","persooneid":"Frans Cornelisz Backer","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"houtkoper, timmerman","beroeppersoonhisco":"houtkoper","hg_pand":"leiden-1600\/P0687","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.011","perceelnaam":"","voor":"2-2-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"11","adresnu":"Aalmarkt 11","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R011","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4897414174973,52.159570450765],[4.489962998275,52.1597100208],[4.4901334242277,52.159613938208],[4.4898884510971,52.159480396175],[4.4897414174973,52.159570450765]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"127","persoonnaaminbron":"Jan Dircxsz timmerman","persooneid":"Jan Dircksz {timmerman}","beroepsvermelding":"timmerman","beroepbronhisco":"timmerman","beroep":"timmerman","beroeppersoonhisco":"timmerman","hg_pand":"leiden-1600\/P0688","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.012","perceelnaam":"Den Groenen Aecker","voor":"","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"12","adresnu":"Aalmarkt 12","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4897414174973,52.159570450765],[4.489962998275,52.1597100208],[4.4901334242277,52.159613938208],[4.4898884510971,52.159480396175],[4.4897414174973,52.159570450765]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"128","persoonnaaminbron":"Jacob Gerytsz","persooneid":"Jacob Gerritsz Foys","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0688","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.013-014","perceelnaam":"","voor":"","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"13-14","adresnu":"Aalmarkt 13-14","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R013-014","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4898884510971,52.159480396175],[4.4901334242277,52.159613938208],[4.4902162015249,52.159560108649],[4.4899638469827,52.159437011801],[4.4898884510971,52.159480396175]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"129","persoonnaaminbron":"Pieter Danielsz van Leeuwen","persooneid":"Pieter Danielsz van Leeuwen","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0689","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.015-016","perceelnaam":"Den Hollantschen Thuyn","voor":"3-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"15-16","adresnu":"Aalmarkt 15-16","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R015-016","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4899638469827,52.159437011801],[4.4902162015249,52.159560108649],[4.4902573465068,52.159533351989],[4.4900015746893,52.159406857692],[4.4900892036922,52.159360960527],[4.4900081553065,52.159320515727],[4.4899385486067,52.159282630594],[4.4898628066899,52.159241406306],[4.4897970855195,52.15921082675],[4.4896819846578,52.15915727019],[4.4894469294185,52.15903966359],[4.4893516266703,52.159108784539],[4.4894802108644,52.159175400799],[4.4893907059734,52.159230333661],[4.4898884510971,52.159480396175],[4.4899638469827,52.159437011801]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"131","persoonnaaminbron":"Cornelis Pietersz schuytvoerder","persooneid":"","beroepsvermelding":"schuytvoerder","beroepbronhisco":"schuitenvoerder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0073","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.070-072","perceelnaam":"","voor":"3-2-0","rechts":"","achter":"0-11-0","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"","adresnu":"Aalmarkt ","hoekstraateid":"Breestraat","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R016.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4899638469827,52.159437011801],[4.4902162015249,52.159560108649],[4.4902573465068,52.159533351989],[4.4900015746893,52.159406857692],[4.4900892036922,52.159360960527],[4.4900081553065,52.159320515727],[4.4899385486067,52.159282630594],[4.4898628066899,52.159241406306],[4.4897970855195,52.15921082675],[4.4896819846578,52.15915727019],[4.4894469294185,52.15903966359],[4.4893516266703,52.159108784539],[4.4894802108644,52.159175400799],[4.4893907059734,52.159230333661],[4.4898884510971,52.159480396175],[4.4899638469827,52.159437011801]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"131","persoonnaaminbron":"Cornelis Pietersz schuytvoerder","persooneid":"","beroepsvermelding":"schuytvoerder","beroepbronhisco":"schuitenvoerder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0073","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Breestraat.070-072","perceelnaam":"","voor":"3-2-0","rechts":"","achter":"0-11-0","links":"","straateid":"Breestraat","straatnuid":"Breestraat","huisnummernu":"70-72","adresnu":"Breestraat 70-72","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L070-072","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4902573465068,52.159533351989],[4.4903343364187,52.159483285836],[4.4900892036922,52.159360960527],[4.4900015746893,52.159406857692],[4.4902573465068,52.159533351989]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"137","persoonnaaminbron":"Geryt Jansz de Man","persooneid":"Gerrit Jansz de Man","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"waard","beroeppersoonhisco":"waard","hg_pand":"leiden-1600\/P0690","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.017-018","perceelnaam":"Den Boom","voor":"2-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"17-18","adresnu":"Aalmarkt 17-18","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R017-018","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4903343364187,52.159483285836],[4.4903940527223,52.159444214177],[4.4901942994605,52.159339958239],[4.4901372846848,52.159384953921],[4.4903343364187,52.159483285836]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"138","persoonnaaminbron":"Jacob Jansz van Cranendonck glaescoper","persooneid":"Jacob Jansz van Cranendonck","beroepsvermelding":"glaescoper","beroepbronhisco":"glasverkoper","beroep":"glaskoper","beroeppersoonhisco":"glasverkoper","hg_pand":"leiden-1600\/P0097","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.019-020","perceelnaam":"De Meerminne","voor":"1-0-6","rechts":"","achter":"","links":"5-11-6","straateid":"Kraansteeg","straatnuid":"Mandemakerssteeg","huisnummernu":"1-3","adresnu":"Mandemakerssteeg 1-3","hoekstraateid":"Aalmarkt","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R001-003","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4903343364187,52.159483285836],[4.4903940527223,52.159444214177],[4.4901942994605,52.159339958239],[4.4901372846848,52.159384953921],[4.4903343364187,52.159483285836]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"138","persoonnaaminbron":"Jacob Jansz van Cranendonck glaescoper","persooneid":"Jacob Jansz van Cranendonck","beroepsvermelding":"glaescoper","beroepbronhisco":"glasverkoper","beroep":"glaskoper","beroeppersoonhisco":"glasverkoper","hg_pand":"leiden-1600\/P0097","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.019-020","perceelnaam":"De Meerminne","voor":"1-0-6","rechts":"","achter":"","links":"5-11-6","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"19-20","adresnu":"Aalmarkt 19-20","hoekstraateid":"Kraansteeg","bouwblokid":"GAH-02","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R019-020","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4902174645857,52.159303272032],[4.4904413451438,52.159409495517],[4.4906171996003,52.159288031602],[4.4903645376805,52.159174579618],[4.4902174645857,52.159303272032]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"139","persoonnaaminbron":"Des Stadts Wage ende Boterhuys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0098","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.021","perceelnaam":"De Waag","voor":"","rechts":"","achter":"","links":"5-5-0","straateid":"Kraansteeg","straatnuid":"Mandemakerssteeg","huisnummernu":"","adresnu":"Mandemakerssteeg ","hoekstraateid":"Aalmarkt","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"L000","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4902174645857,52.159303272032],[4.4904413451438,52.159409495517],[4.4906171996003,52.159288031602],[4.4903645376805,52.159174579618],[4.4902174645857,52.159303272032]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"139","persoonnaaminbron":"Des Stadts Wage ende Boterhuys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0098","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.021","perceelnaam":"De Waag","voor":"","rechts":"","achter":"","links":"5-5-0","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"21","adresnu":"Aalmarkt 21","hoekstraateid":"Mandemakerssteeg","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R021","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4906171996003,52.159288031602],[4.4907366144411,52.159205550931],[4.4904919139376,52.159086683977],[4.4903645376805,52.159174579618],[4.4906171996003,52.159288031602]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"140","persoonnaaminbron":"Willem Pouwelsz v Thoorenvliet","persooneid":"Willem Pouwelsz van Torenvliet","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"tapper, bakker?","beroeppersoonhisco":"tapper","hg_pand":"leiden-1600\/P0691","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.022-024","perceelnaam":"'t Gulden Comtoir","voor":"3-2-8","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"22-24","adresnu":"Aalmarkt 22-24","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R022-024","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4907523646436,52.159196312782],[4.490812632249,52.159149329018],[4.4905809367392,52.159041406457],[4.4905153661454,52.159085224534],[4.4907523646436,52.159196312782]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"141","persoonnaaminbron":"Geertgen Dircxdr Willem Pietersz backers wed","persooneid":"Geertgen Dircksd","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0692","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.025","perceelnaam":"'t Vergulde Corper","voor":"1-7-1","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"25","adresnu":"Aalmarkt 25","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R025","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4907523646436,52.159196312782],[4.490812632249,52.159149329018],[4.4905809367392,52.159041406457],[4.4905153661454,52.159085224534],[4.4907523646436,52.159196312782]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"141","persoonnaaminbron":"Geertgen Dircxdr Willem Pietersz backers wed","persooneid":"Willem Pietersz {bakker}","beroepsvermelding":"backer","beroepbronhisco":"bakker","beroep":"bakker","beroeppersoonhisco":"bakker","hg_pand":"leiden-1600\/P0692","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.025","perceelnaam":"'t Vergulde Corper","voor":"1-7-1","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"25","adresnu":"Aalmarkt 25","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R025","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4908700341836,52.159105090981],[4.4904214063002,52.158894717618],[4.4903597937318,52.158950518469],[4.4904595205934,52.158990895572],[4.4904020824039,52.159032124719],[4.4905153661454,52.159085224534],[4.4905809367392,52.159041406457],[4.490812632249,52.159149329018],[4.4908700341836,52.159105090981]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"142","persoonnaaminbron":"Alijdt Gerytsdr Phillips van Sonnevelts wed","persooneid":"Philips Jansz van Sonnevelt","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0693","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.026.1","perceelnaam":"","voor":"1-11-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"26","adresnu":"Aalmarkt 26","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R026.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4908700341836,52.159105090981],[4.4904214063002,52.158894717618],[4.4903597937318,52.158950518469],[4.4904595205934,52.158990895572],[4.4904020824039,52.159032124719],[4.4905153661454,52.159085224534],[4.4905809367392,52.159041406457],[4.490812632249,52.159149329018],[4.4908700341836,52.159105090981]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"142","persoonnaaminbron":"Alijdt Gerytsdr Phillips van Sonnevelts wed","persooneid":"Alijd Gerritsd {van Sonnevelt}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0693","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.026.1","perceelnaam":"","voor":"1-11-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"26","adresnu":"Aalmarkt 26","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R026.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4908700341836,52.159105090981],[4.4904214063002,52.158894717618],[4.4903597937318,52.158950518469],[4.4904595205934,52.158990895572],[4.4904020824039,52.159032124719],[4.4905153661454,52.159085224534],[4.4905809367392,52.159041406457],[4.490812632249,52.159149329018],[4.4908700341836,52.159105090981]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"144","persoonnaaminbron":"Geertgen Dircxdr Willem Pietersz backers wed","persooneid":"Willem Pietersz {bakker}","beroepsvermelding":"backer","beroepbronhisco":"bakker","beroep":"bakker","beroeppersoonhisco":"bakker","hg_pand":"leiden-1600\/P0693","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.026.1","perceelnaam":"","voor":"1-11-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"26","adresnu":"Aalmarkt 26","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R026.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4908700341836,52.159105090981],[4.4904214063002,52.158894717618],[4.4903597937318,52.158950518469],[4.4904595205934,52.158990895572],[4.4904020824039,52.159032124719],[4.4905153661454,52.159085224534],[4.4905809367392,52.159041406457],[4.490812632249,52.159149329018],[4.4908700341836,52.159105090981]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"144","persoonnaaminbron":"Geertgen Dircxdr Willem Pietersz backers wed","persooneid":"Geertgen Dircksd","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0693","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.026.1","perceelnaam":"","voor":"1-11-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"26","adresnu":"Aalmarkt 26","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R026.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4908700341836,52.159105090981],[4.4908980292599,52.15908351578],[4.4908109324807,52.159040046826],[4.4907104003455,52.158991719056],[4.4906691846719,52.158974164321],[4.4905975779365,52.158929623747],[4.490478944269,52.158868078292],[4.4904044006421,52.158836614971],[4.4903891686379,52.158853231996],[4.4904444132969,52.158873880308],[4.4904214063002,52.158894717618],[4.4908700341836,52.159105090981]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"146","persoonnaaminbron":"Jan van Hout secretarys","persooneid":"Jan van Hout","beroepsvermelding":"secretarys","beroepbronhisco":"stadssecretaris, stedelijk ambtenaar","beroep":"stadssecretaris","beroeppersoonhisco":"stadssecretaris, stedelijk ambtenaar","hg_pand":"leiden-1600\/P1613","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.026.2","perceelnaam":"Vispoort","voor":"0-9-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"26.2","adresnu":"Aalmarkt 26.2","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R026.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4908109324807,52.159040046826],[4.4908980292599,52.15908351578],[4.4910683326689,52.158959835634],[4.4909655051744,52.158909654317],[4.4908109324807,52.159040046826]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"155","persoonnaaminbron":"Jannetgen Cornelisdr Cornelis Symon Stams wed","persooneid":"Cornelis Symonsz Stam Verhouff","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"metselaar","beroeppersoonhisco":"metselaar","hg_pand":"leiden-1600\/P0120","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.027","perceelnaam":"Den Zwarten Olyphant","voor":"","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"27","adresnu":"Aalmarkt 27","hoekstraateid":"Maarsmansteeg","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R027","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4908109324807,52.159040046826],[4.4908980292599,52.15908351578],[4.4910683326689,52.158959835634],[4.4909655051744,52.158909654317],[4.4908109324807,52.159040046826]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"155","persoonnaaminbron":"Jannetgen Cornelisdr Cornelis Symon Stams wed","persooneid":"Jannetgen Cornelisd {Stam Verhouff}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0120","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.027","perceelnaam":"Den Zwarten Olyphant","voor":"","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"27","adresnu":"Aalmarkt 27","hoekstraateid":"Maarsmansteeg","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R027","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4908109324807,52.159040046826],[4.4908980292599,52.15908351578],[4.4910683326689,52.158959835634],[4.4909655051744,52.158909654317],[4.4908109324807,52.159040046826]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"155","persoonnaaminbron":"Jacob Cornelisz van Berckel","persooneid":"Jacob Cornelisz Soos","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"wantsnijder","beroeppersoonhisco":"lakenbereider","hg_pand":"leiden-1600\/P0120","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.027","perceelnaam":"Den Zwarten Olyphant","voor":"","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"27","adresnu":"Aalmarkt 27","hoekstraateid":"Maarsmansteeg","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R027","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4908109324807,52.159040046826],[4.4908980292599,52.15908351578],[4.4910683326689,52.158959835634],[4.4909655051744,52.158909654317],[4.4908109324807,52.159040046826]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"156","persoonnaaminbron":"Jannetgen Cornelisdr Cornelis Symon Stams wed","persooneid":"Cornelis Symonsz Stam Verhouff","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"metselaar","beroeppersoonhisco":"metselaar","hg_pand":"leiden-1600\/P0120","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.028.1","perceelnaam":"Den Witten Olyphant","voor":"","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"28.1","adresnu":"Aalmarkt 28.1","hoekstraateid":"Maarsmansteeg","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R028.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4908109324807,52.159040046826],[4.4908980292599,52.15908351578],[4.4910683326689,52.158959835634],[4.4909655051744,52.158909654317],[4.4908109324807,52.159040046826]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"156","persoonnaaminbron":"Jacob Cornelisz van Berckel","persooneid":"Jacob Cornelisz Soos","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"wantsnijder","beroeppersoonhisco":"lakenbereider","hg_pand":"leiden-1600\/P0120","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.028.1","perceelnaam":"Den Witten Olyphant","voor":"","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"28.1","adresnu":"Aalmarkt 28.1","hoekstraateid":"Maarsmansteeg","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R028.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4908109324807,52.159040046826],[4.4908980292599,52.15908351578],[4.4910683326689,52.158959835634],[4.4909655051744,52.158909654317],[4.4908109324807,52.159040046826]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"156","persoonnaaminbron":"Jannetgen Cornelisdr Cornelis Symon Stams wed","persooneid":"Jannetgen Cornelisd {Stam Verhouff}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0120","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.028.1","perceelnaam":"Den Witten Olyphant","voor":"","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"28.1","adresnu":"Aalmarkt 28.1","hoekstraateid":"Maarsmansteeg","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R028.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4908109324807,52.159040046826],[4.4908980292599,52.15908351578],[4.4910683326689,52.158959835634],[4.4909655051744,52.158909654317],[4.4908109324807,52.159040046826]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"157","persoonnaaminbron":"Mees Dircxz van Weesp","persooneid":"Mees Dircksz van Weesp","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"tinnegieter","beroeppersoonhisco":"tinnegieter","hg_pand":"leiden-1600\/P0120","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.028.2","perceelnaam":"","voor":"","rechts":"","achter":"","links":"2-11-3","straateid":"Maarsmansteeg","straatnuid":"Maarsmansteeg","huisnummernu":"1","adresnu":"Maarsmansteeg 1","hoekstraateid":"Aalmarkt","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R001","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4908109324807,52.159040046826],[4.4908980292599,52.15908351578],[4.4910683326689,52.158959835634],[4.4909655051744,52.158909654317],[4.4908109324807,52.159040046826]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"157","persoonnaaminbron":"Mees Dircxz van Weesp","persooneid":"Mees Dircksz van Weesp","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"tinnegieter","beroeppersoonhisco":"tinnegieter","hg_pand":"leiden-1600\/P0120","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Aalmarkt.028.2","perceelnaam":"","voor":"","rechts":"","achter":"","links":"2-11-3","straateid":"Rijn","straatnuid":"Aalmarkt","huisnummernu":"28.2","adresnu":"Aalmarkt 28.2","hoekstraateid":"Maarsmansteeg","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R028.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4907104003455,52.158991719056],[4.4908109324807,52.159040046826],[4.4909655051744,52.158909654317],[4.4908724695282,52.158864500807],[4.4907104003455,52.158991719056]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"158","persoonnaaminbron":"Jan Willemsz cramer","persooneid":"Jan Willemsz {Maarsmansteeg}","beroepsvermelding":"cramer","beroepbronhisco":"kramer, marskramer, venter","beroep":"cramer","beroeppersoonhisco":"kramer, marskramer, venter","hg_pand":"leiden-1600\/P0119","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Maarsmansteeg.001-003","perceelnaam":"De Drie Mollen","voor":"2-5-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Maarsmansteeg","straatnuid":"Maarsmansteeg","huisnummernu":"3","adresnu":"Maarsmansteeg 3","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R003","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4907104003455,52.158991719056],[4.4908109324807,52.159040046826],[4.4909655051744,52.158909654317],[4.4908724695282,52.158864500807],[4.4907104003455,52.158991719056]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"159","persoonnaaminbron":"Jan Willemsz cramer","persooneid":"Jan Willemsz {Maarsmansteeg}","beroepsvermelding":"cramer","beroepbronhisco":"kramer, marskramer, venter","beroep":"cramer","beroeppersoonhisco":"kramer, marskramer, venter","hg_pand":"leiden-1600\/P0119","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Maarsmansteeg.001-003","perceelnaam":"De Drie Mollen","voor":"2-5-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Maarsmansteeg","straatnuid":"Maarsmansteeg","huisnummernu":"3","adresnu":"Maarsmansteeg 3","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R003","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4906691846719,52.158974164321],[4.4907104003455,52.158991719056],[4.4908724695282,52.158864500807],[4.4908351229531,52.158846408355],[4.4906691846719,52.158974164321]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"160","persoonnaaminbron":"Aeff Adriaensdr Gijsbrecht Adriaensz van Catwijcx wed","persooneid":"Gijsbrecht Adriaensz van Catwijck","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"schipper","beroeppersoonhisco":"schipper, scheepsvaarder, scheepskapitein","hg_pand":"leiden-1600\/P0118","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Maarsmansteeg.005","perceelnaam":"Den Zeehaen","voor":"1-0-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Maarsmansteeg","straatnuid":"Maarsmansteeg","huisnummernu":"5","adresnu":"Maarsmansteeg 5","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R005","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4906691846719,52.158974164321],[4.4907104003455,52.158991719056],[4.4908724695282,52.158864500807],[4.4908351229531,52.158846408355],[4.4906691846719,52.158974164321]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"160","persoonnaaminbron":"Aeff Adriaensdr Gijsbrecht Adriaensz van Catwijcx wed","persooneid":"Aefgen Adriaensd","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0118","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Maarsmansteeg.005","perceelnaam":"Den Zeehaen","voor":"1-0-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Maarsmansteeg","straatnuid":"Maarsmansteeg","huisnummernu":"5","adresnu":"Maarsmansteeg 5","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R005","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4905975779365,52.158929623747],[4.4906691846719,52.158974164321],[4.4908351229531,52.158846408355],[4.4907510891564,52.158806396192],[4.4905975779365,52.158929623747]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"161","persoonnaaminbron":"Christiaen Porret apteecker","persooneid":"Christiaen Porret","beroepsvermelding":"apteecker","beroepbronhisco":"apotheker","beroep":"apotheker","beroeppersoonhisco":"apotheker","hg_pand":"leiden-1600\/P0117","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Maarsmansteeg.007","perceelnaam":"De Drie Coningen","voor":"1-9-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Maarsmansteeg","straatnuid":"Maarsmansteeg","huisnummernu":"7","adresnu":"Maarsmansteeg 7","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R007","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.490478944269,52.158868078292],[4.4905975779365,52.158929623747],[4.4907510891564,52.158806396192],[4.4906320269883,52.158748435803],[4.490478944269,52.158868078292]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"162","persoonnaaminbron":"Geryt Pietersz backer","persooneid":"Gerrit Pietersz {bakker}","beroepsvermelding":"backer","beroepbronhisco":"bakker","beroep":"bakker","beroeppersoonhisco":"bakker","hg_pand":"leiden-1600\/P0116","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Maarsmansteeg.009","perceelnaam":"De Gulden Pot","voor":"2-3-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Maarsmansteeg","straatnuid":"Maarsmansteeg","huisnummernu":"9","adresnu":"Maarsmansteeg 9","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R009","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4904044006421,52.158836614971],[4.490478944269,52.158868078292],[4.4906320269883,52.158748435803],[4.49054302577,52.158709821188],[4.4904470634167,52.158790069235],[4.4904044006421,52.158836614971]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"163","persoonnaaminbron":"De erfgen v Cornelis Cornelisz de Haes","persooneid":"Cornelis Cornelisz de Haes","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0115","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Maarsmansteeg.011","perceelnaam":"De Zeeman","voor":"1-6-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Maarsmansteeg","straatnuid":"Maarsmansteeg","huisnummernu":"11","adresnu":"Maarsmansteeg 11","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R011","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4903970511974,52.15876882252],[4.4904470634167,52.158790069235],[4.49054302577,52.158709821188],[4.4904952002128,52.158684487029],[4.4903970511974,52.15876882252]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"165","persoonnaaminbron":"Willem Jansz van der Meer","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0114","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Maarsmansteeg.013","perceelnaam":"","voor":"1-1-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Maarsmansteeg","straatnuid":"Maarsmansteeg","huisnummernu":"13","adresnu":"Maarsmansteeg 13","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R013","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4903091933891,52.158731497266],[4.4903970511974,52.15876882252],[4.4904952002128,52.158684487029],[4.4904150996335,52.158648918719],[4.4903533472825,52.158691256577],[4.4903091933891,52.158731497266]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"166","persoonnaaminbron":"Cornelis Gerytsz de Haes","persooneid":"Cornelis Gerritsz de Haes","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"lindelakenkoper","beroeppersoonhisco":"lakenkoopman","hg_pand":"leiden-1600\/P0113","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Maarsmansteeg.015","perceelnaam":"Den Haesberch","voor":"1-11-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Maarsmansteeg","straatnuid":"Maarsmansteeg","huisnummernu":"15","adresnu":"Maarsmansteeg 15","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R015","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4902333166956,52.158699262383],[4.4903091933891,52.158731497266],[4.4903533472825,52.158691256577],[4.4904150996335,52.158648918719],[4.4903422874196,52.158616259576],[4.4902333166956,52.158699262383]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"167","persoonnaaminbron":"Catrijn Claesdr wed v Jan Baerntsz van Rieverding snijder","persooneid":"Catrijn Claesdr {van Rieverding}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P0112","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Maarsmansteeg.017","perceelnaam":"'t Lammetgen","voor":"1-9-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Maarsmansteeg","straatnuid":"Maarsmansteeg","huisnummernu":"17","adresnu":"Maarsmansteeg 17","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R017","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4902333166956,52.158699262383],[4.4903091933891,52.158731497266],[4.4903533472825,52.158691256577],[4.4904150996335,52.158648918719],[4.4903422874196,52.158616259576],[4.4902333166956,52.158699262383]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"167","persoonnaaminbron":"Catrijn Claesdr wed v Jan Baerntsz van Rieverding snijder","persooneid":"Jan Barentsz van Rieverding","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"snijder","beroeppersoonhisco":"kleermaker, snijder","hg_pand":"leiden-1600\/P0112","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Maarsmansteeg.017","perceelnaam":"'t Lammetgen","voor":"1-9-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Maarsmansteeg","straatnuid":"Maarsmansteeg","huisnummernu":"17","adresnu":"Maarsmansteeg 17","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R017","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4901753767299,52.158674504653],[4.4902333166956,52.158699262383],[4.4903422874196,52.158616259576],[4.4902781142326,52.158586639427],[4.4901753767299,52.158674504653]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"168","persoonnaaminbron":"Symon Pietersz schoemaecker","persooneid":"Symon Pietersz","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"schoenmaker","beroeppersoonhisco":"schoenmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P0111","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Maarsmansteeg.019","perceelnaam":"","voor":"1-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Maarsmansteeg","straatnuid":"Maarsmansteeg","huisnummernu":"19","adresnu":"Maarsmansteeg 19","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R019","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4901168195669,52.158649482437],[4.4901753767299,52.158674504653],[4.4902781142326,52.158586639427],[4.4902273660115,52.158562471205],[4.4901168195669,52.158649482437]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"169","persoonnaaminbron":"Pieter Maertsz de Zwart","persooneid":"Pieter Maertensz de Zwart","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"goudsmid, lakenkoper","beroeppersoonhisco":"lakenkoopman","hg_pand":"leiden-1600\/P0110","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Maarsmansteeg.021","perceelnaam":"De Raep","voor":"1-2-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Maarsmansteeg","straatnuid":"Maarsmansteeg","huisnummernu":"21","adresnu":"Maarsmansteeg 21","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R021","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4900600230084,52.158625212426],[4.4901168195669,52.158649482437],[4.4902273660115,52.158562471205],[4.4901660084077,52.158537034029],[4.4900600230084,52.158625212426]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"170","persoonnaaminbron":"Pieter Maertsz de Zwart","persooneid":"Pieter Maertensz de Zwart","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"goudsmid, lakenkoper","beroeppersoonhisco":"lakenkoopman","hg_pand":"leiden-1600\/P0109","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Maarsmansteeg.023","perceelnaam":"","voor":"1-2-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Maarsmansteeg","straatnuid":"Maarsmansteeg","huisnummernu":"23","adresnu":"Maarsmansteeg 23","hoekstraateid":"","bouwblokid":"GAH-01","wijkid":"Gasthuis","hg_bon":"leidsebonnen\/gasthuis-1250","vlgstr":"R023","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932194427015,52.156366598674],[4.4933612633666,52.156474587579],[4.4934728220472,52.156445249686],[4.4933402993861,52.156341957692],[4.4932194427015,52.156366598674]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"1","persoonnaaminbron":"Joris Claesz Fockers wed","persooneid":"Joris Claesz Focker","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"biertapper","beroeppersoonhisco":"biertapper","hg_pand":"leiden-1600\/P1162","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Gangetje.004","perceelnaam":"'t Gulde Lam","voor":"8-6-0","rechts":"","achter":"","links":"2-6-0","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"2","adresnu":"Hogewoerd 2","hoekstraateid":"Steenschuur","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L002","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932194427015,52.156366598674],[4.4933612633666,52.156474587579],[4.4934728220472,52.156445249686],[4.4933402993861,52.156341957692],[4.4932194427015,52.156366598674]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"1","persoonnaaminbron":"Joris Claesz Fockers wed","persooneid":"Joris Claesz Focker","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"biertapper","beroeppersoonhisco":"biertapper","hg_pand":"leiden-1600\/P1162","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Gangetje.004","perceelnaam":"'t Gulde Lam","voor":"8-6-0","rechts":"","achter":"","links":"2-6-0","straateid":"Steenschuur","straatnuid":"Gangetje","huisnummernu":"4","adresnu":"Gangetje 4","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R004","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933402993861,52.156341957692],[4.4934728220472,52.156445249686],[4.4935814510538,52.156424497688],[4.4934529461614,52.156320297865],[4.4933402993861,52.156341957692]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"2","persoonnaaminbron":"Cornelis Gerryt Egbertszoon wed","persooneid":"Cornelis Gerrit Egbertsz","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1163","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Gangetje.002","perceelnaam":"De Trasmolen","voor":"4-9-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"4","adresnu":"Hogewoerd 4","hoekstraateid":"Steenschuur","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L004","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933612633666,52.156474587579],[4.4935020542795,52.156582657493],[4.4935799086737,52.15654685589],[4.4936678155405,52.156605739577],[4.4937646350408,52.156573034177],[4.4935814510538,52.156424497688],[4.4934784655531,52.156444171584],[4.4933612633666,52.156474587579]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"2","persoonnaaminbron":"Cornelis Gerryt Egbertszoon wed","persooneid":"Marytgen Adriaensd {Hogewoerd}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1802","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Gangetje.002","perceelnaam":"De Trasmolen","voor":"4-9-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"4","adresnu":"Hogewoerd 4","hoekstraateid":"Steenschuur","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L004","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933612633666,52.156474587579],[4.4935020542795,52.156582657493],[4.4935799086737,52.15654685589],[4.4936678155405,52.156605739577],[4.4937646350408,52.156573034177],[4.4935814510538,52.156424497688],[4.4934784655531,52.156444171584],[4.4933612633666,52.156474587579]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"2","persoonnaaminbron":"Cornelis Gerryt Egbertszoon wed","persooneid":"Cornelis Gerrit Egbertsz","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1802","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Gangetje.002","perceelnaam":"De Trasmolen","voor":"4-9-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"4","adresnu":"Hogewoerd 4","hoekstraateid":"Steenschuur","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L004","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933402993861,52.156341957692],[4.4934728220472,52.156445249686],[4.4935814510538,52.156424497688],[4.4934529461614,52.156320297865],[4.4933402993861,52.156341957692]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"2","persoonnaaminbron":"Cornelis Gerryt Egbertszoon wed","persooneid":"Marytgen Adriaensd {Hogewoerd}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1163","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Gangetje.002","perceelnaam":"De Trasmolen","voor":"4-9-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"4","adresnu":"Hogewoerd 4","hoekstraateid":"Steenschuur","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L004","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933612633666,52.156474587579],[4.4935020542795,52.156582657493],[4.4935799086737,52.15654685589],[4.4936678155405,52.156605739577],[4.4937646350408,52.156573034177],[4.4935814510538,52.156424497688],[4.4934784655531,52.156444171584],[4.4933612633666,52.156474587579]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"2","persoonnaaminbron":"Cornelis Gerryt Egbertszoon wed","persooneid":"Cornelis Gerrit Egbertsz","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1802","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Gangetje.002","perceelnaam":"De Trasmolen","voor":"4-9-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Steenschuur","straatnuid":"Gangetje","huisnummernu":"02","adresnu":"Gangetje 02","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R002","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933402993861,52.156341957692],[4.4934728220472,52.156445249686],[4.4935814510538,52.156424497688],[4.4934529461614,52.156320297865],[4.4933402993861,52.156341957692]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"2","persoonnaaminbron":"Cornelis Gerryt Egbertszoon wed","persooneid":"Cornelis Gerrit Egbertsz","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1163","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Gangetje.002","perceelnaam":"De Trasmolen","voor":"4-9-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Steenschuur","straatnuid":"Gangetje","huisnummernu":"02","adresnu":"Gangetje 02","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R002","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933612633666,52.156474587579],[4.4935020542795,52.156582657493],[4.4935799086737,52.15654685589],[4.4936678155405,52.156605739577],[4.4937646350408,52.156573034177],[4.4935814510538,52.156424497688],[4.4934784655531,52.156444171584],[4.4933612633666,52.156474587579]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"2","persoonnaaminbron":"Cornelis Gerryt Egbertszoon wed","persooneid":"Marytgen Adriaensd {Hogewoerd}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1802","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Gangetje.002","perceelnaam":"De Trasmolen","voor":"4-9-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Steenschuur","straatnuid":"Gangetje","huisnummernu":"02","adresnu":"Gangetje 02","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R002","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933402993861,52.156341957692],[4.4934728220472,52.156445249686],[4.4935814510538,52.156424497688],[4.4934529461614,52.156320297865],[4.4933402993861,52.156341957692]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"2","persoonnaaminbron":"Cornelis Gerryt Egbertszoon wed","persooneid":"Marytgen Adriaensd {Hogewoerd}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1163","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Gangetje.002","perceelnaam":"De Trasmolen","voor":"4-9-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Steenschuur","straatnuid":"Gangetje","huisnummernu":"02","adresnu":"Gangetje 02","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R002","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934529461614,52.156320297865],[4.4937646350408,52.156573034177],[4.4938000403191,52.156563596619],[4.4938337574022,52.156586296876],[4.4938778643991,52.156577118437],[4.4938967132278,52.156593622743],[4.4940247533547,52.156563770945],[4.4940199414561,52.156556885355],[4.4940759313804,52.156541327853],[4.4940534259332,52.156522131731],[4.4937805951467,52.156270269312],[4.4934529461614,52.156320297865]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"3","persoonnaaminbron":"Claes Adriaensz brouwer","persooneid":"Claes Adriaensz van Leeuwen","beroepsvermelding":"brouwer","beroepbronhisco":"brouwer","beroep":"brouwer","beroeppersoonhisco":"brouwer","hg_pand":"leiden-1600\/P1164","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.004-006","perceelnaam":"","voor":"7-1-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"4-6","adresnu":"Hogewoerd 4-6","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L004-006","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937805951467,52.156270269312],[4.4940534259332,52.156522131731],[4.4941259575955,52.156498445386],[4.4938948349182,52.156249825574],[4.4937805951467,52.156270269312]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"5","persoonnaaminbron":"Melis Gerritsz linnewever","persooneid":"Amelis Gerritsz {linnenwever}","beroepsvermelding":"linnewever","beroepbronhisco":"linnenwever","beroep":"linnenwever","beroeppersoonhisco":"linnenwever","hg_pand":"leiden-1600\/P1165","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.008","perceelnaam":"","voor":"1-1-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"8","adresnu":"Hogewoerd 8","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4938948349182,52.156249825574],[4.4941347528144,52.156507907539],[4.4941845956272,52.15649040061],[4.494176201773,52.156477019859],[4.4939643879526,52.156236653877],[4.4938948349182,52.156249825574]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"6","persoonnaaminbron":"Dirck Cornelisz snijder","persooneid":"","beroepsvermelding":"snijder","beroepbronhisco":"kleermaker, snijder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1166","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.010","perceelnaam":"","voor":"1-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"10","adresnu":"Hogewoerd 10","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L010","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4939643879526,52.156236653877],[4.494176201773,52.156477019859],[4.4942540622405,52.156450592761],[4.4942460490364,52.156444261803],[4.494072381603,52.156219207048],[4.4939643879526,52.156236653877]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"7","persoonnaaminbron":"Geryt Willemsz wijnverlaeter","persooneid":"","beroepsvermelding":"wijnverlaeter","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1167","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.010.1","perceelnaam":"","voor":"1-7-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"10.1","adresnu":"Hogewoerd 10.1","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L010.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4939643879526,52.156236653877],[4.494176201773,52.156477019859],[4.4942540622405,52.156450592761],[4.4942460490364,52.156444261803],[4.494072381603,52.156219207048],[4.4939643879526,52.156236653877]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"8","persoonnaaminbron":"deselve Geryt Willemsz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1167","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.010.1","perceelnaam":"","voor":"1-7-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"10.1","adresnu":"Hogewoerd 10.1","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L010.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.494072381603,52.156219207048],[4.4942460490364,52.156444261803],[4.4943514322215,52.156407571467],[4.494376314003,52.156431731832],[4.4945307664237,52.15638038946],[4.4943791648454,52.156160647979],[4.494072381603,52.156219207048]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"9","persoonnaaminbron":"Pieter Maertsz de Zwarts huys","persooneid":"Pieter Maertensz de Zwart","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"goudsmid, lakenkoper","beroeppersoonhisco":"lakenkoopman","hg_pand":"leiden-1600\/P1168","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.012-014","perceelnaam":"","voor":"5-6-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"12-14","adresnu":"Hogewoerd 12-14","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L012-014","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.494072381603,52.156219207048],[4.4942460490364,52.156444261803],[4.4943514322215,52.156407571467],[4.494376314003,52.156431731832],[4.4945307664237,52.15638038946],[4.4943791648454,52.156160647979],[4.494072381603,52.156219207048]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"10","persoonnaaminbron":"d'erffgenamen van Josyna Franssendr","persooneid":"Josina Fransd {Hogewoerd}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1168","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.012-014","perceelnaam":"","voor":"5-6-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"12-14","adresnu":"Hogewoerd 12-14","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L012-014","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4943791648454,52.156160647979],[4.4945307664237,52.15638038946],[4.4945930018694,52.156361835498],[4.4945864422325,52.156349609283],[4.4946461981877,52.156333075103],[4.4945443088985,52.156131456621],[4.4943791648454,52.156160647979]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"11","persoonnaaminbron":"d'erffgenamen van Oloff Reyerszoons","persooneid":"Oorlof Reyersz","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"verwer","beroeppersoonhisco":"verwer, verver","hg_pand":"leiden-1600\/P1169","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.016-018","perceelnaam":"","voor":"2-11-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"16-18","adresnu":"Hogewoerd 16-18","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L016-018","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4943791648454,52.156160647979],[4.4945307664237,52.15638038946],[4.4945930018694,52.156361835498],[4.4945864422325,52.156349609283],[4.4946461981877,52.156333075103],[4.4945443088985,52.156131456621],[4.4943791648454,52.156160647979]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"12","persoonnaaminbron":"deselve erffgenamen van Oloff Reyersz","persooneid":"Oorlof Reyersz","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"verwer","beroeppersoonhisco":"verwer, verver","hg_pand":"leiden-1600\/P1169","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.016-018","perceelnaam":"","voor":"2-11-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"16-18","adresnu":"Hogewoerd 16-18","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L016-018","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945443088985,52.156131456621],[4.4946489787499,52.156338577266],[4.4946995522076,52.156323829693],[4.4946840094897,52.156296695678],[4.4947032010044,52.156290371912],[4.4946853017278,52.156258091288],[4.4946188546473,52.156116039263],[4.4945443088985,52.156131456621]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"13","persoonnaaminbron":"Jan Janss Steyn","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1170","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.020","perceelnaam":"","voor":"1-2-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"20","adresnu":"Hogewoerd 20","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L020","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4946188546473,52.156116039263],[4.4946853017278,52.156258091288],[4.4947859485809,52.156236783437],[4.4947170122903,52.156095473058],[4.4946188546473,52.156116039263]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"14","persoonnaaminbron":"Harman Jacobss coperslager","persooneid":"","beroepsvermelding":"coperslager","beroepbronhisco":"koperslager","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1171","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.022","perceelnaam":"","voor":"1-10-8","rechts":"","achter":"","links":"4-2-6","straateid":"Watersteeg","straatnuid":"Watersteeg","huisnummernu":"0.2","adresnu":"Watersteeg 0.2","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4946188546473,52.156116039263],[4.4946853017278,52.156258091288],[4.4947859485809,52.156236783437],[4.4947170122903,52.156095473058],[4.4946188546473,52.156116039263]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"14","persoonnaaminbron":"Harman Jacobss coperslager","persooneid":"","beroepsvermelding":"coperslager","beroepbronhisco":"koperslager","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1171","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.022","perceelnaam":"","voor":"1-10-8","rechts":"","achter":"","links":"4-2-6","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"22","adresnu":"Hogewoerd 22","hoekstraateid":"Watersteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L022","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4946188546473,52.156116039263],[4.4946853017278,52.156258091288],[4.4947859485809,52.156236783437],[4.4947170122903,52.156095473058],[4.4946188546473,52.156116039263]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"15","persoonnaaminbron":"deselve Harman Jacobss","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1171","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.022","perceelnaam":"","voor":"1-10-8","rechts":"","achter":"","links":"4-2-6","straateid":"Watersteeg","straatnuid":"Watersteeg","huisnummernu":"0.2","adresnu":"Watersteeg 0.2","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4946188546473,52.156116039263],[4.4946853017278,52.156258091288],[4.4947859485809,52.156236783437],[4.4947170122903,52.156095473058],[4.4946188546473,52.156116039263]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"15","persoonnaaminbron":"deselve Harman Jacobss","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1171","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.022","perceelnaam":"","voor":"1-10-8","rechts":"","achter":"","links":"4-2-6","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"22","adresnu":"Hogewoerd 22","hoekstraateid":"Watersteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L022","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4947859485809,52.156236783437],[4.4946853017278,52.156258091288],[4.4947115751787,52.156305473754],[4.4947420492434,52.156355458672],[4.4948392134559,52.156337970566],[4.4947859485809,52.156236783437]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"16","persoonnaaminbron":"meester Lambrecht Dammasz schilder","persooneid":"","beroepsvermelding":"schilder","beroepbronhisco":"schilder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1172","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Watersteeg.000.1","perceelnaam":"Bremen","voor":"1-7-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Watersteeg","straatnuid":"Watersteeg","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Watersteeg 0.1","hoekstraateid":"Rijn","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4948911055137,52.156285919343],[4.4949540834401,52.156267272834],[4.4949270471621,52.156227114922],[4.4948700252731,52.156244034852],[4.4948911055137,52.156285919343]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"17","persoonnaaminbron":"Cornelis Wolphertszoon corffmaker","persooneid":"","beroepsvermelding":"corffmaker","beroepbronhisco":"mandenmaker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1173","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Watersteeg.000.4","perceelnaam":"","voor":"2-1-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Watersteeg","straatnuid":"Watersteeg","huisnummernu":"0.4","adresnu":"Watersteeg 0.4","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.04","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4948700252731,52.156244034852],[4.4949270471621,52.156227114922],[4.4949057905099,52.15618586728],[4.4948461359761,52.156196905052],[4.4948700252731,52.156244034852]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"18","persoonnaaminbron":"Oloff Jansz smith","persooneid":"","beroepsvermelding":"smith","beroepbronhisco":"smid","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1174","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Watersteeg.000.6","perceelnaam":"","voor":"1-6-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Watersteeg","straatnuid":"Watersteeg","huisnummernu":"0.6","adresnu":"Watersteeg 0.6","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.06","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4948461359761,52.156196905052],[4.4949057905099,52.15618586728],[4.4948386913718,52.156076032963],[4.4947790494855,52.156086810133],[4.4948461359761,52.156196905052]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"19","persoonnaaminbron":"Cornelis van Rowanen","persooneid":"Cornelis Cornelisz van Rowanen","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"lakenbereider","beroeppersoonhisco":"lakenbereider","hg_pand":"leiden-1600\/P1175","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.024","perceelnaam":"","voor":"1-1-6","rechts":"3-5-6","achter":"","links":"","straateid":"Watersteeg","straatnuid":"Watersteeg","huisnummernu":"0.8","adresnu":"Watersteeg 0.8","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.08","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4948461359761,52.156196905052],[4.4949057905099,52.15618586728],[4.4948386913718,52.156076032963],[4.4947790494855,52.156086810133],[4.4948461359761,52.156196905052]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"19","persoonnaaminbron":"Cornelis van Rowanen","persooneid":"Cornelis Cornelisz van Rowanen","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"lakenbereider","beroeppersoonhisco":"lakenbereider","hg_pand":"leiden-1600\/P1175","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.024","perceelnaam":"","voor":"1-1-6","rechts":"3-5-6","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"24","adresnu":"Hogewoerd 24","hoekstraateid":"Watersteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L024","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4948386913718,52.156076032963],[4.4949057905099,52.15618586728],[4.4949270471621,52.156227114922],[4.4949540834401,52.156267272834],[4.4949766506362,52.156314388118],[4.4950360566827,52.156298095579],[4.4948984286118,52.156064943688],[4.4948386913718,52.156076032963]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"20","persoonnaaminbron":"Jan Meyndertsz warmoesman","persooneid":"","beroepsvermelding":"warmoesman","beroepbronhisco":"warmoezenier","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1371","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.026","perceelnaam":"","voor":"0-7-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"26","adresnu":"Hogewoerd 26","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L026","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4948984286118,52.156064943688],[4.4949974694778,52.156232725061],[4.4950820364558,52.156212963599],[4.4949903097329,52.156048895892],[4.4948984286118,52.156064943688]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"21","persoonnaaminbron":"Claes Florisz Palesteyn","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1370","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.028","perceelnaam":"","voor":"1-5-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"28","adresnu":"Hogewoerd 28","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L028","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4949903097329,52.156048895892],[4.4950837874246,52.156216094916],[4.4951154487248,52.156257001442],[4.4951410916459,52.156250774026],[4.4950856352923,52.156181624894],[4.4951549915409,52.156166576928],[4.4950772418991,52.156032810601],[4.4949903097329,52.156048895892]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"22","persoonnaaminbron":"Claes Rippertsz smith","persooneid":"Claes Rippertsz {smid}","beroepsvermelding":"smith","beroepbronhisco":"smid","beroep":"smid","beroeppersoonhisco":"smid","hg_pand":"leiden-1600\/P1369","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.030","perceelnaam":"","voor":"1-6-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"30","adresnu":"Hogewoerd 30","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L030","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4949903097329,52.156048895892],[4.4950837874246,52.156216094916],[4.4951154487248,52.156257001442],[4.4951410916459,52.156250774026],[4.4950856352923,52.156181624894],[4.4951549915409,52.156166576928],[4.4950772418991,52.156032810601],[4.4949903097329,52.156048895892]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"23","persoonnaaminbron":"deselve Claes Rippertszoon","persooneid":"Claes Rippertsz {smid}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"smid","beroeppersoonhisco":"smid","hg_pand":"leiden-1600\/P1369","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.030","perceelnaam":"","voor":"1-6-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"30","adresnu":"Hogewoerd 30","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L030","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4950772418991,52.156032810601],[4.4951549915409,52.156166576928],[4.4951754439214,52.156195650847],[4.4952635986874,52.15618033598],[4.4951777511899,52.156018350539],[4.4950772418991,52.156032810601]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"24","persoonnaaminbron":"Cornelis Jansz kouckebacker","persooneid":"","beroepsvermelding":"kouckebacker","beroepbronhisco":"koekbakker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1368","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.032","perceelnaam":"Bije Corff","voor":"1-7-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"32","adresnu":"Hogewoerd 32","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L032","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4951777511899,52.156018350539],[4.4952635986874,52.15618033598],[4.4952779117406,52.156207079513],[4.4953836967183,52.156186485028],[4.4952795588324,52.156000855837],[4.4951777511899,52.156018350539]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"25","persoonnaaminbron":"Cornelis Harmensz van der Bel","persooneid":"Cornelis Harmensz van der Bel","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"koperslager","beroeppersoonhisco":"koperslager","hg_pand":"leiden-1600\/P1367","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.034","perceelnaam":"Den Enthoff","voor":"2-6-4","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"34","adresnu":"Hogewoerd 34","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L034","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4952795588324,52.156000855837],[4.4953836967183,52.156186485028],[4.4953906096774,52.156196104537],[4.4954886142969,52.156176458744],[4.4953887419179,52.155985699853],[4.4952795588324,52.156000855837]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"26","persoonnaaminbron":"Dirc Ottensz hoemaeckers erffgenamen","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1366","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.036-038","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"36-38","adresnu":"Hogewoerd 36-38","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L036-038","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4952795588324,52.156000855837],[4.4953836967183,52.156186485028],[4.4953906096774,52.156196104537],[4.4954886142969,52.156176458744],[4.4953887419179,52.155985699853],[4.4952795588324,52.156000855837]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"27","persoonnaaminbron":"deselve Dirc Ottenszoons erffgenamen","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1366","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.036-038","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"36-38","adresnu":"Hogewoerd 36-38","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L036-038","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4953887419179,52.155985699853],[4.4954821447676,52.156164100232],[4.4955678532399,52.156148701931],[4.495487999688,52.155971990486],[4.4953887419179,52.155985699853]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"28","persoonnaaminbron":"Cornelis Harmensz coperslager (doorgehaald)","persooneid":"","beroepsvermelding":"coperslager","beroepbronhisco":"koperslager","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1365","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.040","perceelnaam":"","voor":"1-8-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"40","adresnu":"Hogewoerd 40","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L040","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4955587495426,52.156128554842],[4.4956458784692,52.156114760864],[4.4955784756025,52.155964303407],[4.495487999688,52.155971990486],[4.4955587495426,52.156128554842]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"29","persoonnaaminbron":"also dese zijde van 't steechgen es onbewoont ergo hier","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1364","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.042","perceelnaam":"","voor":"1-7-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"42","adresnu":"Hogewoerd 42","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L042","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4957133656335,52.156163129577],[4.4958252163033,52.156145834333],[4.4957496359688,52.155943527633],[4.4956119836766,52.15595922922],[4.4956967036287,52.156153300694],[4.495706004707,52.156152229451],[4.4957133656335,52.156163129577]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"30","persoonnaaminbron":"Michiel Pietersz glaessemaecker","persooneid":"","beroepsvermelding":"glaessemaecker","beroepbronhisco":"glasmaker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1363","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.044-046","perceelnaam":"","voor":"3-3-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"44-46","adresnu":"Hogewoerd 44-46","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L044-046","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4957133656335,52.156163129577],[4.4958252163033,52.156145834333],[4.4957496359688,52.155943527633],[4.4956119836766,52.15595922922],[4.4956967036287,52.156153300694],[4.495706004707,52.156152229451],[4.4957133656335,52.156163129577]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"31","persoonnaaminbron":"deselve Michiel Pietersz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1363","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.044-046","perceelnaam":"","voor":"3-3-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"44-46","adresnu":"Hogewoerd 44-46","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L044-046","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4957133656335,52.156163129577],[4.4958252163033,52.156145834333],[4.4957496359688,52.155943527633],[4.4956119836766,52.15595922922],[4.4956967036287,52.156153300694],[4.495706004707,52.156152229451],[4.4957133656335,52.156163129577]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"32","persoonnaaminbron":"deselve Michiel Pietersz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1363","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.044-046","perceelnaam":"","voor":"3-3-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"44-46","adresnu":"Hogewoerd 44-46","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L044-046","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.495881022471,52.156128590165],[4.4959309087164,52.156119170591],[4.4958612635408,52.15592991142],[4.495806679747,52.155937109492],[4.495881022471,52.156128590165]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"33","persoonnaaminbron":"Adriaen Joosten cuyper","persooneid":"","beroepsvermelding":"cuyper","beroepbronhisco":"kuiper","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1361","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.050","perceelnaam":"Betlehem","voor":"1-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"50","adresnu":"Hogewoerd 50","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L050","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4958220840128,52.156137448759],[4.495881022471,52.156128590165],[4.495806679747,52.155937109492],[4.4957496359688,52.155943527633],[4.4958220840128,52.156137448759]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"34","persoonnaaminbron":"Pieter Cornelisz Schaeck","persooneid":"Pieter Cornelisz Schaeck","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"lakenbereider","beroeppersoonhisco":"lakenbereider","hg_pand":"leiden-1600\/P1362","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.048","perceelnaam":"","voor":"1-0-0","rechts":"","achter":"1-1-0","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"48","adresnu":"Hogewoerd 48","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L048","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4958612635408,52.15592991142],[4.4959309087164,52.156119170591],[4.4960247387953,52.156107013411],[4.4959492641379,52.155922205356],[4.4958612635408,52.15592991142]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"35","persoonnaaminbron":"Lambrecht Jacobsz, warmoesman","persooneid":"","beroepsvermelding":"warmoesman","beroepbronhisco":"warmoezenier","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1360","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.052","perceelnaam":"","voor":"1-6-7","rechts":"","achter":"1-3-0","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"52","adresnu":"Hogewoerd 52","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L052","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4959492641379,52.155922205356],[4.4960140748762,52.156080902454],[4.4960883349942,52.156069440504],[4.4960335852715,52.155912948798],[4.4959492641379,52.155922205356]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"36","persoonnaaminbron":"Lambrecht Thomasz, schoemaecker","persooneid":"Lambrecht Thomasz {schoenmaker}","beroepsvermelding":"schoemaecker","beroepbronhisco":"schoenmaker","beroep":"schoenmaker","beroeppersoonhisco":"schoenmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P1359","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.054","perceelnaam":"","voor":"1-3-11","rechts":"","achter":"1-3-6","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"54","adresnu":"Hogewoerd 54","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L054","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4960335852715,52.155912948798],[4.4960952667044,52.156089252956],[4.4961686679054,52.156079529116],[4.4960992952675,52.155906215769],[4.4960335852715,52.155912948798]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"37","persoonnaaminbron":"Cors Aelbrechtsz, visscher","persooneid":"","beroepsvermelding":"visscher","beroepbronhisco":"visser","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1358","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.056.1","perceelnaam":"","voor":"1-3-0","rechts":"","achter":"1-2-6","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"56.1","adresnu":"Hogewoerd 56.1","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L056.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4961804701861,52.156109013912],[4.4962555722848,52.156102445207],[4.4961746881806,52.155894799174],[4.4960992952675,52.155906215769],[4.4961804701861,52.156109013912]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"38","persoonnaaminbron":"Geryt Aerntsz, coussemaecker","persooneid":"","beroepsvermelding":"coussemaecker","beroepbronhisco":"kousenmaker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1357","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.056.2","perceelnaam":"De Witte Leeuw","voor":"1-7-7","rechts":"","achter":"1-8-6","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"56.2","adresnu":"Hogewoerd 56.2","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L056.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4961746881806,52.155894799174],[4.4962261558487,52.156026929038],[4.496332330601,52.156016560953],[4.4962779513853,52.155881879814],[4.4961746881806,52.155894799174]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"39","persoonnaaminbron":"Franc Adriaensz, besemmaecker","persooneid":"","beroepsvermelding":"besemmaecker","beroepbronhisco":"bezemmaker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1356","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.058-060","perceelnaam":"Den Gulden Besem","voor":"2-1-6","rechts":"","achter":"2-1-0","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"58-60","adresnu":"Hogewoerd 58-60","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L058-060","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4963602758165,52.156085770511],[4.4964262317037,52.156077417649],[4.4963450052025,52.155869829373],[4.4962779513853,52.155881879814],[4.4963602758165,52.156085770511]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"40","persoonnaaminbron":"Henrick Jansz, haermaecker","persooneid":"","beroepsvermelding":"haermaecker","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1355","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.062","perceelnaam":"","voor":"1-1-7","rechts":"","achter":"3-6-0","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"62","adresnu":"Hogewoerd 62","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L062","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4963450052025,52.155869829373],[4.496412702686,52.156042843193],[4.4965040067338,52.156034079455],[4.4964315318567,52.155858496686],[4.4963450052025,52.155869829373]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"41","persoonnaaminbron":"Jan Marcusz van Wilwijck ","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1341","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.064","perceelnaam":"","voor":"1-9-0","rechts":"","achter":"","links":"6-11-0","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"64","adresnu":"Hogewoerd 64","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L064","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4966070542436,52.156067426855],[4.4966491856663,52.15605986836],[4.4965617230335,52.155844639765],[4.4964862733582,52.155858909994],[4.496546532135,52.156011244592],[4.4965813202173,52.156008443971],[4.4966070542436,52.156067426855]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"42","persoonnaaminbron":"Cornelis Symonsz, boomgaertman","persooneid":"","beroepsvermelding":"boomgaertman","beroepbronhisco":"boomgaardenier","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1342","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.066","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"6-11-0","achter":"1-4-0","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"66","adresnu":"Hogewoerd 66","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L066","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4965617230335,52.155844639765],[4.4966239924682,52.15599787396],[4.4966945222577,52.155989593227],[4.4966448952634,52.155833405639],[4.4965617230335,52.155844639765]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"43","persoonnaaminbron":"Adriaen Dircxz, scheepmaecker","persooneid":"","beroepsvermelding":"scheepmaecker","beroepbronhisco":"scheepmaker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1343","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.068-070","perceelnaam":"","voor":"1-7-4","rechts":"","achter":"1-7-0","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"68-70","adresnu":"Hogewoerd 68-70","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L068-070","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4966448952634,52.155833405639],[4.4966945222577,52.155989593227],[4.4967483468253,52.155987264322],[4.4966994498836,52.155827729595],[4.4966448952634,52.155833405639]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"44","persoonnaaminbron":"Marytgen Claesdr","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1344","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.070","perceelnaam":"","voor":"1-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"70","adresnu":"Hogewoerd 70","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L070","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4966994498836,52.155827729595],[4.496755135745,52.156009413539],[4.4968116820671,52.156004047294],[4.4967621119724,52.155818690138],[4.4966994498836,52.155827729595]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"45","persoonnaaminbron":"Pieter Pietersz, wielmaecker","persooneid":"","beroepsvermelding":"wielmaecker","beroepbronhisco":"wielmaker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1345","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.072","perceelnaam":"'t Martschip van Antwerpen","voor":"1-3-0","rechts":"","achter":"1-3-0","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"72","adresnu":"Hogewoerd 72","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L072","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4968116820671,52.156004047294],[4.4968969245456,52.155997831556],[4.4968706775353,52.155803527228],[4.4967621119724,52.155818690138],[4.4968116820671,52.156004047294]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"46","persoonnaaminbron":"Jan Joachimsz, cuyper","persooneid":"","beroepsvermelding":"cuyper","beroepbronhisco":"kuiper","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1346","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.074","perceelnaam":"","voor":"1-10-0","rechts":"","achter":"1-5-6","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"74","adresnu":"Hogewoerd 74","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L074","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4968706775353,52.155803527228],[4.4968979954462,52.156005757517],[4.4969456365759,52.1560024974],[4.4969429394085,52.155982690887],[4.4970287047583,52.155979344501],[4.497008946973,52.155787828833],[4.4968706775353,52.155803527228]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"47","persoonnaaminbron":"Wouter Quyrijnsz, schoemaecker","persooneid":"","beroepsvermelding":"schoemaecker","beroepbronhisco":"schoenmaker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1347","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.076-078","perceelnaam":"","voor":"2-4-3","rechts":"","achter":"2-1-0","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"76-78","adresnu":"Hogewoerd 76-78","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L076-078","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.497008946973,52.155787828833],[4.4970287047583,52.155979344501],[4.4971522070113,52.155974376317],[4.4971870582097,52.156026007931],[4.4972502015148,52.156023478546],[4.4971894312101,52.155764837377],[4.497008946973,52.155787828833]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"48","persoonnaaminbron":"Harman Jacobsz van Bel","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1348","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.080-082","perceelnaam":"","voor":"3-7-6","rechts":"","achter":"3-11-0","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"80-82","adresnu":"Hogewoerd 80-82","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L080-082","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.497008946973,52.155787828833],[4.4970287047583,52.155979344501],[4.4971522070113,52.155974376317],[4.4971870582097,52.156026007931],[4.4972502015148,52.156023478546],[4.4971894312101,52.155764837377],[4.497008946973,52.155787828833]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"49","persoonnaaminbron":"Pieter Pieter Jorisz van Cortevelts erffgenamen","persooneid":"Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"wever","beroeppersoonhisco":"wever (linnen, laken, katoen etc)","hg_pand":"leiden-1600\/P1348","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.080-082","perceelnaam":"","voor":"3-7-6","rechts":"","achter":"3-11-0","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"80-82","adresnu":"Hogewoerd 80-82","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L080-082","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4971894312101,52.155764837377],[4.4972502015148,52.156023478546],[4.4973542899667,52.156014976874],[4.4972675501751,52.155756294467],[4.4971894312101,52.155764837377]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"50","persoonnaaminbron":"Anthonis Jorisz Focker","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1349","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.084","perceelnaam":"Roma","voor":"1-6-0","rechts":"","achter":"1-9-0","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"84","adresnu":"Hogewoerd 84","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L084","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4972873426965,52.155756443767],[4.4973674089921,52.156003596742],[4.4974525642896,52.155998597873],[4.4973846754607,52.155746143767],[4.4972873426965,52.155756443767]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"54","persoonnaaminbron":"deselve wedue van Cornelis Franss, bierdrager","persooneid":"","beroepsvermelding":"bierdrager","beroepbronhisco":"bierdrager","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1350","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.086","perceelnaam":"","voor":"1-3-2","rechts":"","achter":"1-2-0","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"86","adresnu":"Hogewoerd 86","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L086","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4973846754607,52.155746143767],[4.49744988408,52.155988631998],[4.4975230335887,52.155986525782],[4.4974776925732,52.155735048923],[4.4973846754607,52.155746143767]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"55","persoonnaaminbron":"Pietertgen Gerritsdr","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1351","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.088.1","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"","achter":"1-4-0","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"88.1","adresnu":"Hogewoerd 88.1","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L088.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4975137723926,52.155935162753],[4.4975486308336,52.155934178034],[4.4975462580295,52.155898012402],[4.4976022716415,52.155897218654],[4.497570664122,52.155726237615],[4.4974776925732,52.155735048923],[4.4975137723926,52.155935162753]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"56","persoonnaaminbron":"Philips Zadelaer","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1352","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.088.2","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"","achter":"1-6-0","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"88.2","adresnu":"Hogewoerd 88.2","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L088.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.497570664122,52.155726237615],[4.4976045274344,52.15590941674],[4.4976915800599,52.155901010123],[4.4977010393511,52.155969573928],[4.4977957417819,52.155964859819],[4.4977749288536,52.155701902851],[4.497570664122,52.155726237615]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"57","persoonnaaminbron":"Adriaen Bouwensz, tapper","persooneid":"","beroepsvermelding":"tapper","beroepbronhisco":"tapper","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1353","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.090","perceelnaam":"Coudekerc","voor":"2-9-0","rechts":"","achter":"1-9-0","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"90","adresnu":"Hogewoerd 90","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L090","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4978829986391,52.156012507142],[4.4979419827673,52.156011375189],[4.4979412307792,52.155676521172],[4.4977749288536,52.155701902851],[4.4977957417819,52.155964859819],[4.4978821925799,52.155959524353],[4.4978829986391,52.156012507142]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"58","persoonnaaminbron":"Aelwijn Meesz, olyslager","persooneid":"","beroepsvermelding":"olyslager","beroepbronhisco":"olieslager","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1354","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.092-096","perceelnaam":"","voor":"2-6-3","rechts":"","achter":"5-9-0","links":"","straateid":"Vestgracht","straatnuid":"Kraaierstraat","huisnummernu":"1-3","adresnu":"Kraaierstraat 1-3","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R001-003","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4978829986391,52.156012507142],[4.4979419827673,52.156011375189],[4.4979412307792,52.155676521172],[4.4977749288536,52.155701902851],[4.4977957417819,52.155964859819],[4.4978821925799,52.155959524353],[4.4978829986391,52.156012507142]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"58","persoonnaaminbron":"Aelwijn Meesz, olyslager","persooneid":"","beroepsvermelding":"olyslager","beroepbronhisco":"olieslager","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1354","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.092-096","perceelnaam":"","voor":"2-6-3","rechts":"","achter":"5-9-0","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"92-96","adresnu":"Hogewoerd 92-96","hoekstraateid":"Vestgracht","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L092-096","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4974857998236,52.155656772583],[4.4976501323681,52.155637084095],[4.4975666636949,52.155479494806],[4.4973942871336,52.15549419147],[4.4974857998236,52.155656772583]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"59","persoonnaaminbron":"Willem Willemsz, brouwer in De Lely","persooneid":"","beroepsvermelding":"brouwer","beroepbronhisco":"brouwer","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1322","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.105-107","perceelnaam":"","voor":"2-3-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"105-107","adresnu":"Hogewoerd 105-107","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R105-107","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4974857998236,52.155656772583],[4.4976501323681,52.155637084095],[4.4975666636949,52.155479494806],[4.4973942871336,52.15549419147],[4.4974857998236,52.155656772583]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"60","persoonnaaminbron":"deselve Willem Willemsz, brouwer","persooneid":"","beroepsvermelding":"brouwer","beroepbronhisco":"brouwer","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1322","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.105-107","perceelnaam":"","voor":"2-3-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"105-107","adresnu":"Hogewoerd 105-107","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R105-107","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4974857998236,52.155656772583],[4.4976501323681,52.155637084095],[4.4975666636949,52.155479494806],[4.4973942871336,52.15549419147],[4.4974857998236,52.155656772583]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"61","persoonnaaminbron":"Pieter Pietersz Spec","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1322","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.105-107","perceelnaam":"","voor":"2-3-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"105-107","adresnu":"Hogewoerd 105-107","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R105-107","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4972501438505,52.155450173824],[4.4973634479618,52.155665363124],[4.4974857998236,52.155656772583],[4.4973648109893,52.155441823855],[4.4972501438505,52.155450173824]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"62","persoonnaaminbron":"Jan van Velsen Dircxz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1323","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.103","perceelnaam":"","voor":"1-10-1","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"103","adresnu":"Hogewoerd 103","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R103","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.49726429007,52.155674127603],[4.4973634479618,52.155665363124],[4.4972010194447,52.155356875787],[4.4971061343398,52.155366048078],[4.49726429007,52.155674127603]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"63","persoonnaaminbron":"Pieter Pietersz Speck","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1324","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.101","perceelnaam":"","voor":"1-6-7","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"101","adresnu":"Hogewoerd 101","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R101","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4969734497101,52.155290472883],[4.4971775239627,52.155682034512],[4.49726429007,52.155674127603],[4.4970618193222,52.15527972441],[4.4969734497101,52.155290472883]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"64","persoonnaaminbron":"Cornelis Fransz bierdragers wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"bierdrager","beroepbronhisco":"bierdrager","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1325","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.099","perceelnaam":"","voor":"1-6-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"99","adresnu":"Hogewoerd 99","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R099","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4970969602971,52.15568903718],[4.4971775239627,52.155682034512],[4.4969734497101,52.155290472883],[4.4968788747111,52.155302125433],[4.4970969602971,52.15568903718]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"65","persoonnaaminbron":"Pieter Jansz van Outshoorn ende Jacob van Noorde Gommersz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1326","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.097","perceelnaam":"","voor":"1-10-0","rechts":"","achter":"","links":"12-3-0","straateid":"Wielmakersteeg","straatnuid":"Wielmakersteeg","huisnummernu":"0.2","adresnu":"Wielmakersteeg 0.2","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4970969602971,52.15568903718],[4.4971775239627,52.155682034512],[4.4969734497101,52.155290472883],[4.4968788747111,52.155302125433],[4.4970969602971,52.15568903718]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"65","persoonnaaminbron":"Pieter Jansz van Outshoorn ende Jacob van Noorde Gommersz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1326","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.097","perceelnaam":"","voor":"1-10-0","rechts":"","achter":"","links":"12-3-0","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"97","adresnu":"Hogewoerd 97","hoekstraateid":"Wielmakersteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R097","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4970969602971,52.15568903718],[4.4971775239627,52.155682034512],[4.4969734497101,52.155290472883],[4.4968788747111,52.155302125433],[4.4970969602971,52.15568903718]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"66","persoonnaaminbron":"deselve Outshooren ende Noorde","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1326","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.097","perceelnaam":"","voor":"1-10-0","rechts":"","achter":"","links":"12-3-0","straateid":"Wielmakersteeg","straatnuid":"Wielmakersteeg","huisnummernu":"0.2","adresnu":"Wielmakersteeg 0.2","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4970969602971,52.15568903718],[4.4971775239627,52.155682034512],[4.4969734497101,52.155290472883],[4.4968788747111,52.155302125433],[4.4970969602971,52.15568903718]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"66","persoonnaaminbron":"deselve Outshooren ende Noorde","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1326","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.097","perceelnaam":"","voor":"1-10-0","rechts":"","achter":"","links":"12-3-0","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"97","adresnu":"Hogewoerd 97","hoekstraateid":"Wielmakersteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R097","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4970969602971,52.15568903718],[4.4971775239627,52.155682034512],[4.4969734497101,52.155290472883],[4.4968788747111,52.155302125433],[4.4970969602971,52.15568903718]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"67","persoonnaaminbron":"deselve Outshooren ende Noorde","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1326","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.097","perceelnaam":"","voor":"1-10-0","rechts":"","achter":"","links":"12-3-0","straateid":"Wielmakersteeg","straatnuid":"Wielmakersteeg","huisnummernu":"0.2","adresnu":"Wielmakersteeg 0.2","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4970969602971,52.15568903718],[4.4971775239627,52.155682034512],[4.4969734497101,52.155290472883],[4.4968788747111,52.155302125433],[4.4970969602971,52.15568903718]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"67","persoonnaaminbron":"deselve Outshooren ende Noorde","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1326","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.097","perceelnaam":"","voor":"1-10-0","rechts":"","achter":"","links":"12-3-0","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"97","adresnu":"Hogewoerd 97","hoekstraateid":"Wielmakersteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R097","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4970969602971,52.15568903718],[4.4971775239627,52.155682034512],[4.4969734497101,52.155290472883],[4.4968788747111,52.155302125433],[4.4970969602971,52.15568903718]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"68","persoonnaaminbron":"deselve Outshoorn ende Noorden","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1326","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.097","perceelnaam":"","voor":"1-10-0","rechts":"","achter":"","links":"12-3-0","straateid":"Wielmakersteeg","straatnuid":"Wielmakersteeg","huisnummernu":"0.2","adresnu":"Wielmakersteeg 0.2","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4970969602971,52.15568903718],[4.4971775239627,52.155682034512],[4.4969734497101,52.155290472883],[4.4968788747111,52.155302125433],[4.4970969602971,52.15568903718]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"68","persoonnaaminbron":"deselve Outshoorn ende Noorden","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1326","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.097","perceelnaam":"","voor":"1-10-0","rechts":"","achter":"","links":"12-3-0","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"97","adresnu":"Hogewoerd 97","hoekstraateid":"Wielmakersteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R097","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4970969602971,52.15568903718],[4.4971775239627,52.155682034512],[4.4969734497101,52.155290472883],[4.4968788747111,52.155302125433],[4.4970969602971,52.15568903718]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"69","persoonnaaminbron":"deselve Outshoorn ende Noorden","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1326","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.097","perceelnaam":"","voor":"1-10-0","rechts":"","achter":"","links":"12-3-0","straateid":"Wielmakersteeg","straatnuid":"Wielmakersteeg","huisnummernu":"0.2","adresnu":"Wielmakersteeg 0.2","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4970969602971,52.15568903718],[4.4971775239627,52.155682034512],[4.4969734497101,52.155290472883],[4.4968788747111,52.155302125433],[4.4970969602971,52.15568903718]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"69","persoonnaaminbron":"deselve Outshoorn ende Noorden","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1326","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.097","perceelnaam":"","voor":"1-10-0","rechts":"","achter":"","links":"12-3-0","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"97","adresnu":"Hogewoerd 97","hoekstraateid":"Wielmakersteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R097","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4970969602971,52.15568903718],[4.4971775239627,52.155682034512],[4.4969734497101,52.155290472883],[4.4968788747111,52.155302125433],[4.4970969602971,52.15568903718]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"70","persoonnaaminbron":"deselve Outshoorn ende Noorden","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1326","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.097","perceelnaam":"","voor":"1-10-0","rechts":"","achter":"","links":"12-3-0","straateid":"Wielmakersteeg","straatnuid":"Wielmakersteeg","huisnummernu":"0.2","adresnu":"Wielmakersteeg 0.2","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4970969602971,52.15568903718],[4.4971775239627,52.155682034512],[4.4969734497101,52.155290472883],[4.4968788747111,52.155302125433],[4.4970969602971,52.15568903718]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"70","persoonnaaminbron":"deselve Outshoorn ende Noorden","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1326","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.097","perceelnaam":"","voor":"1-10-0","rechts":"","achter":"","links":"12-3-0","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"97","adresnu":"Hogewoerd 97","hoekstraateid":"Wielmakersteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R097","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4965225821448,52.155087739486],[4.4968447927061,52.155728285945],[4.4970476734215,52.155698995677],[4.4967843655948,52.155222132687],[4.4965225821448,52.155087739486]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"71","persoonnaaminbron":"Willem Ouwelant brouwers thuyn","persooneid":"Willem Willemsz Ouwelant","beroepsvermelding":"brouwer","beroepbronhisco":"brouwer","beroep":"brouwer","beroeppersoonhisco":"brouwer","hg_pand":"leiden-1600\/P1327","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.091-095","perceelnaam":"Utrecht","voor":"3-10-0","rechts":"15-6-0","achter":"","links":"","straateid":"Wielmakersteeg","straatnuid":"Wielmakersteeg","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Wielmakersteeg 0.1","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4965225821448,52.155087739486],[4.4968447927061,52.155728285945],[4.4970476734215,52.155698995677],[4.4967843655948,52.155222132687],[4.4965225821448,52.155087739486]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"71","persoonnaaminbron":"Willem Ouwelant brouwers thuyn","persooneid":"Willem Willemsz Ouwelant","beroepsvermelding":"brouwer","beroepbronhisco":"brouwer","beroep":"brouwer","beroeppersoonhisco":"brouwer","hg_pand":"leiden-1600\/P1327","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.091-095","perceelnaam":"Utrecht","voor":"3-10-0","rechts":"15-6-0","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"91-95","adresnu":"Hogewoerd 91-95","hoekstraateid":"Wielmakersteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R091-095","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4965225821448,52.155087739486],[4.4968447927061,52.155728285945],[4.4970476734215,52.155698995677],[4.4967843655948,52.155222132687],[4.4965225821448,52.155087739486]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"72","persoonnaaminbron":"deselve Willem Ouwelant","persooneid":"Willem Willemsz Ouwelant","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"brouwer","beroeppersoonhisco":"brouwer","hg_pand":"leiden-1600\/P1327","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.091-095","perceelnaam":"Utrecht","voor":"3-10-0","rechts":"15-6-0","achter":"","links":"","straateid":"Wielmakersteeg","straatnuid":"Wielmakersteeg","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Wielmakersteeg 0.1","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4965225821448,52.155087739486],[4.4968447927061,52.155728285945],[4.4970476734215,52.155698995677],[4.4967843655948,52.155222132687],[4.4965225821448,52.155087739486]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"72","persoonnaaminbron":"deselve Willem Ouwelant","persooneid":"Willem Willemsz Ouwelant","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"brouwer","beroeppersoonhisco":"brouwer","hg_pand":"leiden-1600\/P1327","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.091-095","perceelnaam":"Utrecht","voor":"3-10-0","rechts":"15-6-0","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"91-95","adresnu":"Hogewoerd 91-95","hoekstraateid":"Wielmakersteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R091-095","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4965225821448,52.155087739486],[4.4968447927061,52.155728285945],[4.4970476734215,52.155698995677],[4.4967843655948,52.155222132687],[4.4965225821448,52.155087739486]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"73","persoonnaaminbron":"deselve Willem Ouwelant","persooneid":"Willem Willemsz Ouwelant","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"brouwer","beroeppersoonhisco":"brouwer","hg_pand":"leiden-1600\/P1327","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.091-095","perceelnaam":"Utrecht","voor":"3-10-0","rechts":"15-6-0","achter":"","links":"","straateid":"Wielmakersteeg","straatnuid":"Wielmakersteeg","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Wielmakersteeg 0.1","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4965225821448,52.155087739486],[4.4968447927061,52.155728285945],[4.4970476734215,52.155698995677],[4.4967843655948,52.155222132687],[4.4965225821448,52.155087739486]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"73","persoonnaaminbron":"deselve Willem Ouwelant","persooneid":"Willem Willemsz Ouwelant","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"brouwer","beroeppersoonhisco":"brouwer","hg_pand":"leiden-1600\/P1327","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.091-095","perceelnaam":"Utrecht","voor":"3-10-0","rechts":"15-6-0","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"91-95","adresnu":"Hogewoerd 91-95","hoekstraateid":"Wielmakersteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R091-095","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4965225821448,52.155087739486],[4.4968447927061,52.155728285945],[4.4970476734215,52.155698995677],[4.4967843655948,52.155222132687],[4.4965225821448,52.155087739486]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"74","persoonnaaminbron":"deselve Ouwelant","persooneid":"Willem Willemsz Ouwelant","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"brouwer","beroeppersoonhisco":"brouwer","hg_pand":"leiden-1600\/P1327","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.091-095","perceelnaam":"Utrecht","voor":"3-10-0","rechts":"15-6-0","achter":"","links":"","straateid":"Wielmakersteeg","straatnuid":"Wielmakersteeg","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Wielmakersteeg 0.1","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4965225821448,52.155087739486],[4.4968447927061,52.155728285945],[4.4970476734215,52.155698995677],[4.4967843655948,52.155222132687],[4.4965225821448,52.155087739486]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"74","persoonnaaminbron":"deselve Ouwelant","persooneid":"Willem Willemsz Ouwelant","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"brouwer","beroeppersoonhisco":"brouwer","hg_pand":"leiden-1600\/P1327","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.091-095","perceelnaam":"Utrecht","voor":"3-10-0","rechts":"15-6-0","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"91-95","adresnu":"Hogewoerd 91-95","hoekstraateid":"Wielmakersteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R091-095","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4965225821448,52.155087739486],[4.4968447927061,52.155728285945],[4.4970476734215,52.155698995677],[4.4967843655948,52.155222132687],[4.4965225821448,52.155087739486]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"75","persoonnaaminbron":"Lijsbeth Berchey (doorgehaald)","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1327","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.091-095","perceelnaam":"Utrecht","voor":"3-10-0","rechts":"15-6-0","achter":"","links":"","straateid":"Wielmakersteeg","straatnuid":"Wielmakersteeg","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Wielmakersteeg 0.1","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4965225821448,52.155087739486],[4.4968447927061,52.155728285945],[4.4970476734215,52.155698995677],[4.4967843655948,52.155222132687],[4.4965225821448,52.155087739486]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"75","persoonnaaminbron":"Lijsbeth Berchey (doorgehaald)","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1327","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.091-095","perceelnaam":"Utrecht","voor":"3-10-0","rechts":"15-6-0","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"91-95","adresnu":"Hogewoerd 91-95","hoekstraateid":"Wielmakersteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R091-095","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4964778880124,52.155095392737],[4.4964865283094,52.155127420721],[4.49649491807,52.155172003607],[4.4965321322294,52.155260182124],[4.4967805226941,52.15574035768],[4.4968447927061,52.155728285945],[4.4965225821448,52.155087739486],[4.4964778880124,52.155095392737]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"76","persoonnaaminbron":"Harman Vassen lijndraeyers erffgenamen","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1328","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.089","perceelnaam":"","voor":"1-6-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"89","adresnu":"Hogewoerd 89","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R089","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4966115099883,52.155762103028],[4.4967805226941,52.15574035768],[4.4965847450173,52.155361892062],[4.4964107298159,52.155394410599],[4.4964355677348,52.155433536783],[4.4966115099883,52.155762103028]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"77","persoonnaaminbron":"Willem Willemsz, schuytvoerder","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1329","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.085-087","perceelnaam":"","voor":"2-9-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"85-87","adresnu":"Hogewoerd 85-87","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R085-087","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4966115099883,52.155762103028],[4.4967805226941,52.15574035768],[4.4965847450173,52.155361892062],[4.4964107298159,52.155394410599],[4.4964355677348,52.155433536783],[4.4966115099883,52.155762103028]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"78","persoonnaaminbron":"Joost Jansz, lintwercker","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1329","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.085-087","perceelnaam":"","voor":"2-9-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"85-87","adresnu":"Hogewoerd 85-87","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R085-087","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4966115099883,52.155762103028],[4.4967805226941,52.15574035768],[4.4965847450173,52.155361892062],[4.4964107298159,52.155394410599],[4.4964355677348,52.155433536783],[4.4966115099883,52.155762103028]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"79","persoonnaaminbron":"Jan Willemsz, schuytvoerder","persooneid":"","beroepsvermelding":"schuytvoerder","beroepbronhisco":"schuitenvoerder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1329","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.085-087","perceelnaam":"","voor":"2-9-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"85-87","adresnu":"Hogewoerd 85-87","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R085-087","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4966115099883,52.155762103028],[4.4967805226941,52.15574035768],[4.4965847450173,52.155361892062],[4.4964107298159,52.155394410599],[4.4964355677348,52.155433536783],[4.4966115099883,52.155762103028]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"80","persoonnaaminbron":"Aertgen Pieters, Jeroen Dircxz.s weduwen","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1329","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.085-087","perceelnaam":"","voor":"2-9-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"85-87","adresnu":"Hogewoerd 85-87","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R085-087","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4966115099883,52.155762103028],[4.4967805226941,52.15574035768],[4.4965847450173,52.155361892062],[4.4964107298159,52.155394410599],[4.4964355677348,52.155433536783],[4.4966115099883,52.155762103028]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"81","persoonnaaminbron":"Jan Aelbrechtsz backer","persooneid":"","beroepsvermelding":"backer","beroepbronhisco":"bakker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1329","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.085-087","perceelnaam":"","voor":"2-9-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"85-87","adresnu":"Hogewoerd 85-87","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R085-087","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4966115099883,52.155762103028],[4.4967805226941,52.15574035768],[4.4965847450173,52.155361892062],[4.4964107298159,52.155394410599],[4.4964355677348,52.155433536783],[4.4966115099883,52.155762103028]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"82","persoonnaaminbron":"Heyndrick Harmansz Blommesteyns wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1329","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.085-087","perceelnaam":"","voor":"2-9-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"85-87","adresnu":"Hogewoerd 85-87","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R085-087","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4964733893281,52.155785793666],[4.4966115099883,52.155762103028],[4.4964355677348,52.155433536783],[4.4963191164703,52.155456438976],[4.4964733893281,52.155785793666]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"83","persoonnaaminbron":"Crijntgen Pietersdr","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1330","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.081-083","perceelnaam":"","voor":"2-7-6","rechts":"","achter":"","links":"9-11-0","straateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Nieuwebrugsteeg","huisnummernu":"0.2","adresnu":"Nieuwebrugsteeg 0.2","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4964733893281,52.155785793666],[4.4966115099883,52.155762103028],[4.4964355677348,52.155433536783],[4.4963191164703,52.155456438976],[4.4964733893281,52.155785793666]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"83","persoonnaaminbron":"Crijntgen Pietersdr","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1330","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.081-083","perceelnaam":"","voor":"2-7-6","rechts":"","achter":"","links":"9-11-0","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"81-83","adresnu":"Hogewoerd 81-83","hoekstraateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R081-083","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.496419133102,52.155792042622],[4.4961873936783,52.155314655312],[4.4959841754606,52.155345464181],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4961130331155,52.155519837245],[4.4962439753441,52.155811648547],[4.496419133102,52.155792042622]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"84","persoonnaaminbron":"deselve Crijntgen Pietersdr","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1340","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.077-079","perceelnaam":"","voor":"3-3-6","rechts":"14-5-3","achter":"","links":"","straateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Nieuwebrugsteeg","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Nieuwebrugsteeg 0.1","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.496419133102,52.155792042622],[4.4961873936783,52.155314655312],[4.4959841754606,52.155345464181],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4961130331155,52.155519837245],[4.4962439753441,52.155811648547],[4.496419133102,52.155792042622]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"84","persoonnaaminbron":"deselve Crijntgen Pietersdr","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1340","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.077-079","perceelnaam":"","voor":"3-3-6","rechts":"14-5-3","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"77-79","adresnu":"Hogewoerd 77-79","hoekstraateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R077-079","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4962936253166,52.155416293044],[4.4963191164703,52.155456438976],[4.4964355677348,52.155433536783],[4.4964107298159,52.155394410599],[4.4962936253166,52.155416293044]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"85","persoonnaaminbron":"Ulrick Jansz van der Does","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1331","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwebrugsteeg.002","perceelnaam":"","voor":"1-4-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Nieuwebrugsteeg","huisnummernu":"2","adresnu":"Nieuwebrugsteeg 2","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L002","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4962507565849,52.15531703669],[4.4962936253166,52.155416293044],[4.4965847450173,52.155361892062],[4.4965321322294,52.155260182124],[4.4962507565849,52.15531703669]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"86","persoonnaaminbron":"Jan Jansz van Baersdorp","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1332","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwebrugsteeg.004","perceelnaam":"","voor":"3-0-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Nieuwebrugsteeg","huisnummernu":"4","adresnu":"Nieuwebrugsteeg 4","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L004","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4962507565849,52.15531703669],[4.4962936253166,52.155416293044],[4.4965847450173,52.155361892062],[4.4965321322294,52.155260182124],[4.4962507565849,52.15531703669]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"87","persoonnaaminbron":"deselve Jan Janss van Baersdorp","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1332","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwebrugsteeg.004","perceelnaam":"","voor":"3-0-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Nieuwebrugsteeg","huisnummernu":"4","adresnu":"Nieuwebrugsteeg 4","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L004","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4962237327334,52.155260707238],[4.4962507565849,52.15531703669],[4.4965321322294,52.155260182124],[4.4965113986083,52.155211054095],[4.4962237327334,52.155260707238]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"88","persoonnaaminbron":"Willem Willemsz, brouwer ","persooneid":"","beroepsvermelding":"brouwer","beroepbronhisco":"brouwer","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1333","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwebrugsteeg.006","perceelnaam":"","voor":"1-7-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Nieuwebrugsteeg","huisnummernu":"6","adresnu":"Nieuwebrugsteeg 6","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L006","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.496202764733,52.155210892466],[4.4962237327334,52.155260707238],[4.4965113986083,52.155211054095],[4.49649491807,52.155172003607],[4.496202764733,52.155210892466]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"89","persoonnaaminbron":"Anna Jansdr, Barent Symonsz.s wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1334","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwebrugsteeg.008","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Nieuwebrugsteeg","huisnummernu":"8","adresnu":"Nieuwebrugsteeg 8","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4964865283094,52.155127420721],[4.496186702161,52.155178808403],[4.496202764733,52.155210892466],[4.49649491807,52.155172003607],[4.4964865283094,52.155127420721]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"90","persoonnaaminbron":"Jacob Pietersz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1335","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwebrugsteeg.010","perceelnaam":"","voor":"1-1-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Nieuwebrugsteeg","huisnummernu":"10","adresnu":"Nieuwebrugsteeg 10","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L010","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4961707763246,52.155139876211],[4.496186702161,52.155178808403],[4.4964865283094,52.155127420721],[4.4964778880124,52.155095392737],[4.4961707763246,52.155139876211]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"91","persoonnaaminbron":"Jan Michielss volres wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":" volre","beroepbronhisco":"voller","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1336","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwebrugsteeg.012","perceelnaam":"","voor":"1-4-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Nieuwebrugsteeg","huisnummernu":"12","adresnu":"Nieuwebrugsteeg 12","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4961157588379,52.155013892717],[4.4961707763246,52.155139876211],[4.4964778880124,52.155095392737],[4.4963084246811,52.155031329176],[4.4961157588379,52.155013892717]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"92","persoonnaaminbron":"Lysbeth Bercheij","persooneid":"Lijsbeth Adriaensd Bercheij","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1305","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.080-082","perceelnaam":"","voor":"3-0-0","rechts":"4-1-0","achter":"","links":"","straateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Nieuwebrugsteeg","huisnummernu":"14","adresnu":"Nieuwebrugsteeg 14","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L014","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4961157588379,52.155013892717],[4.4961707763246,52.155139876211],[4.4964778880124,52.155095392737],[4.4963084246811,52.155031329176],[4.4961157588379,52.155013892717]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"92","persoonnaaminbron":"Lysbeth Bercheij","persooneid":"Lijsbeth Adriaensd Bercheij","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1305","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.080-082","perceelnaam":"","voor":"3-0-0","rechts":"4-1-0","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"80-82","adresnu":"Levendaal 80-82","hoekstraateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L080-082","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4961157588379,52.155013892717],[4.4961707763246,52.155139876211],[4.4964778880124,52.155095392737],[4.4963084246811,52.155031329176],[4.4961157588379,52.155013892717]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"93","persoonnaaminbron":"deselve Lijsbeth Berchey ","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1305","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.080-082","perceelnaam":"","voor":"3-0-0","rechts":"4-1-0","achter":"","links":"","straateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Nieuwebrugsteeg","huisnummernu":"14","adresnu":"Nieuwebrugsteeg 14","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L014","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4961157588379,52.155013892717],[4.4961707763246,52.155139876211],[4.4964778880124,52.155095392737],[4.4963084246811,52.155031329176],[4.4961157588379,52.155013892717]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"93","persoonnaaminbron":"deselve Lijsbeth Berchey ","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1305","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.080-082","perceelnaam":"","voor":"3-0-0","rechts":"4-1-0","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"80-82","adresnu":"Levendaal 80-82","hoekstraateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L080-082","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4961150015573,52.155144782372],[4.4960527706854,52.155008280069],[4.4959570110436,52.155001849054],[4.4960242845713,52.155154970403],[4.4961150015573,52.155144782372]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"94","persoonnaaminbron":"Abraham Cornelisz van der Mersch","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1306","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.078","perceelnaam":"","voor":"1-8-6","rechts":"","achter":"","links":"4-2-0","straateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Nieuwebrugsteeg","huisnummernu":"23.1","adresnu":"Nieuwebrugsteeg 23.1","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R023.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4961150015573,52.155144782372],[4.4960527706854,52.155008280069],[4.4959570110436,52.155001849054],[4.4960242845713,52.155154970403],[4.4961150015573,52.155144782372]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"94","persoonnaaminbron":"Abraham Cornelisz van der Mersch","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1306","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.078","perceelnaam":"","voor":"1-8-6","rechts":"","achter":"","links":"4-2-0","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"78","adresnu":"Levendaal 78","hoekstraateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L078","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4961297064405,52.155182944033],[4.4961150015573,52.155144782372],[4.4959165940609,52.155167065108],[4.4959326736872,52.15521379953],[4.4961297064405,52.155182944033]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"95","persoonnaaminbron":"Marcus Gillisz.s erffgenamen","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1337","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwebrugsteeg.019","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Nieuwebrugsteeg","huisnummernu":"19","adresnu":"Nieuwebrugsteeg 19","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R019","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.495964907578,52.155303462343],[4.4961697678689,52.155267910148],[4.4961297064405,52.155182944033],[4.4959326736872,52.15521379953],[4.495964907578,52.155303462343]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"96","persoonnaaminbron":"Dirck Willeboortsz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1338","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwebrugsteeg.017","perceelnaam":"","voor":"2-10-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Nieuwebrugsteeg","huisnummernu":"17","adresnu":"Nieuwebrugsteeg 17","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R017","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.495964907578,52.155303462343],[4.4961697678689,52.155267910148],[4.4961297064405,52.155182944033],[4.4959326736872,52.15521379953],[4.495964907578,52.155303462343]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"97","persoonnaaminbron":"Cornelis Willeboortsz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1338","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwebrugsteeg.017","perceelnaam":"","voor":"2-10-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Nieuwebrugsteeg","huisnummernu":"17","adresnu":"Nieuwebrugsteeg 17","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R017","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4959841754606,52.155345464181],[4.4961873936783,52.155314655312],[4.4961697678689,52.155267910148],[4.495964907578,52.155303462343],[4.4959841754606,52.155345464181]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"98","persoonnaaminbron":"Symon Tonisz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1339","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Nieuwebrugsteeg.015","perceelnaam":"","voor":"1-5-4","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Nieuwebrugsteeg","huisnummernu":"15","adresnu":"Nieuwebrugsteeg 15","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R015","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.496419133102,52.155792042622],[4.4961873936783,52.155314655312],[4.4959841754606,52.155345464181],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4961130331155,52.155519837245],[4.4962439753441,52.155811648547],[4.496419133102,52.155792042622]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"99","persoonnaaminbron":"Jacob Willemss van der Berchs wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1340","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.077-079","perceelnaam":"","voor":"3-3-6","rechts":"14-5-3","achter":"","links":"","straateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Nieuwebrugsteeg","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Nieuwebrugsteeg 0.1","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.496419133102,52.155792042622],[4.4961873936783,52.155314655312],[4.4959841754606,52.155345464181],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4961130331155,52.155519837245],[4.4962439753441,52.155811648547],[4.496419133102,52.155792042622]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"99","persoonnaaminbron":"Jacob Willemss van der Berchs wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1340","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.077-079","perceelnaam":"","voor":"3-3-6","rechts":"14-5-3","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"77-79","adresnu":"Hogewoerd 77-79","hoekstraateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R077-079","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.496419133102,52.155792042622],[4.4961873936783,52.155314655312],[4.4959841754606,52.155345464181],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4961130331155,52.155519837245],[4.4962439753441,52.155811648547],[4.496419133102,52.155792042622]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"100","persoonnaaminbron":"deselve wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1340","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.077-079","perceelnaam":"","voor":"3-3-6","rechts":"14-5-3","achter":"","links":"","straateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Nieuwebrugsteeg","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Nieuwebrugsteeg 0.1","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.496419133102,52.155792042622],[4.4961873936783,52.155314655312],[4.4959841754606,52.155345464181],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4961130331155,52.155519837245],[4.4962439753441,52.155811648547],[4.496419133102,52.155792042622]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"100","persoonnaaminbron":"deselve wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1340","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.077-079","perceelnaam":"","voor":"3-3-6","rechts":"14-5-3","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"77-79","adresnu":"Hogewoerd 77-79","hoekstraateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R077-079","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.496419133102,52.155792042622],[4.4961873936783,52.155314655312],[4.4959841754606,52.155345464181],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4961130331155,52.155519837245],[4.4962439753441,52.155811648547],[4.496419133102,52.155792042622]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"101","persoonnaaminbron":"deselve weduwe","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1340","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.077-079","perceelnaam":"","voor":"3-3-6","rechts":"14-5-3","achter":"","links":"","straateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Nieuwebrugsteeg","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Nieuwebrugsteeg 0.1","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.496419133102,52.155792042622],[4.4961873936783,52.155314655312],[4.4959841754606,52.155345464181],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4961130331155,52.155519837245],[4.4962439753441,52.155811648547],[4.496419133102,52.155792042622]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"101","persoonnaaminbron":"deselve weduwe","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1340","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.077-079","perceelnaam":"","voor":"3-3-6","rechts":"14-5-3","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"77-79","adresnu":"Hogewoerd 77-79","hoekstraateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R077-079","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.496419133102,52.155792042622],[4.4961873936783,52.155314655312],[4.4959841754606,52.155345464181],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4961130331155,52.155519837245],[4.4962439753441,52.155811648547],[4.496419133102,52.155792042622]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"102","persoonnaaminbron":"deselve wedue van Jacob Willemsz van der Berch","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1340","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.077-079","perceelnaam":"","voor":"3-3-6","rechts":"14-5-3","achter":"","links":"","straateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Nieuwebrugsteeg","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Nieuwebrugsteeg 0.1","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.496419133102,52.155792042622],[4.4961873936783,52.155314655312],[4.4959841754606,52.155345464181],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4961130331155,52.155519837245],[4.4962439753441,52.155811648547],[4.496419133102,52.155792042622]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"102","persoonnaaminbron":"deselve wedue van Jacob Willemsz van der Berch","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1340","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.077-079","perceelnaam":"","voor":"3-3-6","rechts":"14-5-3","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"77-79","adresnu":"Hogewoerd 77-79","hoekstraateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R077-079","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4961849660218,52.155823569133],[4.4962439753441,52.155811648547],[4.4961130331155,52.155519837245],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4961849660218,52.155823569133]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"103","persoonnaaminbron":"Cornelis Symonsz, bierdraeger","persooneid":"","beroepsvermelding":"bierdraeger","beroepbronhisco":"bierdrager","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1410","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.075","perceelnaam":"","voor":"1-4-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"75","adresnu":"Hogewoerd 75","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R075","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"104","persoonnaaminbron":"Crijn Bartholomeesz Dijckgraeff","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"10-12","adresnu":"Koenesteeg 10-12","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L010-012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"104","persoonnaaminbron":"Crijn Bartholomeesz Dijckgraeff","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"20-26","adresnu":"Koenesteeg 20-26","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L020-026","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"104","persoonnaaminbron":"Crijn Bartholomeesz Dijckgraeff","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"71-73","adresnu":"Hogewoerd 71-73","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R071-073","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4957874032566,52.155657517203],[4.4958109930903,52.155705627881],[4.4958967744414,52.155694872404],[4.4959570990234,52.155849435142],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4957874032566,52.155657517203]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"105","persoonnaaminbron":"Crijn Corneliss","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1408","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.067-069","perceelnaam":"","voor":"1-9-3","rechts":"","achter":"","links":"1-2-6","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"4","adresnu":"Koenesteeg 4","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L004","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4957874032566,52.155657517203],[4.4958109930903,52.155705627881],[4.4958967744414,52.155694872404],[4.4959570990234,52.155849435142],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4957874032566,52.155657517203]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"105","persoonnaaminbron":"Crijn Corneliss","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1408","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.067-069","perceelnaam":"","voor":"1-9-3","rechts":"","achter":"","links":"1-2-6","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"67-69","adresnu":"Hogewoerd 67-69","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R067-069","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4958109930903,52.155705627881],[4.4958703308881,52.155857341077],[4.4959570990234,52.155849435142],[4.4958967744414,52.155694872404],[4.4958109930903,52.155705627881]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"106","persoonnaaminbron":"Pieter Cornelisz, olyslaeger","persooneid":"","beroepsvermelding":"olyslaeger","beroepbronhisco":"olieslager","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1409","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.065","perceelnaam":"","voor":"1-7-0","rechts":"","achter":"","links":"4-8-0","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"0.2","adresnu":"Koenesteeg 0.2","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4958109930903,52.155705627881],[4.4958703308881,52.155857341077],[4.4959570990234,52.155849435142],[4.4958967744414,52.155694872404],[4.4958109930903,52.155705627881]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"106","persoonnaaminbron":"Pieter Cornelisz, olyslaeger","persooneid":"","beroepsvermelding":"olyslaeger","beroepbronhisco":"olieslager","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1409","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.065","perceelnaam":"","voor":"1-7-0","rechts":"","achter":"","links":"4-8-0","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"65","adresnu":"Hogewoerd 65","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R065","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4958109930903,52.155705627881],[4.4958703308881,52.155857341077],[4.4959570990234,52.155849435142],[4.4958967744414,52.155694872404],[4.4958109930903,52.155705627881]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"107","persoonnaaminbron":"deselve Pieter Cornelisz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1409","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.065","perceelnaam":"","voor":"1-7-0","rechts":"","achter":"","links":"4-8-0","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"0.2","adresnu":"Koenesteeg 0.2","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4958109930903,52.155705627881],[4.4958703308881,52.155857341077],[4.4959570990234,52.155849435142],[4.4958967744414,52.155694872404],[4.4958109930903,52.155705627881]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"107","persoonnaaminbron":"deselve Pieter Cornelisz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1409","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.065","perceelnaam":"","voor":"1-7-0","rechts":"","achter":"","links":"4-8-0","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"65","adresnu":"Hogewoerd 65","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R065","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4957874032566,52.155657517203],[4.4958109930903,52.155705627881],[4.4958967744414,52.155694872404],[4.4959570990234,52.155849435142],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4957874032566,52.155657517203]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"108","persoonnaaminbron":"Quyrijn Cornelisz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1408","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.067-069","perceelnaam":"","voor":"1-9-3","rechts":"","achter":"","links":"1-2-6","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"4","adresnu":"Koenesteeg 4","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L004","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4957874032566,52.155657517203],[4.4958109930903,52.155705627881],[4.4958967744414,52.155694872404],[4.4959570990234,52.155849435142],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4957874032566,52.155657517203]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"108","persoonnaaminbron":"Quyrijn Cornelisz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1408","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.067-069","perceelnaam":"","voor":"1-9-3","rechts":"","achter":"","links":"1-2-6","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"67-69","adresnu":"Hogewoerd 67-69","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R067-069","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4957874032566,52.155657517203],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4957553751857,52.155572992772]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"109","persoonnaaminbron":"Baernt Ghijsbrechtsz, linnewever","persooneid":"","beroepsvermelding":"linnewever","beroepbronhisco":"linnenwever","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1407","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Koenesteeg.006-008","perceelnaam":"","voor":"2-5-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"6-8","adresnu":"Koenesteeg 6-8","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L006-008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4957874032566,52.155657517203],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4957553751857,52.155572992772]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"110","persoonnaaminbron":"Dirc Cornelisz, linnewever","persooneid":"","beroepsvermelding":"linnewever","beroepbronhisco":"linnenwever","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1407","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Koenesteeg.006-008","perceelnaam":"","voor":"2-5-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"6-8","adresnu":"Koenesteeg 6-8","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L006-008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"111","persoonnaaminbron":"Govert Adriaensz van Brandenburch","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"20-26","adresnu":"Koenesteeg 20-26","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L020-026","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"111","persoonnaaminbron":"Govert Adriaensz van Brandenburch","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"10-12","adresnu":"Koenesteeg 10-12","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L010-012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"111","persoonnaaminbron":"Govert Adriaensz van Brandenburch","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"71-73","adresnu":"Hogewoerd 71-73","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R071-073","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4957140723652,52.15547279708],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4957140723652,52.15547279708]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"112","persoonnaaminbron":"Dirc Pietersz, linnewever","persooneid":"","beroepsvermelding":"linnewever","beroepbronhisco":"linnenwever","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1406","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Koenesteeg.016-018","perceelnaam":"","voor":"1-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"16-18","adresnu":"Koenesteeg 16-18","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L016-018","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"113","persoonnaaminbron":"Crijn Bartholomeeszoon","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"10-12","adresnu":"Koenesteeg 10-12","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L010-012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"113","persoonnaaminbron":"Crijn Bartholomeeszoon","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"20-26","adresnu":"Koenesteeg 20-26","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L020-026","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"113","persoonnaaminbron":"Crijn Bartholomeeszoon","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"71-73","adresnu":"Hogewoerd 71-73","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R071-073","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"114","persoonnaaminbron":"deselve Crijn Bartholomeesz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"10-12","adresnu":"Koenesteeg 10-12","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L010-012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"114","persoonnaaminbron":"deselve Crijn Bartholomeesz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"20-26","adresnu":"Koenesteeg 20-26","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L020-026","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"114","persoonnaaminbron":"deselve Crijn Bartholomeesz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"71-73","adresnu":"Hogewoerd 71-73","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R071-073","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"115","persoonnaaminbron":"deselve Crijn Bartholomeesz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"10-12","adresnu":"Koenesteeg 10-12","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L010-012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"115","persoonnaaminbron":"deselve Crijn Bartholomeesz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"20-26","adresnu":"Koenesteeg 20-26","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L020-026","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"115","persoonnaaminbron":"deselve Crijn Bartholomeesz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"71-73","adresnu":"Hogewoerd 71-73","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R071-073","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"116","persoonnaaminbron":"deselve Crijn","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"10-12","adresnu":"Koenesteeg 10-12","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L010-012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"116","persoonnaaminbron":"deselve Crijn","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"20-26","adresnu":"Koenesteeg 20-26","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L020-026","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"116","persoonnaaminbron":"deselve Crijn","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"71-73","adresnu":"Hogewoerd 71-73","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R071-073","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"117","persoonnaaminbron":"deselve Crijn","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"10-12","adresnu":"Koenesteeg 10-12","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L010-012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"117","persoonnaaminbron":"deselve Crijn","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"20-26","adresnu":"Koenesteeg 20-26","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L020-026","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"117","persoonnaaminbron":"deselve Crijn","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"71-73","adresnu":"Hogewoerd 71-73","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R071-073","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"118","persoonnaaminbron":"deselve Crijn","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"10-12","adresnu":"Koenesteeg 10-12","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L010-012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"118","persoonnaaminbron":"deselve Crijn","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"20-26","adresnu":"Koenesteeg 20-26","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L020-026","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"118","persoonnaaminbron":"deselve Crijn","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"71-73","adresnu":"Hogewoerd 71-73","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R071-073","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"119","persoonnaaminbron":"Cornelis Symonsz, boomgaertman","persooneid":"","beroepsvermelding":"boomgaertman","beroepbronhisco":"boomgaardenier","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"20-26","adresnu":"Koenesteeg 20-26","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L020-026","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"119","persoonnaaminbron":"Cornelis Symonsz, boomgaertman","persooneid":"","beroepsvermelding":"boomgaertman","beroepbronhisco":"boomgaardenier","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"10-12","adresnu":"Koenesteeg 10-12","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L010-012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"119","persoonnaaminbron":"Cornelis Symonsz, boomgaertman","persooneid":"","beroepsvermelding":"boomgaertman","beroepbronhisco":"boomgaardenier","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"71-73","adresnu":"Hogewoerd 71-73","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R071-073","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"120","persoonnaaminbron":"deselve Cornelis Symonsz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"10-12","adresnu":"Koenesteeg 10-12","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L010-012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"120","persoonnaaminbron":"deselve Cornelis Symonsz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"20-26","adresnu":"Koenesteeg 20-26","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L020-026","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"120","persoonnaaminbron":"deselve Cornelis Symonsz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"71-73","adresnu":"Hogewoerd 71-73","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R071-073","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"121","persoonnaaminbron":"Henrick Cornelisz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"20-26","adresnu":"Koenesteeg 20-26","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L020-026","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"121","persoonnaaminbron":"Henrick Cornelisz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"10-12","adresnu":"Koenesteeg 10-12","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L010-012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"121","persoonnaaminbron":"Henrick Cornelisz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"71-73","adresnu":"Hogewoerd 71-73","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R071-073","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"122","persoonnaaminbron":"Mathieu Beenmans wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"20-26","adresnu":"Koenesteeg 20-26","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L020-026","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"122","persoonnaaminbron":"Mathieu Beenmans wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"10-12","adresnu":"Koenesteeg 10-12","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L010-012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"122","persoonnaaminbron":"Mathieu Beenmans wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"71-73","adresnu":"Hogewoerd 71-73","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R071-073","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"123","persoonnaaminbron":"deselve Mathieu Beenmans wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"10-12","adresnu":"Koenesteeg 10-12","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L010-012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"123","persoonnaaminbron":"deselve Mathieu Beenmans wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"20-26","adresnu":"Koenesteeg 20-26","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L020-026","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"123","persoonnaaminbron":"deselve Mathieu Beenmans wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"71-73","adresnu":"Hogewoerd 71-73","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R071-073","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"124","persoonnaaminbron":"Crijn Cornelisz, schoemaecker ende Pieter Cornelisz Schaeck","persooneid":"","beroepsvermelding":"schoemaecker","beroepbronhisco":"schoenmaker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"10-12","adresnu":"Koenesteeg 10-12","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L010-012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"124","persoonnaaminbron":"Crijn Cornelisz, schoemaecker ende Pieter Cornelisz Schaeck","persooneid":"","beroepsvermelding":"schoemaecker","beroepbronhisco":"schoenmaker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"20-26","adresnu":"Koenesteeg 20-26","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L020-026","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"124","persoonnaaminbron":"Crijn Cornelisz, schoemaecker ende Pieter Cornelisz Schaeck","persooneid":"","beroepsvermelding":"schoemaecker","beroepbronhisco":"schoenmaker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"71-73","adresnu":"Hogewoerd 71-73","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R071-073","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"125","persoonnaaminbron":"deselve Crijn Pieter ","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"20-26","adresnu":"Koenesteeg 20-26","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L020-026","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"125","persoonnaaminbron":"deselve Crijn Pieter ","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"10-12","adresnu":"Koenesteeg 10-12","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L010-012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4957140723652,52.15547279708],[4.4958474774126,52.155452876494],[4.4958727957744,52.15550158267],[4.495733988096,52.155520986075],[4.4957553751857,52.155572992772],[4.4958825955645,52.155553025413],[4.4959179607826,52.155640809945],[4.4959706885436,52.155633598701],[4.4960578414246,52.155838780884],[4.4961849660218,52.155823569133],[4.496056376026,52.155524849072],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4956452499914,52.155279167516]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"125","persoonnaaminbron":"deselve Crijn Pieter ","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1405","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.071-073","perceelnaam":"","voor":"2-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"71-73","adresnu":"Hogewoerd 71-73","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R071-073","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.495592412444,52.155137028318],[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4957592204247,52.155117729701],[4.495592412444,52.155137028318]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"126","persoonnaaminbron":"Daniel Bouwensz ….. ","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1404","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Koenesteeg.028-032","perceelnaam":"","voor":"4-4-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"28-32","adresnu":"Koenesteeg 28-32","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L028-032","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.495592412444,52.155137028318],[4.4956452499914,52.155279167516],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4957592204247,52.155117729701],[4.495592412444,52.155137028318]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"127","persoonnaaminbron":"Barent Corneliss","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1404","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Koenesteeg.028-032","perceelnaam":"","voor":"4-4-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"28-32","adresnu":"Koenesteeg 28-32","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L028-032","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4955704713144,52.155074078515],[4.495592412444,52.155137028318],[4.4957592204247,52.155117729701],[4.4957347860284,52.155060926234],[4.4956479789166,52.155065151852],[4.4955704713144,52.155074078515]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"128","persoonnaaminbron":"Mary Cornelisdr","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1403","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Koenesteeg.034-036","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"34-36","adresnu":"Koenesteeg 34-36","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L034-036","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956047495033,52.154983966399],[4.4955213611814,52.154977628526],[4.4955704713144,52.155074078515],[4.4956479789166,52.155065151852],[4.4956047495033,52.154983966399]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"129","persoonnaaminbron":"Adriaen Louwen, schuytvoerder","persooneid":"","beroepsvermelding":"schuytvoerder","beroepbronhisco":"schuitenvoerder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1310","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.064","perceelnaam":"","voor":"1-6-0","rechts":"3-9-6","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"36.1","adresnu":"Koenesteeg 36.1","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L036.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956047495033,52.154983966399],[4.4955213611814,52.154977628526],[4.4955704713144,52.155074078515],[4.4956479789166,52.155065151852],[4.4956047495033,52.154983966399]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"129","persoonnaaminbron":"Adriaen Louwen, schuytvoerder","persooneid":"","beroepsvermelding":"schuytvoerder","beroepbronhisco":"schuitenvoerder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1310","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.064","perceelnaam":"","voor":"1-6-0","rechts":"3-9-6","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"64","adresnu":"Levendaal 64","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L064","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4954782823191,52.154975086379],[4.4953867699315,52.154972872902],[4.4954688906485,52.15517972532],[4.4955474550776,52.155166625307],[4.4954782823191,52.154975086379]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"130","persoonnaaminbron":"Meynsgen Dircxdr, Evert Jansz metselaers wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"metselaer","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1311","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.062","perceelnaam":"","voor":"1-8-0","rechts":"","achter":"","links":"5-5-0","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"13.1","adresnu":"Koenesteeg 13.1","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R013.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4954782823191,52.154975086379],[4.4953867699315,52.154972872902],[4.4954688906485,52.15517972532],[4.4955474550776,52.155166625307],[4.4954782823191,52.154975086379]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"130","persoonnaaminbron":"Meynsgen Dircxdr, Evert Jansz metselaers wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"metselaer","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1311","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.062","perceelnaam":"","voor":"1-8-0","rechts":"","achter":"","links":"5-5-0","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"62","adresnu":"Levendaal 62","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L062","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4954782823191,52.154975086379],[4.4953867699315,52.154972872902],[4.4954688906485,52.15517972532],[4.4955474550776,52.155166625307],[4.4954782823191,52.154975086379]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"131","persoonnaaminbron":"deselve Meynsgen Dircxdr, Evert Jansz.s wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1311","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.062","perceelnaam":"","voor":"1-8-0","rechts":"","achter":"","links":"5-5-0","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"13.1","adresnu":"Koenesteeg 13.1","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R013.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4954782823191,52.154975086379],[4.4953867699315,52.154972872902],[4.4954688906485,52.15517972532],[4.4955474550776,52.155166625307],[4.4954782823191,52.154975086379]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"131","persoonnaaminbron":"deselve Meynsgen Dircxdr, Evert Jansz.s wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1311","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.062","perceelnaam":"","voor":"1-8-0","rechts":"","achter":"","links":"5-5-0","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"62","adresnu":"Levendaal 62","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L062","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4954859062467,52.155336628717],[4.4956052755256,52.155307089892],[4.4955474550776,52.155166625307],[4.4954208323616,52.155187738345],[4.4954859062467,52.155336628717]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"132","persoonnaaminbron":"Tobias Ghijs","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1402","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Koenesteeg.000.15","perceelnaam":"","voor":"4-4-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"0.15","adresnu":"Koenesteeg 0.15","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.15","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4954916821749,52.155357219857],[4.4955270240742,52.15545760967],[4.495642490515,52.155426089927],[4.4956052755256,52.155307089892],[4.4954859062467,52.155336628717],[4.4954916821749,52.155357219857]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"133","persoonnaaminbron":"Claes Rijckaerts thuyn","persooneid":"Claes Riquaert","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"zuivelverkoper","beroeppersoonhisco":"melkboer \/ zuivelverkoper","hg_pand":"leiden-1600\/P1401","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Koenesteeg.000.13","perceelnaam":"","voor":"3-9-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"0.13","adresnu":"Koenesteeg 0.13","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.13","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4954916821749,52.155357219857],[4.4955270240742,52.15545760967],[4.495642490515,52.155426089927],[4.4956052755256,52.155307089892],[4.4954859062467,52.155336628717],[4.4954916821749,52.155357219857]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"134","persoonnaaminbron":"Cornelis Woutersz van Bijlevelt","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1401","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Koenesteeg.000.13","perceelnaam":"","voor":"3-9-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"0.13","adresnu":"Koenesteeg 0.13","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.13","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4955405872897,52.155496134896],[4.4956565907558,52.155463486659],[4.495642490515,52.155426089927],[4.4955270240742,52.15545760967],[4.4955405872897,52.155496134896]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"135","persoonnaaminbron":"Jan Janss brouwersknechts weduwe","persooneid":"","beroepsvermelding":"brouwersknecht","beroepbronhisco":"brouwersknecht","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1400","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Koenesteeg.000.11","perceelnaam":"","voor":"1-1-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"0.11","adresnu":"Koenesteeg 0.11","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.11","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4955405872897,52.155496134896],[4.4955537356204,52.155533483998],[4.4956718677912,52.155503936653],[4.4956565907558,52.155463486659],[4.4955405872897,52.155496134896]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"136","persoonnaaminbron":"Dirc Cornelisz smits weduwe","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1399","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Koenesteeg.000.09","perceelnaam":"","voor":"1-1-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"0.9","adresnu":"Koenesteeg 0.9","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.09","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4955564280211,52.155894227704],[4.4956792653848,52.155876891595],[4.4955843047857,52.155613622806],[4.4956998100252,52.155591665159],[4.4956718677912,52.155503936653],[4.4955537356204,52.155533483998],[4.4954418048968,52.155562317682],[4.4955564280211,52.155894227704]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"137","persoonnaaminbron":"deselve Dirc Cornelisz smits weduwen thuyn","persooneid":"","beroepsvermelding":"smit","beroepbronhisco":"smid","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1395","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.059","perceelnaam":"","voor":"2-1-6","rechts":"2-6-6","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"0.7","adresnu":"Koenesteeg 0.7","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.07","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4955564280211,52.155894227704],[4.4956792653848,52.155876891595],[4.4955843047857,52.155613622806],[4.4956998100252,52.155591665159],[4.4956718677912,52.155503936653],[4.4955537356204,52.155533483998],[4.4954418048968,52.155562317682],[4.4955564280211,52.155894227704]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"137","persoonnaaminbron":"deselve Dirc Cornelisz smits weduwen thuyn","persooneid":"","beroepsvermelding":"smit","beroepbronhisco":"smid","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1395","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.059","perceelnaam":"","voor":"2-1-6","rechts":"2-6-6","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"59","adresnu":"Hogewoerd 59","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R059","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4955843047857,52.155613622806],[4.4956003087392,52.155657990953],[4.4957150704955,52.155632875439],[4.4956998100252,52.155591665159],[4.4955843047857,52.155613622806]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"138","persoonnaaminbron":"wedue van mr. Pieter chirurgijn","persooneid":"Pieter Jansz {chirurgijn}","beroepsvermelding":"chirurgijn","beroepbronhisco":"chirurgijn","beroep":"chirurgijn","beroeppersoonhisco":"chirurgijn","hg_pand":"leiden-1600\/P1398","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Koenesteeg.000.05","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"0.5","adresnu":"Koenesteeg 0.5","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.05","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4955843047857,52.155613622806],[4.4956003087392,52.155657990953],[4.4957150704955,52.155632875439],[4.4956998100252,52.155591665159],[4.4955843047857,52.155613622806]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"138","persoonnaaminbron":"Grietgen Pietersdr wedue van mr. Pieter chirurgijn","persooneid":"Geertgen Jansd {Maarsmansteeg}","beroepsvermelding":"chirurgijn","beroepbronhisco":"chirurgijn","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1398","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Koenesteeg.000.05","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"0.5","adresnu":"Koenesteeg 0.5","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.05","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4957150704955,52.155632875439],[4.4956003087392,52.155657990953],[4.4956792653848,52.155876891595],[4.4957586665441,52.155866076319],[4.4957032440711,52.155729434738],[4.4957590651884,52.155722246964],[4.4957150704955,52.155632875439]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"139","persoonnaaminbron":"Crijn Cornelisz, schoemaecker","persooneid":"","beroepsvermelding":"schoemaecker","beroepbronhisco":"schoenmaker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1396","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.061","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"2-8-3","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"0.3","adresnu":"Koenesteeg 0.3","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.03","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4957150704955,52.155632875439],[4.4956003087392,52.155657990953],[4.4956792653848,52.155876891595],[4.4957586665441,52.155866076319],[4.4957032440711,52.155729434738],[4.4957590651884,52.155722246964],[4.4957150704955,52.155632875439]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"139","persoonnaaminbron":"Crijn Cornelisz, schoemaecker","persooneid":"","beroepsvermelding":"schoemaecker","beroepbronhisco":"schoenmaker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1396","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.061","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"2-8-3","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"61","adresnu":"Hogewoerd 61","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R061","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4957032440711,52.155729434738],[4.4957586665441,52.155866076319],[4.495820613503,52.155861978274],[4.4957590651884,52.155722246964],[4.4957032440711,52.155729434738]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"140","persoonnaaminbron":"deselve Crijn Cornelisz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1397","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.063","perceelnaam":"De Goutsche Veerschuyt","voor":"1-0-0","rechts":"4-6-6","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Koenesteeg 0.1","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.01","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4957032440711,52.155729434738],[4.4957586665441,52.155866076319],[4.495820613503,52.155861978274],[4.4957590651884,52.155722246964],[4.4957032440711,52.155729434738]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"140","persoonnaaminbron":"deselve Crijn Cornelisz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1397","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.063","perceelnaam":"De Goutsche Veerschuyt","voor":"1-0-0","rechts":"4-6-6","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"63","adresnu":"Hogewoerd 63","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R063","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4957032440711,52.155729434738],[4.4957586665441,52.155866076319],[4.495820613503,52.155861978274],[4.4957590651884,52.155722246964],[4.4957032440711,52.155729434738]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"141","persoonnaaminbron":"deselve Crijn Cornelisz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1397","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.063","perceelnaam":"De Goutsche Veerschuyt","voor":"1-0-0","rechts":"4-6-6","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Koenesteeg 0.1","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.01","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4957032440711,52.155729434738],[4.4957586665441,52.155866076319],[4.495820613503,52.155861978274],[4.4957590651884,52.155722246964],[4.4957032440711,52.155729434738]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"141","persoonnaaminbron":"deselve Crijn Cornelisz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1397","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.063","perceelnaam":"De Goutsche Veerschuyt","voor":"1-0-0","rechts":"4-6-6","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"63","adresnu":"Hogewoerd 63","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R063","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4957032440711,52.155729434738],[4.4957586665441,52.155866076319],[4.495820613503,52.155861978274],[4.4957590651884,52.155722246964],[4.4957032440711,52.155729434738]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"142","persoonnaaminbron":"Adriaen Jansz, schuytvoerder","persooneid":"","beroepsvermelding":"schuytvoerder","beroepbronhisco":"schuitenvoerder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1397","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.063","perceelnaam":"De Goutsche Veerschuyt","voor":"1-0-0","rechts":"4-6-6","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Koenesteeg 0.1","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.01","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4957032440711,52.155729434738],[4.4957586665441,52.155866076319],[4.495820613503,52.155861978274],[4.4957590651884,52.155722246964],[4.4957032440711,52.155729434738]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"142","persoonnaaminbron":"Adriaen Jansz, schuytvoerder","persooneid":"","beroepsvermelding":"schuytvoerder","beroepbronhisco":"schuitenvoerder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1397","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.063","perceelnaam":"De Goutsche Veerschuyt","voor":"1-0-0","rechts":"4-6-6","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"63","adresnu":"Hogewoerd 63","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R063","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4957150704955,52.155632875439],[4.4956003087392,52.155657990953],[4.4956792653848,52.155876891595],[4.4957586665441,52.155866076319],[4.4957032440711,52.155729434738],[4.4957590651884,52.155722246964],[4.4957150704955,52.155632875439]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"143","persoonnaaminbron":"Crijn Cornelisz, schoemaecker","persooneid":"","beroepsvermelding":"schoemaecker","beroepbronhisco":"schoenmaker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1396","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.061","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"2-8-3","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"0.3","adresnu":"Koenesteeg 0.3","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.03","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4957150704955,52.155632875439],[4.4956003087392,52.155657990953],[4.4956792653848,52.155876891595],[4.4957586665441,52.155866076319],[4.4957032440711,52.155729434738],[4.4957590651884,52.155722246964],[4.4957150704955,52.155632875439]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"143","persoonnaaminbron":"Crijn Cornelisz, schoemaecker","persooneid":"","beroepsvermelding":"schoemaecker","beroepbronhisco":"schoenmaker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1396","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.061","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"2-8-3","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"61","adresnu":"Hogewoerd 61","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R061","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4955564280211,52.155894227704],[4.4956792653848,52.155876891595],[4.4955843047857,52.155613622806],[4.4956998100252,52.155591665159],[4.4956718677912,52.155503936653],[4.4955537356204,52.155533483998],[4.4954418048968,52.155562317682],[4.4955564280211,52.155894227704]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"144","persoonnaaminbron":"Dirc Corneliss, smith","persooneid":"","beroepsvermelding":"smith","beroepbronhisco":"smid","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1395","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.059","perceelnaam":"","voor":"2-1-6","rechts":"2-6-6","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"0.7","adresnu":"Koenesteeg 0.7","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.07","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4955564280211,52.155894227704],[4.4956792653848,52.155876891595],[4.4955843047857,52.155613622806],[4.4956998100252,52.155591665159],[4.4956718677912,52.155503936653],[4.4955537356204,52.155533483998],[4.4954418048968,52.155562317682],[4.4955564280211,52.155894227704]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"144","persoonnaaminbron":"Dirc Corneliss, smith","persooneid":"","beroepsvermelding":"smith","beroepbronhisco":"smid","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1395","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.059","perceelnaam":"","voor":"2-1-6","rechts":"2-6-6","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"59","adresnu":"Hogewoerd 59","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R059","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.495454742346,52.155905635723],[4.4955564280211,52.155894227704],[4.4954418048968,52.155562317682],[4.4955537356204,52.155533483998],[4.4954916821749,52.155357219857],[4.495418191663,52.155381777952],[4.495415900424,52.155372628417],[4.4952640174431,52.155419424353],[4.495304543037,52.155496594141],[4.495454742346,52.155905635723]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"145","persoonnaaminbron":"Cornelis Dircxz van Raemsvelt","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1394","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.057","perceelnaam":"'t Stadthuys van Antwerpen","voor":"1-8-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"57","adresnu":"Hogewoerd 57","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R057","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.49537508303,52.155913785581],[4.495454742346,52.155905635723],[4.495304543037,52.155496594141],[4.4952435299936,52.155515919032],[4.49537508303,52.155913785581]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"146","persoonnaaminbron":"Grietgen Jacob Centen","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1393","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.055","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"55","adresnu":"Hogewoerd 55","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R055","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4952802170004,52.155924483684],[4.49537508303,52.155913785581],[4.4952435299936,52.155515919032],[4.4951553019629,52.155535038115],[4.4952255962555,52.155732293331],[4.4952802170004,52.155924483684]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"147","persoonnaaminbron":"Henric Janss Colenaer","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1392","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.053","perceelnaam":"De Uytersche Schuyt","voor":"1-6-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"53","adresnu":"Hogewoerd 53","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R053","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4952802170004,52.155924483684],[4.49537508303,52.155913785581],[4.4952435299936,52.155515919032],[4.4951553019629,52.155535038115],[4.4952255962555,52.155732293331],[4.4952802170004,52.155924483684]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"148","persoonnaaminbron":"Willem Pietersz ","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1392","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.053","perceelnaam":"De Uytersche Schuyt","voor":"1-6-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"53","adresnu":"Hogewoerd 53","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R053","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4951992910875,52.155934145585],[4.4952802170004,52.155924483684],[4.4952255962555,52.155732293331],[4.4951455072509,52.155746527627],[4.4951992910875,52.155934145585]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"149","persoonnaaminbron":"Jan Maertensz, backer","persooneid":"","beroepsvermelding":"backer","beroepbronhisco":"bakker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1391","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.051","perceelnaam":"","voor":"1-6-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"51","adresnu":"Hogewoerd 51","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R051","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4951434734064,52.155941143467],[4.4951992910875,52.155934145585],[4.4951455072509,52.155746527627],[4.4950971465732,52.155751869581],[4.4951434734064,52.155941143467]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"150","persoonnaaminbron":"Gommer Aerntsz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1390","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.049.2","perceelnaam":"","voor":"0-11-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"49.2","adresnu":"Hogewoerd 49.2","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R049.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.495063395408,52.155954807029],[4.4951434734064,52.155941143467],[4.4950971465732,52.155751869581],[4.4950115247972,52.155764349659],[4.495063395408,52.155954807029]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"151","persoonnaaminbron":"Jan Aryenz Paets","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1389","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.049.1","perceelnaam":"","voor":"1-5-7","rechts":"","achter":"","links":"6-6-0","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.2","adresnu":"Lambertushof 0.2","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.02","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.495063395408,52.155954807029],[4.4951434734064,52.155941143467],[4.4950971465732,52.155751869581],[4.4950115247972,52.155764349659],[4.495063395408,52.155954807029]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"151","persoonnaaminbron":"Jan Aryenz Paets","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1389","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.049.1","perceelnaam":"","voor":"1-5-7","rechts":"","achter":"","links":"6-6-0","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"49.1","adresnu":"Hogewoerd 49.1","hoekstraateid":"Krauwelsteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R049.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4949709631908,52.155646449463],[4.4950115247972,52.155764349659],[4.4950971465732,52.155751869581],[4.4951455072509,52.155746527627],[4.4952255962555,52.155732293331],[4.4951866492539,52.155623003721],[4.4949709631908,52.155646449463]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"152","persoonnaaminbron":"Cors Dircxz, thimmerman","persooneid":"","beroepsvermelding":"thimmerman","beroepbronhisco":"timmerman","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1388","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Lambertushof.000.04","perceelnaam":"De Leli","voor":"3-9-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.4","adresnu":"Lambertushof 0.4","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.04","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4949709631908,52.155646449463],[4.4950115247972,52.155764349659],[4.4950971465732,52.155751869581],[4.4951455072509,52.155746527627],[4.4952255962555,52.155732293331],[4.4951866492539,52.155623003721],[4.4949709631908,52.155646449463]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"153","persoonnaaminbron":"Symon Lodewijcxz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1388","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Lambertushof.000.04","perceelnaam":"De Leli","voor":"3-9-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.4","adresnu":"Lambertushof 0.4","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.04","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4949709631908,52.155646449463],[4.4950115247972,52.155764349659],[4.4950971465732,52.155751869581],[4.4951455072509,52.155746527627],[4.4952255962555,52.155732293331],[4.4951866492539,52.155623003721],[4.4949709631908,52.155646449463]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"154","persoonnaaminbron":"Henrick Jansz ","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1388","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Lambertushof.000.04","perceelnaam":"De Leli","voor":"3-9-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.4","adresnu":"Lambertushof 0.4","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.04","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4949709631908,52.155646449463],[4.4951866492539,52.155623003721],[4.4951749759835,52.155590247118],[4.4949586049997,52.155614774355],[4.4949709631908,52.155646449463]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"155","persoonnaaminbron":"de wedue van Jan Cornelisz Osch","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1387","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Lambertushof.000.06","perceelnaam":"","voor":"0-11-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.6","adresnu":"Lambertushof 0.6","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.06","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4949398226654,52.155564024014],[4.4949586049997,52.155614774355],[4.4951749759835,52.155590247118],[4.4951553019629,52.155535038115],[4.4949398226654,52.155564024014]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"156","persoonnaaminbron":"Cornelis Janss, lijmsieder","persooneid":"","beroepsvermelding":"lijmsieder","beroepbronhisco":"lijmzieder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1386","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Lambertushof.000.08","perceelnaam":"","voor":"2-1-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.8","adresnu":"Lambertushof 0.8","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.08","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4949398226654,52.155564024014],[4.4949586049997,52.155614774355],[4.4951749759835,52.155590247118],[4.4951553019629,52.155535038115],[4.4949398226654,52.155564024014]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"157","persoonnaaminbron":"Jan Stelant","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1386","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Lambertushof.000.08","perceelnaam":"","voor":"2-1-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.8","adresnu":"Lambertushof 0.8","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.08","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4949147773833,52.155486210763],[4.4949398226654,52.155564024014],[4.4951553019629,52.155535038115],[4.4952435299936,52.155515919032],[4.4953056891597,52.155499717286],[4.4952640174431,52.155419424353],[4.4952574666838,52.155422181005],[4.4949147773833,52.155486210763]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"158","persoonnaaminbron":"Henric Janss Colenaer","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1385","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Lambertushof.000.10","perceelnaam":"","voor":"2-2-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.10","adresnu":"Lambertushof 0.10","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.10","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4949147773833,52.155486210763],[4.4949398226654,52.155564024014],[4.4951553019629,52.155535038115],[4.4952435299936,52.155515919032],[4.4953056891597,52.155499717286],[4.4952640174431,52.155419424353],[4.4952574666838,52.155422181005],[4.4949147773833,52.155486210763]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"159","persoonnaaminbron":"Aernt Lodewijczx (doorgehaald)","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1385","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Lambertushof.000.10","perceelnaam":"","voor":"2-2-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.10","adresnu":"Lambertushof 0.10","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.10","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.494901907711,52.155449204355],[4.4949147773833,52.155486210763],[4.4952574666838,52.155422181005],[4.4952398050904,52.155383196012],[4.494901907711,52.155449204355]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"160","persoonnaaminbron":"Job Jansz van Blommendael","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1384","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Lambertushof.000.12","perceelnaam":"","voor":"1-1-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.12","adresnu":"Lambertushof 0.12","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.12","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4948893180575,52.155409741735],[4.494901907711,52.155449204355],[4.4952398050904,52.155383196012],[4.4952216145371,52.155343040323],[4.4948893180575,52.155409741735]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"161","persoonnaaminbron":"Floris Pietersz, schuytvoerder","persooneid":"","beroepsvermelding":"schuytvoerder","beroepbronhisco":"schuitenvoerder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1383","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Lambertushof.002","perceelnaam":"","voor":"1-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"2","adresnu":"Lambertushof 2","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L002","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4948718571126,52.155354816375],[4.4948893180575,52.155409741735],[4.4952216145371,52.155343040323],[4.4951949592161,52.155284202055],[4.4948718571126,52.155354816375]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"162","persoonnaaminbron":"Dominicus Mathijsz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1382","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Lambertushof.004.01","perceelnaam":"","voor":"1-4-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"4.01","adresnu":"Lambertushof 4.01","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L004.01","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4948603377151,52.155312112539],[4.4948718571126,52.155354816375],[4.4951949592161,52.155284202055],[4.495181863276,52.155228529552],[4.4948603377151,52.155312112539]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"163","persoonnaaminbron":"Jacob de Waeyer","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1381","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Lambertushof.004.02","perceelnaam":"","voor":"1-3-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"4.02","adresnu":"Lambertushof 4.02","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L004.02","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4948603377151,52.155312112539],[4.495181863276,52.155228529552],[4.4951697802523,52.15517716206],[4.494847734387,52.155261789125],[4.4948603377151,52.155312112539]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"164","persoonnaaminbron":"Cornelis Adriaensz Cort","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1380","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Lambertushof.004.03","perceelnaam":"","voor":"1-2-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"4.03","adresnu":"Lambertushof 4.03","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L004.03","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.494847734387,52.155261789125],[4.4951697802523,52.15517716206],[4.4951504846334,52.155095132726],[4.4950646535406,52.155118075552],[4.4949776181526,52.155139486572],[4.4948955908487,52.155157891935],[4.4948173188865,52.155174042593],[4.494847734387,52.155261789125]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"165","persoonnaaminbron":"Aernt Jansz Costers wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1379","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Lambertushof.004.04","perceelnaam":"","voor":"2-6-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"4.04","adresnu":"Lambertushof 4.04","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L004.04","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.494847734387,52.155261789125],[4.4951697802523,52.15517716206],[4.4951504846334,52.155095132726],[4.4950646535406,52.155118075552],[4.4949776181526,52.155139486572],[4.4948955908487,52.155157891935],[4.4948173188865,52.155174042593],[4.494847734387,52.155261789125]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"166","persoonnaaminbron":"deselve Aernt Jansz Coster","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1379","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Lambertushof.004.04","perceelnaam":"","voor":"2-6-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"4.04","adresnu":"Lambertushof 4.04","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L004.04","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4946735207054,52.155310399133],[4.4948172919264,52.155272965138],[4.494804354176,52.155223875993],[4.4947388560402,52.15525096773],[4.4946627938022,52.155272652084],[4.4946735207054,52.155310399133]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"167","persoonnaaminbron":"Jan Huygensz, coorndrager","persooneid":"","beroepsvermelding":"coorndrager","beroepbronhisco":"korendrager","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1378","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Lambertushof.000.15","perceelnaam":"","voor":"1-2-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.15","adresnu":"Lambertushof 0.15","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.15","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4946735207054,52.155310399133],[4.4946913291394,52.155361526857],[4.494828048074,52.155330598333],[4.4948172919264,52.155272965138],[4.4946735207054,52.155310399133]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"168","persoonnaaminbron":"Steven Jacobsz Schotsman lindewevers wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"lindewever","beroepbronhisco":"linnenwever","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1377","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Lambertushof.000.13","perceelnaam":"","voor":"1-5-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.13","adresnu":"Lambertushof 0.13","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.13","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4944950357557,52.155440078012],[4.4946841386125,52.155407894855],[4.4947157398296,52.155490419139],[4.4948731278929,52.155469968301],[4.494828048074,52.155330598333],[4.4946913291394,52.155361526857],[4.4946801327197,52.155333665297],[4.494482750928,52.15537377649],[4.4944950357557,52.155440078012]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"169","persoonnaaminbron":"Niclaes Rijckaerts thuyn","persooneid":"Claes Riquaert","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"zuivelverkoper","beroeppersoonhisco":"melkboer \/ zuivelverkoper","hg_pand":"leiden-1600\/P1183","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.022-026","perceelnaam":"","voor":"2-0-0","rechts":"","achter":"4-3-0","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.11","adresnu":"Lambertushof 0.11","hoekstraateid":"Sint Jorissteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.11","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4944950357557,52.155440078012],[4.4946841386125,52.155407894855],[4.4947157398296,52.155490419139],[4.4948731278929,52.155469968301],[4.494828048074,52.155330598333],[4.4946913291394,52.155361526857],[4.4946801327197,52.155333665297],[4.494482750928,52.15537377649],[4.4944950357557,52.155440078012]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"169","persoonnaaminbron":"Niclaes Rijckaerts thuyn","persooneid":"Claes Riquaert","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"zuivelverkoper","beroeppersoonhisco":"melkboer \/ zuivelverkoper","hg_pand":"leiden-1600\/P1183","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.022-026","perceelnaam":"","voor":"2-0-0","rechts":"","achter":"4-3-0","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"22-26","adresnu":"Sint Jorissteeg 22-26","hoekstraateid":"Krauwelsteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L022-026","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945289627343,52.155537745627],[4.4947229035228,52.155509776821],[4.4947361717065,52.155547602411],[4.4948954763415,52.155531875065],[4.4948731278929,52.155469968301],[4.4947157398296,52.155490419139],[4.4946841386125,52.155407894855],[4.4944950357557,52.155440078012],[4.4945289627343,52.155537745627]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"170","persoonnaaminbron":"t erff van Cornelis Pietersz coornmeter","persooneid":"","beroepsvermelding":"coornmeter","beroepbronhisco":"korenmeter","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1182","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.018-020","perceelnaam":"","voor":"3-5-3","rechts":"","achter":"1-10-6","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.9","adresnu":"Lambertushof 0.9","hoekstraateid":"Sint Jorissteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.09","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4944950357557,52.155440078012],[4.4946841386125,52.155407894855],[4.4947157398296,52.155490419139],[4.4948731278929,52.155469968301],[4.494828048074,52.155330598333],[4.4946913291394,52.155361526857],[4.4946801327197,52.155333665297],[4.494482750928,52.15537377649],[4.4944950357557,52.155440078012]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"170","persoonnaaminbron":"deselve Niclaes Rijckaert","persooneid":"Claes Riquaert","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"zuivelverkoper","beroeppersoonhisco":"melkboer \/ zuivelverkoper","hg_pand":"leiden-1600\/P1183","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.022-026","perceelnaam":"","voor":"2-0-0","rechts":"","achter":"4-3-0","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.11","adresnu":"Lambertushof 0.11","hoekstraateid":"Sint Jorissteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.11","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945289627343,52.155537745627],[4.4947229035228,52.155509776821],[4.4947361717065,52.155547602411],[4.4948954763415,52.155531875065],[4.4948731278929,52.155469968301],[4.4947157398296,52.155490419139],[4.4946841386125,52.155407894855],[4.4944950357557,52.155440078012],[4.4945289627343,52.155537745627]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"170","persoonnaaminbron":"t erff van Cornelis Pietersz coornmeter","persooneid":"","beroepsvermelding":"coornmeter","beroepbronhisco":"korenmeter","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1182","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.018-020","perceelnaam":"","voor":"3-5-3","rechts":"","achter":"1-10-6","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"18-20","adresnu":"Sint Jorissteeg 18-20","hoekstraateid":"Krauwelsteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L018-020","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4944950357557,52.155440078012],[4.4946841386125,52.155407894855],[4.4947157398296,52.155490419139],[4.4948731278929,52.155469968301],[4.494828048074,52.155330598333],[4.4946913291394,52.155361526857],[4.4946801327197,52.155333665297],[4.494482750928,52.15537377649],[4.4944950357557,52.155440078012]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"170","persoonnaaminbron":"deselve Niclaes Rijckaert","persooneid":"Claes Riquaert","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"zuivelverkoper","beroeppersoonhisco":"melkboer \/ zuivelverkoper","hg_pand":"leiden-1600\/P1183","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.022-026","perceelnaam":"","voor":"2-0-0","rechts":"","achter":"4-3-0","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"22-26","adresnu":"Sint Jorissteeg 22-26","hoekstraateid":"Krauwelsteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L022-026","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945521213082,52.155617066424],[4.4947544560129,52.155592260276],[4.4947671593744,52.155622159213],[4.4949221716297,52.155604563928],[4.4948954763415,52.155531875065],[4.4947361717065,52.155547602411],[4.4947229035228,52.155509776821],[4.4945289627343,52.155537745627],[4.4945521213082,52.155617066424]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"171","persoonnaaminbron":"Adriaen Thijss lindewever (doorgehaald)","persooneid":"","beroepsvermelding":"lindewever","beroepbronhisco":"linnenwever","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1181","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.016","perceelnaam":"","voor":"2-10-0","rechts":"","achter":"2-6-6","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.7","adresnu":"Lambertushof 0.7","hoekstraateid":"Sint Jorissteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.07","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945521213082,52.155617066424],[4.4947544560129,52.155592260276],[4.4947671593744,52.155622159213],[4.4949221716297,52.155604563928],[4.4948954763415,52.155531875065],[4.4947361717065,52.155547602411],[4.4947229035228,52.155509776821],[4.4945289627343,52.155537745627],[4.4945521213082,52.155617066424]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"171","persoonnaaminbron":"Adriaen Thijss lindewever (doorgehaald)","persooneid":"","beroepsvermelding":"lindewever","beroepbronhisco":"linnenwever","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1181","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.016","perceelnaam":"","voor":"2-10-0","rechts":"","achter":"2-6-6","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"16","adresnu":"Sint Jorissteeg 16","hoekstraateid":"Krauwelsteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L016","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4947671593744,52.155622159213],[4.4947760902119,52.155643181429],[4.4947917633122,52.155686296899],[4.4947959942408,52.155698925248],[4.494945118062,52.155686784493],[4.4949221716297,52.155604563928],[4.4947671593744,52.155622159213]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"172","persoonnaaminbron":"Adriaen Erasmusz, droochscheerder","persooneid":"","beroepsvermelding":"droochscheerder","beroepbronhisco":"droogscheerder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1376","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Lambertushof.000.05","perceelnaam":"","voor":"2-8-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.5","adresnu":"Lambertushof 0.5","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.05","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4948077795048,52.155734107807],[4.4949613299637,52.155726860543],[4.494945118062,52.155686784493],[4.4947959942408,52.155698925248],[4.4948077795048,52.155734107807]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"173","persoonnaaminbron":"deselve Adriaen Erasmusz, droochscheerder","persooneid":"","beroepsvermelding":"droochscheerder","beroepbronhisco":"droogscheerder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1375","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Lambertushof.000.03","perceelnaam":"","voor":"1-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.3","adresnu":"Lambertushof 0.3","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.03","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4948504884047,52.155732092075],[4.4949360747619,52.155984464945],[4.4950378187994,52.155962403862],[4.4949613299637,52.155726860543],[4.4948504884047,52.155732092075]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"174","persoonnaaminbron":"deselve Adriaen Erasmusz (doorgehaald); Jan Wickaert vettewarier","persooneid":"","beroepsvermelding":"vettewarier","beroepbronhisco":"vettewarier; handelaar in victualien","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1374","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.045-047","perceelnaam":"","voor":"2-0-0","rechts":"","achter":"","links":"7-8-3","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Lambertushof 0.1","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.01","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4948504884047,52.155732092075],[4.4949360747619,52.155984464945],[4.4950378187994,52.155962403862],[4.4949613299637,52.155726860543],[4.4948504884047,52.155732092075]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"174","persoonnaaminbron":"deselve Adriaen Erasmusz (doorgehaald); Jan Wickaert vettewarier","persooneid":"","beroepsvermelding":"vettewarier","beroepbronhisco":"vettewarier; handelaar in victualien","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1374","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.045-047","perceelnaam":"","voor":"2-0-0","rechts":"","achter":"","links":"7-8-3","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"45-47","adresnu":"Hogewoerd 45-47","hoekstraateid":"Krauwelsteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R045-047","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4948504884047,52.155732092075],[4.4949360747619,52.155984464945],[4.4950378187994,52.155962403862],[4.4949613299637,52.155726860543],[4.4948504884047,52.155732092075]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"175","persoonnaaminbron":"Christina Gerytsdr","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1374","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.045-047","perceelnaam":"","voor":"2-0-0","rechts":"","achter":"","links":"7-8-3","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Lambertushof 0.1","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.01","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4948504884047,52.155732092075],[4.4949360747619,52.155984464945],[4.4950378187994,52.155962403862],[4.4949613299637,52.155726860543],[4.4948504884047,52.155732092075]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"175","persoonnaaminbron":"Christina Gerytsdr","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1374","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.045-047","perceelnaam":"","voor":"2-0-0","rechts":"","achter":"","links":"7-8-3","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"45-47","adresnu":"Hogewoerd 45-47","hoekstraateid":"Krauwelsteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R045-047","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4948504884047,52.155732092075],[4.4949360747619,52.155984464945],[4.4950378187994,52.155962403862],[4.4949613299637,52.155726860543],[4.4948504884047,52.155732092075]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"176","persoonnaaminbron":"deselve Christina Gerytsdr","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1374","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.045-047","perceelnaam":"","voor":"2-0-0","rechts":"","achter":"","links":"7-8-3","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Lambertushof 0.1","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.01","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4948504884047,52.155732092075],[4.4949360747619,52.155984464945],[4.4950378187994,52.155962403862],[4.4949613299637,52.155726860543],[4.4948504884047,52.155732092075]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"176","persoonnaaminbron":"deselve Christina Gerytsdr","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1374","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.045-047","perceelnaam":"","voor":"2-0-0","rechts":"","achter":"","links":"7-8-3","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"45-47","adresnu":"Hogewoerd 45-47","hoekstraateid":"Krauwelsteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R045-047","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4948504884047,52.155732092075],[4.4949360747619,52.155984464945],[4.4950378187994,52.155962403862],[4.4949613299637,52.155726860543],[4.4948504884047,52.155732092075]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"177","persoonnaaminbron":"deselve Christina Gerytsdr","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1374","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.045-047","perceelnaam":"","voor":"2-0-0","rechts":"","achter":"","links":"7-8-3","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Lambertushof 0.1","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.01","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4948504884047,52.155732092075],[4.4949360747619,52.155984464945],[4.4950378187994,52.155962403862],[4.4949613299637,52.155726860543],[4.4948504884047,52.155732092075]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"177","persoonnaaminbron":"deselve Christina Gerytsdr","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1374","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.045-047","perceelnaam":"","voor":"2-0-0","rechts":"","achter":"","links":"7-8-3","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"45-47","adresnu":"Hogewoerd 45-47","hoekstraateid":"Krauwelsteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R045-047","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4947752738157,52.155738313878],[4.4948592404216,52.155998295817],[4.4949360747619,52.155984464945],[4.4948504884047,52.155732092075],[4.4948077795048,52.155734107807],[4.4947752738157,52.155738313878]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"178","persoonnaaminbron":"Adriaen Willemsz backers weduwe","persooneid":"","beroepsvermelding":"backers","beroepbronhisco":"bakker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1373","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.043","perceelnaam":"","voor":"1-4-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"43","adresnu":"Hogewoerd 43","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R043","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4946113491487,52.155810813702],[4.4946925605042,52.155794984727],[4.4947577880288,52.156013509791],[4.4948592404216,52.155998295817],[4.4947752738157,52.155738313878],[4.4945968820223,52.155761402867],[4.4946113491487,52.155810813702]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"179","persoonnaaminbron":"Claes Rippertsz smith","persooneid":"Claes Rippertsz {smid}","beroepsvermelding":"smith","beroepbronhisco":"smid","beroep":"smid","beroeppersoonhisco":"smid","hg_pand":"leiden-1600\/P1177","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.041","perceelnaam":"","voor":"1-11-6","rechts":"","achter":"","links":"1-7-3","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"2-6","adresnu":"Sint Jorissteeg 2-6","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L002-006","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4946113491487,52.155810813702],[4.4946925605042,52.155794984727],[4.4947577880288,52.156013509791],[4.4948592404216,52.155998295817],[4.4947752738157,52.155738313878],[4.4945968820223,52.155761402867],[4.4946113491487,52.155810813702]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"179","persoonnaaminbron":"Claes Rippertsz smith","persooneid":"Claes Rippertsz {smid}","beroepsvermelding":"smith","beroepbronhisco":"smid","beroep":"smid","beroeppersoonhisco":"smid","hg_pand":"leiden-1600\/P1177","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.041","perceelnaam":"","voor":"1-11-6","rechts":"","achter":"","links":"1-7-3","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"41","adresnu":"Hogewoerd 41","hoekstraateid":"Sint Jorissteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R041","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4946836358696,52.156032056379],[4.4947577880288,52.156013509791],[4.4946925605042,52.155794984727],[4.4946113491487,52.155810813702],[4.4946836358696,52.156032056379]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"180","persoonnaaminbron":"Gerrit Pietersz van der Mersch","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1176","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.039","perceelnaam":"'t Wilde Varcken","voor":"1-5-5","rechts":"","achter":"","links":"6-5-6","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"0.10","adresnu":"Sint Jorissteeg 0.10","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.10","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4946836358696,52.156032056379],[4.4947577880288,52.156013509791],[4.4946925605042,52.155794984727],[4.4946113491487,52.155810813702],[4.4946836358696,52.156032056379]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"180","persoonnaaminbron":"Gerrit Pietersz van der Mersch","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1176","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.039","perceelnaam":"'t Wilde Varcken","voor":"1-5-5","rechts":"","achter":"","links":"6-5-6","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"39","adresnu":"Hogewoerd 39","hoekstraateid":"Sint Jorissteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R039","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4946836358696,52.156032056379],[4.4947577880288,52.156013509791],[4.4946925605042,52.155794984727],[4.4946113491487,52.155810813702],[4.4946836358696,52.156032056379]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"181","persoonnaaminbron":"deselve Gerrit Pietersz van der Mersch","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1176","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.039","perceelnaam":"'t Wilde Varcken","voor":"1-5-5","rechts":"","achter":"","links":"6-5-6","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"0.10","adresnu":"Sint Jorissteeg 0.10","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.10","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4946836358696,52.156032056379],[4.4947577880288,52.156013509791],[4.4946925605042,52.155794984727],[4.4946113491487,52.155810813702],[4.4946836358696,52.156032056379]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"181","persoonnaaminbron":"deselve Gerrit Pietersz van der Mersch","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1176","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.039","perceelnaam":"'t Wilde Varcken","voor":"1-5-5","rechts":"","achter":"","links":"6-5-6","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"39","adresnu":"Hogewoerd 39","hoekstraateid":"Sint Jorissteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R039","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4946836358696,52.156032056379],[4.4947577880288,52.156013509791],[4.4946925605042,52.155794984727],[4.4946113491487,52.155810813702],[4.4946836358696,52.156032056379]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"182","persoonnaaminbron":"Claes Lybaert, metselaer","persooneid":"","beroepsvermelding":"metselaer","beroepbronhisco":"metselaar","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1176","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.039","perceelnaam":"'t Wilde Varcken","voor":"1-5-5","rechts":"","achter":"","links":"6-5-6","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"0.10","adresnu":"Sint Jorissteeg 0.10","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.10","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4946836358696,52.156032056379],[4.4947577880288,52.156013509791],[4.4946925605042,52.155794984727],[4.4946113491487,52.155810813702],[4.4946836358696,52.156032056379]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"182","persoonnaaminbron":"Claes Lybaert, metselaer","persooneid":"","beroepsvermelding":"metselaer","beroepbronhisco":"metselaar","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1176","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.039","perceelnaam":"'t Wilde Varcken","voor":"1-5-5","rechts":"","achter":"","links":"6-5-6","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"39","adresnu":"Hogewoerd 39","hoekstraateid":"Sint Jorissteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R039","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4946836358696,52.156032056379],[4.4947577880288,52.156013509791],[4.4946925605042,52.155794984727],[4.4946113491487,52.155810813702],[4.4946836358696,52.156032056379]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"183","persoonnaaminbron":"Willem Evertsz, oude cleercoper","persooneid":"","beroepsvermelding":"oude cleercoper","beroepbronhisco":"oude klerenkoper","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1176","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.039","perceelnaam":"'t Wilde Varcken","voor":"1-5-5","rechts":"","achter":"","links":"6-5-6","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"0.10","adresnu":"Sint Jorissteeg 0.10","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.10","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4946836358696,52.156032056379],[4.4947577880288,52.156013509791],[4.4946925605042,52.155794984727],[4.4946113491487,52.155810813702],[4.4946836358696,52.156032056379]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"183","persoonnaaminbron":"Willem Evertsz, oude cleercoper","persooneid":"","beroepsvermelding":"oude cleercoper","beroepbronhisco":"oude klerenkoper","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1176","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.039","perceelnaam":"'t Wilde Varcken","voor":"1-5-5","rechts":"","achter":"","links":"6-5-6","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"39","adresnu":"Hogewoerd 39","hoekstraateid":"Sint Jorissteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R039","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4946836358696,52.156032056379],[4.4947577880288,52.156013509791],[4.4946925605042,52.155794984727],[4.4946113491487,52.155810813702],[4.4946836358696,52.156032056379]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"184","persoonnaaminbron":"Wollebrant Jansz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1176","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.039","perceelnaam":"'t Wilde Varcken","voor":"1-5-5","rechts":"","achter":"","links":"6-5-6","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"0.10","adresnu":"Sint Jorissteeg 0.10","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.10","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4946836358696,52.156032056379],[4.4947577880288,52.156013509791],[4.4946925605042,52.155794984727],[4.4946113491487,52.155810813702],[4.4946836358696,52.156032056379]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"184","persoonnaaminbron":"Wollebrant Jansz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1176","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.039","perceelnaam":"'t Wilde Varcken","voor":"1-5-5","rechts":"","achter":"","links":"6-5-6","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"39","adresnu":"Hogewoerd 39","hoekstraateid":"Sint Jorissteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R039","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4946113491487,52.155810813702],[4.4946925605042,52.155794984727],[4.4947577880288,52.156013509791],[4.4948592404216,52.155998295817],[4.4947752738157,52.155738313878],[4.4945968820223,52.155761402867],[4.4946113491487,52.155810813702]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"185","persoonnaaminbron":"Claes Rippertsz, smith","persooneid":"Claes Rippertsz {smid}","beroepsvermelding":"smith","beroepbronhisco":"smid","beroep":"smid","beroeppersoonhisco":"smid","hg_pand":"leiden-1600\/P1177","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.041","perceelnaam":"","voor":"1-11-6","rechts":"","achter":"","links":"1-7-3","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"2-6","adresnu":"Sint Jorissteeg 2-6","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L002-006","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4946113491487,52.155810813702],[4.4946925605042,52.155794984727],[4.4947577880288,52.156013509791],[4.4948592404216,52.155998295817],[4.4947752738157,52.155738313878],[4.4945968820223,52.155761402867],[4.4946113491487,52.155810813702]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"185","persoonnaaminbron":"Claes Rippertsz, smith","persooneid":"Claes Rippertsz {smid}","beroepsvermelding":"smith","beroepbronhisco":"smid","beroep":"smid","beroeppersoonhisco":"smid","hg_pand":"leiden-1600\/P1177","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.041","perceelnaam":"","voor":"1-11-6","rechts":"","achter":"","links":"1-7-3","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"41","adresnu":"Hogewoerd 41","hoekstraateid":"Sint Jorissteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R041","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945968820223,52.155761402867],[4.4947752738157,52.155738313878],[4.4948077795048,52.155734107807],[4.4947917633122,52.155686296899],[4.4945822930776,52.15571698866],[4.4945968820223,52.155761402867]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"186","persoonnaaminbron":"Aerntgen Jansdr, ongehuwde persoon","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1178","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.008-010","perceelnaam":"","voor":"1-5-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"8-10","adresnu":"Sint Jorissteeg 8-10","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L008-010","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945822930776,52.15571698866],[4.4947917633122,52.155686296899],[4.4947760902119,52.155643181429],[4.4945695819419,52.155671992727],[4.4945822930776,52.15571698866]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"187","persoonnaaminbron":"Jacob Adriaensz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1179","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.012","perceelnaam":"","voor":"1-3-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"12","adresnu":"Sint Jorissteeg 12","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945695819419,52.155671992727],[4.4947760902119,52.155643181429],[4.4947544560129,52.155592260276],[4.4945521213082,52.155617066424],[4.4945695819419,52.155671992727]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"188","persoonnaaminbron":"Adriaen Erasmusz, laeckenbereyder","persooneid":"","beroepsvermelding":"laeckenbereyder","beroepbronhisco":"lakenbereider","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1180","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.014","perceelnaam":"","voor":"1-9-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"14","adresnu":"Sint Jorissteeg 14","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L014","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945521213082,52.155617066424],[4.4947544560129,52.155592260276],[4.4947671593744,52.155622159213],[4.4949221716297,52.155604563928],[4.4948954763415,52.155531875065],[4.4947361717065,52.155547602411],[4.4947229035228,52.155509776821],[4.4945289627343,52.155537745627],[4.4945521213082,52.155617066424]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"189","persoonnaaminbron":"Adriaen Thijss lindewever","persooneid":"","beroepsvermelding":"lindewever","beroepbronhisco":"linnenwever","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1181","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.016","perceelnaam":"","voor":"2-10-0","rechts":"","achter":"2-6-6","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.7","adresnu":"Lambertushof 0.7","hoekstraateid":"Sint Jorissteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.07","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945521213082,52.155617066424],[4.4947544560129,52.155592260276],[4.4947671593744,52.155622159213],[4.4949221716297,52.155604563928],[4.4948954763415,52.155531875065],[4.4947361717065,52.155547602411],[4.4947229035228,52.155509776821],[4.4945289627343,52.155537745627],[4.4945521213082,52.155617066424]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"189","persoonnaaminbron":"Adriaen Thijss lindewever","persooneid":"","beroepsvermelding":"lindewever","beroepbronhisco":"linnenwever","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1181","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.016","perceelnaam":"","voor":"2-10-0","rechts":"","achter":"2-6-6","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"16","adresnu":"Sint Jorissteeg 16","hoekstraateid":"Krauwelsteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L016","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945289627343,52.155537745627],[4.4947229035228,52.155509776821],[4.4947361717065,52.155547602411],[4.4948954763415,52.155531875065],[4.4948731278929,52.155469968301],[4.4947157398296,52.155490419139],[4.4946841386125,52.155407894855],[4.4944950357557,52.155440078012],[4.4945289627343,52.155537745627]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"190","persoonnaaminbron":"Nelletgen Pietersdr","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1182","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.018-020","perceelnaam":"","voor":"3-5-3","rechts":"","achter":"1-10-6","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.9","adresnu":"Lambertushof 0.9","hoekstraateid":"Sint Jorissteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.09","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945289627343,52.155537745627],[4.4947229035228,52.155509776821],[4.4947361717065,52.155547602411],[4.4948954763415,52.155531875065],[4.4948731278929,52.155469968301],[4.4947157398296,52.155490419139],[4.4946841386125,52.155407894855],[4.4944950357557,52.155440078012],[4.4945289627343,52.155537745627]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"190","persoonnaaminbron":"Nelletgen Pietersdr","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1182","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.018-020","perceelnaam":"","voor":"3-5-3","rechts":"","achter":"1-10-6","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"18-20","adresnu":"Sint Jorissteeg 18-20","hoekstraateid":"Krauwelsteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L018-020","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945289627343,52.155537745627],[4.4947229035228,52.155509776821],[4.4947361717065,52.155547602411],[4.4948954763415,52.155531875065],[4.4948731278929,52.155469968301],[4.4947157398296,52.155490419139],[4.4946841386125,52.155407894855],[4.4944950357557,52.155440078012],[4.4945289627343,52.155537745627]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"191","persoonnaaminbron":"deselve Nelletgen Pietersdr","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1182","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.018-020","perceelnaam":"","voor":"3-5-3","rechts":"","achter":"1-10-6","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.9","adresnu":"Lambertushof 0.9","hoekstraateid":"Sint Jorissteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.09","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945289627343,52.155537745627],[4.4947229035228,52.155509776821],[4.4947361717065,52.155547602411],[4.4948954763415,52.155531875065],[4.4948731278929,52.155469968301],[4.4947157398296,52.155490419139],[4.4946841386125,52.155407894855],[4.4944950357557,52.155440078012],[4.4945289627343,52.155537745627]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"191","persoonnaaminbron":"deselve Nelletgen Pietersdr","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1182","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.018-020","perceelnaam":"","voor":"3-5-3","rechts":"","achter":"1-10-6","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"18-20","adresnu":"Sint Jorissteeg 18-20","hoekstraateid":"Krauwelsteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L018-020","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945289627343,52.155537745627],[4.4947229035228,52.155509776821],[4.4947361717065,52.155547602411],[4.4948954763415,52.155531875065],[4.4948731278929,52.155469968301],[4.4947157398296,52.155490419139],[4.4946841386125,52.155407894855],[4.4944950357557,52.155440078012],[4.4945289627343,52.155537745627]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"192","persoonnaaminbron":"deselve Nelletgen Pietersdr","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1182","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.018-020","perceelnaam":"","voor":"3-5-3","rechts":"","achter":"1-10-6","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.9","adresnu":"Lambertushof 0.9","hoekstraateid":"Sint Jorissteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.09","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945289627343,52.155537745627],[4.4947229035228,52.155509776821],[4.4947361717065,52.155547602411],[4.4948954763415,52.155531875065],[4.4948731278929,52.155469968301],[4.4947157398296,52.155490419139],[4.4946841386125,52.155407894855],[4.4944950357557,52.155440078012],[4.4945289627343,52.155537745627]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"192","persoonnaaminbron":"deselve Nelletgen Pietersdr","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1182","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.018-020","perceelnaam":"","voor":"3-5-3","rechts":"","achter":"1-10-6","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"18-20","adresnu":"Sint Jorissteeg 18-20","hoekstraateid":"Krauwelsteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L018-020","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4944950357557,52.155440078012],[4.4946841386125,52.155407894855],[4.4947157398296,52.155490419139],[4.4948731278929,52.155469968301],[4.494828048074,52.155330598333],[4.4946913291394,52.155361526857],[4.4946801327197,52.155333665297],[4.494482750928,52.15537377649],[4.4944950357557,52.155440078012]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"193","persoonnaaminbron":"Gerrit Adriaensz snijders huys mitten thuyn","persooneid":"","beroepsvermelding":"snijder","beroepbronhisco":"kleermaker, snijder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1183","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.022-026","perceelnaam":"","voor":"2-0-0","rechts":"","achter":"4-3-0","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.11","adresnu":"Lambertushof 0.11","hoekstraateid":"Sint Jorissteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.11","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4944950357557,52.155440078012],[4.4946841386125,52.155407894855],[4.4947157398296,52.155490419139],[4.4948731278929,52.155469968301],[4.494828048074,52.155330598333],[4.4946913291394,52.155361526857],[4.4946801327197,52.155333665297],[4.494482750928,52.15537377649],[4.4944950357557,52.155440078012]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"193","persoonnaaminbron":"Gerrit Adriaensz snijders huys mitten thuyn","persooneid":"","beroepsvermelding":"snijder","beroepbronhisco":"kleermaker, snijder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1183","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.022-026","perceelnaam":"","voor":"2-0-0","rechts":"","achter":"4-3-0","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"22-26","adresnu":"Sint Jorissteeg 22-26","hoekstraateid":"Krauwelsteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L022-026","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4944950357557,52.155440078012],[4.4946841386125,52.155407894855],[4.4947157398296,52.155490419139],[4.4948731278929,52.155469968301],[4.494828048074,52.155330598333],[4.4946913291394,52.155361526857],[4.4946801327197,52.155333665297],[4.494482750928,52.15537377649],[4.4944950357557,52.155440078012]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"194","persoonnaaminbron":"deselve Adriaensz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1183","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.022-026","perceelnaam":"","voor":"2-0-0","rechts":"","achter":"4-3-0","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"0.11","adresnu":"Lambertushof 0.11","hoekstraateid":"Sint Jorissteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.11","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4944950357557,52.155440078012],[4.4946841386125,52.155407894855],[4.4947157398296,52.155490419139],[4.4948731278929,52.155469968301],[4.494828048074,52.155330598333],[4.4946913291394,52.155361526857],[4.4946801327197,52.155333665297],[4.494482750928,52.15537377649],[4.4944950357557,52.155440078012]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"194","persoonnaaminbron":"deselve Adriaensz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1183","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.022-026","perceelnaam":"","voor":"2-0-0","rechts":"","achter":"4-3-0","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"22-26","adresnu":"Sint Jorissteeg 22-26","hoekstraateid":"Krauwelsteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L022-026","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.494482750928,52.15537377649],[4.4946801327197,52.155333665297],[4.4946627938022,52.155272652084],[4.494461853207,52.155305126736],[4.494482750928,52.15537377649]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"195","persoonnaaminbron":"Nelletgen, Henric Dulpaerts wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1184","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.028-030","perceelnaam":"","voor":"1-11-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"28-30","adresnu":"Sint Jorissteeg 28-30","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L028-030","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.494482750928,52.15537377649],[4.4946801327197,52.155333665297],[4.4946627938022,52.155272652084],[4.494461853207,52.155305126736],[4.494482750928,52.15537377649]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"196","persoonnaaminbron":"deselve Nelletgen ","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1184","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.028-030","perceelnaam":"","voor":"1-11-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"28-30","adresnu":"Sint Jorissteeg 28-30","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L028-030","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.494461853207,52.155305126736],[4.4946627938022,52.155272652084],[4.4946286184695,52.155176510653],[4.4944305067449,52.155202152097],[4.494461853207,52.155305126736]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"197","persoonnaaminbron":"Egbert Janss, thimmerman","persooneid":"","beroepsvermelding":"thimmerman","beroepbronhisco":"timmerman","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1185","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.032-036","perceelnaam":"","voor":"3-4-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"32-36","adresnu":"Sint Jorissteeg 32-36","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L032-036","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.494461853207,52.155305126736],[4.4946627938022,52.155272652084],[4.4946286184695,52.155176510653],[4.4944305067449,52.155202152097],[4.494461853207,52.155305126736]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"198","persoonnaaminbron":"deselve Egbert Jansz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1185","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.032-036","perceelnaam":"","voor":"3-4-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"32-36","adresnu":"Sint Jorissteeg 32-36","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L032-036","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.494461853207,52.155305126736],[4.4946627938022,52.155272652084],[4.4946286184695,52.155176510653],[4.4944305067449,52.155202152097],[4.494461853207,52.155305126736]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"199","persoonnaaminbron":"deselve Egbert Jansz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1185","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.032-036","perceelnaam":"","voor":"3-4-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"32-36","adresnu":"Sint Jorissteeg 32-36","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L032-036","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4944305067449,52.155202152097],[4.4945560272453,52.155185906189],[4.494531847208,52.155145028243],[4.4944165598217,52.155157145891],[4.4944305067449,52.155202152097]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"200","persoonnaaminbron":"Dirc Cornelisz, lindewever","persooneid":"","beroepsvermelding":"lindewever","beroepbronhisco":"linnenwever","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1186","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.038","perceelnaam":"","voor":"1-0-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"38","adresnu":"Sint Jorissteeg 38","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L038","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4944165598217,52.155157145891],[4.494531847208,52.155145028243],[4.4945072742787,52.155095666761],[4.494402780327,52.155103770951],[4.4944165598217,52.155157145891]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"201","persoonnaaminbron":"Gerrit Henricxz, backer","persooneid":"","beroepsvermelding":"backer","beroepbronhisco":"bakker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1187","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.040","perceelnaam":"","voor":"1-1-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"40","adresnu":"Sint Jorissteeg 40","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L040","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.494402780327,52.155103770951],[4.4945072742787,52.155095666761],[4.4944939244733,52.155044037933],[4.4943889400124,52.155053438122],[4.494402780327,52.155103770951]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"202","persoonnaaminbron":"Neeltgen Jansdr","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1188","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.042","perceelnaam":"","voor":"1-4-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"42","adresnu":"Sint Jorissteeg 42","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L042","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4943168512653,52.15500799278],[4.4942404440525,52.15502377606],[4.4942726835266,52.15514388132],[4.494354001681,52.15513003713],[4.4943168512653,52.15500799278]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"203","persoonnaaminbron":"Jan Pietersz, baggerman","persooneid":"","beroepsvermelding":"baggerman","beroepbronhisco":"baggerman","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1190","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.042","perceelnaam":"","voor":"1-7-6","rechts":"","achter":"","links":"3-9-0","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"35.1","adresnu":"Sint Jorissteeg 35.1","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R035.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4943168512653,52.15500799278],[4.4942404440525,52.15502377606],[4.4942726835266,52.15514388132],[4.494354001681,52.15513003713],[4.4943168512653,52.15500799278]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"203","persoonnaaminbron":"Jan Pietersz, baggerman","persooneid":"","beroepsvermelding":"baggerman","beroepbronhisco":"baggerman","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1190","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.042","perceelnaam":"","voor":"1-7-6","rechts":"","achter":"","links":"3-9-0","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"42","adresnu":"Levendaal 42","hoekstraateid":"Sint Jorissteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L042","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.494354001681,52.15513003713],[4.4942726835266,52.15514388132],[4.4942006677073,52.155156653441],[4.4942122154143,52.155197835824],[4.4943636725377,52.15517234682],[4.494354001681,52.15513003713]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"204","persoonnaaminbron":"Willem Willemsz Ouwelant","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1191","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.033","perceelnaam":"","voor":"1-0-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"33","adresnu":"Sint Jorissteeg 33","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R033","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4943636725377,52.15517234682],[4.4941246588922,52.155214296854],[4.4941411644311,52.155255135666],[4.4943770075216,52.155216967293],[4.4943636725377,52.15517234682]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"205","persoonnaaminbron":"Adriaen den Hoet, stadtsroeper","persooneid":"","beroepsvermelding":"stadtsroeper","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1192","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.031","perceelnaam":"","voor":"1-4-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"31","adresnu":"Sint Jorissteeg 31","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R031","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4943770075216,52.155216967293],[4.4941411644311,52.155255135666],[4.4941625640474,52.155298675684],[4.4943946975744,52.155260479194],[4.4943770075216,52.155216967293]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"206","persoonnaaminbron":"Lijsbeth Cornelisdr, Adriaen Adriaensz.s wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1193","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.029","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"29","adresnu":"Sint Jorissteeg 29","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R029","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4941031489731,52.155361771219],[4.4941801915584,52.155345231517],[4.4944066823558,52.15531079708],[4.4943946975744,52.155260479194],[4.4941625640474,52.155298675684],[4.4940806107806,52.155313276253],[4.4941031489731,52.155361771219]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"207","persoonnaaminbron":"de weduwe ende erffgenamen van Graeff Lodewijck, turffdrager","persooneid":"","beroepsvermelding":"turffdrager","beroepbronhisco":"turfdrager","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1194","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.027","perceelnaam":"","voor":"1-6-10","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"27","adresnu":"Sint Jorissteeg 27","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R027","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4941987035865,52.155378475927],[4.494420131575,52.155349710776],[4.4944066823558,52.15531079708],[4.4941801915584,52.155345231517],[4.4941987035865,52.155378475927]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"208","persoonnaaminbron":"Neeltgen Willemsdr, Dirc Cornelisz glaesmaeckers weduwe","persooneid":"","beroepsvermelding":"glaesmaecker","beroepbronhisco":"glasmaker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1195","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.025","perceelnaam":"","voor":"1-1-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"25","adresnu":"Sint Jorissteeg 25","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R025","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.494420131575,52.155349710776],[4.4941987035865,52.155378475927],[4.4942137080442,52.155420065581],[4.4942919335261,52.155406198023],[4.4944339153473,52.155390529846],[4.494420131575,52.155349710776]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"209","persoonnaaminbron":"Willem Beyersz, poppemaecker","persooneid":"","beroepsvermelding":"poppemaecker","beroepbronhisco":"poppenmaker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1196","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.023","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"23","adresnu":"Sint Jorissteeg 23","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R023","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4942919335261,52.155406198023],[4.4943015815487,52.15544964907],[4.4944453963008,52.155435136278],[4.4944339153473,52.155390529846],[4.4942919335261,52.155406198023]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"210","persoonnaaminbron":"deselve Willem Beyersz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1197","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.021","perceelnaam":"","voor":"1-3-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"21","adresnu":"Sint Jorissteeg 21","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R021","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4943958030035,52.155502111072],[4.4944553809584,52.155492669291],[4.4944453963008,52.155435136278],[4.494378562738,52.155441880555],[4.4943958030035,52.155502111072]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"211","persoonnaaminbron":"Jan Cornelisz, coperslager","persooneid":"","beroepsvermelding":"coperslager","beroepbronhisco":"koperslager","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1198","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.019","perceelnaam":"","voor":"1-9-6","rechts":"","achter":"","links":"1-4-3","straateid":"Dwarscamp","straatnuid":"Kaardesteeg","huisnummernu":"25.1","adresnu":"Kaardesteeg 25.1","hoekstraateid":"Sint Jorissteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R025.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4943958030035,52.155502111072],[4.4944553809584,52.155492669291],[4.4944453963008,52.155435136278],[4.494378562738,52.155441880555],[4.4943958030035,52.155502111072]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"211","persoonnaaminbron":"Jan Cornelisz, coperslager","persooneid":"","beroepsvermelding":"coperslager","beroepbronhisco":"koperslager","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1198","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.019","perceelnaam":"","voor":"1-9-6","rechts":"","achter":"","links":"1-4-3","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"19","adresnu":"Sint Jorissteeg 19","hoekstraateid":"Dwarscamp","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R019","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4943207147921,52.15551371939],[4.4943958030035,52.155502111072],[4.494378562738,52.155441880555],[4.4943015815487,52.15544964907],[4.4943207147921,52.15551371939]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"212","persoonnaaminbron":"Govert Adriaensz, lindewever","persooneid":"","beroepsvermelding":"lindewever","beroepbronhisco":"linnenwever","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1271","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Kaardesteeg.025","perceelnaam":"","voor":"1-3-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Dwarscamp","straatnuid":"Kaardesteeg","huisnummernu":"25","adresnu":"Kaardesteeg 25","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R025","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4942919335261,52.155406198023],[4.4942137080442,52.155420065581],[4.4942494306011,52.155520790344],[4.4943207147921,52.15551371939],[4.4943015815487,52.15544964907],[4.4942919335261,52.155406198023]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"213","persoonnaaminbron":"Grietgen Leendertsdochter","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1270","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Kaardesteeg.021-023","perceelnaam":"","voor":"1-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Dwarscamp","straatnuid":"Kaardesteeg","huisnummernu":"21-23","adresnu":"Kaardesteeg 21-23","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R021-023","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4941898525477,52.15553023292],[4.4942494306011,52.155520790344],[4.4942137080442,52.155420065581],[4.4941987035865,52.155378475927],[4.4941801915584,52.155345231517],[4.4941161053579,52.155358989417],[4.4941898525477,52.15553023292]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"214","persoonnaaminbron":"Nelletgen Pietersdr Dulpaerts wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1269","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Kaardesteeg.019","perceelnaam":"","voor":"1-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Dwarscamp","straatnuid":"Kaardesteeg","huisnummernu":"19","adresnu":"Kaardesteeg 19","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R019","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4941271660523,52.155540412353],[4.4941898525477,52.15553023292],[4.4941161053579,52.155358989417],[4.4941031489731,52.155361771219],[4.4940555223479,52.155370463785],[4.4941271660523,52.155540412353]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"215","persoonnaaminbron":"Pieter Pietersz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1268","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Kaardesteeg.017","perceelnaam":"","voor":"1-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Dwarscamp","straatnuid":"Kaardesteeg","huisnummernu":"17","adresnu":"Kaardesteeg 17","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R017","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4940610075731,52.155550946576],[4.4941271660523,52.155540412353],[4.4940555223479,52.155370463785],[4.4939870407148,52.155382962321],[4.4940610075731,52.155550946576]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"216","persoonnaaminbron":"Griete Thijssendr, Jan Henricxz.s wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1267","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Kaardesteeg.015","perceelnaam":"","voor":"1-0-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Dwarscamp","straatnuid":"Kaardesteeg","huisnummernu":"15","adresnu":"Kaardesteeg 15","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R015","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4938938706313,52.155123509539],[4.493831528531,52.155147390645],[4.4939191009943,52.15540832193],[4.493975496312,52.15555790876],[4.4940610075731,52.155550946576],[4.4939870407148,52.155382962321],[4.4938938706313,52.155123509539]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"217","persoonnaaminbron":"Wouter Florisz Toyts wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1258","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.032","perceelnaam":"","voor":"1-1-0","rechts":"","achter":"1-8-6","links":"","straateid":"Dwarscamp","straatnuid":"Kaardesteeg","huisnummernu":"11-13","adresnu":"Kaardesteeg 11-13","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R011-013","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4938938706313,52.155123509539],[4.493831528531,52.155147390645],[4.4939191009943,52.15540832193],[4.493975496312,52.15555790876],[4.4940610075731,52.155550946576],[4.4939870407148,52.155382962321],[4.4938938706313,52.155123509539]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"217","persoonnaaminbron":"Wouter Florisz Toyts wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1258","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.032","perceelnaam":"","voor":"1-1-0","rechts":"","achter":"1-8-6","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"32","adresnu":"Levendaal 32","hoekstraateid":"Dwarscamp","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L032","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4938928693606,52.155562990775],[4.493975496312,52.15555790876],[4.4939178722333,52.15540465974],[4.4938363966897,52.155417209009],[4.4938928693606,52.155562990775]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"218","persoonnaaminbron":"Geryt Gerytsz, coorndrager","persooneid":"","beroepsvermelding":"coorndrager","beroepbronhisco":"korendrager","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1266","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Kaardesteeg.009","perceelnaam":"","voor":"1-5-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Dwarscamp","straatnuid":"Kaardesteeg","huisnummernu":"9","adresnu":"Kaardesteeg 9","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R009","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4938358181643,52.155569789042],[4.4938928693606,52.155562990775],[4.4938363966897,52.155417209009],[4.4937929988553,52.155422627557],[4.4938358181643,52.155569789042]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"219","persoonnaaminbron":"Willem Janss, cuyper","persooneid":"","beroepsvermelding":"cuyper","beroepbronhisco":"kuiper","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1265","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Kaardesteeg.007","perceelnaam":"","voor":"1-2-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Dwarscamp","straatnuid":"Kaardesteeg","huisnummernu":"7","adresnu":"Kaardesteeg 7","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R007","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937787898155,52.155575445029],[4.4938358181643,52.155569789042],[4.4937929988553,52.155422627557],[4.4937501914259,52.155427971462],[4.4937664617832,52.155511426154],[4.4937787898155,52.155575445029]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"220","persoonnaaminbron":"Dirc Gerittss, lindewever","persooneid":"","beroepsvermelding":"lindewever","beroepbronhisco":"linnenwever","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1264","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Kaardesteeg.005","perceelnaam":"","voor":"1-0-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Dwarscamp","straatnuid":"Kaardesteeg","huisnummernu":"5","adresnu":"Kaardesteeg 5","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R005","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4936882839106,52.155584653133],[4.4937787898155,52.155575445029],[4.4937664617832,52.155511426154],[4.4936758493868,52.155525959969],[4.4936882839106,52.155584653133]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"221","persoonnaaminbron":"Joost Wijten","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1217","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.013","perceelnaam":"","voor":"1-8-0","rechts":"2-2-0","achter":"","links":"","straateid":"Dwarscamp","straatnuid":"Kaardesteeg","huisnummernu":"1-3","adresnu":"Kaardesteeg 1-3","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R001-003","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4936882839106,52.155584653133],[4.4937787898155,52.155575445029],[4.4937664617832,52.155511426154],[4.4936758493868,52.155525959969],[4.4936882839106,52.155584653133]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"221","persoonnaaminbron":"Joost Wijten","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1217","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.013","perceelnaam":"","voor":"1-8-0","rechts":"2-2-0","achter":"","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"13","adresnu":"Barbarasteeg 13","hoekstraateid":"Dwarscamp","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L013","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4936882839106,52.155584653133],[4.4937787898155,52.155575445029],[4.4937664617832,52.155511426154],[4.4936758493868,52.155525959969],[4.4936882839106,52.155584653133]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"222","persoonnaaminbron":"Adriaen Louwen ","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1217","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.013","perceelnaam":"","voor":"1-8-0","rechts":"2-2-0","achter":"","links":"","straateid":"Dwarscamp","straatnuid":"Kaardesteeg","huisnummernu":"1-3","adresnu":"Kaardesteeg 1-3","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R001-003","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4936882839106,52.155584653133],[4.4937787898155,52.155575445029],[4.4937664617832,52.155511426154],[4.4936758493868,52.155525959969],[4.4936882839106,52.155584653133]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"222","persoonnaaminbron":"Adriaen Louwen ","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1217","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.013","perceelnaam":"","voor":"1-8-0","rechts":"2-2-0","achter":"","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"13","adresnu":"Barbarasteeg 13","hoekstraateid":"Dwarscamp","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L013","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937141112952,52.155659647522],[4.4939436401467,52.155628090792],[4.4939288703675,52.155593257665],[4.4936956674208,52.155615273215],[4.4937141112952,52.155659647522]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"223","persoonnaaminbron":"Tonis Tymansz.s wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1216","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.011","perceelnaam":"","voor":"1-1-9","rechts":"","achter":"","links":"4-5-0","straateid":"Dwarscamp","straatnuid":"Kaardesteeg","huisnummernu":"0.2","adresnu":"Kaardesteeg 0.2","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937141112952,52.155659647522],[4.4939436401467,52.155628090792],[4.4939288703675,52.155593257665],[4.4936956674208,52.155615273215],[4.4937141112952,52.155659647522]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"223","persoonnaaminbron":"Tonis Tymansz.s wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1216","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.011","perceelnaam":"","voor":"1-1-9","rechts":"","achter":"","links":"4-5-0","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"11","adresnu":"Barbarasteeg 11","hoekstraateid":"Dwarscamp","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L011","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937141112952,52.155659647522],[4.4937269813492,52.155712064681],[4.4939620462147,52.155674366719],[4.4939730055364,52.155706317174],[4.4939855502704,52.155736377685],[4.4939965396279,52.155766901906],[4.4937613600657,52.155810306705],[4.4937674326636,52.155854586415],[4.4941476843372,52.155788022856],[4.4940784569662,52.155576315411],[4.4939288703675,52.155593257665],[4.4939436401467,52.155628090792],[4.4937141112952,52.155659647522]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"224","persoonnaaminbron":"Symon Jacobsz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1212","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.001","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"","achter":"","links":"2-2-7","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"9","adresnu":"Barbarasteeg 9","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L009","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937141112952,52.155659647522],[4.4937269813492,52.155712064681],[4.4939620462147,52.155674366719],[4.4939730055364,52.155706317174],[4.4939855502704,52.155736377685],[4.4939965396279,52.155766901906],[4.4937613600657,52.155810306705],[4.4937674326636,52.155854586415],[4.4941476843372,52.155788022856],[4.4940784569662,52.155576315411],[4.4939288703675,52.155593257665],[4.4939436401467,52.155628090792],[4.4937141112952,52.155659647522]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"224","persoonnaaminbron":"Symon Jacobsz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1212","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.001","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"","achter":"","links":"2-2-7","straateid":"Dwarscamp","straatnuid":"Kaardesteeg","huisnummernu":"2-6","adresnu":"Kaardesteeg 2-6","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L002-006","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937141112952,52.155659647522],[4.4937269813492,52.155712064681],[4.4939620462147,52.155674366719],[4.4939730055364,52.155706317174],[4.4939855502704,52.155736377685],[4.4939965396279,52.155766901906],[4.4937613600657,52.155810306705],[4.4937674326636,52.155854586415],[4.4941476843372,52.155788022856],[4.4940784569662,52.155576315411],[4.4939288703675,52.155593257665],[4.4939436401467,52.155628090792],[4.4937141112952,52.155659647522]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"224","persoonnaaminbron":"Symon Jacobsz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1212","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.001","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"","achter":"","links":"2-2-7","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"1","adresnu":"Barbarasteeg 1","hoekstraateid":"Dwarscamp","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L001","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4941438451993,52.155570170676],[4.4940784569662,52.155576315411],[4.4941476843372,52.155788022856],[4.4942952207197,52.156105437808],[4.4943654047978,52.156091604612],[4.4941438451993,52.155570170676]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"225","persoonnaaminbron":"Cornelis Cornelisz ","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1207","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.031","perceelnaam":"","voor":"1-3-0","rechts":"","achter":"1-2-7","links":"","straateid":"Dwarscamp","straatnuid":"Kaardesteeg","huisnummernu":"6.2","adresnu":"Kaardesteeg 6.2","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L006.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4941438451993,52.155570170676],[4.4940784569662,52.155576315411],[4.4941476843372,52.155788022856],[4.4942952207197,52.156105437808],[4.4943654047978,52.156091604612],[4.4941438451993,52.155570170676]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"225","persoonnaaminbron":"Cornelis Cornelisz ","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1207","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.031","perceelnaam":"","voor":"1-3-0","rechts":"","achter":"1-2-7","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"31","adresnu":"Hogewoerd 31","hoekstraateid":"Dwarscamp","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R031","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4941438451993,52.155570170676],[4.4940784569662,52.155576315411],[4.4941476843372,52.155788022856],[4.4942952207197,52.156105437808],[4.4943654047978,52.156091604612],[4.4941438451993,52.155570170676]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"226","persoonnaaminbron":"de weesen huysinge","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1207","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.031","perceelnaam":"","voor":"1-3-0","rechts":"","achter":"1-2-7","links":"","straateid":"Dwarscamp","straatnuid":"Kaardesteeg","huisnummernu":"6.2","adresnu":"Kaardesteeg 6.2","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L006.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4941438451993,52.155570170676],[4.4940784569662,52.155576315411],[4.4941476843372,52.155788022856],[4.4942952207197,52.156105437808],[4.4943654047978,52.156091604612],[4.4941438451993,52.155570170676]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"226","persoonnaaminbron":"de weesen huysinge","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1207","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.031","perceelnaam":"","voor":"1-3-0","rechts":"","achter":"1-2-7","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"31","adresnu":"Hogewoerd 31","hoekstraateid":"Dwarscamp","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R031","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4942342459454,52.155558469842],[4.4941438451993,52.155570170676],[4.4943654047978,52.156091604612],[4.4944628573572,52.156075314457],[4.4943341164498,52.155784677297],[4.4943178194756,52.155748880791],[4.4943031174208,52.155710718922],[4.4942789241571,52.155644422528],[4.4942573784686,52.155600500321],[4.4942342459454,52.155558469842]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"227","persoonnaaminbron":"Cors Dirczx Paets achterhuys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1206","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.033","perceelnaam":"","voor":"1-10-3","rechts":"","achter":"1-2-3","links":"","straateid":"Dwarscamp","straatnuid":"Kaardesteeg","huisnummernu":"6.3","adresnu":"Kaardesteeg 6.3","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L006.3","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4942342459454,52.155558469842],[4.4941438451993,52.155570170676],[4.4943654047978,52.156091604612],[4.4944628573572,52.156075314457],[4.4943341164498,52.155784677297],[4.4943178194756,52.155748880791],[4.4943031174208,52.155710718922],[4.4942789241571,52.155644422528],[4.4942573784686,52.155600500321],[4.4942342459454,52.155558469842]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"227","persoonnaaminbron":"Cors Dirczx Paets achterhuys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1206","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.033","perceelnaam":"","voor":"1-10-3","rechts":"","achter":"1-2-3","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"33","adresnu":"Hogewoerd 33","hoekstraateid":"Dwarscamp","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R033","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4942342459454,52.155558469842],[4.4942573784686,52.155600500321],[4.4943457778684,52.155588327643],[4.4943187520571,52.155547694175],[4.4942342459454,52.155558469842]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"228","persoonnaaminbron":"Neeltgen Pietersdr","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1263","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Kaardesteeg.008.1","perceelnaam":"","voor":"1-4-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Dwarscamp","straatnuid":"Kaardesteeg","huisnummernu":"8.1","adresnu":"Kaardesteeg 8.1","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L008.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4943187520571,52.155547694175],[4.4943457778684,52.155588327643],[4.4944854734303,52.15556322495],[4.4944669336996,52.155523606703],[4.4943187520571,52.155547694175]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"229","persoonnaaminbron":"Willem Thonisz, coorndrager","persooneid":"","beroepsvermelding":"coorndrager","beroepbronhisco":"korendrager","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1199","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.017","perceelnaam":"","voor":"1-2-3","rechts":"","achter":"","links":"2-8-1","straateid":"Dwarscamp","straatnuid":"Kaardesteeg","huisnummernu":"8.1","adresnu":"Kaardesteeg 8.1","hoekstraateid":"Sint Jorissteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L008.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4943187520571,52.155547694175],[4.4943457778684,52.155588327643],[4.4944854734303,52.15556322495],[4.4944669336996,52.155523606703],[4.4943187520571,52.155547694175]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"229","persoonnaaminbron":"Willem Thonisz, coorndrager","persooneid":"","beroepsvermelding":"coorndrager","beroepbronhisco":"korendrager","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1199","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.017","perceelnaam":"","voor":"1-2-3","rechts":"","achter":"","links":"2-8-1","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"17","adresnu":"Sint Jorissteeg 17","hoekstraateid":"Dwarscamp","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R017","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4944854734303,52.15556322495],[4.4943457778684,52.155588327643],[4.4942573784686,52.155600500321],[4.4942789241571,52.155644422528],[4.4944962048148,52.1556065889],[4.4944854734303,52.15556322495]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"230","persoonnaaminbron":"Pieter Cornelisz van der Mersch","persooneid":"Pieter Cornelisz van der Morsch","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"stadsbode","beroeppersoonhisco":"bode","hg_pand":"leiden-1600\/P1200","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.015","perceelnaam":"","voor":"1-4-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"15","adresnu":"Sint Jorissteeg 15","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R015","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4944962048148,52.1556065889],[4.4942789241571,52.155644422528],[4.4943031174208,52.155710718922],[4.4945125804646,52.155677107271],[4.4944962048148,52.1556065889]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"231","persoonnaaminbron":"Jan Barens, schoolmeester","persooneid":"","beroepsvermelding":"schoolmeester","beroepbronhisco":"schoolmeester, onderwijzer, leraar","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1201","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.013","perceelnaam":"","voor":"2-9-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"13","adresnu":"Sint Jorissteeg 13","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R013","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4944962048148,52.1556065889],[4.4942789241571,52.155644422528],[4.4943031174208,52.155710718922],[4.4945125804646,52.155677107271],[4.4944962048148,52.1556065889]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"232","persoonnaaminbron":"Nelletgen Joosendr","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1201","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.013","perceelnaam":"","voor":"2-9-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"13","adresnu":"Sint Jorissteeg 13","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R013","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4943178194756,52.155748880791],[4.4945234370116,52.155714289043],[4.4945125804646,52.155677107271],[4.4943031174208,52.155710718922],[4.4943178194756,52.155748880791]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"233","persoonnaaminbron":"Jacob Dircxz vollers wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"voller","beroepbronhisco":"voller","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1202","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.011","perceelnaam":"","voor":"1-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"11","adresnu":"Sint Jorissteeg 11","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R011","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945234370116,52.155714289043],[4.4943178194756,52.155748880791],[4.4943341164498,52.155784677297],[4.4945320113496,52.155749550701],[4.4945234370116,52.155714289043]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"234","persoonnaaminbron":"Jacob Cabbeljau","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1203","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"SintJorissteeg.009","perceelnaam":"","voor":"1-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"9","adresnu":"Sint Jorissteeg 9","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R009","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945320113496,52.155749550701],[4.4943341164498,52.155784677297],[4.4944628573572,52.156075314457],[4.4945397176193,52.156060200495],[4.494431708788,52.155776854403],[4.4945333860204,52.155758122554],[4.4945320113496,52.155749550701]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"235","persoonnaaminbron":"deselve Cabbeljau","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1204","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.035","perceelnaam":"","voor":"1-9-9","rechts":"0-3-0","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"7","adresnu":"Sint Jorissteeg 7","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R007","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945320113496,52.155749550701],[4.4943341164498,52.155784677297],[4.4944628573572,52.156075314457],[4.4945397176193,52.156060200495],[4.494431708788,52.155776854403],[4.4945333860204,52.155758122554],[4.4945320113496,52.155749550701]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"235","persoonnaaminbron":"deselve Cabbeljau","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1204","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.035","perceelnaam":"","voor":"1-9-9","rechts":"0-3-0","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"35","adresnu":"Hogewoerd 35","hoekstraateid":"Sint Jorissteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R035","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945397176193,52.156060200495],[4.4946290334673,52.156040899543],[4.4945333860204,52.155758122554],[4.494431708788,52.155776854403],[4.4945397176193,52.156060200495]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"236","persoonnaaminbron":"Huybrecht Gerritsz, snijder","persooneid":"","beroepsvermelding":"snijder","beroepbronhisco":"kleermaker, snijder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1205","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.037","perceelnaam":"","voor":"1-4-6","rechts":"8-6-0","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"1-5","adresnu":"Sint Jorissteeg 1-5","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R001-005","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945397176193,52.156060200495],[4.4946290334673,52.156040899543],[4.4945333860204,52.155758122554],[4.494431708788,52.155776854403],[4.4945397176193,52.156060200495]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"236","persoonnaaminbron":"Huybrecht Gerritsz, snijder","persooneid":"","beroepsvermelding":"snijder","beroepbronhisco":"kleermaker, snijder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1205","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.037","perceelnaam":"","voor":"1-4-6","rechts":"8-6-0","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"37","adresnu":"Hogewoerd 37","hoekstraateid":"Sint Jorissteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R037","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945320113496,52.155749550701],[4.4943341164498,52.155784677297],[4.4944628573572,52.156075314457],[4.4945397176193,52.156060200495],[4.494431708788,52.155776854403],[4.4945333860204,52.155758122554],[4.4945320113496,52.155749550701]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"237","persoonnaaminbron":"Jacob Cabbeljau","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1204","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.035","perceelnaam":"","voor":"1-9-9","rechts":"0-3-0","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"7","adresnu":"Sint Jorissteeg 7","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R007","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945320113496,52.155749550701],[4.4943341164498,52.155784677297],[4.4944628573572,52.156075314457],[4.4945397176193,52.156060200495],[4.494431708788,52.155776854403],[4.4945333860204,52.155758122554],[4.4945320113496,52.155749550701]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"237","persoonnaaminbron":"Jacob Cabbeljau","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1204","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.035","perceelnaam":"","voor":"1-9-9","rechts":"0-3-0","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"35","adresnu":"Hogewoerd 35","hoekstraateid":"Sint Jorissteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R035","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4942342459454,52.155558469842],[4.4941438451993,52.155570170676],[4.4943654047978,52.156091604612],[4.4944628573572,52.156075314457],[4.4943341164498,52.155784677297],[4.4943178194756,52.155748880791],[4.4943031174208,52.155710718922],[4.4942789241571,52.155644422528],[4.4942573784686,52.155600500321],[4.4942342459454,52.155558469842]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"238","persoonnaaminbron":"Claes Adriaensz Paets","persooneid":"Claes Adriaensz Paedts {schoenmaker}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"schoenmaker","beroeppersoonhisco":"schoenmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P1206","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.033","perceelnaam":"","voor":"1-10-3","rechts":"","achter":"1-2-3","links":"","straateid":"Dwarscamp","straatnuid":"Kaardesteeg","huisnummernu":"6.3","adresnu":"Kaardesteeg 6.3","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L006.3","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4942342459454,52.155558469842],[4.4941438451993,52.155570170676],[4.4943654047978,52.156091604612],[4.4944628573572,52.156075314457],[4.4943341164498,52.155784677297],[4.4943178194756,52.155748880791],[4.4943031174208,52.155710718922],[4.4942789241571,52.155644422528],[4.4942573784686,52.155600500321],[4.4942342459454,52.155558469842]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"238","persoonnaaminbron":"Claes Adriaensz Paets","persooneid":"Claes Adriaensz Paedts {schoenmaker}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"schoenmaker","beroeppersoonhisco":"schoenmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P1206","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.033","perceelnaam":"","voor":"1-10-3","rechts":"","achter":"1-2-3","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"33","adresnu":"Hogewoerd 33","hoekstraateid":"Dwarscamp","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R033","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4941438451993,52.155570170676],[4.4940784569662,52.155576315411],[4.4941476843372,52.155788022856],[4.4942952207197,52.156105437808],[4.4943654047978,52.156091604612],[4.4941438451993,52.155570170676]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"239","persoonnaaminbron":"Cornelis Cornelisz Clocq","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1207","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.031","perceelnaam":"","voor":"1-3-0","rechts":"","achter":"1-2-7","links":"","straateid":"Dwarscamp","straatnuid":"Kaardesteeg","huisnummernu":"6.2","adresnu":"Kaardesteeg 6.2","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L006.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4941438451993,52.155570170676],[4.4940784569662,52.155576315411],[4.4941476843372,52.155788022856],[4.4942952207197,52.156105437808],[4.4943654047978,52.156091604612],[4.4941438451993,52.155570170676]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"239","persoonnaaminbron":"Cornelis Cornelisz Clocq","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1207","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.031","perceelnaam":"","voor":"1-3-0","rechts":"","achter":"1-2-7","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"31","adresnu":"Hogewoerd 31","hoekstraateid":"Dwarscamp","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R031","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4941476843372,52.155788022856],[4.4940875684188,52.15579854621],[4.494242435028,52.156115502584],[4.4942952207197,52.156105437808],[4.4941476843372,52.155788022856]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"240","persoonnaaminbron":"Dirc Cornelisz stoeldraeyers weduwe ende erffgenamen","persooneid":"","beroepsvermelding":"stoeldraeyer","beroepbronhisco":"stoeldraaier","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1208","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.029","perceelnaam":"","voor":"1-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"29","adresnu":"Hogewoerd 29","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R029","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4940875684188,52.15579854621],[4.4939847041731,52.155816553212],[4.4941306851538,52.15613510891],[4.494242435028,52.156115502584],[4.4940875684188,52.15579854621]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"241","persoonnaaminbron":"deselve weduwe ende erffgenamen van Dirc Cornelisz stoeldraeyer","persooneid":"","beroepsvermelding":"stoeldraeyer","beroepbronhisco":"stoeldraaier","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1209","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.027","perceelnaam":"","voor":"1-11-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"27","adresnu":"Hogewoerd 27","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R027","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4941306851538,52.15613510891],[4.4939847041731,52.155816553212],[4.4938671734425,52.155837126713],[4.4940188985685,52.156156617698],[4.4941306851538,52.15613510891]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"242","persoonnaaminbron":"Cornelis Gerritsz appelcopers weduwe","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1210","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.025","perceelnaam":"","voor":"2-1-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"25","adresnu":"Hogewoerd 25","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R025","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4938671734425,52.155837126713],[4.4937674326636,52.155854586415],[4.4939117510169,52.156178161505],[4.4940188985685,52.156156617698],[4.4938671734425,52.155837126713]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"243","persoonnaaminbron":"Jacob Meesz, schoemaecker","persooneid":"","beroepsvermelding":"schoemaecker","beroepbronhisco":"schoenmaker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1211","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.021-023","perceelnaam":"","voor":"2-3-0","rechts":"","achter":"","links":"9-11-0","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Barbarasteeg 0.1","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4938671734425,52.155837126713],[4.4937674326636,52.155854586415],[4.4939117510169,52.156178161505],[4.4940188985685,52.156156617698],[4.4938671734425,52.155837126713]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"243","persoonnaaminbron":"Jacob Meesz, schoemaecker","persooneid":"","beroepsvermelding":"schoemaecker","beroepbronhisco":"schoenmaker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1211","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.021-023","perceelnaam":"","voor":"2-3-0","rechts":"","achter":"","links":"9-11-0","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"21-23","adresnu":"Hogewoerd 21-23","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R021-023","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4938671734425,52.155837126713],[4.4937674326636,52.155854586415],[4.4939117510169,52.156178161505],[4.4940188985685,52.156156617698],[4.4938671734425,52.155837126713]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"244","persoonnaaminbron":"de voorn. Jacob Meesz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1211","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.021-023","perceelnaam":"","voor":"2-3-0","rechts":"","achter":"","links":"9-11-0","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Barbarasteeg 0.1","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4938671734425,52.155837126713],[4.4937674326636,52.155854586415],[4.4939117510169,52.156178161505],[4.4940188985685,52.156156617698],[4.4938671734425,52.155837126713]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"244","persoonnaaminbron":"de voorn. Jacob Meesz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1211","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.021-023","perceelnaam":"","voor":"2-3-0","rechts":"","achter":"","links":"9-11-0","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"21-23","adresnu":"Hogewoerd 21-23","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R021-023","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937141112952,52.155659647522],[4.4937269813492,52.155712064681],[4.4939620462147,52.155674366719],[4.4939730055364,52.155706317174],[4.4939855502704,52.155736377685],[4.4939965396279,52.155766901906],[4.4937613600657,52.155810306705],[4.4937674326636,52.155854586415],[4.4941476843372,52.155788022856],[4.4940784569662,52.155576315411],[4.4939288703675,52.155593257665],[4.4939436401467,52.155628090792],[4.4937141112952,52.155659647522]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"245","persoonnaaminbron":"deselve Jacob Meess","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1212","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.001","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"","achter":"","links":"2-2-7","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"9","adresnu":"Barbarasteeg 9","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L009","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937141112952,52.155659647522],[4.4937269813492,52.155712064681],[4.4939620462147,52.155674366719],[4.4939730055364,52.155706317174],[4.4939855502704,52.155736377685],[4.4939965396279,52.155766901906],[4.4937613600657,52.155810306705],[4.4937674326636,52.155854586415],[4.4941476843372,52.155788022856],[4.4940784569662,52.155576315411],[4.4939288703675,52.155593257665],[4.4939436401467,52.155628090792],[4.4937141112952,52.155659647522]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"245","persoonnaaminbron":"deselve Jacob Meess","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1212","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.001","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"","achter":"","links":"2-2-7","straateid":"Dwarscamp","straatnuid":"Kaardesteeg","huisnummernu":"2-6","adresnu":"Kaardesteeg 2-6","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L002-006","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937141112952,52.155659647522],[4.4937269813492,52.155712064681],[4.4939620462147,52.155674366719],[4.4939730055364,52.155706317174],[4.4939855502704,52.155736377685],[4.4939965396279,52.155766901906],[4.4937613600657,52.155810306705],[4.4937674326636,52.155854586415],[4.4941476843372,52.155788022856],[4.4940784569662,52.155576315411],[4.4939288703675,52.155593257665],[4.4939436401467,52.155628090792],[4.4937141112952,52.155659647522]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"245","persoonnaaminbron":"deselve Jacob Meess","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1212","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.001","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"","achter":"","links":"2-2-7","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"1","adresnu":"Barbarasteeg 1","hoekstraateid":"Dwarscamp","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L001","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937141112952,52.155659647522],[4.4937269813492,52.155712064681],[4.4939620462147,52.155674366719],[4.4939730055364,52.155706317174],[4.4939855502704,52.155736377685],[4.4939965396279,52.155766901906],[4.4937613600657,52.155810306705],[4.4937674326636,52.155854586415],[4.4941476843372,52.155788022856],[4.4940784569662,52.155576315411],[4.4939288703675,52.155593257665],[4.4939436401467,52.155628090792],[4.4937141112952,52.155659647522]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"246","persoonnaaminbron":"deselve Jacob Meess","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1212","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.001","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"","achter":"","links":"2-2-7","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"9","adresnu":"Barbarasteeg 9","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L009","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937141112952,52.155659647522],[4.4937269813492,52.155712064681],[4.4939620462147,52.155674366719],[4.4939730055364,52.155706317174],[4.4939855502704,52.155736377685],[4.4939965396279,52.155766901906],[4.4937613600657,52.155810306705],[4.4937674326636,52.155854586415],[4.4941476843372,52.155788022856],[4.4940784569662,52.155576315411],[4.4939288703675,52.155593257665],[4.4939436401467,52.155628090792],[4.4937141112952,52.155659647522]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"246","persoonnaaminbron":"deselve Jacob Meess","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1212","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.001","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"","achter":"","links":"2-2-7","straateid":"Dwarscamp","straatnuid":"Kaardesteeg","huisnummernu":"2-6","adresnu":"Kaardesteeg 2-6","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L002-006","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937141112952,52.155659647522],[4.4937269813492,52.155712064681],[4.4939620462147,52.155674366719],[4.4939730055364,52.155706317174],[4.4939855502704,52.155736377685],[4.4939965396279,52.155766901906],[4.4937613600657,52.155810306705],[4.4937674326636,52.155854586415],[4.4941476843372,52.155788022856],[4.4940784569662,52.155576315411],[4.4939288703675,52.155593257665],[4.4939436401467,52.155628090792],[4.4937141112952,52.155659647522]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"246","persoonnaaminbron":"deselve Jacob Meess","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1212","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.001","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"","achter":"","links":"2-2-7","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"1","adresnu":"Barbarasteeg 1","hoekstraateid":"Dwarscamp","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L001","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937613600657,52.155810306705],[4.4939965396279,52.155766901906],[4.4939855502704,52.155736377685],[4.4937489011326,52.155775966543],[4.4937613600657,52.155810306705]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"247","persoonnaaminbron":"Imtgen Thomasdr","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1213","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.003","perceelnaam":"","voor":"1-4-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"3","adresnu":"Barbarasteeg 3","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L003","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937489011326,52.155775966543],[4.4939855502704,52.155736377685],[4.4939730055364,52.155706317174],[4.4937356216943,52.155743997597],[4.4937489011326,52.155775966543]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"248","persoonnaaminbron":"Marytgen Wollebrantsdochter","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1214","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.005","perceelnaam":"","voor":"0-11-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"5","adresnu":"Barbarasteeg 5","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L005","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937356216943,52.155743997597],[4.4939730055364,52.155706317174],[4.4939620462147,52.155674366719],[4.4937269813492,52.155712064681],[4.4937356216943,52.155743997597]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"249","persoonnaaminbron":"Cornelis Ulricxz, turffdrager","persooneid":"","beroepsvermelding":"turffdrager","beroepbronhisco":"turfdrager","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1215","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.007","perceelnaam":"","voor":"0-9-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"7","adresnu":"Barbarasteeg 7","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L007","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937141112952,52.155659647522],[4.4937269813492,52.155712064681],[4.4939620462147,52.155674366719],[4.4939730055364,52.155706317174],[4.4939855502704,52.155736377685],[4.4939965396279,52.155766901906],[4.4937613600657,52.155810306705],[4.4937674326636,52.155854586415],[4.4941476843372,52.155788022856],[4.4940784569662,52.155576315411],[4.4939288703675,52.155593257665],[4.4939436401467,52.155628090792],[4.4937141112952,52.155659647522]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"250","persoonnaaminbron":"Symon Jacobsz, tapper","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1212","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.001","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"","achter":"","links":"2-2-7","straateid":"Dwarscamp","straatnuid":"Kaardesteeg","huisnummernu":"2-6","adresnu":"Kaardesteeg 2-6","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L002-006","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937141112952,52.155659647522],[4.4937269813492,52.155712064681],[4.4939620462147,52.155674366719],[4.4939730055364,52.155706317174],[4.4939855502704,52.155736377685],[4.4939965396279,52.155766901906],[4.4937613600657,52.155810306705],[4.4937674326636,52.155854586415],[4.4941476843372,52.155788022856],[4.4940784569662,52.155576315411],[4.4939288703675,52.155593257665],[4.4939436401467,52.155628090792],[4.4937141112952,52.155659647522]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"250","persoonnaaminbron":"Symon Jacobsz, tapper","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1212","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.001","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"","achter":"","links":"2-2-7","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"9","adresnu":"Barbarasteeg 9","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L009","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937141112952,52.155659647522],[4.4937269813492,52.155712064681],[4.4939620462147,52.155674366719],[4.4939730055364,52.155706317174],[4.4939855502704,52.155736377685],[4.4939965396279,52.155766901906],[4.4937613600657,52.155810306705],[4.4937674326636,52.155854586415],[4.4941476843372,52.155788022856],[4.4940784569662,52.155576315411],[4.4939288703675,52.155593257665],[4.4939436401467,52.155628090792],[4.4937141112952,52.155659647522]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"250","persoonnaaminbron":"Symon Jacobsz, tapper","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1212","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.001","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"","achter":"","links":"2-2-7","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"1","adresnu":"Barbarasteeg 1","hoekstraateid":"Dwarscamp","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L001","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937141112952,52.155659647522],[4.4939436401467,52.155628090792],[4.4939288703675,52.155593257665],[4.4936956674208,52.155615273215],[4.4937141112952,52.155659647522]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"251","persoonnaaminbron":"Thonis Thymanss cuypers weduwe","persooneid":"","beroepsvermelding":"cuyper","beroepbronhisco":"kuiper","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1216","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.011","perceelnaam":"","voor":"1-1-9","rechts":"","achter":"","links":"4-5-0","straateid":"Dwarscamp","straatnuid":"Kaardesteeg","huisnummernu":"0.2","adresnu":"Kaardesteeg 0.2","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937141112952,52.155659647522],[4.4939436401467,52.155628090792],[4.4939288703675,52.155593257665],[4.4936956674208,52.155615273215],[4.4937141112952,52.155659647522]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"251","persoonnaaminbron":"Thonis Thymanss cuypers weduwe","persooneid":"","beroepsvermelding":"cuyper","beroepbronhisco":"kuiper","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1216","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.011","perceelnaam":"","voor":"1-1-9","rechts":"","achter":"","links":"4-5-0","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"11","adresnu":"Barbarasteeg 11","hoekstraateid":"Dwarscamp","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L011","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.493692877096,52.155200752814],[4.4935938272272,52.155235009729],[4.4936758493868,52.155525959969],[4.4937664617832,52.155511426154],[4.4937501914259,52.155427971462],[4.493692877096,52.155200752814]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"252","persoonnaaminbron":"Adriaen Gerritsz Moyts weduwe","persooneid":"Adriaen Gerritsz Moyt","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"voller","beroeppersoonhisco":"voller","hg_pand":"leiden-1600\/P1218","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.026","perceelnaam":"","voor":"2-9-6","rechts":"8-10-2","achter":"","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"23.1","adresnu":"Barbarasteeg 23.1","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L023.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.493692877096,52.155200752814],[4.4935938272272,52.155235009729],[4.4936758493868,52.155525959969],[4.4937664617832,52.155511426154],[4.4937501914259,52.155427971462],[4.493692877096,52.155200752814]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"252","persoonnaaminbron":"Adriaen Gerritsz Moyts weduwe","persooneid":"Adriaen Gerritsz Moyt","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"voller","beroeppersoonhisco":"voller","hg_pand":"leiden-1600\/P1218","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.026","perceelnaam":"","voor":"2-9-6","rechts":"8-10-2","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"26","adresnu":"Levendaal 26","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L026","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.493692877096,52.155200752814],[4.4935938272272,52.155235009729],[4.4936758493868,52.155525959969],[4.4937664617832,52.155511426154],[4.4937501914259,52.155427971462],[4.493692877096,52.155200752814]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"253","persoonnaaminbron":"deselve Adriaen Gerritsz Moyts weduwe","persooneid":"Adriaen Gerritsz Moyt","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"voller","beroeppersoonhisco":"voller","hg_pand":"leiden-1600\/P1218","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.026","perceelnaam":"","voor":"2-9-6","rechts":"8-10-2","achter":"","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"23.1","adresnu":"Barbarasteeg 23.1","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L023.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.493692877096,52.155200752814],[4.4935938272272,52.155235009729],[4.4936758493868,52.155525959969],[4.4937664617832,52.155511426154],[4.4937501914259,52.155427971462],[4.493692877096,52.155200752814]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"253","persoonnaaminbron":"deselve Adriaen Gerritsz Moyts weduwe","persooneid":"Adriaen Gerritsz Moyt","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"voller","beroeppersoonhisco":"voller","hg_pand":"leiden-1600\/P1218","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.026","perceelnaam":"","voor":"2-9-6","rechts":"8-10-2","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"26","adresnu":"Levendaal 26","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L026","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4936179064086,52.155482267117],[4.4935550226363,52.155494632529],[4.4934897328511,52.155511260858],[4.4935041294145,52.15556464148],[4.4936285241382,52.155531337925],[4.4936179064086,52.155482267117]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"254","persoonnaaminbron":"Crijntgen Ghijsbertsdochter","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1220","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.014","perceelnaam":"","voor":"1-6-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"14","adresnu":"Barbarasteeg 14","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R014","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4936285241382,52.155531337925],[4.4935041294145,52.15556464148],[4.4933351782298,52.155621865222],[4.4933211459552,52.155681498521],[4.4936422018977,52.15558975468],[4.4936285241382,52.155531337925]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"255","persoonnaaminbron":"Dirc Gerritsz lindewever","persooneid":"","beroepsvermelding":"lindewever","beroepbronhisco":"linnenwever","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1221","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.012","perceelnaam":"","voor":"1-6-3","rechts":"","achter":"1-7-6","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.10","adresnu":"Korevaarstraat 0.10","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.10","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4936285241382,52.155531337925],[4.4935041294145,52.15556464148],[4.4933351782298,52.155621865222],[4.4933211459552,52.155681498521],[4.4936422018977,52.15558975468],[4.4936285241382,52.155531337925]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"255","persoonnaaminbron":"Dirc Gerritsz lindewever","persooneid":"","beroepsvermelding":"lindewever","beroepbronhisco":"linnenwever","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1221","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.012","perceelnaam":"","voor":"1-6-3","rechts":"","achter":"1-7-6","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"12","adresnu":"Barbarasteeg 12","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4936422018977,52.15558975468],[4.4933211459552,52.155681498521],[4.4933101284675,52.155721939254]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"256","persoonnaaminbron":"Cornelis Dircxz den Oosterling","persooneid":"Cornelis Dircksz den Oosterling","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"verver, schoenmaker","beroeppersoonhisco":"verwer, verver","hg_pand":"leiden-1600\/P1222","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.010","perceelnaam":"","voor":"1-6-3","rechts":"","achter":"1-3-0","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.8","adresnu":"Korevaarstraat 0.8","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.08","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4936422018977,52.15558975468],[4.4933211459552,52.155681498521],[4.4933101284675,52.155721939254]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"256","persoonnaaminbron":"Cornelis Dircxz den Oosterling","persooneid":"Cornelis Dircksz den Oosterling","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"verver, schoenmaker","beroeppersoonhisco":"verwer, verver","hg_pand":"leiden-1600\/P1222","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.010","perceelnaam":"","voor":"1-6-3","rechts":"","achter":"1-3-0","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"10","adresnu":"Barbarasteeg 10","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R010","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"257","persoonnaaminbron":"Aelbrecht Cornelisz van Berckendael","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.6","adresnu":"Korevaarstraat 0.6","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.06","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"257","persoonnaaminbron":"Aelbrecht Cornelisz van Berckendael","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"8","adresnu":"Barbarasteeg 8","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"258","persoonnaaminbron":"deselve Van Berckendael","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.6","adresnu":"Korevaarstraat 0.6","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.06","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"258","persoonnaaminbron":"deselve Van Berckendael","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"8","adresnu":"Barbarasteeg 8","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"259","persoonnaaminbron":"deselve Van Berckendael","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.6","adresnu":"Korevaarstraat 0.6","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.06","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"259","persoonnaaminbron":"deselve Van Berckendael","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"8","adresnu":"Barbarasteeg 8","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4935121858942,52.155841532705],[4.4935223900124,52.155873088284],[4.4937213665741,52.155853477129],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4935121858942,52.155841532705]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"260","persoonnaaminbron":"Thyman Thonisz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1224","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.006","perceelnaam":"","voor":"1-2-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"6","adresnu":"Barbarasteeg 6","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R006","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4935223900124,52.155873088284],[4.493541922245,52.15591718503],[4.4937371191614,52.155900969798],[4.4937213665741,52.155853477129],[4.4935223900124,52.155873088284]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"261","persoonnaaminbron":"Claes Adriaensz, lindewever","persooneid":"","beroepsvermelding":"lindewever","beroepbronhisco":"linnenwever","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1225","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.004","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"4","adresnu":"Barbarasteeg 4","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R004","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937371191614,52.155900969798],[4.493541922245,52.15591718503],[4.4935669757524,52.155963606649],[4.4937548416672,52.155942769748],[4.4937371191614,52.155900969798]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"262","persoonnaaminbron":"Engeltgen Thijssendr, ongehouwde persoon","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1226","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.002","perceelnaam":"","voor":"1-3-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"2","adresnu":"Barbarasteeg 2","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R002","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937087202856,52.156207065054],[4.4937831750576,52.15619621364],[4.4937168186027,52.155987952314],[4.4937664705889,52.15597995744],[4.4937548416672,52.155942769748],[4.4936498216111,52.155954417917],[4.4937087202856,52.156207065054]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"263","persoonnaaminbron":"meester Pieter Adriaensz chirurgijns achterhuys","persooneid":"Pieter Adriaensz {chirurgijn}","beroepsvermelding":"chirurgijn","beroepbronhisco":"chirurgijn","beroep":"chirurgijn","beroeppersoonhisco":"chirurgijn","hg_pand":"leiden-1600\/P1227","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.017","perceelnaam":"","voor":"1-4-8","rechts":"0-11-6","achter":"","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"0.4","adresnu":"Barbarasteeg 0.4","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.4","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937087202856,52.156207065054],[4.4937831750576,52.15619621364],[4.4937168186027,52.155987952314],[4.4937664705889,52.15597995744],[4.4937548416672,52.155942769748],[4.4936498216111,52.155954417917],[4.4937087202856,52.156207065054]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"263","persoonnaaminbron":"meester Pieter Adriaensz chirurgijns achterhuys","persooneid":"Pieter Adriaensz {chirurgijn}","beroepsvermelding":"chirurgijn","beroepbronhisco":"chirurgijn","beroep":"chirurgijn","beroeppersoonhisco":"chirurgijn","hg_pand":"leiden-1600\/P1227","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.017","perceelnaam":"","voor":"1-4-8","rechts":"0-11-6","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"17","adresnu":"Hogewoerd 17","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R017","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937831750576,52.15619621364],[4.4938625939346,52.156184638452],[4.4937664705889,52.15597995744],[4.4937168186027,52.155987952314],[4.4937831750576,52.15619621364]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"264","persoonnaaminbron":"Joost Wijten achterhuys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1228","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.019","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"6-4-6","achter":"","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"0.2","adresnu":"Barbarasteeg 0.2","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937831750576,52.15619621364],[4.4938625939346,52.156184638452],[4.4937664705889,52.15597995744],[4.4937168186027,52.155987952314],[4.4937831750576,52.15619621364]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"264","persoonnaaminbron":"Joost Wijten achterhuys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1228","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.019","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"6-4-6","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"19","adresnu":"Hogewoerd 19","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R019","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937831750576,52.15619621364],[4.4938625939346,52.156184638452],[4.4937664705889,52.15597995744],[4.4937168186027,52.155987952314],[4.4937831750576,52.15619621364]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"265","persoonnaaminbron":"Joost Wijten","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1228","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.019","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"6-4-6","achter":"","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"0.2","adresnu":"Barbarasteeg 0.2","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937831750576,52.15619621364],[4.4938625939346,52.156184638452],[4.4937664705889,52.15597995744],[4.4937168186027,52.155987952314],[4.4937831750576,52.15619621364]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"265","persoonnaaminbron":"Joost Wijten","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1228","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.019","perceelnaam":"","voor":"1-5-0","rechts":"6-4-6","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"19","adresnu":"Hogewoerd 19","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R019","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937087202856,52.156207065054],[4.4937831750576,52.15619621364],[4.4937168186027,52.155987952314],[4.4937664705889,52.15597995744],[4.4937548416672,52.155942769748],[4.4936498216111,52.155954417917],[4.4937087202856,52.156207065054]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"266","persoonnaaminbron":"meester Pieter Adriaensz, chirurgijn","persooneid":"Pieter Adriaensz {chirurgijn}","beroepsvermelding":"chirurgijn","beroepbronhisco":"chirurgijn","beroep":"chirurgijn","beroeppersoonhisco":"chirurgijn","hg_pand":"leiden-1600\/P1227","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.017","perceelnaam":"","voor":"1-4-8","rechts":"0-11-6","achter":"","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"0.4","adresnu":"Barbarasteeg 0.4","hoekstraateid":"Hogewoerd","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.4","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4937087202856,52.156207065054],[4.4937831750576,52.15619621364],[4.4937168186027,52.155987952314],[4.4937664705889,52.15597995744],[4.4937548416672,52.155942769748],[4.4936498216111,52.155954417917],[4.4937087202856,52.156207065054]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"266","persoonnaaminbron":"meester Pieter Adriaensz, chirurgijn","persooneid":"Pieter Adriaensz {chirurgijn}","beroepsvermelding":"chirurgijn","beroepbronhisco":"chirurgijn","beroep":"chirurgijn","beroeppersoonhisco":"chirurgijn","hg_pand":"leiden-1600\/P1227","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.017","perceelnaam":"","voor":"1-4-8","rechts":"0-11-6","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"17","adresnu":"Hogewoerd 17","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R017","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.493652852536,52.156216534563],[4.4937087202856,52.156207065054],[4.4936498216111,52.155954417917],[4.4935669757524,52.155963606649],[4.493652852536,52.156216534563]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"267","persoonnaaminbron":"Cornelis Willemsz Zuytbrouck","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1229","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.015","perceelnaam":"Loth","voor":"1-2-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"15","adresnu":"Hogewoerd 15","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R015","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4935121858942,52.155841532705],[4.4934073038029,52.155854546143],[4.4934260244095,52.155912311714],[4.4934697635392,52.155967816574],[4.4935610620063,52.1562280159],[4.493652852536,52.156216534563],[4.4935669757524,52.155963606649],[4.493541922245,52.15591718503],[4.4935223900124,52.155873088284],[4.4935121858942,52.155841532705]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"268","persoonnaaminbron":"Cornelis Barentsz, lindewever","persooneid":"","beroepsvermelding":"lindewever","beroepbronhisco":"linnenwever","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1230","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.011-013","perceelnaam":"","voor":"1-10-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"11-13","adresnu":"Hogewoerd 11-13","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R011-013","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4935121858942,52.155841532705],[4.4934073038029,52.155854546143],[4.4934260244095,52.155912311714],[4.4934697635392,52.155967816574],[4.4935610620063,52.1562280159],[4.493652852536,52.156216534563],[4.4935669757524,52.155963606649],[4.493541922245,52.15591718503],[4.4935223900124,52.155873088284],[4.4935121858942,52.155841532705]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"269","persoonnaaminbron":"deselve Cornelis Barentszoon","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1230","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.011-013","perceelnaam":"","voor":"1-10-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"11-13","adresnu":"Hogewoerd 11-13","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R011-013","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934557566365,52.156234828675],[4.4935610620063,52.1562280159],[4.4934697635392,52.155967816574],[4.4933722553577,52.155992204038],[4.4934557566365,52.156234828675]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"270","persoonnaaminbron":"Bouwen Adriaensz","persooneid":"Bouwen Adriaensz {droogscheerder}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"droogscheerder","beroeppersoonhisco":"droogscheerder","hg_pand":"leiden-1600\/P1231","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.007-009","perceelnaam":"","voor":"1-10-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"7-9","adresnu":"Hogewoerd 7-9","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R007-009","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933763528107,52.156245642387],[4.4934557566365,52.156234828675],[4.4933722553577,52.155992204038],[4.4932975944808,52.156010877134],[4.4933763528107,52.156245642387]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"271","persoonnaaminbron":"meester Jan Cornelisz Corvers weduwe","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1232","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.005","perceelnaam":"","voor":"1-4-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"5","adresnu":"Hogewoerd 5","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R005","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932820579517,52.15625862627],[4.4933763528107,52.156245642387],[4.4932975944808,52.156010877134],[4.4932098692715,52.156032817343],[4.4932820579517,52.15625862627]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"272","persoonnaaminbron":"de erffgenamen van Josyna Franssendr, Adriaen Dirc Ottensz. wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1233","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.003","perceelnaam":"Valckenburch","voor":"1-11-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"3","adresnu":"Hogewoerd 3","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R003","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932820579517,52.15625862627],[4.4933763528107,52.156245642387],[4.4932975944808,52.156010877134],[4.4932098692715,52.156032817343],[4.4932820579517,52.15625862627]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"273","persoonnaaminbron":"deselve erffgenamen van Josyna Franssendr","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1233","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hogewoerd.003","perceelnaam":"Valckenburch","voor":"1-11-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"3","adresnu":"Hogewoerd 3","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R003","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934260244095,52.155912311714],[4.4932248702934,52.155947887252],[4.4931839206485,52.156031098973],[4.4931460165679,52.156132026529],[4.4931545882789,52.156198300952],[4.4931876258636,52.156278458201],[4.4932820579517,52.15625862627],[4.4932098692715,52.156032817343],[4.4934697635392,52.155967816574],[4.4934260244095,52.155912311714]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"274","persoonnaaminbron":"Cornelis Anthonisz, glaesschrijver","persooneid":"Cornelis Anthonisz {glasmaker}","beroepsvermelding":"glaesschrijver","beroepbronhisco":"glasschilder","beroep":"glasmaker","beroeppersoonhisco":"glasmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P1234","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.000","perceelnaam":"","voor":"11-4-0","rechts":"1-10-0","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"1","adresnu":"Hogewoerd 1","hoekstraateid":"Steenschuur","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R001","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934260244095,52.155912311714],[4.4932248702934,52.155947887252],[4.4931839206485,52.156031098973],[4.4931460165679,52.156132026529],[4.4931545882789,52.156198300952],[4.4931876258636,52.156278458201],[4.4932820579517,52.15625862627],[4.4932098692715,52.156032817343],[4.4934697635392,52.155967816574],[4.4934260244095,52.155912311714]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"274","persoonnaaminbron":"Cornelis Anthonisz, glaesschrijver","persooneid":"Cornelis Anthonisz {glasmaker}","beroepsvermelding":"glaesschrijver","beroepbronhisco":"glasschilder","beroep":"glasmaker","beroeppersoonhisco":"glasmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P1234","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.000","perceelnaam":"","voor":"11-4-0","rechts":"1-10-0","achter":"","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.2","adresnu":"Korevaarstraat 0.2","hoekstraateid":"Steenschuur","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.02","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934260244095,52.155912311714],[4.4932248702934,52.155947887252],[4.4931839206485,52.156031098973],[4.4931460165679,52.156132026529],[4.4931545882789,52.156198300952],[4.4931876258636,52.156278458201],[4.4932820579517,52.15625862627],[4.4932098692715,52.156032817343],[4.4934697635392,52.155967816574],[4.4934260244095,52.155912311714]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"274","persoonnaaminbron":"Cornelis Anthonisz, glaesschrijver","persooneid":"Cornelis Anthonisz {glasmaker}","beroepsvermelding":"glaesschrijver","beroepbronhisco":"glasschilder","beroep":"glasmaker","beroeppersoonhisco":"glasmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P1234","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.000","perceelnaam":"","voor":"11-4-0","rechts":"1-10-0","achter":"","links":"","straateid":"Steenschuur","straatnuid":"Steenschuur","huisnummernu":"00","adresnu":"Steenschuur 00","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934260244095,52.155912311714],[4.4932248702934,52.155947887252],[4.4931839206485,52.156031098973],[4.4931460165679,52.156132026529],[4.4931545882789,52.156198300952],[4.4931876258636,52.156278458201],[4.4932820579517,52.15625862627],[4.4932098692715,52.156032817343],[4.4934697635392,52.155967816574],[4.4934260244095,52.155912311714]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"275","persoonnaaminbron":"deselve Cornelis Anthonisz","persooneid":"Cornelis Anthonisz {glasmaker}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"glasmaker","beroeppersoonhisco":"glasmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P1234","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.000","perceelnaam":"","voor":"11-4-0","rechts":"1-10-0","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"1","adresnu":"Hogewoerd 1","hoekstraateid":"Steenschuur","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R001","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934260244095,52.155912311714],[4.4932248702934,52.155947887252],[4.4931839206485,52.156031098973],[4.4931460165679,52.156132026529],[4.4931545882789,52.156198300952],[4.4931876258636,52.156278458201],[4.4932820579517,52.15625862627],[4.4932098692715,52.156032817343],[4.4934697635392,52.155967816574],[4.4934260244095,52.155912311714]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"275","persoonnaaminbron":"deselve Cornelis Anthonisz","persooneid":"Cornelis Anthonisz {glasmaker}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"glasmaker","beroeppersoonhisco":"glasmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P1234","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.000","perceelnaam":"","voor":"11-4-0","rechts":"1-10-0","achter":"","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.2","adresnu":"Korevaarstraat 0.2","hoekstraateid":"Steenschuur","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.02","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934260244095,52.155912311714],[4.4932248702934,52.155947887252],[4.4931839206485,52.156031098973],[4.4931460165679,52.156132026529],[4.4931545882789,52.156198300952],[4.4931876258636,52.156278458201],[4.4932820579517,52.15625862627],[4.4932098692715,52.156032817343],[4.4934697635392,52.155967816574],[4.4934260244095,52.155912311714]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"275","persoonnaaminbron":"deselve Cornelis Anthonisz","persooneid":"Cornelis Anthonisz {glasmaker}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"glasmaker","beroeppersoonhisco":"glasmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P1234","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.000","perceelnaam":"","voor":"11-4-0","rechts":"1-10-0","achter":"","links":"","straateid":"Steenschuur","straatnuid":"Steenschuur","huisnummernu":"00","adresnu":"Steenschuur 00","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4931847003334,52.155669201254],[4.4931196567809,52.155872890682],[4.4930239705828,52.156017139424],[4.4931332613973,52.156073902543],[4.493250178535,52.155796255028],[4.4932850410725,52.155677229611],[4.4932266342843,52.155674503988],[4.4931979519562,52.155670291296],[4.4931847003334,52.155669201254]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"276","persoonnaaminbron":"Franchoys de Bleu","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1239","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.002","perceelnaam":"","voor":"2-7-6","rechts":"14-2-6","achter":"","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Korevaarstraat 0.1","hoekstraateid":"Steenschuur","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.01","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4931847003334,52.155669201254],[4.4931196567809,52.155872890682],[4.4930239705828,52.156017139424],[4.4931332613973,52.156073902543],[4.493250178535,52.155796255028],[4.4932850410725,52.155677229611],[4.4932266342843,52.155674503988],[4.4931979519562,52.155670291296],[4.4931847003334,52.155669201254]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"276","persoonnaaminbron":"Franchoys de Bleu","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1239","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.002","perceelnaam":"","voor":"2-7-6","rechts":"14-2-6","achter":"","links":"","straateid":"Steenschuur","straatnuid":"Steenschuur","huisnummernu":"2","adresnu":"Steenschuur 2","hoekstraateid":"Korevaarstraat","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L002","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4930626735307,52.155660133883],[4.4930729270351,52.155704160387],[4.4930672933093,52.155753774119],[4.4929421945905,52.155976566145],[4.4930239705828,52.156017139424],[4.4931196567809,52.155872890682],[4.4931847003334,52.155669201254],[4.4931673797049,52.155667776567],[4.4931173690204,52.155662831461],[4.4930830626452,52.155661429937],[4.4930626735307,52.155660133883]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"277","persoonnaaminbron":"Pieter Jansz van der Does brouwerije","persooneid":"","beroepsvermelding":"brouwerije","beroepbronhisco":"brouwer","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1240","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.004","perceelnaam":"","voor":"2-2-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Steenschuur","straatnuid":"Steenschuur","huisnummernu":"04","adresnu":"Steenschuur 04","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L004","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4929071384375,52.155503136525],[4.4928846765105,52.155512669235],[4.4930394095024,52.155663382144],[4.4930505908028,52.155707415683],[4.4929894005357,52.155704668846],[4.4929701255194,52.155786712699],[4.4928714611408,52.155940642626],[4.4929421945905,52.155976566145],[4.4930672933093,52.155753774119],[4.4930729270351,52.155704160387],[4.4930626735307,52.155660133883],[4.4929071384375,52.155503136525]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"278","persoonnaaminbron":"Henric Adriaensz v Tetroedes wed","persooneid":"Hendrick Adriaensz van Tetrode","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"schilder","beroeppersoonhisco":"kunstschilder, stadstekenaar","hg_pand":"leiden-1600\/P1241","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.006","perceelnaam":"","voor":"1-7-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"6.1","adresnu":"Levendaal 6.1","hoekstraateid":"Steenschuur","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L006.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4929071384375,52.155503136525],[4.4928846765105,52.155512669235],[4.4930394095024,52.155663382144],[4.4930505908028,52.155707415683],[4.4929894005357,52.155704668846],[4.4929701255194,52.155786712699],[4.4928714611408,52.155940642626],[4.4929421945905,52.155976566145],[4.4930672933093,52.155753774119],[4.4930729270351,52.155704160387],[4.4930626735307,52.155660133883],[4.4929071384375,52.155503136525]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"278","persoonnaaminbron":"Henric Adriaensz v Tetroedes wed","persooneid":"Hendrick Adriaensz van Tetrode","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"schilder","beroeppersoonhisco":"kunstschilder, stadstekenaar","hg_pand":"leiden-1600\/P1241","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.006","perceelnaam":"","voor":"1-7-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Steenschuur","straatnuid":"Steenschuur","huisnummernu":"6","adresnu":"Steenschuur 6","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L006","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4929133107375,52.155699494522],[4.4929166419479,52.155723523303],[4.492903905661,52.155757101808],[4.4927979329023,52.15590526864],[4.4928714611408,52.155940642626],[4.4929701255194,52.155786712699],[4.4929894005357,52.155704668846],[4.4929430553655,52.155702034504],[4.4929133107375,52.155699494522]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"279","persoonnaaminbron":"Steffen Dircxz van Haerlem","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1242","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.008","perceelnaam":"","voor":"1-6-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Steenschuur","straatnuid":"Steenschuur","huisnummernu":"08","adresnu":"Steenschuur 08","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4926617589925,52.155847159842],[4.4927979329023,52.15590526864],[4.492903905661,52.155757101808],[4.4929166419479,52.155723523303],[4.4929133107375,52.155699494522],[4.4927670444103,52.155687001884],[4.4926617589925,52.155847159842]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"280","persoonnaaminbron":"Jaepgen Claesdr","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1243","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.010-012","perceelnaam":"","voor":"3-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Steenschuur","straatnuid":"Steenschuur","huisnummernu":"10-12","adresnu":"Steenschuur 10-12","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L010-012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4926617589925,52.155847159842],[4.4927979329023,52.15590526864],[4.492903905661,52.155757101808],[4.4929166419479,52.155723523303],[4.4929133107375,52.155699494522],[4.4927670444103,52.155687001884],[4.4926617589925,52.155847159842]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"281","persoonnaaminbron":"Jan Adriaensz Deman","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1243","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.010-012","perceelnaam":"","voor":"3-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Steenschuur","straatnuid":"Steenschuur","huisnummernu":"10-12","adresnu":"Steenschuur 10-12","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L010-012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4925740721096,52.155823663493],[4.4926617589925,52.155847159842],[4.4927670444103,52.155687001884],[4.4926997439366,52.155667938664],[4.4925740721096,52.155823663493]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"282","persoonnaaminbron":"Gerrit Cornelisz Bontecraey","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1244","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.014","perceelnaam":"","voor":"1-9-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Steenschuur","straatnuid":"Steenschuur","huisnummernu":"14","adresnu":"Steenschuur 14","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L014","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4925002811832,52.155801414889],[4.4925740721096,52.155823663493],[4.4926997439366,52.155667938664],[4.4926228123859,52.155646146303],[4.4925002811832,52.155801414889]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"283","persoonnaaminbron":"Adriaen Willemsz verwers wed","persooneid":"","beroepsvermelding":"verwer","beroepbronhisco":"verwer, verver","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1245","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.016","perceelnaam":"","voor":"1-6-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Steenschuur","straatnuid":"Steenschuur","huisnummernu":"16","adresnu":"Steenschuur 16","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L016","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4923866970608,52.155773727553],[4.4925002811832,52.155801414889],[4.4926228123859,52.155646146303],[4.4926846488673,52.155584781255],[4.4924631534826,52.155663008527],[4.4923866970608,52.155773727553]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"284","persoonnaaminbron":"Cornelis Jansz Bontecroy","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1246","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.018","perceelnaam":"","voor":"1-8-0","rechts":"","achter":"4-8-0","links":"3-8-0","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Levendaal 0.1","hoekstraateid":"Steenschuur","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4923866970608,52.155773727553],[4.4925002811832,52.155801414889],[4.4926228123859,52.155646146303],[4.4926846488673,52.155584781255],[4.4924631534826,52.155663008527],[4.4923866970608,52.155773727553]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"284","persoonnaaminbron":"Cornelis Jansz Bontecroy","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1246","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.018","perceelnaam":"","voor":"1-8-0","rechts":"","achter":"4-8-0","links":"3-8-0","straateid":"Steenschuur","straatnuid":"Steenschuur","huisnummernu":"18","adresnu":"Steenschuur 18","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L018","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4926228123859,52.155646146303],[4.4927670444103,52.155687001884],[4.4927758278723,52.155619147609],[4.4927416344671,52.155565807356],[4.4926846488673,52.155584781255],[4.4926228123859,52.155646146303]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"285","persoonnaaminbron":"Adriaen Willemsz van Warmonts wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1247","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.002","perceelnaam":"","voor":"1-3-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"2","adresnu":"Levendaal 2","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L002","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4928052290811,52.155541175898],[4.4927416344671,52.155565807356],[4.4927758278723,52.155619147609],[4.4927670444103,52.155687001884],[4.4929430553655,52.155702034504],[4.4928961924328,52.155632616882],[4.4928052290811,52.155541175898]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"286","persoonnaaminbron":"Willem Baerntsz, lindewever","persooneid":"","beroepsvermelding":"lindewever","beroepbronhisco":"linnenwever","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1248","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.004","perceelnaam":"","voor":"1-6-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"4","adresnu":"Levendaal 4","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L004","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4928846765105,52.155512669235],[4.4928052290811,52.155541175898],[4.4928961924328,52.155632616882],[4.4929430553655,52.155702034504],[4.4929894005357,52.155704668846],[4.4930505908028,52.155707415683],[4.4930394095024,52.155663382144],[4.4928846765105,52.155512669235]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"287","persoonnaaminbron":"Theus Pietersz, schuytvoerder","persooneid":"","beroepsvermelding":"schuytvoerder","beroepbronhisco":"schuitenvoerder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1249","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.006","perceelnaam":"","voor":"1-5-8","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"6","adresnu":"Levendaal 6","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L006","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4929613975675,52.155481288035],[4.4929071384375,52.155503136525],[4.4930008396354,52.155596881236],[4.4930626735307,52.155660133883],[4.4930830626452,52.155661429937],[4.4930618696989,52.155607617543],[4.4929613975675,52.155481288035]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"288","persoonnaaminbron":"Claes Ghijsbertsz, rietdecker","persooneid":"","beroepsvermelding":"rietdecker","beroepbronhisco":"rietdekker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1250","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.008","perceelnaam":"","voor":"1-3-9","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"8","adresnu":"Levendaal 8","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4930034464416,52.1554667669],[4.4929613975675,52.155481288035],[4.4930618696989,52.155607617543],[4.4930830626452,52.155661429937],[4.4931173690204,52.155662831461],[4.4930866674246,52.155574130433],[4.4930034464416,52.1554667669]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"289","persoonnaaminbron":"Pieter Claesz Vermij","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1251","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.010","perceelnaam":"","voor":"1-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"10","adresnu":"Levendaal 10","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L010","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4930595382407,52.155446073783],[4.4930034464416,52.1554667669],[4.4930866674246,52.155574130433],[4.4931173690204,52.155662831461],[4.4931673797049,52.155667776567],[4.4931630130917,52.155607813303],[4.4931463334024,52.155560313525],[4.4930595382407,52.155446073783]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"290","persoonnaaminbron":"Symon Maertsz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1252","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.012","perceelnaam":"","voor":"0-11-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"12","adresnu":"Levendaal 12","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.493101632778,52.155429269904],[4.4930595382407,52.155446073783],[4.4931463334024,52.155560313525],[4.4931630130917,52.155607813303],[4.4931673797049,52.155667776567],[4.4931979519562,52.155670291296],[4.4932086132533,52.155601309696],[4.4932012573916,52.155551597526],[4.493101632778,52.155429269904]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"291","persoonnaaminbron":"Lieven Goossensz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1253","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.014","perceelnaam":"","voor":"1-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"14","adresnu":"Levendaal 14","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L014","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932266342843,52.155674503988],[4.4932461602452,52.155579905197],[4.4932413591827,52.155541627659],[4.4931436701262,52.155415319396],[4.493101632778,52.155429269904],[4.4932012573916,52.155551597526],[4.4932086132533,52.155601309696],[4.4931979519562,52.155670291296],[4.4932266342843,52.155674503988]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"292","persoonnaaminbron":"Willem Willemsz Buys wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1254","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.014.1","perceelnaam":"","voor":"0-11-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"14.1","adresnu":"Levendaal 14.1","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L014.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932266342843,52.155674503988],[4.4932850410725,52.155677229611],[4.4933154721116,52.155594128709],[4.4933202234426,52.155542225226],[4.4932120176872,52.155385015205],[4.4931436701262,52.155415319396],[4.4932413591827,52.155541627659],[4.4932461602452,52.155579905197],[4.4932266342843,52.155674503988]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"293","persoonnaaminbron":"Claes de Steur","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1238","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.016","perceelnaam":"","voor":"1-6-6","rechts":"","achter":"","links":"6-10-6","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.49","adresnu":"Korevaarstraat 0.49","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.49","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932266342843,52.155674503988],[4.4932850410725,52.155677229611],[4.4933154721116,52.155594128709],[4.4933202234426,52.155542225226],[4.4932120176872,52.155385015205],[4.4931436701262,52.155415319396],[4.4932413591827,52.155541627659],[4.4932461602452,52.155579905197],[4.4932266342843,52.155674503988]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"293","persoonnaaminbron":"Claes de Steur","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1238","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.016","perceelnaam":"","voor":"1-6-6","rechts":"","achter":"","links":"6-10-6","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"16","adresnu":"Levendaal 16","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L016","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932266342843,52.155674503988],[4.4932850410725,52.155677229611],[4.4933154721116,52.155594128709],[4.4933202234426,52.155542225226],[4.4932120176872,52.155385015205],[4.4931436701262,52.155415319396],[4.4932413591827,52.155541627659],[4.4932461602452,52.155579905197],[4.4932266342843,52.155674503988]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"294","persoonnaaminbron":"deselve Claes de Steur","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1238","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.016","perceelnaam":"","voor":"1-6-6","rechts":"","achter":"","links":"6-10-6","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.49","adresnu":"Korevaarstraat 0.49","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.49","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932266342843,52.155674503988],[4.4932850410725,52.155677229611],[4.4933154721116,52.155594128709],[4.4933202234426,52.155542225226],[4.4932120176872,52.155385015205],[4.4931436701262,52.155415319396],[4.4932413591827,52.155541627659],[4.4932461602452,52.155579905197],[4.4932266342843,52.155674503988]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"294","persoonnaaminbron":"deselve Claes de Steur","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1238","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.016","perceelnaam":"","voor":"1-6-6","rechts":"","achter":"","links":"6-10-6","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"16","adresnu":"Levendaal 16","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L016","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4931847003334,52.155669201254],[4.4931196567809,52.155872890682],[4.4930239705828,52.156017139424],[4.4931332613973,52.156073902543],[4.493250178535,52.155796255028],[4.4932850410725,52.155677229611],[4.4932266342843,52.155674503988],[4.4931979519562,52.155670291296],[4.4931847003334,52.155669201254]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"295","persoonnaaminbron":"Pieter Jansz, brouwer","persooneid":"","beroepsvermelding":"brouwer","beroepbronhisco":"brouwer","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1239","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.002","perceelnaam":"","voor":"2-7-6","rechts":"14-2-6","achter":"","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Korevaarstraat 0.1","hoekstraateid":"Steenschuur","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.01","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4931847003334,52.155669201254],[4.4931196567809,52.155872890682],[4.4930239705828,52.156017139424],[4.4931332613973,52.156073902543],[4.493250178535,52.155796255028],[4.4932850410725,52.155677229611],[4.4932266342843,52.155674503988],[4.4931979519562,52.155670291296],[4.4931847003334,52.155669201254]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"295","persoonnaaminbron":"Pieter Jansz, brouwer","persooneid":"","beroepsvermelding":"brouwer","beroepbronhisco":"brouwer","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1239","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.002","perceelnaam":"","voor":"2-7-6","rechts":"14-2-6","achter":"","links":"","straateid":"Steenschuur","straatnuid":"Steenschuur","huisnummernu":"2","adresnu":"Steenschuur 2","hoekstraateid":"Korevaarstraat","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L002","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4931847003334,52.155669201254],[4.4931196567809,52.155872890682],[4.4930239705828,52.156017139424],[4.4931332613973,52.156073902543],[4.493250178535,52.155796255028],[4.4932850410725,52.155677229611],[4.4932266342843,52.155674503988],[4.4931979519562,52.155670291296],[4.4931847003334,52.155669201254]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"296","persoonnaaminbron":"deselve Pieter Jansz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1239","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.002","perceelnaam":"","voor":"2-7-6","rechts":"14-2-6","achter":"","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.1","adresnu":"Korevaarstraat 0.1","hoekstraateid":"Steenschuur","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R000.01","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4931847003334,52.155669201254],[4.4931196567809,52.155872890682],[4.4930239705828,52.156017139424],[4.4931332613973,52.156073902543],[4.493250178535,52.155796255028],[4.4932850410725,52.155677229611],[4.4932266342843,52.155674503988],[4.4931979519562,52.155670291296],[4.4931847003334,52.155669201254]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"296","persoonnaaminbron":"deselve Pieter Jansz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1239","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.002","perceelnaam":"","voor":"2-7-6","rechts":"14-2-6","achter":"","links":"","straateid":"Steenschuur","straatnuid":"Steenschuur","huisnummernu":"2","adresnu":"Steenschuur 2","hoekstraateid":"Korevaarstraat","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L002","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934260244095,52.155912311714],[4.4932248702934,52.155947887252],[4.4931839206485,52.156031098973],[4.4931460165679,52.156132026529],[4.4931545882789,52.156198300952],[4.4931876258636,52.156278458201],[4.4932820579517,52.15625862627],[4.4932098692715,52.156032817343],[4.4934697635392,52.155967816574],[4.4934260244095,52.155912311714]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"297","persoonnaaminbron":"Cornelis Anthonisz, glaesschrijver","persooneid":"Cornelis Anthonisz {glasmaker}","beroepsvermelding":"glaesschrijver","beroepbronhisco":"glasschilder","beroep":"glasmaker","beroeppersoonhisco":"glasmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P1234","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.000","perceelnaam":"","voor":"11-4-0","rechts":"1-10-0","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"1","adresnu":"Hogewoerd 1","hoekstraateid":"Steenschuur","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R001","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934260244095,52.155912311714],[4.4932248702934,52.155947887252],[4.4931839206485,52.156031098973],[4.4931460165679,52.156132026529],[4.4931545882789,52.156198300952],[4.4931876258636,52.156278458201],[4.4932820579517,52.15625862627],[4.4932098692715,52.156032817343],[4.4934697635392,52.155967816574],[4.4934260244095,52.155912311714]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"297","persoonnaaminbron":"Cornelis Anthonisz, glaesschrijver","persooneid":"Cornelis Anthonisz {glasmaker}","beroepsvermelding":"glaesschrijver","beroepbronhisco":"glasschilder","beroep":"glasmaker","beroeppersoonhisco":"glasmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P1234","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.000","perceelnaam":"","voor":"11-4-0","rechts":"1-10-0","achter":"","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.2","adresnu":"Korevaarstraat 0.2","hoekstraateid":"Steenschuur","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.02","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934260244095,52.155912311714],[4.4932248702934,52.155947887252],[4.4931839206485,52.156031098973],[4.4931460165679,52.156132026529],[4.4931545882789,52.156198300952],[4.4931876258636,52.156278458201],[4.4932820579517,52.15625862627],[4.4932098692715,52.156032817343],[4.4934697635392,52.155967816574],[4.4934260244095,52.155912311714]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"297","persoonnaaminbron":"Cornelis Anthonisz, glaesschrijver","persooneid":"Cornelis Anthonisz {glasmaker}","beroepsvermelding":"glaesschrijver","beroepbronhisco":"glasschilder","beroep":"glasmaker","beroeppersoonhisco":"glasmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P1234","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.000","perceelnaam":"","voor":"11-4-0","rechts":"1-10-0","achter":"","links":"","straateid":"Steenschuur","straatnuid":"Steenschuur","huisnummernu":"00","adresnu":"Steenschuur 00","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934260244095,52.155912311714],[4.4932248702934,52.155947887252],[4.4931839206485,52.156031098973],[4.4931460165679,52.156132026529],[4.4931545882789,52.156198300952],[4.4931876258636,52.156278458201],[4.4932820579517,52.15625862627],[4.4932098692715,52.156032817343],[4.4934697635392,52.155967816574],[4.4934260244095,52.155912311714]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"298","persoonnaaminbron":"deselve Cornelis Anthonisz","persooneid":"Cornelis Anthonisz {glasmaker}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"glasmaker","beroeppersoonhisco":"glasmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P1234","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.000","perceelnaam":"","voor":"11-4-0","rechts":"1-10-0","achter":"","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.2","adresnu":"Korevaarstraat 0.2","hoekstraateid":"Steenschuur","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.02","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934260244095,52.155912311714],[4.4932248702934,52.155947887252],[4.4931839206485,52.156031098973],[4.4931460165679,52.156132026529],[4.4931545882789,52.156198300952],[4.4931876258636,52.156278458201],[4.4932820579517,52.15625862627],[4.4932098692715,52.156032817343],[4.4934697635392,52.155967816574],[4.4934260244095,52.155912311714]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"298","persoonnaaminbron":"deselve Cornelis Anthonisz","persooneid":"Cornelis Anthonisz {glasmaker}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"glasmaker","beroeppersoonhisco":"glasmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P1234","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.000","perceelnaam":"","voor":"11-4-0","rechts":"1-10-0","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"1","adresnu":"Hogewoerd 1","hoekstraateid":"Steenschuur","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R001","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934260244095,52.155912311714],[4.4932248702934,52.155947887252],[4.4931839206485,52.156031098973],[4.4931460165679,52.156132026529],[4.4931545882789,52.156198300952],[4.4931876258636,52.156278458201],[4.4932820579517,52.15625862627],[4.4932098692715,52.156032817343],[4.4934697635392,52.155967816574],[4.4934260244095,52.155912311714]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"298","persoonnaaminbron":"deselve Cornelis Anthonisz","persooneid":"Cornelis Anthonisz {glasmaker}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"glasmaker","beroeppersoonhisco":"glasmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P1234","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.000","perceelnaam":"","voor":"11-4-0","rechts":"1-10-0","achter":"","links":"","straateid":"Steenschuur","straatnuid":"Steenschuur","huisnummernu":"00","adresnu":"Steenschuur 00","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934260244095,52.155912311714],[4.4932248702934,52.155947887252],[4.4931839206485,52.156031098973],[4.4931460165679,52.156132026529],[4.4931545882789,52.156198300952],[4.4931876258636,52.156278458201],[4.4932820579517,52.15625862627],[4.4932098692715,52.156032817343],[4.4934697635392,52.155967816574],[4.4934260244095,52.155912311714]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"299","persoonnaaminbron":"deselve Cornelis Anthonisz","persooneid":"Cornelis Anthonisz {glasmaker}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"glasmaker","beroeppersoonhisco":"glasmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P1234","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.000","perceelnaam":"","voor":"11-4-0","rechts":"1-10-0","achter":"","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.2","adresnu":"Korevaarstraat 0.2","hoekstraateid":"Steenschuur","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.02","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934260244095,52.155912311714],[4.4932248702934,52.155947887252],[4.4931839206485,52.156031098973],[4.4931460165679,52.156132026529],[4.4931545882789,52.156198300952],[4.4931876258636,52.156278458201],[4.4932820579517,52.15625862627],[4.4932098692715,52.156032817343],[4.4934697635392,52.155967816574],[4.4934260244095,52.155912311714]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"299","persoonnaaminbron":"deselve Cornelis Anthonisz","persooneid":"Cornelis Anthonisz {glasmaker}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"glasmaker","beroeppersoonhisco":"glasmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P1234","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.000","perceelnaam":"","voor":"11-4-0","rechts":"1-10-0","achter":"","links":"","straateid":"Hogewoerd","straatnuid":"Hogewoerd","huisnummernu":"1","adresnu":"Hogewoerd 1","hoekstraateid":"Steenschuur","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R001","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934260244095,52.155912311714],[4.4932248702934,52.155947887252],[4.4931839206485,52.156031098973],[4.4931460165679,52.156132026529],[4.4931545882789,52.156198300952],[4.4931876258636,52.156278458201],[4.4932820579517,52.15625862627],[4.4932098692715,52.156032817343],[4.4934697635392,52.155967816574],[4.4934260244095,52.155912311714]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"299","persoonnaaminbron":"deselve Cornelis Anthonisz","persooneid":"Cornelis Anthonisz {glasmaker}","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"glasmaker","beroeppersoonhisco":"glasmaker","hg_pand":"leiden-1600\/P1234","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Steenschuur.000","perceelnaam":"","voor":"11-4-0","rechts":"1-10-0","achter":"","links":"","straateid":"Steenschuur","straatnuid":"Steenschuur","huisnummernu":"00","adresnu":"Steenschuur 00","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932248702934,52.155947887252],[4.4934260244095,52.155912311714],[4.4934073038029,52.155854546143],[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4932248702934,52.155947887252]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"300","persoonnaaminbron":"Joris Claesz Fockers wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1235","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Korevaarstraat.000.04","perceelnaam":"","voor":"1-11-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.4","adresnu":"Korevaarstraat 0.4","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.04","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932248702934,52.155947887252],[4.4934260244095,52.155912311714],[4.4934073038029,52.155854546143],[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4932248702934,52.155947887252]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"301","persoonnaaminbron":"deselve Joris Claesz Fockers wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1235","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Korevaarstraat.000.04","perceelnaam":"","voor":"1-11-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.4","adresnu":"Korevaarstraat 0.4","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.04","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"302","persoonnaaminbron":"Aelbrecht Cornelisz van Berckendael","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.6","adresnu":"Korevaarstraat 0.6","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.06","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"302","persoonnaaminbron":"Aelbrecht Cornelisz van Berckendael","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"8","adresnu":"Barbarasteeg 8","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"303","persoonnaaminbron":"deselve Van Berckendael (doorgehaald)","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.6","adresnu":"Korevaarstraat 0.6","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.06","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"303","persoonnaaminbron":"deselve Van Berckendael (doorgehaald)","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"8","adresnu":"Barbarasteeg 8","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"304","persoonnaaminbron":"deselve Van Berckendael (doorgehaald)","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.6","adresnu":"Korevaarstraat 0.6","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.06","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"304","persoonnaaminbron":"deselve Van Berckendael (doorgehaald)","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"8","adresnu":"Barbarasteeg 8","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"305","persoonnaaminbron":"deselve Van Berckendael (doorgehaald)","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.6","adresnu":"Korevaarstraat 0.6","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.06","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"305","persoonnaaminbron":"deselve Van Berckendael (doorgehaald)","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"8","adresnu":"Barbarasteeg 8","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"306","persoonnaaminbron":"deselve Van Berckendael (doorgehaald)","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.6","adresnu":"Korevaarstraat 0.6","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.06","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"306","persoonnaaminbron":"deselve Van Berckendael (doorgehaald)","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"8","adresnu":"Barbarasteeg 8","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"307","persoonnaaminbron":"deselve Van Berckendael (doorgehaald)","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.6","adresnu":"Korevaarstraat 0.6","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.06","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"307","persoonnaaminbron":"deselve Van Berckendael (doorgehaald)","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"8","adresnu":"Barbarasteeg 8","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"308","persoonnaaminbron":"deselve Van Berckendael","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.6","adresnu":"Korevaarstraat 0.6","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.06","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"308","persoonnaaminbron":"deselve Van Berckendael","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"8","adresnu":"Barbarasteeg 8","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"309","persoonnaaminbron":"deselve Van Berckendael","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.6","adresnu":"Korevaarstraat 0.6","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.06","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"309","persoonnaaminbron":"deselve Van Berckendael","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"8","adresnu":"Barbarasteeg 8","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"310","persoonnaaminbron":"deselve Van Berckendael","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.6","adresnu":"Korevaarstraat 0.6","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.06","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"310","persoonnaaminbron":"deselve Van Berckendael","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"8","adresnu":"Barbarasteeg 8","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"311","persoonnaaminbron":"deselve Van Berckendael","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.6","adresnu":"Korevaarstraat 0.6","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.06","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"311","persoonnaaminbron":"deselve Van Berckendael","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"8","adresnu":"Barbarasteeg 8","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"312","persoonnaaminbron":"deselve Van Berckendael","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.6","adresnu":"Korevaarstraat 0.6","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.06","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"312","persoonnaaminbron":"deselve Van Berckendael","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"8","adresnu":"Barbarasteeg 8","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"313","persoonnaaminbron":"deselve Van Berckendael","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.6","adresnu":"Korevaarstraat 0.6","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.06","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4932514074614,52.155873889079],[4.4937109638972,52.155816868582],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4932514074614,52.155873889079]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"313","persoonnaaminbron":"deselve Van Berckendael","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1223","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.008","perceelnaam":"","voor":"5-10-0","rechts":"","achter":"5-11-0","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"8","adresnu":"Barbarasteeg 8","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"HGW-13","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4936422018977,52.15558975468],[4.4933211459552,52.155681498521],[4.4933101284675,52.155721939254]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"314","persoonnaaminbron":"Cornelis Dircxz den Oosterlings achterhuys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1222","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.010","perceelnaam":"","voor":"1-6-3","rechts":"","achter":"1-3-0","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.8","adresnu":"Korevaarstraat 0.8","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.08","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933101284675,52.155721939254],[4.4936615170521,52.155644694271],[4.4936422018977,52.15558975468],[4.4933211459552,52.155681498521],[4.4933101284675,52.155721939254]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"314","persoonnaaminbron":"Cornelis Dircxz den Oosterlings achterhuys","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1222","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.010","perceelnaam":"","voor":"1-6-3","rechts":"","achter":"1-3-0","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"10","adresnu":"Barbarasteeg 10","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R010","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4936285241382,52.155531337925],[4.4935041294145,52.15556464148],[4.4933351782298,52.155621865222],[4.4933211459552,52.155681498521],[4.4936422018977,52.15558975468],[4.4936285241382,52.155531337925]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"315","persoonnaaminbron":"Dirc Gerritsz, lindewever","persooneid":"","beroepsvermelding":"lindewever","beroepbronhisco":"linnenwever","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1221","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.012","perceelnaam":"","voor":"1-6-3","rechts":"","achter":"1-7-6","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.10","adresnu":"Korevaarstraat 0.10","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.10","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4936285241382,52.155531337925],[4.4935041294145,52.15556464148],[4.4933351782298,52.155621865222],[4.4933211459552,52.155681498521],[4.4936422018977,52.15558975468],[4.4936285241382,52.155531337925]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"315","persoonnaaminbron":"Dirc Gerritsz, lindewever","persooneid":"","beroepsvermelding":"lindewever","beroepbronhisco":"linnenwever","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1221","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Barbarasteeg.012","perceelnaam":"","voor":"1-6-3","rechts":"","achter":"1-7-6","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"12","adresnu":"Barbarasteeg 12","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R012","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933482419281,52.155548715913],[4.4934259984083,52.155527425447],[4.4933174879649,52.155346812808],[4.4932442374582,52.155374795955],[4.4933482419281,52.155548715913]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"316","persoonnaaminbron":"Jan Jacobsz van Goten","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1237","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.018","perceelnaam":"","voor":"1-6-0","rechts":"4-3-6","achter":"","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.50","adresnu":"Korevaarstraat 0.50","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.50","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933482419281,52.155548715913],[4.4934259984083,52.155527425447],[4.4933174879649,52.155346812808],[4.4932442374582,52.155374795955],[4.4933482419281,52.155548715913]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"316","persoonnaaminbron":"Jan Jacobsz van Goten","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1237","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.018","perceelnaam":"","voor":"1-6-0","rechts":"4-3-6","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"18","adresnu":"Levendaal 18","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L018","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933482419281,52.155548715913],[4.4934259984083,52.155527425447],[4.4933174879649,52.155346812808],[4.4932442374582,52.155374795955],[4.4933482419281,52.155548715913]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"317","persoonnaaminbron":"deselve Jan Jacobsz van Goten","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1237","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.018","perceelnaam":"","voor":"1-6-0","rechts":"4-3-6","achter":"","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.50","adresnu":"Korevaarstraat 0.50","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.50","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933482419281,52.155548715913],[4.4934259984083,52.155527425447],[4.4933174879649,52.155346812808],[4.4932442374582,52.155374795955],[4.4933482419281,52.155548715913]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"317","persoonnaaminbron":"deselve Jan Jacobsz van Goten","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1237","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.018","perceelnaam":"","voor":"1-6-0","rechts":"4-3-6","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"18","adresnu":"Levendaal 18","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L018","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933351782298,52.155621865222],[4.4935041294145,52.15556464148],[4.4934897328511,52.155511260858],[4.4933861073885,52.155318319044],[4.4933174879649,52.155346812808],[4.4934259984083,52.155527425447],[4.4933482419281,52.155548715913],[4.4933351782298,52.155621865222]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"318","persoonnaaminbron":"d'erffgenamen van Quyrijn Jacobsz lindewevers","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1236","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.020","perceelnaam":"","voor":"1-6-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Korevaarstraat","huisnummernu":"0.48","adresnu":"Korevaarstraat 0.48","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L000.48","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4933351782298,52.155621865222],[4.4935041294145,52.15556464148],[4.4934897328511,52.155511260858],[4.4933861073885,52.155318319044],[4.4933174879649,52.155346812808],[4.4934259984083,52.155527425447],[4.4933482419281,52.155548715913],[4.4933351782298,52.155621865222]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"318","persoonnaaminbron":"d'erffgenamen van Quyrijn Jacobsz lindewevers","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1236","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.020","perceelnaam":"","voor":"1-6-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"20","adresnu":"Levendaal 20","hoekstraateid":"Stinksteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L020","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934897328511,52.155511260858],[4.4935550226363,52.155494632529],[4.4934633285848,52.155285133742],[4.4933861073885,52.155318319044],[4.4934897328511,52.155511260858]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"319","persoonnaaminbron":"Cornelis Cornelisz, lindewever","persooneid":"","beroepsvermelding":"lindewever","beroepbronhisco":"linnenwever","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1255","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.022","perceelnaam":"","voor":"1-9-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"22","adresnu":"Levendaal 22","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L022","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934633285848,52.155285133742],[4.4935550226363,52.155494632529],[4.4936179064086,52.155482267117],[4.4935459997349,52.155250086828],[4.4934633285848,52.155285133742]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"320","persoonnaaminbron":"Adriaen Gerritsz Moyts weduwe","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1219","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.024","perceelnaam":"","voor":"1-10-0","rechts":"","achter":"","links":"6-7-0","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"14.e","adresnu":"Barbarasteeg 14.e","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R014.e","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4934633285848,52.155285133742],[4.4935550226363,52.155494632529],[4.4936179064086,52.155482267117],[4.4935459997349,52.155250086828],[4.4934633285848,52.155285133742]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"320","persoonnaaminbron":"Adriaen Gerritsz Moyts weduwe","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1219","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.024","perceelnaam":"","voor":"1-10-0","rechts":"","achter":"","links":"6-7-0","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"24","adresnu":"Levendaal 24","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L024","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.493692877096,52.155200752814],[4.4935938272272,52.155235009729],[4.4936758493868,52.155525959969],[4.4937664617832,52.155511426154],[4.4937501914259,52.155427971462],[4.493692877096,52.155200752814]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"321","persoonnaaminbron":"de voors. Adriaen Myts wedue","persooneid":"Adriaen Gerritsz Moyt","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"voller","beroeppersoonhisco":"voller","hg_pand":"leiden-1600\/P1218","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.026","perceelnaam":"","voor":"2-9-6","rechts":"8-10-2","achter":"","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"23.1","adresnu":"Barbarasteeg 23.1","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L023.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.493692877096,52.155200752814],[4.4935938272272,52.155235009729],[4.4936758493868,52.155525959969],[4.4937664617832,52.155511426154],[4.4937501914259,52.155427971462],[4.493692877096,52.155200752814]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"321","persoonnaaminbron":"de voors. Adriaen Myts wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1218","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.026","perceelnaam":"","voor":"2-9-6","rechts":"8-10-2","achter":"","links":"","straateid":"Barbarasteeg","straatnuid":"Barbarasteeg","huisnummernu":"23.1","adresnu":"Barbarasteeg 23.1","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L023.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.493692877096,52.155200752814],[4.4935938272272,52.155235009729],[4.4936758493868,52.155525959969],[4.4937664617832,52.155511426154],[4.4937501914259,52.155427971462],[4.493692877096,52.155200752814]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"321","persoonnaaminbron":"de voors. Adriaen Myts wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1218","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.026","perceelnaam":"","voor":"2-9-6","rechts":"8-10-2","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"26","adresnu":"Levendaal 26","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L026","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.493692877096,52.155200752814],[4.4935938272272,52.155235009729],[4.4936758493868,52.155525959969],[4.4937664617832,52.155511426154],[4.4937501914259,52.155427971462],[4.493692877096,52.155200752814]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"321","persoonnaaminbron":"de voors. Adriaen Myts wedue","persooneid":"Adriaen Gerritsz Moyt","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"voller","beroeppersoonhisco":"voller","hg_pand":"leiden-1600\/P1218","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.026","perceelnaam":"","voor":"2-9-6","rechts":"8-10-2","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"26","adresnu":"Levendaal 26","hoekstraateid":"Barbarasteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L026","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.493761704454,52.15517425853],[4.493692877096,52.155200752814],[4.4937501914259,52.155427971462],[4.4938363966897,52.155417209009],[4.493761704454,52.15517425853]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"322","persoonnaaminbron":"Joost Adriaensz, voller","persooneid":"","beroepsvermelding":"voller","beroepbronhisco":"voller","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1256","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.028","perceelnaam":"","voor":"1-5-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"28","adresnu":"Levendaal 28","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L028","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.493831528531,52.155147390645],[4.493761704454,52.15517425853],[4.4938363966897,52.155417209009],[4.4939178722333,52.15540465974],[4.493831528531,52.155147390645]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"323","persoonnaaminbron":"Wouter Cornelisz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1257","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.030","perceelnaam":"","voor":"1-6-2","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"30","adresnu":"Levendaal 30","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L030","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4938938706313,52.155123509539],[4.493831528531,52.155147390645],[4.4939191009943,52.15540832193],[4.493975496312,52.15555790876],[4.4940610075731,52.155550946576],[4.4939870407148,52.155382962321],[4.4938938706313,52.155123509539]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"324","persoonnaaminbron":"Wouter Florisz Toyts wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1258","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.032","perceelnaam":"","voor":"1-1-0","rechts":"","achter":"1-8-6","links":"","straateid":"Dwarscamp","straatnuid":"Kaardesteeg","huisnummernu":"11-13","adresnu":"Kaardesteeg 11-13","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R011-013","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4938938706313,52.155123509539],[4.493831528531,52.155147390645],[4.4939191009943,52.15540832193],[4.493975496312,52.15555790876],[4.4940610075731,52.155550946576],[4.4939870407148,52.155382962321],[4.4938938706313,52.155123509539]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"324","persoonnaaminbron":"Wouter Florisz Toyts wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1258","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.032","perceelnaam":"","voor":"1-1-0","rechts":"","achter":"1-8-6","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"32","adresnu":"Levendaal 32","hoekstraateid":"Dwarscamp","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L032","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4940115736434,52.15508444728],[4.4938938706313,52.155123509539],[4.4939870407148,52.155382962321],[4.4941031489731,52.155361771219],[4.4940806107806,52.155313276253],[4.4940115736434,52.15508444728]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"325","persoonnaaminbron":"d'erffgenamen van Harper Pietersz van Rheenen","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1259","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.034","perceelnaam":"","voor":"1-11-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"34","adresnu":"Levendaal 34","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L034","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4940931110684,52.155059570768],[4.4940115736434,52.15508444728],[4.4940806107806,52.155313276253],[4.4941625640474,52.155298675684],[4.4941411644311,52.155255135666],[4.4941246588922,52.155214296854],[4.4940931110684,52.155059570768]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"326","persoonnaaminbron":"Pieter Pietersz, verwersknecht","persooneid":"","beroepsvermelding":"verwersknecht","beroepbronhisco":"verversknecht","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1260","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.036","perceelnaam":"","voor":"1-6-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"36","adresnu":"Levendaal 36","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L036","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4941647233271,52.155036140806],[4.4940931110684,52.155059570768],[4.4941246588922,52.155214296854],[4.4942122154143,52.155197835824],[4.4942006677073,52.155156653441],[4.4941647233271,52.155036140806]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"327","persoonnaaminbron":"Jan Adriaensz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1261","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.038","perceelnaam":"","voor":"1-6-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"38","adresnu":"Levendaal 38","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L038","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4942404440525,52.15502377606],[4.4941647233271,52.155036140806],[4.4942006677073,52.155156653441],[4.4942726835266,52.15514388132],[4.4942404440525,52.15502377606]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"328","persoonnaaminbron":"Adriaen Thijss","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1262","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.040","perceelnaam":"","voor":"1-5-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"40","adresnu":"Levendaal 40","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L040","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4943168512653,52.15500799278],[4.4942404440525,52.15502377606],[4.4942726835266,52.15514388132],[4.494354001681,52.15513003713],[4.4943168512653,52.15500799278]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"329","persoonnaaminbron":"Jan Pietersz, baggerman","persooneid":"","beroepsvermelding":"baggerman","beroepbronhisco":"baggerman","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1190","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.042","perceelnaam":"","voor":"1-7-6","rechts":"","achter":"","links":"3-9-0","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"35.1","adresnu":"Sint Jorissteeg 35.1","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R035.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4943168512653,52.15500799278],[4.4942404440525,52.15502377606],[4.4942726835266,52.15514388132],[4.494354001681,52.15513003713],[4.4943168512653,52.15500799278]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"329","persoonnaaminbron":"Jan Pietersz, baggerman","persooneid":"","beroepsvermelding":"baggerman","beroepbronhisco":"baggerman","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1190","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.042","perceelnaam":"","voor":"1-7-6","rechts":"","achter":"","links":"3-9-0","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"42","adresnu":"Levendaal 42","hoekstraateid":"Sint Jorissteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L042","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4943889400124,52.155053438122],[4.4944939244733,52.155044037933],[4.4944719727372,52.154985862475],[4.4943702726978,52.154996981814],[4.4943889400124,52.155053438122]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"330","persoonnaaminbron":"Jan Jansz in Den Arc schuytvoerder","persooneid":"","beroepsvermelding":"schuytvoerder","beroepbronhisco":"schuitenvoerder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1189","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.044","perceelnaam":"","voor":"2-0-6","rechts":"1-5-0","achter":"","links":"","straateid":"Sint Jorissteeg","straatnuid":"Sint Jorissteeg","huisnummernu":"44","adresnu":"Sint Jorissteeg 44","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L044","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4943889400124,52.155053438122],[4.4944939244733,52.155044037933],[4.4944719727372,52.154985862475],[4.4943702726978,52.154996981814],[4.4943889400124,52.155053438122]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"330","persoonnaaminbron":"Jan Jansz in Den Arc schuytvoerder","persooneid":"","beroepsvermelding":"schuytvoerder","beroepbronhisco":"schuitenvoerder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1189","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.044","perceelnaam":"","voor":"2-0-6","rechts":"1-5-0","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"44","adresnu":"Levendaal 44","hoekstraateid":"Sint Jorissteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L044","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4944719727372,52.154985862475],[4.4944939244733,52.155044037933],[4.4945072742787,52.155095666761],[4.494531847208,52.155145028243],[4.4945560272453,52.155185906189],[4.4946286184695,52.155176510653],[4.4945481652036,52.154980663061],[4.4944719727372,52.154985862475]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"331","persoonnaaminbron":"Adriaen Louwen, schuytvoerder","persooneid":"","beroepsvermelding":"schuytvoerder","beroepbronhisco":"schuitenvoerder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1287","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.046","perceelnaam":"","voor":"1-3-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"46","adresnu":"Levendaal 46","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L046","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4945481652036,52.154980663061],[4.4946286184695,52.155176510653],[4.4946627938022,52.155272652084],[4.4947388560402,52.15525096773],[4.4946445651964,52.154977714377],[4.4945481652036,52.154980663061]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"332","persoonnaaminbron":"Cornelis Jansz Schot","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1321","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.048","perceelnaam":"'t Wapen van Rijnlant","voor":"1-8-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"48","adresnu":"Levendaal 48","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L048","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4946445651964,52.154977714377],[4.4947388560402,52.15525096773],[4.494804354176,52.155223875993],[4.4947212238182,52.15497258669],[4.4946445651964,52.154977714377]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"333","persoonnaaminbron":"Aernt Gerritsz, boomgaertman","persooneid":"","beroepsvermelding":"boomgaertman","beroepbronhisco":"boomgaardenier","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1320","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.050","perceelnaam":"","voor":"1-6-0","rechts":"","achter":"","links":"6-8-3","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"13.1","adresnu":"Lambertushof 13.1","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R013.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4946445651964,52.154977714377],[4.4947388560402,52.15525096773],[4.494804354176,52.155223875993],[4.4947212238182,52.15497258669],[4.4946445651964,52.154977714377]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"333","persoonnaaminbron":"Aernt Gerritsz, boomgaertman","persooneid":"","beroepsvermelding":"boomgaertman","beroepbronhisco":"boomgaardenier","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1320","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.050","perceelnaam":"","voor":"1-6-0","rechts":"","achter":"","links":"6-8-3","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"50","adresnu":"Levendaal 50","hoekstraateid":"Krauwelsteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L050","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4948659320904,52.154970456282],[4.4947767702335,52.154974347956],[4.4948173188865,52.155174042593],[4.4948955908487,52.155157891935],[4.4948659320904,52.154970456282]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"334","persoonnaaminbron":"meester Weyns","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1319","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.052","perceelnaam":"","voor":"1-7-0","rechts":"5-7-6","achter":"","links":"","straateid":"Krauwelsteeg","straatnuid":"Lambertushof","huisnummernu":"6","adresnu":"Lambertushof 6","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L006.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4948659320904,52.154970456282],[4.4947767702335,52.154974347956],[4.4948173188865,52.155174042593],[4.4948955908487,52.155157891935],[4.4948659320904,52.154970456282]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"334","persoonnaaminbron":"meester Weyns","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1319","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.052","perceelnaam":"","voor":"1-7-0","rechts":"5-7-6","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"52","adresnu":"Levendaal 52","hoekstraateid":"Krauwelsteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L052","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4949488605092,52.154968800452],[4.4948659320904,52.154970456282],[4.4948955908487,52.155157891935],[4.4949776181526,52.155139486572],[4.4949488605092,52.154968800452]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"335","persoonnaaminbron":"Adriaen Cornelisz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1318","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.054","perceelnaam":"","voor":"1-6-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"54","adresnu":"Levendaal 54","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L054","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4950305528253,52.154967135216],[4.4949488605092,52.154968800452],[4.4949776181526,52.155139486572],[4.4950646535406,52.155118075552],[4.4950305528253,52.154967135216]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"336","persoonnaaminbron":"Liedewije Jansdr, Pouwels Rembrantsz.s wedue","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1317","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.054.1","perceelnaam":"","voor":"1-6-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"54.1","adresnu":"Levendaal 54.1","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L054.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4951233498073,52.154967076528],[4.4950305528253,52.154967135216],[4.4950646535406,52.155118075552],[4.4951504846334,52.155095132726],[4.4951233498073,52.154967076528]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"337","persoonnaaminbron":"Dirc Pietersz, warmoesman","persooneid":"","beroepsvermelding":"warmoesman","beroepbronhisco":"warmoezenier","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1316","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.054.2","perceelnaam":"","voor":"1-7-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"54.2","adresnu":"Levendaal 54.2","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L054.2","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4952012548739,52.154969187325],[4.4951233498073,52.154967076528],[4.4951504846334,52.155095132726],[4.4951949592161,52.155284202055],[4.4952574666838,52.155422181005],[4.4952640174431,52.155419424353],[4.495339294362,52.155396230815],[4.495237434477,52.155139929494],[4.4952012548739,52.154969187325]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"338","persoonnaaminbron":"Court Woutersz van Bijlevelt","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1315","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.056","perceelnaam":"","voor":"1-6-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"56","adresnu":"Levendaal 56","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L056","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4952173054169,52.154970830418],[4.4952012548739,52.154969187325],[4.495237434477,52.155139929494],[4.495339294362,52.155396230815],[4.495415900424,52.155372628417],[4.495418191663,52.155381777952],[4.4954916821749,52.155357219857],[4.4954859062467,52.155336628717],[4.4954208323616,52.155187738345],[4.4954688906485,52.15517972532],[4.4954399457242,52.155106817335],[4.4953380025279,52.155122425377],[4.4952523402166,52.155136997818],[4.4952173054169,52.154970830418]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"339","persoonnaaminbron":"deselve Bijlevelt","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1314","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.056.1","perceelnaam":"","voor":"0-3-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"56.1","adresnu":"Levendaal 56.1","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L056.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4952173054169,52.154970830418],[4.4952012548739,52.154969187325],[4.495237434477,52.155139929494],[4.495339294362,52.155396230815],[4.495415900424,52.155372628417],[4.495418191663,52.155381777952],[4.4954916821749,52.155357219857],[4.4954859062467,52.155336628717],[4.4954208323616,52.155187738345],[4.4954688906485,52.15517972532],[4.4954399457242,52.155106817335],[4.4953380025279,52.155122425377],[4.4952523402166,52.155136997818],[4.4952173054169,52.154970830418]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"340","persoonnaaminbron":"deselve Bijlevelt","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1314","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.056.1","perceelnaam":"","voor":"0-3-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"56.1","adresnu":"Levendaal 56.1","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L056.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4952173054169,52.154970830418],[4.4952012548739,52.154969187325],[4.495237434477,52.155139929494],[4.495339294362,52.155396230815],[4.495415900424,52.155372628417],[4.495418191663,52.155381777952],[4.4954916821749,52.155357219857],[4.4954859062467,52.155336628717],[4.4954208323616,52.155187738345],[4.4954688906485,52.15517972532],[4.4954399457242,52.155106817335],[4.4953380025279,52.155122425377],[4.4952523402166,52.155136997818],[4.4952173054169,52.154970830418]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"341","persoonnaaminbron":"deselve Bijlevelt","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1314","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.056.1","perceelnaam":"","voor":"0-3-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"56.1","adresnu":"Levendaal 56.1","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L056.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4952173054169,52.154970830418],[4.4952012548739,52.154969187325],[4.495237434477,52.155139929494],[4.495339294362,52.155396230815],[4.495415900424,52.155372628417],[4.495418191663,52.155381777952],[4.4954916821749,52.155357219857],[4.4954859062467,52.155336628717],[4.4954208323616,52.155187738345],[4.4954688906485,52.15517972532],[4.4954399457242,52.155106817335],[4.4953380025279,52.155122425377],[4.4952523402166,52.155136997818],[4.4952173054169,52.154970830418]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"342","persoonnaaminbron":"deselve Bijlevelt","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1314","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.056.1","perceelnaam":"","voor":"0-3-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"56.1","adresnu":"Levendaal 56.1","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L056.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4952173054169,52.154970830418],[4.4952012548739,52.154969187325],[4.495237434477,52.155139929494],[4.495339294362,52.155396230815],[4.495415900424,52.155372628417],[4.495418191663,52.155381777952],[4.4954916821749,52.155357219857],[4.4954859062467,52.155336628717],[4.4954208323616,52.155187738345],[4.4954688906485,52.15517972532],[4.4954399457242,52.155106817335],[4.4953380025279,52.155122425377],[4.4952523402166,52.155136997818],[4.4952173054169,52.154970830418]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"343","persoonnaaminbron":"deselve Bijlevelt","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1314","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.056.1","perceelnaam":"","voor":"0-3-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"56.1","adresnu":"Levendaal 56.1","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L056.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4952173054169,52.154970830418],[4.4952012548739,52.154969187325],[4.495237434477,52.155139929494],[4.495339294362,52.155396230815],[4.495415900424,52.155372628417],[4.495418191663,52.155381777952],[4.4954916821749,52.155357219857],[4.4954859062467,52.155336628717],[4.4954208323616,52.155187738345],[4.4954688906485,52.15517972532],[4.4954399457242,52.155106817335],[4.4953380025279,52.155122425377],[4.4952523402166,52.155136997818],[4.4952173054169,52.154970830418]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"344","persoonnaaminbron":"deselve Bijlevelt","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1314","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.056.1","perceelnaam":"","voor":"0-3-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"56.1","adresnu":"Levendaal 56.1","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L056.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4952173054169,52.154970830418],[4.4952012548739,52.154969187325],[4.495237434477,52.155139929494],[4.495339294362,52.155396230815],[4.495415900424,52.155372628417],[4.495418191663,52.155381777952],[4.4954916821749,52.155357219857],[4.4954859062467,52.155336628717],[4.4954208323616,52.155187738345],[4.4954688906485,52.15517972532],[4.4954399457242,52.155106817335],[4.4953380025279,52.155122425377],[4.4952523402166,52.155136997818],[4.4952173054169,52.154970830418]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"345","persoonnaaminbron":"deselve Bijlevelt","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1314","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.056.1","perceelnaam":"","voor":"0-3-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"56.1","adresnu":"Levendaal 56.1","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L056.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4952173054169,52.154970830418],[4.4952012548739,52.154969187325],[4.495237434477,52.155139929494],[4.495339294362,52.155396230815],[4.495415900424,52.155372628417],[4.495418191663,52.155381777952],[4.4954916821749,52.155357219857],[4.4954859062467,52.155336628717],[4.4954208323616,52.155187738345],[4.4954688906485,52.15517972532],[4.4954399457242,52.155106817335],[4.4953380025279,52.155122425377],[4.4952523402166,52.155136997818],[4.4952173054169,52.154970830418]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"346","persoonnaaminbron":"deselve Bijlevelt","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1314","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.056.1","perceelnaam":"","voor":"0-3-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"56.1","adresnu":"Levendaal 56.1","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L056.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4952173054169,52.154970830418],[4.4952012548739,52.154969187325],[4.495237434477,52.155139929494],[4.495339294362,52.155396230815],[4.495415900424,52.155372628417],[4.495418191663,52.155381777952],[4.4954916821749,52.155357219857],[4.4954859062467,52.155336628717],[4.4954208323616,52.155187738345],[4.4954688906485,52.15517972532],[4.4954399457242,52.155106817335],[4.4953380025279,52.155122425377],[4.4952523402166,52.155136997818],[4.4952173054169,52.154970830418]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"347","persoonnaaminbron":"deselve Bijlevelt","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1314","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.056.1","perceelnaam":"","voor":"0-3-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"56.1","adresnu":"Levendaal 56.1","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L056.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4952173054169,52.154970830418],[4.4952523402166,52.155136997818],[4.4953380025279,52.155122425377],[4.4953026481151,52.154972236964],[4.4952173054169,52.154970830418]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"348","persoonnaaminbron":"Neeltgen Egbertsdr Pieter Hoflants wed","persooneid":"Neeltgen Egbertsd","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1313","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.058","perceelnaam":"","voor":"1-4-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"58","adresnu":"Levendaal 58","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L058","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4952173054169,52.154970830418],[4.4952523402166,52.155136997818],[4.4953380025279,52.155122425377],[4.4953026481151,52.154972236964],[4.4952173054169,52.154970830418]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"348","persoonnaaminbron":"Neeltgen Egbertsdr Pieter Hoflants wed","persooneid":"Pieter Ewoutsz Hoflant","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"bierdrager","beroeppersoonhisco":"bierdrager","hg_pand":"leiden-1600\/P1313","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.058","perceelnaam":"","voor":"1-4-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"58","adresnu":"Levendaal 58","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L058","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4954782823191,52.154975086379],[4.4953867699315,52.154972872902],[4.4954688906485,52.15517972532],[4.4955474550776,52.155166625307],[4.4954782823191,52.154975086379]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"352","persoonnaaminbron":"Meynsgen Dircxdr Evert Jansz metselaers wed","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1311","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.062","perceelnaam":"","voor":"1-8-0","rechts":"","achter":"","links":"5-5-0","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"13.1","adresnu":"Koenesteeg 13.1","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R013.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4954782823191,52.154975086379],[4.4953867699315,52.154972872902],[4.4954688906485,52.15517972532],[4.4955474550776,52.155166625307],[4.4954782823191,52.154975086379]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"352","persoonnaaminbron":"Meynsgen Dircxdr Evert Jansz metselaers wed","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1311","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.062","perceelnaam":"","voor":"1-8-0","rechts":"","achter":"","links":"5-5-0","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"62","adresnu":"Levendaal 62","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L062","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956047495033,52.154983966399],[4.4955213611814,52.154977628526],[4.4955704713144,52.155074078515],[4.4956479789166,52.155065151852],[4.4956047495033,52.154983966399]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"353","persoonnaaminbron":"Adriaen Louwen","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1310","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.064","perceelnaam":"","voor":"1-6-0","rechts":"3-9-6","achter":"","links":"","straateid":"Koenesteeg","straatnuid":"Koenesteeg","huisnummernu":"36.1","adresnu":"Koenesteeg 36.1","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L036.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4956047495033,52.154983966399],[4.4955213611814,52.154977628526],[4.4955704713144,52.155074078515],[4.4956479789166,52.155065151852],[4.4956047495033,52.154983966399]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"353","persoonnaaminbron":"Adriaen Louwen","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1310","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.064","perceelnaam":"","voor":"1-6-0","rechts":"3-9-6","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"64","adresnu":"Levendaal 64","hoekstraateid":"Koenesteeg","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L064","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4957036387431,52.154988519404],[4.4956047495033,52.154983966399],[4.4956479789166,52.155065151852],[4.4957347860284,52.155060926234],[4.4957036387431,52.154988519404]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"354","persoonnaaminbron":"Joost Vermersch","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1309","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.066","perceelnaam":"","voor":"1-9-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"66","adresnu":"Levendaal 66","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L066","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4958565189108,52.155000137969],[4.4957036387431,52.154988519404],[4.4958218757843,52.155263379267],[4.4959473584024,52.155254647695],[4.4959326736872,52.15521379953],[4.4959165940609,52.155167065108],[4.4958565189108,52.155000137969]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"355","persoonnaaminbron":"Dirck Cornelisz lindewever","persooneid":"","beroepsvermelding":"lindewever","beroepbronhisco":"linnenwever","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1308","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.068-072","perceelnaam":"Bij molen bij Levendaal","voor":"2-10-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"68-72","adresnu":"Levendaal 68-72","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L068-072","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4959165940609,52.155167065108],[4.4960242845713,52.155154970403],[4.4959570110436,52.155001849054],[4.4958565189108,52.155000137969],[4.4959165940609,52.155167065108]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"358","persoonnaaminbron":"Ewout Corsz baggerman","persooneid":"","beroepsvermelding":"baggerman","beroepbronhisco":"baggerman","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1307","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.074-076","perceelnaam":"","voor":"2-0-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"74-76","adresnu":"Levendaal 74-76","hoekstraateid":"","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L074-076","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4961150015573,52.155144782372],[4.4960527706854,52.155008280069],[4.4959570110436,52.155001849054],[4.4960242845713,52.155154970403],[4.4961150015573,52.155144782372]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"359","persoonnaaminbron":"Maerten Gerritsz baggerman","persooneid":"","beroepsvermelding":"baggerman","beroepbronhisco":"baggerman","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1306","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.078","perceelnaam":"","voor":"1-8-6","rechts":"","achter":"","links":"4-2-0","straateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Nieuwebrugsteeg","huisnummernu":"23.1","adresnu":"Nieuwebrugsteeg 23.1","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"R023.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4961150015573,52.155144782372],[4.4960527706854,52.155008280069],[4.4959570110436,52.155001849054],[4.4960242845713,52.155154970403],[4.4961150015573,52.155144782372]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"359","persoonnaaminbron":"Maerten Gerritsz baggerman","persooneid":"","beroepsvermelding":"baggerman","beroepbronhisco":"baggerman","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1306","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.078","perceelnaam":"","voor":"1-8-6","rechts":"","achter":"","links":"4-2-0","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"78","adresnu":"Levendaal 78","hoekstraateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L078","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4961157588379,52.155013892717],[4.4961707763246,52.155139876211],[4.4964778880124,52.155095392737],[4.4963084246811,52.155031329176],[4.4961157588379,52.155013892717]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"360","persoonnaaminbron":"Lysbeth Bercheij","persooneid":"Lijsbeth Adriaensd Bercheij","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1305","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.080-082","perceelnaam":"","voor":"3-0-0","rechts":"4-1-0","achter":"","links":"","straateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","straatnuid":"Nieuwebrugsteeg","huisnummernu":"14","adresnu":"Nieuwebrugsteeg 14","hoekstraateid":"Levendaal","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L014","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4961157588379,52.155013892717],[4.4961707763246,52.155139876211],[4.4964778880124,52.155095392737],[4.4963084246811,52.155031329176],[4.4961157588379,52.155013892717]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"360","persoonnaaminbron":"Lysbeth Bercheij","persooneid":"Lijsbeth Adriaensd Bercheij","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1305","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Levendaal.080-082","perceelnaam":"","voor":"3-0-0","rechts":"4-1-0","achter":"","links":"","straateid":"Levendaal","straatnuid":"Levendaal","huisnummernu":"80-82","adresnu":"Levendaal 80-82","hoekstraateid":"Vrouwensteeg (Hogewoerd)","bouwblokid":"","wijkid":"Hogewoerd","hg_bon":"leidsebonnen\/hogewoerd-1434","vlgstr":"L080-082","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4961663630678,52.158918190201],[4.4961291646241,52.158860071641],[4.4956034975115,52.158988332182],[4.4956440381962,52.159033918479],[4.4961663630678,52.158918190201]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"1","persoonnaaminbron":"Jan de Trooster","persooneid":"Jan de Trooster","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1638","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.066-068","perceelnaam":"","voor":"1-11-6","rechts":"10-4-0","achter":"1-7-0","links":"","straateid":"Herensteeg (Kerkvierendeel)","straatnuid":"Sint Pancrassteeg","huisnummernu":"2-8","adresnu":"Sint Pancrassteeg 2-8","hoekstraateid":"Hooigracht","bouwblokid":"KVD-01","wijkid":"Kerkvierendeel","hg_bon":"leidsebonnen\/kerkvierendeel-1434","vlgstr":"L002-008","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4961663630678,52.158918190201],[4.4961291646241,52.158860071641],[4.4956034975115,52.158988332182],[4.4956440381962,52.159033918479],[4.4961663630678,52.158918190201]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"1","persoonnaaminbron":"Jan de Trooster","persooneid":"Jan de Trooster","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1638","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.066-068","perceelnaam":"","voor":"1-11-6","rechts":"10-4-0","achter":"1-7-0","links":"","straateid":"Middelweg","straatnuid":"Middelweg","huisnummernu":"25","adresnu":"Middelweg 25","hoekstraateid":"Hooigracht","bouwblokid":"KVD-01","wijkid":"Kerkvierendeel","hg_bon":"leidsebonnen\/kerkvierendeel-1434","vlgstr":"R025","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4961663630678,52.158918190201],[4.4961291646241,52.158860071641],[4.4956034975115,52.158988332182],[4.4956440381962,52.159033918479],[4.4961663630678,52.158918190201]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"1","persoonnaaminbron":"Jan de Trooster","persooneid":"Jan de Trooster","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1638","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.066-068","perceelnaam":"","voor":"1-11-6","rechts":"10-4-0","achter":"1-7-0","links":"","straateid":"Hooigracht","straatnuid":"Hooigracht","huisnummernu":"66-68","adresnu":"Hooigracht 66-68","hoekstraateid":"Herensteeg (Kerkvierendeel)","bouwblokid":"KVD-01","wijkid":"Kerkvierendeel","hg_bon":"leidsebonnen\/kerkvierendeel-1434","vlgstr":"L066-68","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4961975266428,52.1589686527],[4.4961663630678,52.158918190201],[4.4956440381962,52.159033918479],[4.4956816085538,52.159073395377],[4.4960092958194,52.15900718444],[4.4961975266428,52.1589686527]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"2","persoonnaaminbron":"Cornelis Jacobsz Fock snijder","persooneid":"Cornelis Jacobsz Fock","beroepsvermelding":"snijder","beroepbronhisco":"kleermaker, snijder","beroep":"snijder","beroeppersoonhisco":"kleermaker, snijder","hg_pand":"leiden-1600\/P1637","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.070","perceelnaam":"","voor":"1-6-0","rechts":"","achter":"1-5-0","links":"","straateid":"Middelweg","straatnuid":"Middelweg","huisnummernu":"27","adresnu":"Middelweg 27","hoekstraateid":"Hooigracht","bouwblokid":"KVD-01","wijkid":"Kerkvierendeel","hg_bon":"leidsebonnen\/kerkvierendeel-1434","vlgstr":"R027","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4961975266428,52.1589686527],[4.4961663630678,52.158918190201],[4.4956440381962,52.159033918479],[4.4956816085538,52.159073395377],[4.4960092958194,52.15900718444],[4.4961975266428,52.1589686527]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"2","persoonnaaminbron":"Cornelis Jacobsz Fock snijder","persooneid":"Cornelis Jacobsz Fock","beroepsvermelding":"snijder","beroepbronhisco":"kleermaker, snijder","beroep":"snijder","beroeppersoonhisco":"kleermaker, snijder","hg_pand":"leiden-1600\/P1637","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.070","perceelnaam":"","voor":"1-6-0","rechts":"","achter":"1-5-0","links":"","straateid":"Hooigracht","straatnuid":"Hooigracht","huisnummernu":"70","adresnu":"Hooigracht 70","hoekstraateid":"","bouwblokid":"KVD-01","wijkid":"Kerkvierendeel","hg_bon":"leidsebonnen\/kerkvierendeel-1434","vlgstr":"L070","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4962513769703,52.159060381449],[4.4961975266428,52.1589686527],[4.4956816085538,52.159073395377],[4.4957159791388,52.159118174607],[4.4960159068431,52.159062983094],[4.4960433655458,52.159098002552],[4.4962513769703,52.159060381449]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"3","persoonnaaminbron":"Pieter Jacobsz drapier","persooneid":"Pieter Jacobsz {drapier}","beroepsvermelding":"drapier","beroepbronhisco":"drapier, drapenier","beroep":"drapier","beroeppersoonhisco":"drapier, drapenier","hg_pand":"leiden-1600\/P1636","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.072-074","perceelnaam":"","voor":"2-11-9","rechts":"","achter":"1-6-0","links":"","straateid":"Middelweg","straatnuid":"Middelweg","huisnummernu":"27.1","adresnu":"Middelweg 27.1","hoekstraateid":"Hooigracht","bouwblokid":"KVD-01","wijkid":"Kerkvierendeel","hg_bon":"leidsebonnen\/kerkvierendeel-1434","vlgstr":"R027.1","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4962513769703,52.159060381449],[4.4961975266428,52.1589686527],[4.4956816085538,52.159073395377],[4.4957159791388,52.159118174607],[4.4960159068431,52.159062983094],[4.4960433655458,52.159098002552],[4.4962513769703,52.159060381449]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"3","persoonnaaminbron":"Pieter Jacobsz drapier","persooneid":"Pieter Jacobsz {drapier}","beroepsvermelding":"drapier","beroepbronhisco":"drapier, drapenier","beroep":"drapier","beroeppersoonhisco":"drapier, drapenier","hg_pand":"leiden-1600\/P1636","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.072-074","perceelnaam":"","voor":"2-11-9","rechts":"","achter":"1-6-0","links":"","straateid":"Hooigracht","straatnuid":"Hooigracht","huisnummernu":"72-74","adresnu":"Hooigracht 72-74","hoekstraateid":"Middelweg","bouwblokid":"KVD-01","wijkid":"Kerkvierendeel","hg_bon":"leidsebonnen\/kerkvierendeel-1434","vlgstr":"L072-74","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4963005379644,52.159139137767],[4.4962513769703,52.159060381449],[4.4960433655458,52.159098002552],[4.4960745181291,52.159180047518],[4.4963005379644,52.159139137767]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"4","persoonnaaminbron":"Cornelis Huybertsz","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1635","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.076","perceelnaam":"","voor":"2-5-3","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooigracht","straatnuid":"Hooigracht","huisnummernu":"76","adresnu":"Hooigracht 76","hoekstraateid":"","bouwblokid":"KVD-01","wijkid":"Kerkvierendeel","hg_bon":"leidsebonnen\/kerkvierendeel-1434","vlgstr":"L076","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.496347781142,52.159220923051],[4.4963005379644,52.159139137767],[4.4960745181291,52.159180047518],[4.4961081827086,52.159260208604],[4.496347781142,52.159220923051]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"5","persoonnaaminbron":"Jan Adriaensz, witmaecker","persooneid":"","beroepsvermelding":"witmaecker","beroepbronhisco":"witmaker","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1634","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.078-080","perceelnaam":"","voor":"2-6-6","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooigracht","straatnuid":"Hooigracht","huisnummernu":"78-80","adresnu":"Hooigracht 78-80","hoekstraateid":"","bouwblokid":"KVD-01","wijkid":"Kerkvierendeel","hg_bon":"leidsebonnen\/kerkvierendeel-1434","vlgstr":"L078-80","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4963838336218,52.159274466779],[4.496347781142,52.159220923051],[4.4961081827086,52.159260208604],[4.4961306718879,52.159311366918],[4.4963838336218,52.159274466779]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"6","persoonnaaminbron":"Pieter Dircxz, bierdrager","persooneid":"","beroepsvermelding":"bierdrager","beroepbronhisco":"bierdrager","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1633","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.082","perceelnaam":"","voor":"1-9-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooigracht","straatnuid":"Hooigracht","huisnummernu":"82","adresnu":"Hooigracht 82","hoekstraateid":"","bouwblokid":"KVD-01","wijkid":"Kerkvierendeel","hg_bon":"leidsebonnen\/kerkvierendeel-1434","vlgstr":"L082","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4964335752178,52.159355130262],[4.4963838336218,52.159274466779],[4.4958876887124,52.159349299776],[4.4959697811279,52.159451895946],[4.4964335752178,52.159355130262]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"7","persoonnaaminbron":"Jan Adriaensz zeemtouwer","persooneid":"Jan Adriaensz {zeemtouwer}","beroepsvermelding":"bierdrager","beroepbronhisco":"bierdrager","beroep":"zeemtouwer","beroeppersoonhisco":"zeemtouwer","hg_pand":"leiden-1600\/P1632","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.084","perceelnaam":"","voor":"2-2-6","rechts":"","achter":"3-2-0","links":"","straateid":"Middelweg","straatnuid":"Middelweg","huisnummernu":"27.7","adresnu":"Middelweg 27.7","hoekstraateid":"Hooigracht","bouwblokid":"KVD-01","wijkid":"Kerkvierendeel","hg_bon":"leidsebonnen\/kerkvierendeel-1434","vlgstr":"R027.7","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4964335752178,52.159355130262],[4.4963838336218,52.159274466779],[4.4958876887124,52.159349299776],[4.4959697811279,52.159451895946],[4.4964335752178,52.159355130262]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"7","persoonnaaminbron":"Jan Adriaensz zeemtouwer","persooneid":"Jan Adriaensz {zeemtouwer}","beroepsvermelding":"bierdrager","beroepbronhisco":"bierdrager","beroep":"zeemtouwer","beroeppersoonhisco":"zeemtouwer","hg_pand":"leiden-1600\/P1632","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.084","perceelnaam":"","voor":"2-2-6","rechts":"","achter":"3-2-0","links":"","straateid":"Hooigracht","straatnuid":"Hooigracht","huisnummernu":"84","adresnu":"Hooigracht 84","hoekstraateid":"Middelweg","bouwblokid":"KVD-01","wijkid":"Kerkvierendeel","hg_bon":"leidsebonnen\/kerkvierendeel-1434","vlgstr":"L084","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4960071014065,52.159503927631],[4.4964611189378,52.159400999251],[4.4964335752178,52.159355130262],[4.4961873188255,52.159406509031],[4.4959697811279,52.159451895946],[4.4960071014065,52.159503927631]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"8","persoonnaaminbron":"Maerten Ariensz, droochscheerder","persooneid":"","beroepsvermelding":"droochscheerder","beroepbronhisco":"droogscheerder","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1631","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.084-086","perceelnaam":"","voor":"1-3-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooigracht","straatnuid":"Hooigracht","huisnummernu":"84-86","adresnu":"Hooigracht 84-86","hoekstraateid":"","bouwblokid":"KVD-01","wijkid":"Kerkvierendeel","hg_bon":"leidsebonnen\/kerkvierendeel-1434","vlgstr":"L084-86","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4964988680503,52.159462545532],[4.4964611189378,52.159400999251],[4.4960071014065,52.159503927631],[4.4960327381123,52.159544645448],[4.4962490531217,52.159508107244],[4.4964988680503,52.159462545532]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"9","persoonnaaminbron":"Aernt Jansz van Griecken","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1630","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.086","perceelnaam":"","voor":"1-10-0","rechts":"","achter":"1-10-0","links":"","straateid":"Middelweg","straatnuid":"Middelweg","huisnummernu":"27.8","adresnu":"Middelweg 27.8","hoekstraateid":"Hooigracht","bouwblokid":"KVD-01","wijkid":"Kerkvierendeel","hg_bon":"leidsebonnen\/kerkvierendeel-1434","vlgstr":"R027.8","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4964988680503,52.159462545532],[4.4964611189378,52.159400999251],[4.4960071014065,52.159503927631],[4.4960327381123,52.159544645448],[4.4962490531217,52.159508107244],[4.4964988680503,52.159462545532]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"9","persoonnaaminbron":"Aernt Jansz van Griecken","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1630","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.086","perceelnaam":"","voor":"1-10-0","rechts":"","achter":"1-10-0","links":"","straateid":"Hooigracht","straatnuid":"Hooigracht","huisnummernu":"86","adresnu":"Hooigracht 86","hoekstraateid":"Middelweg","bouwblokid":"KVD-01","wijkid":"Kerkvierendeel","hg_bon":"leidsebonnen\/kerkvierendeel-1434","vlgstr":"L086","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4965324469972,52.159516070537],[4.4964988680503,52.159462545532],[4.4962490531217,52.159508107244],[4.4962763576179,52.159544578002],[4.4965324469972,52.159516070537]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"10","persoonnaaminbron":"Dirc Dircxz, warmoesman","persooneid":"Dirck Dircksz {warmoesman}","beroepsvermelding":"warmoesman","beroepbronhisco":"warmoezenier","beroep":"warmoesman","beroeppersoonhisco":"warmoezenier","hg_pand":"leiden-1600\/P1629","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.088","perceelnaam":"","voor":"1-3-9","rechts":"","achter":"1-4-6","links":"","straateid":"Middelweg","straatnuid":"Middelweg","huisnummernu":"27.9","adresnu":"Middelweg 27.9","hoekstraateid":"Hooigracht","bouwblokid":"KVD-01","wijkid":"Kerkvierendeel","hg_bon":"leidsebonnen\/kerkvierendeel-1434","vlgstr":"R027.9","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4965324469972,52.159516070537],[4.4964988680503,52.159462545532],[4.4962490531217,52.159508107244],[4.4962763576179,52.159544578002],[4.4965324469972,52.159516070537]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"10","persoonnaaminbron":"Dirc Dircxz, warmoesman","persooneid":"Dirck Dircksz {warmoesman}","beroepsvermelding":"warmoesman","beroepbronhisco":"warmoezenier","beroep":"warmoesman","beroeppersoonhisco":"warmoezenier","hg_pand":"leiden-1600\/P1629","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.088","perceelnaam":"","voor":"1-3-9","rechts":"","achter":"1-4-6","links":"","straateid":"Hooigracht","straatnuid":"Hooigracht","huisnummernu":"88","adresnu":"Hooigracht 88","hoekstraateid":"Middelweg","bouwblokid":"KVD-01","wijkid":"Kerkvierendeel","hg_bon":"leidsebonnen\/kerkvierendeel-1434","vlgstr":"L088","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4965567563983,52.159558218159],[4.4965324469972,52.159516070537],[4.4962763576179,52.159544578002],[4.4963053592388,52.159579422985],[4.4963605395559,52.159576019573],[4.4965567563983,52.159558218159]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"11","persoonnaaminbron":"Goossen Gerritss","persooneid":"","beroepsvermelding":"","beroepbronhisco":"","beroep":"","beroeppersoonhisco":"","hg_pand":"leiden-1600\/P1628","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.090","perceelnaam":"","voor":"1-2-0","rechts":"","achter":"","links":"","straateid":"Hooigracht","straatnuid":"Hooigracht","huisnummernu":"90","adresnu":"Hooigracht 90","hoekstraateid":"","bouwblokid":"KVD-01","wijkid":"Kerkvierendeel","hg_bon":"leidsebonnen\/kerkvierendeel-1434","vlgstr":"L090","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4966127942395,52.159633411115],[4.4965567563983,52.159558218159],[4.4963605395559,52.159576019573],[4.4964167224491,52.159646199993],[4.4966127942395,52.159633411115]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"12","persoonnaaminbron":"d'erffgenamen van Heyndric Adriaensz warmoesmans wedue","persooneid":"Hendrick Adriaensz {warmoesman}","beroepsvermelding":"warmoesman","beroepbronhisco":"warmoezenier","beroep":"warmoesman","beroeppersoonhisco":"warmoezenier","hg_pand":"leiden-1600\/P1627","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.092","perceelnaam":"","voor":"2-5-0","rechts":"","achter":"2-9-0","links":"","straateid":"Middelweg","straatnuid":"Middelweg","huisnummernu":"31","adresnu":"Middelweg 31","hoekstraateid":"Hooigracht","bouwblokid":"KVD-01","wijkid":"Kerkvierendeel","hg_bon":"leidsebonnen\/kerkvierendeel-1434","vlgstr":"R031","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4966127942395,52.159633411115],[4.4965567563983,52.159558218159],[4.4963605395559,52.159576019573],[4.4964167224491,52.159646199993],[4.4966127942395,52.159633411115]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"12","persoonnaaminbron":"d'erffgenamen van Heyndric Adriaensz warmoesmans wedue","persooneid":"Hendrick Adriaensz {warmoesman}","beroepsvermelding":"warmoesman","beroepbronhisco":"warmoezenier","beroep":"warmoesman","beroeppersoonhisco":"warmoezenier","hg_pand":"leiden-1600\/P1627","perceelidtype":"leiden-1600","perceeleid":"Hooigracht.092","perceelnaam":"","voor":"2-5-0","rechts":"","achter":"2-9-0","links":"","straateid":"Hooigracht","straatnuid":"Hooigracht","huisnummernu":"92","adresnu":"Hooigracht 92","hoekstraateid":"Middelweg","bouwblokid":"KVD-01","wijkid":"Kerkvierendeel","hg_bon":"leidsebonnen\/kerkvierendeel-1434","vlgstr":"L092","archief":"ELO","archiefnummer":"SA II, 6598","bronomschrijving":"Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t\/m Zevenhuizen. 1601-1644"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.4966535362307,52.159684516546],[4.4966127942395,52.159633411115],[4.4964167224491,52.159646199993],[4.4964685762686,52.15969853091],[4.4966535362307,52.159684516546]]]]},"properties":{"broneid":"Oud-belastingboek-A1","volgnummer":"13","persoonnaaminbron":"Allert Jacobsz calckbrander","persoone