Beschikbare datasets

Per dataset is aangeven welke kaartniveaus beschikbaar zijn.

Naam dataset Beschrijving Versie Periode PDF Originele bron Panden Bonnen Wijken Data
1561 Kohier van de Tiende Penning 1561 bonnen
Historische Database Leiden (MH 1.0) Deze dataset is een bewerking van het bestand van Ed van der Vlist en Kees Walle van de percelen en eigenaren voorkomend op de kaarten van het Waterbouc en Straetbouc van Jan van Hout. Dankbaar wordt gebruik gemaakt van de door Arie van Steensel gevectoriseerde percelen. De dataset omvat nu alle percelen, zoals gevectoriseerd door Arie van Steensel, doch is nog volop in ontwikkeling. Tot nu toe is deze kaart een "reproductie" van de diverse kaarten. Er wordt nog hard gewerkt aan de "reconstructie" van vele bouwblokken. Bij deze zogenaamde reconstructie wordt een interpretatie gegeven van hoe de percelen vermoedelijk vormgegeven waren. Hierbij is het mogelijk dat percelen worden in meerdere percelen, terwijl ze op de kaarten van het Water- en Straetbouc als 1 getekend stonden. In dit soort gevallen kon door het combineren met andere bronnen vastgesteld worden, dat het als 1 perceel getekend werd omdat het om 1 eigenaar ging, terwijl het wel degelijk meerdere percelen betrof. 1.0 1583-1597 panden bonnen download
Leiden, 1561 Tiende penning (MH 0.5) Proef met het koppelen van meer gegevens aan de Historische Database; hier met de Tiende Penning van 1561. De gegevens zijn ontleend aan de .csv-file op DANS. 0.5 1561 panden bonnen download
Leiden, 1574 Volkstelling (MH 0.5) Proef met het koppelen van meer gegevens aan de Historische Database; hier met de Volkstelling van 1574. De gegevens zijn ontleend aan H.E.H. de Boer en R.C.J. van Maanen "De volkstelling van 1574, Leiden ten tijde van het beleg", 1986. 0.5 1574 panden bonnen download
Leiden, 1581 Volkstelling (MH 0.6) Proef met het koppelen van meer gegevens aan de Historische Database; hier met de Volkstelling van 1581. De gegevens zijn ontleend aan E.P. Wegener en H.A. van Oerle "Concordantie 1581-1585-1601", 1944, plus de originelen van ELO. 0.6 1581 panden bonnen download
Leiden, 1585 Vetus (MH 0.6) Proef met het koppelen van meer gegevens aan de Historische Database; hier met het Register Vetus van 1585. De gegevens zijn enerzijds ontleend aan E.P. Wegener en H.A. van Oerle "Concordantie 1581-1585-1601", 1944, en anderzijds aan Jan Dröge's collossale werk. 0.6 1585 panden bonnen download
Leiden, 1601 Oudt Belasting Boeck Proef met het koppelen van meer gegevens aan de Historische Database; hier met het Oudt Belasting Boeck van 1601. De gegevens zijn ontleend aan E.P. Wegener en H.A. van Oerle "Concordantie 1581-1585-1601", 1944. 0.6 1601 panden bonnen download
Leiden, 1832 Kadaster (MH 0.1) Proef met het refereren aan bag-codes voor Kadaster 1832 percelen 0.1 1832 panden bonnen download
Leiden, 2017 BAG (MH 0.1) Experiment met percelen, die nu nog min of meer dezelfde perceel vorm hebben, doch dan gerepresenteerd met de BAG 0.1 2017 panden bonnen download
Leiden, Tiende penning 1557 Gegevens uit het kohier van de Tiende Penning, een belasting op de huurwaarde van onroerend goed, uit 1557. Zie voor een toelichting het PDF-bestand. 2.0 1557 Metadata Leiden 1557.pdf panden bonnen download
Leiden, Vermogensbelasting 1498 Gegevens afkomstig uit een belastingkohier uit de tresoriersrekening van 1497-1498. Zie voor verdere toelichting het PDF-bestand. 1.0 1498 Leiden_1498_1.pdf panden bonnen download
Straten- en Grachtenboek Leiden Gegevens afkomstig uit het Straten- en Grachtenboek. Zie voor toelichting het PDF-bestand. 2.01 1583-1597 (1604) Metadata Leiden SG 1583-1604.pdf panden bonnen download
Test 1601 1601 bonnen
TESTschoorsteengeld panden bonnen wijken download